Gebruik Exchange-modus met cache om te werken met items in uw Microsoft 365 of Microsoft Exchange Server postvak, zelfs wanneer uw netwerkverbinding traag of niet beschikbaar is. U kunt de Exchange-modus met cache niet gebruiken bij een POP- of IMAP-account. Als Outlook in de offlinemodus blijft hangen, raadpleeg dan Offline werken in Outlook.

Belangrijk: Wanneer u Outlook met eenMicrosoft 365 postvak gebruikt, wordt u aangeraden altijd de Exchange gebruiken.

Over Exchange-modus met cache

Exchange-modus met cache werkt prettiger als u een Exchange-account gebruikt. In deze modus wordt een kopie van uw postvak opgeslagen op uw computer. Deze kopie biedt u snel toegang tot uw gegevens en wordt regelmatig bijgewerkt vanaf de server waarop Microsoft Exchange wordt uitgevoerd.

Notities: 

 • De Exchange modus met cache is de standaardinstelling wanneer u een Exchange of Microsoft 365 account toevoegt.

 • Het is raadzaam altijd de modus Exchange cache te gebruiken met een Exchange of Microsoft 365 account.

 • Outlook.com-accounts worden standaard in de cache Exchange modus en kunnen niet worden gewijzigd.

Modus met cache Exchange in- of uitschakelen

 1. Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 2. Klik op Exchange of Microsoft 365 en klik vervolgens op Wijzigen.

  Opdracht Wijzigen in het dialoogvenster Accountinstellingen

 3. Schakel onder Offline-instellingen het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in.


  selectievakje exchange-modus met cache gebruiken in het dialoogvenster account wijzigen
  (Als u eenMicrosoft 365-abonnee bent met halfjaarlijkse updates, controleert u onder Offline InstellingenDe modus Met cache Exchange gebruiken om e-mail te downloaden naar een Outlook gegevensbestand.

Dialoogvenster Accountinstellingen, Exchange account Instellingen pagina.

4. Sluit de Outlook.

Als u de Exchange-modus met cache wilt uitschakelen, herhaalt u de stappen maar schakelt u Exchange-modus met cache gebruiken uit.

Standaard is uw e-mail van de laatste 12 maanden offline beschikbaar, maar u kunt beheren hoeveel e-mail offline wordt bewaard.

Naar boven

Exchange-modus met cache en gedeelde mappen

Onder gedeelde mappen vallen openbare Exchange-mappen, SharePoint-mappen en Exchange-mappen van een andere persoon wanneer u Gedelegeerdentoegang gebruikt. Wanneer de Exchange-modus met cache is ingeschakeld, wordt standaard een lokale kopie van gedeelde mappen naar uw computer gedownload.

Als u wilt wijzigen of gedeelde mappen of openbare mappen worden gedownload wanneer de Exchange-modus met cache is ingeschakeld, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op Bestand > Accountinstellingen > Accountinstellingen.

Accountinstellingen in de weergave Backstage

 1. Klik op het Exchange-account en klik vervolgens op Wijzigen > Meer instellingen.

 2. Schakel op het tabblad Geavanceerd onder Instellingen voor de Exchange-modus met cache de gewenste opties in.

  Naar boven

Waarom is de optie Exchange-modus met cache niet beschikbaar?

Als de optie Exchange-modus met cache ontbreekt, kan dit een van de volgende oorzaken hebben:

 • Er bestaat geen Exchange-account in uw Microsoft Outlook-profiel    Voor deze functie moet Outlook-profiel een Exchange-account bevatten. De functie kan niet worden gebruikt bij POP3- en IMAP-accounts.

 • De beheerder van de Exchange-server heeft deze functionaliteit uitgeschakeld    Exchange-beheerders kunnen deze functie uitschakelen in Outlook. Neem contact op met de Exchange-beheerder voor meer informatie.

 • Microsoft Terminal Services is geïnstalleerd    De Exchange-modus met cache is niet beschikbaar op computers waarop Windows Server wordt uitgevoerd wanneer Microsoft Terminal Services wordt geïnstalleerd.

Naar boven

Over Exchange-modus met cache

Exchange-modus met cache werkt prettiger als u een Exchange-account gebruikt. In deze modus wordt een kopie van uw postvak opgeslagen op uw computer. Deze kopie biedt u snel toegang tot uw gegevens en wordt regelmatig bijgewerkt vanaf de server waarop Microsoft Exchange wordt uitgevoerd.

