Filteren met geavanceerde criteria

Als u wilt filteren op de gegevens die u wilt filteren, moet u het dialoogvenster Geavanceerd filter gebruiken om complexe criteria (zoals type = "vlees" of verkoper = "Davolio"), te kunnen filteren.

U opent het dialoogvenster Geavanceerd filter door te klikken op gegevens > Geavanceerd.

Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

Voorbeeld

Overview

Meerdere criteria, één kolom, willekeurige criteria waar

Verkoper = "L. Fluitsma" OF Verkoper = "Ch. Nienhuis"

Meerdere criteria, meerdere kolommen, alle criteria waar

Product = "Vlees" EN Omzet > 1000

Meerdere criteria, meerdere kolommen, willekeurige criteria waar

Product = "Vlees" OF Verkoper = "Ch. Nienhuis"

Meerdere sets criteria, één kolom in alle sets

(Omzet > 6000 EN Omzet < 6500 ) OF (Omzet < 500)

Meerdere sets criteria, meerdere kolommen in elke set

(Verkoper = "Davolio" en verkopen >3000)
U (Verkoper = "Buchanan" en verkoop > 1500)

Criteria met jokertekens

Verkoper = een naam met 'i' als tweede letter

Overzicht

De opdracht Geavanceerd werkt meerdere belangrijke punten anders dan de opdracht Filter.

 • Hiermee wordt het dialoogvenster Geavanceerd filter weergegeven in plaats van het menu AutoFilter.

 • U typt de geavanceerde criteria in een apart criteriumbereik op het werkblad en boven het celbereik of de tabel die u wilt filteren. In Microsoft Office Excel wordt het afzonderlijke criteriumbereik in het dialoogvenster Geavanceerd filter gebruikt als bron voor de geavanceerde criteria.

Voorbeeldgegevens

Voor alle procedures in dit artikel wordt de volgende voorbeeldgegevens gebruikt.

De gegevens zijn onder het lijstbereik vier lege rijen die worden gebruikt als criteriumbereik (a1: C4) en een lijstbereik (A6: C10). Het criteriumbereik bevat kolomlabels en heeft ten minste één lege rij tussen de criteriumwaarden en het lijstbereik.

Als u wilt werken met deze gegevens, selecteert u deze in de volgende tabel, kopieert u deze en plakt u deze in cel a1 van een nieuw Excel-werkblad.

Product

Verkoper

Omzet

Product

Verkoper

Verkoop

Dranken

T. Veen

€ 5.122

Zuivel

L. Fluitsma

€ 450

Vlees

Ch. Nienhuis

€ 6.328

Vlees

L. Fluitsma

€ 6.544

Vergelijkingsoperatoren

Met de volgende operatoren kunt u twee waarden vergelijken. Het resultaat van een dergelijke vergelijking is een logische waarde: WAAR of ONWAAR.

Vergelijkingsoperator

Betekenis

Voorbeeld

= (gelijkteken)

Gelijk aan

A1=B1

> (groter dan)

Groter dan

A1>B1

< (kleiner dan)

Kleiner dan

A1<B1

>= (groter dan of gelijk aan)

Groter dan of gelijk aan

A1>=B1

<= (kleiner dan of gelijk aan)

Kleiner dan of gelijk aan

A1<=B1

<> (niet gelijk aan)

Niet gelijk aan

A1<>B1

Het gelijkteken gebruiken om tekst of een waarde te typen

Aangezien het gelijkteken (=) wordt gebruikt om een formule op te geven wanneer u tekst of een waarde in een cel typt, wordt berekend wat u typt. Dit kan echter onverwachte filterresultaten veroorzaken. Als u een gelijkheids vergelijkingsoperator voor de tekst of een waarde wilt opgeven, typt u de criteria als een tekenreeksexpressie in de juiste cel in het criteriabereik:

=''= invoer ''

Waarbij invoer de tekst of waarde is die u zoekt. Voorbeeld:

Wat u invoert in de cel

Wat wordt berekend en weergegeven

="=L. Fluitsma"

=L. Fluitsma

="=3.000"

=3.000

Hoofdlettergevoeligheid

Het maakt in Excel geen verschil of u hoofdletters of kleine letters gebruikt bij het filteren van tekstgegevens. U kunt echter een formule gebruiken voor een hoofdlettergevoelige zoekactie. Zie de sectie Criteria met jokertekens voor een voorbeeld.

