FileDialog (bestandsdialoogvenster), eigenschap

Van toepassing op

Application-object

Retourneert een FileDialog-object dat staat voor één exemplaar van een dialoogvenster voor bestanden.

expressie.FileDialog(dialogType)

expressie Vereist. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

dialogType    Vereist MsoFileDialogType . Het type van het bestandsdialoogvenster.

MsoFileDialogType kan één van deze MsoFileDialogType-constanten zijn.

msoFileDialogFilePicker

msoFileDialogFolderPicker

msoFileDialogOpen Niet ondersteund in Microsoft Access.

msoFileDialogSaveAs Niet ondersteund in Microsoft Access.

Opmerkingen

De constanten msoFileDialogOpen en msoFileDialogSaveAs worden niet ondersteund in Microsoft Office Access 2007.

Voorbeeld

In dit voorbeeld ziet u hoe u het object FileDialog kunt gebruiken om een dialoogvenster weer te geven dat de gebruiker in staat stelt om een of meer bestanden te selecteren. De geselecteerde bestanden worden vervolgens toegevoegd aan een keuzelijst met de naam FileList.

Private Sub cmdFileDialog_Click()
' Requires reference to Microsoft Office 11.0 Object Library.
Dim fDialog As Office.FileDialog
Dim varFile As Variant
' Clear listbox contents.
Me.FileList.RowSource = ""
' Set up the File Dialog.
Set fDialog = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
With fDialog
' Allow user to make multiple selections in dialog box
.AllowMultiSelect = True
' Set the title of the dialog box.
.Title = "Please select one or more files"
' Clear out the current filters, and add our own.
.Filters.Clear
.Filters.Add "Access Databases", "*.ACCDB"
.Filters.Add "Access Projects", "*.ADP"
.Filters.Add "All Files", "*.*"
' Show the dialog box. If the .Show method returns True, the
' user picked at least one file. If the .Show method returns
' False, the user clicked Cancel.
If .Show = True Then
'Loop through each file selected and add it to our list box.
For Each varFile In .SelectedItems
Me.FileList.AddItem varFile
Next
Else
MsgBox "You clicked Cancel in the file dialog box."
End If
End With
End Sub

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×