Opmerking: Exchange-modus met cache is de standaardmodus wanneer u een Exchange-account toevoegt.

Exchange-modus met cache in- of uitschakelen

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en daarna op Accountinstellingen.
  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Ga naar het tabblad E-mail, klik op het Exchange-account en vervolgens op Wijzigen.

 4. Schakel onder Microsoft Exchange-server het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in of uit.
  Het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken

 5. Sluit Microsoft Outlook 2010 en start het programma vervolgens opnieuw.

Wanneer u de Exchange-modus met cache gebruikt, kan een e-mailbericht maximaal één minuut in het Postvak UIT blijven staan tot de volgende synchronisatie plaatsvindt met de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Ga als volgt te werk als u het bericht onmiddellijk wilt verzenden:

 • Op het tabblad Verzenden/ontvangen klikt u in de groep Verzenden en ontvangen op Alles verzenden.
  Send & Receive group in the ribbon

Naar boven

Voorkeuren voor het downloaden van berichten handmatig configureren

Exchange-modus met cache kan de gegevensoverdracht automatisch optimaliseren voor de verbindingssnelheid met de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. U kunt de downloadvoorkeuren echter ook handmatig wijzigen.

 1. Ga naar het tabblad Verzenden/ontvangen en klik in de groepVoorkeuren op Voorkeuren voor downloaden.
  Knop Selecteer een emoticon

 2. Klik op een van de volgende opties:

  • Volledige items downloaden      Dit is de standaardinstelling. Alle berichten en bijlagen worden gedownload.

  • Berichtkoppen en vervolgens volledige Items downloaden      Nadat de berichtkoppen zijn gedownload, begint het downloaden van de berichtteksten en bijlagen. Als u veel items moet downloaden, is deze instelling handig omdat u snel de berichtkoppen kunt zien en dan een bericht kunt kiezen zonder te moeten wachten tot alle berichten in hun geheel zijn gedownload.

  • Berichtkoppen downloaden      Er worden geen berichtteksten of bijlagen gedownload. Dit beperkt de hoeveelheid over te brengen gegevens en de verbindingstijd. Op het moment dat u een item opent, wordt het volledige item van de e-mailserver gedownload.

  • Bij trage verbinding alleen berichtkoppen downloaden      Wanneer een trage verbinding wordt gedetecteerd, worden er geen berichtteksten en bijlagen gedownload. Als deze optie niet is ingeschakeld, wordt met de drie voorgaande keuzes bepaald wat er wordt gedownload, ongeacht de verbindingssnelheid.

Exchange-modus met cache werkt niet alleen met Exchange-mappen maar ook met gedeelde mappen. Voorbeelden van gedeelde mappen zijn de Exchange-mappen van iemand anders wanneer u gebruikmaakt van Gemachtigdentoegang, of SharePoint-mappen. Ga als volgt te werk als u ondersteuning voor gedeelde mappen wilt in- of uitschakelen wanneer u de Exchange-modus met cache gebruikt:

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Accountinstellingen en daarna op Accountinstellingen.
  Accountinstellingen in de weergave Backstage

 3. Ga naar het tabblad E-mail, klik op het Exchange-account en vervolgens op Wijzigen.

 4. Klik op Meer instellingen.

 5. Ga naar het tabblad Geavanceerd en schakel onder Instellingen voor de Exchange-modus met cache de gewenste opties in.

Naar boven

Waarom is de optie Exchange-modus met cache niet beschikbaar?

Als het u niet lukt om de Exchange-modus met cache in te schakelen, kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • Uw Microsoft Outlook-profiel bevat geen Exchange-account     Voor deze functie moet uw Outlook-profiel een Exchange-account bevatten.

 • De Exchange-serverbeheerder heeft deze functionaliteit uitgeschakeld     Exchange-beheerders kunnen deze functie in Outlook uitschakelen. Neem contact op met de Exchange-beheerder voor meer informatie.

 • Microsoft Terminal Services is geïnstalleerd     De Exchange-modus met cache is niet beschikbaar op computers waarop Windows Server wordt uitgevoerd wanneer Microsoft Terminal Services wordt geïnstalleerd.