Vooraf gedefinieerde namen gebruiken

U kunt de criteriavan een bereik een naam geven en de verwijzing voor het bereik wordt automatisch weergegeven in het vak criteria bereik . U kunt ook de naam database definiëren voor het lijstbereik dat moet worden gefilterd en de naam extractie definiëren voor het gebied waarin u de rijen wilt plakken, en deze bereiken worden respectievelijk automatisch weergegeven in de vakken Lijstbereik en kopiëren naar .

Criteria maken met behulp van een formule

U kunt als criterium een berekende waarde gebruiken die het resultaat is van een formule. Houd daarbij de volgende belangrijke punten in de gaten:

 • Het resultaat van de formule moet WAAR of ONWAAR zijn.

 • Omdat u een formule gebruikt, voert u de formule in zoals u dat normaal ook zou doen. Voer de expressie niet op de volgende manier in:

  =''= invoer ''

 • Gebruik geen kolomlabel als criteriumlabel. Laat de criteriumlabels leeg of gebruik een label dat geen kolomlabel is in het lijstbereik (Berekend gemiddelde en Exacte overeenkomst in de volgende voorbeelden).

  Als u een kolomlabel in de formule gebruikt in plaats van een relatieve celverwijzing of een bereiknaam, wordt er een foutwaarde weergegeven zoals #NAAM? of #WAARDEV! in de cel die het criterium bevat. U kunt deze fout negeren omdat de fout geen invloed heeft op de manier waarop het lijstbereik wordt gefilterd.

 • De formule die u gebruikt voor de criteria, moet een relatieve verwijzing gebruiken om te verwijzen naar de corresponderende cel in de eerste rij met gegevens.

 • Alle andere verwijzingen in de formule moeten absolute verwijzingen zijn.

Meerdere criteria, één kolom, willekeurige criteria waar

Booleaanse logica: (Verkoper = "L. Fluitsma" OF Verkoper = "Ch. Nienhuis")

 1. Voeg ten minste drie lege rijen boven het lijstbereik in die kunnen worden gebruikt als criteriumbereik. Het criteriumbereik moet kolomlabels bevatten. Zorg ervoor dat er ten minste één lege rij zit tussen de criteriumwaarden en het lijstbereik.

 2. Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere criteria voor één kolom, typt u de criteria direct onder elkaar in aparte rijen van het criteriumbereik. Typ op basis van het voorbeeld het volgende:

  Product

  Verkoper

  Verkoop

  ="=L. Fluitsma"

  ="=Ch. Nienhuis"

 3. Klik op een cel in het lijstbereik. Klik op basis van het voorbeeld op een willekeurige cel in het bereik A6:C10.

 4. Ga naar het tabblad Gegevens en klik in de groep Sorteren en filteren op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen te verbergen die niet overeenkomen met uw criteria, klikt u op Lijst in de cel filteren.

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen die aan uw criteria voldoen, te kopiëren naar een ander gebied van het werkblad, klikt u op Kopiëren naar een andere locatie, klikt u in het vak Kopiëren naar en klikt u vervolgens op de linkerbovenhoek van het gebied waarin u de rijen wilt plakken.

   Tip    Wanneer u de gefilterde rijen naar een andere locatie kopieert, kunt u opgeven welke kolommen moeten worden gekopieerd. Voordat u filtert, kopieert u de kolomlabels voor de gewenste kolommen naar de eerste rij van het gebied waarin u de gefilterde rijen wilt plakken. Wanneer u filtert, voert u een verwijzing naar de gekopieerde kolomlabels in het vak Kopiëren naar in. De gekopieerde rijen bevatten dan alleen de kolommen waarvan u de labels hebt gekopieerd.

 6. Typ in het vak Criteriumbereik de verwijzing naar het criteriumbereik, inclusief de criteriumlabels. Voer op basis van het voorbeeld $A$1:$C$3 in.

  Als u het dialoogvenster Geavanceerd filter tijdelijk wilt verplaatsen terwijl u het criteriumbereik selecteert, klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding .

