EUROCONVERT, functie

Een deel van de inhoud in dit onderwerp is mogelijk niet van toepassing op alle talen.

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie EUROCONVERT in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Met deze werkbladfunctie kunt u een waarde omrekenen naar euro's, euro's omrekenen naar valuta's van andere eurolidstaten of een valuta van een eurolidstaat omrekenen naar een valuta van een andere eurolidstaat, waarbij de euro als tussenvaluta wordt gebruikt (driehoeksconversie). De valuta die beschikbaar zijn voor conversie, zijn de valuta van de lidstaten van de Europese Unie (EU) die nu gebruik maken van de euro. Deze functie maakt gebruik van de vaste wisselkoersen die zijn vastgesteld door de EU.

Als deze functie niet beschikbaar is en de fout #NAAM? wordt weergegeven, installeert en laadt u de invoegtoepassing Hulpmiddelen voor de euro.

De invoegtoepassing Hulpmiddelen voor de euro installeren en laden

 1. Klik op het tabblad Bestand op Opties en klik op Invoegtoepassingen.

 2. Selecteer in de keuzelijst Beheren de optie Excel-invoegtoepassingen en klik op Start.

 3. Schakel in de lijst Beschikbare invoegtoepassingen het selectievakje Hulpmiddelen voor de euro in en klik op OK.

 4. Volg indien nodig de aanwijzingen uit het installatieprogramma.

Syntaxis

EUROCONVERT(getal;bron;doel;volledige_precisie;driehoeksconversie_precisie)

De syntaxis van de functie EUROCONVERT heeft de volgende argumenten:

 • getal     Vereist. De waarde van valuta die u wilt converteren of een verwijzing naar een cel met die waarde.

 • bron     Vereist. Een tekenreeks van drie tekens of een verwijzing naar een cel met die tekenreeks, die overeenstemt met de ISO-code voor de bronvaluta. De volgende valuta zijn beschikbaar voor de functie EUROCONVERT:

Land/regio

Basis valuta-eenheid

ISO-code

België

frank

BEF

Luxemburg

frank

LUF

Duitsland

mark

DEM

Spanje

peseta

ESP

Frankrijk

frank

FRF

Ierland

pond

IEP

Italië

lire

ITL

Nederland

gulden

NLG

Oostenrijk

schilling

ATS

Portugal

escudo

PTE

Finland

mark

FIM

Griekenland

drachme

GRD

Slovenië

tolar

SIT

Eurolanden

euro

EUR

 • doel     Vereist. Een tekenreeks van drie tekens, of een verwijzing naar een cel, die overeenstemt met de ISO-code van de valuta waarnaar u het getal wilt converteren. Zie de voorgaande brontabel voor de ISO-codes.

 • volledige_precisie     Vereist. Een logische waarde (WAAR of ONWAAR) of een uitdrukking die een logische WAAR of ONWAAR als resultaat geeft, waarmee wordt aangegeven hoe het resultaat moet worden weergegeven.

Gebruik

Als u het volgende wilt doen in Excel

ONWAAR

Het resultaat weergeven met behulp van de afrondingsregels voor valuta, zoals in de onderstaande tabel wordt weergegeven. Excel gebruikt berekeningsprecisie om de resulterende waarde te berekenen en weergaveprecisie om het resultaat weer te geven. ONWAAR is standaard als het argument volledige_precisie ontbreekt.

WAAR

Het resultaat weergeven met alle significante cijfers die het resultaat zijn van de berekening.

 • In de volgende tabel worden de afrondingsregels voor valuta weergegeven, dat wil zeggen het aantal decimalen dat in Excel wordt gebruikt om de conversie van een valuta te berekenen en het resultaat weer te geven.

ISO-code

Berekeningsprecisie

Weergaveprecisie

BEF

0

0

LUF

0

0

DEM

2

2

ESP

0

0

FRF

2

2

IEP

2

2

ITL

0

0

NLG

2

2

ATS

2

2

PTE

0

2

FIM

2

2

GRD

0

2

SIT

2

2

EUR

2

2

 • driehoeksconversie_precisie     Vereist. Een geheel getal dat groter is dan of gelijk is aan 3 waarmee het aantal significante cijfers wordt opgegeven die worden gebruikt voor de tussenwaarde in euro's bij het converteren vanuit de oorspronkelijke valuta van het ene Euroland in de oorspronkelijke valuta van een ander Euroland. Als dit argument ontbreekt, wordt de tussenwaarde niet afgerond. Als u dit argument invoegt bij het converteren vanuit de oorspronkelijke valuta van een Euroland naar de euro, wordt in Excel een tussenwaarde in euro's berekend die vervolgens kan worden gebruikt bij het converteren naar de oorspronkelijke valuta van een ander Euroland.

Opmerkingen

 • In Excel worden nullen na de komma in het resultaat niet weergegeven.

 • Als de ISO-code van de bron hetzelfde is als de ISO-code van het doel, wordt door Excel de oorspronkelijke waarde van getal als resultaat gegeven.

 • Ongeldige parameters geven #WAARDE als resultaat.

 • Voor deze functie wordt geen getalnotatie toegepast.

 • Deze functie kan niet worden gebruikt in matrixformules.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Bedrag

Bron

Doel

1,20

DEM

EUR

1,00

FRF

EUR

1,00

FRF

EUR

1,00

FRF

DEM

1,00

FRF

DEM

Formule

Beschrijving (resultaat)

=EUROCONVERT(A2;B2;C2)

Hiermee worden 1,20 Duitse mark geconverteerd in het overeenkomstige bedrag in euro's met behulp van een berekening en een weergavenauwkeurigheid van twee decimalen (0,61).

0,61

=EUROCONVERT(A3;B3;C3;WAAR;3)

Hiermee wordt 1 frank geconverteerd in het overeenkomstige bedrag in euro's met behulp van een berekening en een weergavenauwkeurigheid van drie decimalen (0,152).

0,152

=EUROCONVERT(A4;B4;C4;ONWAAR;3)

Hiermee wordt 1 frank geconverteerd in het overeenkomstige bedrag in euro's met behulp van een berekening en een weergavenauwkeurigheid van twee decimalen (0,15).

0,15

=EUROCONVERT(A5;B5;C5;WAAR;3)

Hiermee wordt 1 frank geconverteerd in het overeenkomstige bedrag in Duitse marken met behulp van een tussenliggende berekening met een nauwkeurigheid van drie, waarbij alle belangrijke cijfers worden weergegeven (0,29728616).

0,29728616

Opmerking

Activeer eerst de invoegtoepassing Hulpmiddelen voor de euro als u de functie EUROCONVERT wilt gebruiken. Zie de onderstaande koppeling voor meer informatie over het toevoegen en activeren van invoegtoepassingen voor Excel:

Invoegtoepassingen toevoegen of verwijderen

Notities: 

 • In deze voorbeelden wordt een wisselkoers van 1 euro = 6,55957 Franse francs en 1,95583 Duitse marken gebruikt. De functie EUROCONVERT gebruikt de actuele wisselkoersen die zijn vastgelegd door de EU. Microsoft zal de functie aanpassen als deze koersen veranderen. Zie de publicaties van de Europese Commissie over de euro voor meer informatie over de regels en de koersen die momenteel worden gebruikt.

 • In de voorbeelden wordt de resulterende waarde weergegeven die is opgeslagen in de cel, niet de opgemaakte waarde.

 • In het voorbeeldwerkblad worden nullen na de komma niet weergegeven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×