Naar boven

Als u met een Microsoft Exchange-account werkt, kunt u uw werkzaamheden eenvoudiger uitvoeren dankzij de Exchange-modus met cache. Een kopie van uw postvak wordt op uw computer opgeslagen. Deze kopie biedt u snel toegang tot uw gegevens en wordt regelmatig bijgewerkt met de e-mailserver.

Opmerking: Voor deze functie hebt u een Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- of Exchange Server 2007-account nodig. De meeste accounts voor thuisgebruik en persoonlijke accounts zijn geen Microsoft Exchange-accounts. 

Als u offline werkt, omdat u dat verkiest of vanwege een verbindingsprobleem, kunt u nog steeds direct over uw gegevens beschikken, waar u ook bent. Als de verbinding tussen uw computer en de server waarop Exchange wordt uitgevoerd, niet beschikbaar is, schakelt Microsoft Office Outlook 2007 over naar Verbinding maken of Verbroken. Als de verbinding is hersteld, schakelt Microsoft Office Outlook 2007 automatisch terug naar Verbonden of Verbonden (kopteksten). Alle wijzigingen die u aanbrengt terwijl er geen verbinding is met de server, worden automatisch gesynchroniseerd wanneer er weer verbinding is. U kunt blijven werken terwijl de wijzigingen worden gesynchroniseerd.

Naar boven

Wanneer gegevens zijn geoptimaliseerd voor een Exchange-verbindingstype, heeft dit invloed op type van de items die met het serverpostvak worden gesynchroniseerd. Wanneer u bijvoorbeeld een snelle verbinding gebruikt, kopieert Office Outlook 2007 de koptekst, de tekst en de bijlagen van een e-mailbericht van de e-mailserver naar uw computer. Wanneer echter een tragere verbinding is geselecteerd, worden alleen berichtkoppen automatisch gedownload. De hoofdtekst en bijbehorende bijlagen worden alleen gedownload wanneer u dat vraagt of als dat nodig is voor synchronisatie met PDA’s (Personal Digital Assistants), automatische archivering en bepaalde regels aan de clientzijde. In een omgeving met een trage verbinding wordt ook het offlineadresboek niet automatisch bijgewerkt. U hebt echter de mogelijkheid om de update handmatig aan te vragen.

Opmerking: Het downloaden van alleen koppen is een functie die beschikbaar is wanneer u verbinding maakt met Exchange Server 2003 of Office Outlook 2007.

Naar boven

Exchange-modus met cache maakt gebruik van de mogelijkheid van Outlook om automatisch de snelheid van uw verbinding met Exchange te bepalen, en optimaliseert de gegevensoverdracht voor die snelheid. Als de instelling Bij trage verbinding alleen berichtkoppen downloaden is ingeschakeld, stopt Outlook met het automatisch downloaden van volledige items en blijven ook de bijlagen op de server staan.

Zo kunt u bijvoorbeeld op kantoor een laptopcomputer gebruiken en via een netwerkkabel verbinding maken met uw bedrijfsnetwerk (LAN). U hebt toegang tot de kopteksten en volledige items, inclusief bijlagen. U hebt snel toegang tot de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Als u de laptop loskoppelt van het LAN-netwerk, schakelt Outlook over op de status Verbinding maken. U kunt ononderbroken blijven doorwerken met uw gegevens. Als de verbinding niet beschikbaar blijft, schakelt Outlook over op Verbroken en wordt regelmatig gecontroleerd of de server beschikbaar is. Als u een draadloze toegang hebt, kan Outlook opnieuw verbinding met de server maken en wordt de status Verbonden hersteld. U hoeft geen enkele instelling te wijzigen of Outlook opnieuw op te starten.

Later die dag gebruikt u een modem voor inbeltoegang tot uw Exchange-account. Outlook detecteert dat uw verbinding traag is en optimaliseert de gegevensoverdracht automatisch voor de verbinding door alleen berichtkoppen te downloaden en het offlineadresboek niet bij te werken. Er vinden meer optimalisaties plaats om de hoeveelheid gegevens te beperken die via de verbinding worden verzonden.