 7. Volgens het voorbeeld is dit het gefilterde resultaat voor het lijstbereik:

  Product

  Verkoper

  Omzet

  Zuivel

  L. Fluitsma

  € 450

  Vlees

  Ch. Nienhuis

  € 6.328

  Vlees

  L. Fluitsma

  € 6.544

Meerdere criteria, meerdere kolommen, alle criteria waar

booleaanse logica: (Product = "Vlees" EN Omzet > 1.000)

 1. Voeg ten minste drie lege rijen boven het lijstbereik in die kunnen worden gebruikt als criteriumbereik. Het criteriumbereik moet kolomlabels bevatten. Zorg ervoor dat er ten minste één lege rij zit tussen de criteriumwaarden en het lijstbereik.

 2. Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere criteria in meerdere kolommen, typt u alle criteria in dezelfde rij van het criteriumbereik. Typ op basis van het voorbeeld het volgende:

  Product

  Verkoper

  Verkoop

  ="=Vlees"

  >1.000

 3. Klik op een cel in het lijstbereik. Klik op basis van het voorbeeld op een willekeurige cel in het bereik A6:C10.

 4. Ga naar het tabblad Gegevens en klik in de groep Sorteren en filteren op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen te verbergen die niet overeenkomen met uw criteria, klikt u op Lijst in de cel filteren.

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen die aan uw criteria voldoen, te kopiëren naar een ander gebied van het werkblad, klikt u op Kopiëren naar een andere locatie, klikt u in het vak Kopiëren naar en klikt u vervolgens op de linkerbovenhoek van het gebied waarin u de rijen wilt plakken.

   Tip    Wanneer u de gefilterde rijen naar een andere locatie kopieert, kunt u opgeven welke kolommen moeten worden gekopieerd. Voordat u filtert, kopieert u de kolomlabels voor de gewenste kolommen naar de eerste rij van het gebied waarin u de gefilterde rijen wilt plakken. Wanneer u filtert, voert u een verwijzing naar de gekopieerde kolomlabels in het vak Kopiëren naar in. De gekopieerde rijen bevatten dan alleen de kolommen waarvan u de labels hebt gekopieerd.

 6. Typ in het vak Criteriumbereik de verwijzing naar het criteriumbereik, inclusief de criteriumlabels. Voer op basis van het voorbeeld $A$1:$C$2 in.

  Als u het dialoogvenster Geavanceerd filter tijdelijk wilt verplaatsen terwijl u het criteriumbereik selecteert, klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding .

 7. Volgens het voorbeeld is dit het gefilterde resultaat voor het lijstbereik:

  Product

  Verkoper

  Omzet

  Vlees

  Ch. Nienhuis

  € 6.328

  Vlees

  L. Fluitsma

  € 6.544

Meerdere criteria, meerdere kolommen, willekeurige criteria waar

Booleaanse logica:     (Type = "vlees" of verkoper = "Blaauboer")

 1. Voeg ten minste drie lege rijen boven het lijstbereik in die kunnen worden gebruikt als criteriumbereik. Het criteriumbereik moet kolomlabels bevatten. Zorg ervoor dat er ten minste één lege rij zit tussen de criteriumwaarden en het lijstbereik.

 2. Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere criteria in meerdere kolommen, waarbij elk criterium waar kan zijn, typt u de criteria in verschillende kolommen en rijen van het criteriabereik. Typ op basis van het voorbeeld het volgende:

  Product

  Verkoper

  Verkoop

  ="=Vlees"

  ="=Ch. Nienhuis"

 3. Klik op een cel in het lijstbereik. Klik op basis van het voorbeeld op een willekeurige cel in het lijstbereik A6:C10.

 4. Ga naar het tabblad Gegevens en klik in de groep Sorteren en filteren op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen te verbergen die niet overeenkomen met uw criteria, klikt u op Lijst in de cel filteren.

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen die aan uw criteria voldoen, te kopiëren naar een ander gebied van het werkblad, klikt u op Kopiëren naar een andere locatie, klikt u in het vak Kopiëren naar en klikt u vervolgens op de linkerbovenhoek van het gebied waarin u de rijen wilt plakken.

  Tip: Wanneer u de gefilterde rijen naar een andere locatie kopieert, kunt u opgeven welke kolommen moeten worden gekopieerd. Voordat u filtert, kopieert u de kolomlabels voor de gewenste kolommen naar de eerste rij van het gebied waarin u de gefilterde rijen wilt plakken. Wanneer u filtert, voert u een verwijzing naar de gekopieerde kolomlabels in het vak Kopiëren naar in. De gekopieerde rijen bevatten dan alleen de kolommen waarvan u de labels hebt gekopieerd.

 6. Typ in het vak Criteriumbereik de verwijzing naar het criteriumbereik, inclusief de criteriumlabels. Voer op basis van het voorbeeld $A$1:$B$3 in.

  Als u het dialoogvenster Geavanceerd filter tijdelijk wilt verplaatsen terwijl u het criteriumbereik selecteert, klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding .

 7. Volgens het voorbeeld is dit het gefilterde resultaat voor het lijstbereik:

  Product

  Verkoper

  Omzet

  Vlees

  Ch. Nienhuis

  € 6.328

  Vlees

  L. Fluitsma

  € 6.544

Meerdere sets criteria, één kolom in alle sets

booleaanse logica:  ( (Omzet > 6.000 EN Omzet < 6.500 ) OF (Omzet < 500) )

 1. Voeg ten minste drie lege rijen boven het lijstbereik in die kunnen worden gebruikt als criteriumbereik. Het criteriumbereik moet kolomlabels bevatten. Zorg ervoor dat er ten minste één lege rij zit tussen de criteriumwaarden en het lijstbereik.

 2. Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere sets criteria, waarbij elke set criteria bevat voor één kolom, neemt u meerdere kolommen op met dezelfde kolomkop. Typ op basis van het voorbeeld het volgende:

  Product

  Verkoper

  Omzet

  Verkoop

  >6000

  <6500

  <500

 3. Klik op een cel in het lijstbereik. Klik op basis van het voorbeeld op een willekeurige cel in het lijstbereik A6:C10.

 4. Ga naar het tabblad Gegevens en klik in de groep Sorteren en filteren op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen te verbergen die niet overeenkomen met uw criteria, klikt u op Lijst in de cel filteren.

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen die aan uw criteria voldoen, te kopiëren naar een ander gebied van het werkblad, klikt u op Kopiëren naar een andere locatie, klikt u in het vak Kopiëren naar en klikt u vervolgens op de linkerbovenhoek van het gebied waarin u de rijen wilt plakken.

   Tip: Wanneer u de gefilterde rijen naar een andere locatie kopieert, kunt u opgeven welke kolommen moeten worden gekopieerd. Voordat u filtert, kopieert u de kolomlabels voor de gewenste kolommen naar de eerste rij van het gebied waarin u de gefilterde rijen wilt plakken. Wanneer u filtert, voert u een verwijzing naar de gekopieerde kolomlabels in het vak Kopiëren naar in. De gekopieerde rijen bevatten dan alleen de kolommen waarvan u de labels hebt gekopieerd.

 6. Typ in het vak Criteriumbereik de verwijzing naar het criteriumbereik, inclusief de criteriumlabels. Voer op basis van het voorbeeld $A$1:$D$3 in.

  Als u het dialoogvenster Geavanceerd filter tijdelijk wilt verplaatsen terwijl u het criteriumbereik selecteert, klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding .

 7. Volgens het voorbeeld is dit het gefilterde resultaat voor het lijstbereik:

  Product

  Verkoper

  Omzet

  Zuivel

  L. Fluitsma

  € 450

  Vlees

  Ch. Nienhuis

  € 6.328

Meerdere sets criteria, meerdere kolommen in elke set

Booleaanse logica: ((Verkoper = "Fluitsma" EN Omzet >3000) OF (Verkoper = "Nienhuis" EN Omzet > 1500) )

 1. Voeg ten minste drie lege rijen boven het lijstbereik in die kunnen worden gebruikt als criteriumbereik. Het criteriumbereik moet kolomlabels bevatten. Zorg ervoor dat er ten minste één lege rij zit tussen de criteriumwaarden en het lijstbereik.