Dankzij de verschillende optimalisatieniveaus kan Outlook zich aanpassen aan veranderende verbindingsomgevingen, zoals wanneer de verbinding met het bedrijfsnetwerk wordt verbroken, de gebruiker offline gaat en vervolgens via een tragere inbelverbinding verbinding maakt met de server. Als uw Exchange-verbindingstype verandert - LAN, draadloos, mobiel, GPRS (General Packet Radio Service) en offline - zijn deze overgangen naadloos en hoeft u geen instellingen te wijzigen of Outlook opnieuw op te starten.

Opmerking: Het downloaden van alleen koppen is een functie die beschikbaar is wanneer u verbinding maakt met Exchange 2003 of hoger.

Naar boven

U hebt altijd de keuze om het verbindingsgedrag handmatig in te stellen. In sommige gevallen wilt u misschien invloed uitoefenen op het verbindingsgedrag en de hoeveelheid gegevens die van en naar Exchange worden verzonden. Op kantoor, wanneer u verbinding hebt met een snel Local Area Network (LAN), is Volledige items downloaden waarschijnlijk de beste optie. Als u verbinding maakt via een service die kosten in rekening brengt voor de hoeveelheid gegevens die u verzendt en ontvangt, wat doorgaans het geval is voor mobiele en GPRS-verbindingen, kunt u beter Berichtkoppen downloaden selecteren. De hoeveelheid gegevens die via de verbinding wordt verzonden, blijft beperkt en de verbindingstijd wordt ingekort. Vervolgens kunt u alleen de volledige items opvragen die u nodig hebt.

Opmerking: Het downloaden van alleen koppen is een functie die beschikbaar is wanneer u verbinding maakt met Exchange 2003 of Exchange 2007.

Naar boven

 1. Klik in het menu Extra op Accountinstellingen.

 2. Ga naar het tabblad E-mail, klik op het Exchange Server-account en vervolgens op Wijzigen.

 3. Schakel onder Microsoft Exchange-server het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken in.

  Als het u niet lukt om de Exchange-modus met cache in te schakelen, kan dit verschillende oorzaken hebben:

  • Uw Microsoft Outlook-profiel bevat geen Exchange-e-mailaccount     Voor deze functie moet uw Outlook-profiel een Exchange-account bevatten.

  • Mogelijk heeft uw Exchange-beheerder deze functionaliteit uitgeschakeld     Exchange-beheerders hebben de bevoegdheid om deze functie in Outlook uit te schakelen. Neem voor meer informatie contact op met de Exchange-beheerder. Aanvullende informatie voor beheerders is beschikbaar in de Microsoft Office Resource Kit.

  • U hebt Microsoft Terminal Services geïnstalleerd     Exchange-modus met cache maakt gebruik van een bestand met offlinemappen (.ost). Dit bestand kan niet worden gebruikt als u Microsoft Terminal Services voor Microsoft Windows 2000 Server of Windows Server 2003 hebt geïnstalleerd. De installatie van Terminal Services Client of de client voor Verbinding met extern bureaublad voorkomt echter niet de toegang tot deze functie.

 4. Start Office Outlook 2007 opnieuw.

Wanneer u de Exchange-modus met cache gebruikt, kan een bericht maximaal één minuut in het Postvak UIT blijven staan tot de volgende synchronisatie plaatsvindt met de server waarop Exchange wordt uitgevoerd. Ga als volgt te werk als u het bericht onmiddellijk wilt verzenden:

 • Wijs in het menu Extra naar Verzenden/Ontvangen en klik op Alles verzenden.

Opmerking: Naast uw Exchange, werkt Exchange modus met cache met gedeelde mappen. Voorbeelden van gedeelde mappen zijn de Exchange-mappen van iemand anders wanneer u gebruikmaakt van Gemachtigdentoegang, of SharePoint-mappen. Als u ondersteuning voor gedeelde mappen wilt in- of uitschakelen wanneer u de Exchange-modus met cache gebruikt, klikt u na stap 2 in de bovenstaande procedure op Meer Instellingen en schakel vervolgens op het tabblad Geavanceerd het selectievakje Gedeelde mappen downloaden (exclusief e-mailmappen) in ofuit.

Naar boven

 1. Klik in het menu Tools (Extra) op Account Settings (Accountinstellingen).

 2. Ga naar het tabblad E-mail, klik op het Exchange-account en vervolgens op Wijzigen.

 3. Schakel onder Microsoft Exchange-server het selectievakje Exchange-modus met cache gebruiken uit.

 4. Start Office Outlook 2007 opnieuw.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×