 2. Als u rijen wilt zoeken die voldoen aan meerdere sets criteria, waarbij elke set criteria bevat voor meerdere kolommen, typt u elke set criteria in aparte kolommen en rijen. Typ op basis van het voorbeeld het volgende:

  Product

  Verkoper

  Verkoop

  ="=L. Fluitsma"

  >3000

  ="=N.Blaauboer"

  >1500

 3. Klik op een cel in het lijstbereik. Klik op basis van het voorbeeld op een willekeurige cel in het lijstbereik A6:C10.

 4. Ga naar het tabblad Gegevens en klik in de groep Sorteren en filteren op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen te verbergen die niet overeenkomen met uw criteria, klikt u op Lijst in de cel filteren.

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen die aan uw criteria voldoen, te kopiëren naar een ander gebied van het werkblad, klikt u op Kopiëren naar een andere locatie, klikt u in het vak Kopiëren naar en klikt u vervolgens op de linkerbovenhoek van het gebied waarin u de rijen wilt plakken.

   Tip    Wanneer u de gefilterde rijen naar een andere locatie kopieert, kunt u opgeven welke kolommen moeten worden gekopieerd. Voordat u filtert, kopieert u de kolomlabels voor de gewenste kolommen naar de eerste rij van het gebied waarin u de gefilterde rijen wilt plakken. Wanneer u filtert, voert u een verwijzing naar de gekopieerde kolomlabels in het vak Kopiëren naar in. De gekopieerde rijen bevatten dan alleen de kolommen waarvan u de labels hebt gekopieerd.

 6. Typ in het vak Criteriumbereik de verwijzing naar het criteriumbereik, inclusief de criteriumlabels. Voer in het voorbeeld $A $1: $C $3.To het dialoogvenster Geavanceerd filter tijdelijk te verplaatsen terwijl u het criteriumbereik selecteert, klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding .

 7. Volgens het voorbeeld is dit het gefilterde resultaat voor het lijstbereik:

  Product

  Verkoper

  Omzet

  Vlees

  Ch. Nienhuis

  € 6.328

  Vlees

  L. Fluitsma

  € 6.544

Criteria met jokertekens

booleaanse logica: Verkoper = een naam met 'i' als tweede letter

 1. Als u tekstwaarden wilt zoeken die gedeeltelijk identiek zijn, gaat u op een van de volgende manieren te werk:

  • Typ een of meer tekens zonder een gelijkteken (=) om rijen te zoeken met een tekstwaarde die met deze tekens beginnen. Als u bijvoorbeeld de tekst Fl invoert als criterium, worden 'Fluitsma', 'Florissen' en 'Flikkema' gevonden.

  • Gebruik een jokerteken.

   Gebruik

   Gewenste zoekresultaat

   ? (vraagteken)

   Eén willekeurig teken
   Met sm? t vindt u bijvoorbeeld "Jansen" en "smid."

   * (sterretje)

   Een willekeurig aantal tekens
   Met * Oost vindt u bijvoorbeeld ' Noordoost ' en ' zuidoosten '.

   ~ (tilde) gevolgd door ?, * of ~

   Een vraagteken, sterretje of tilde
   Bijvoorbeeld fy91 ~? "fy91?".

 2. Voeg ten minste drie lege rijen boven het lijstbereik in die kunnen worden gebruikt als criteriumbereik. Het criteriumbereik moet kolomlabels bevatten. Zorg ervoor dat er ten minste één lege rij zit tussen de criteriumwaarden en het lijstbereik.

 3. Typ in de rijen onder de kolomlabels de criteria die u wilt vergelijken. Typ op basis van het voorbeeld het volgende:

  Product

  Verkoper

  Omzet

  ="=Me*"

  ="=?i*"

 4. Klik op een cel in het lijstbereik. Klik op basis van het voorbeeld op een willekeurige cel in het lijstbereik A6:C10.

 5. Ga naar het tabblad Gegevens en klik in de groep Sorteren en filteren op Geavanceerd.

  Snelmenu van map, opdracht Eigenschappen, tabblad AutoArchiveren voor dialoogvenster met mapeigenschappen

 6. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen te verbergen die niet overeenkomen met uw criteria, klikt u op Lijst in de cel filteren.

  • Als u het lijstbereik wilt filteren door rijen die aan uw criteria voldoen, te kopiëren naar een ander gebied van het werkblad, klikt u op Kopiëren naar een andere locatie, klikt u in het vak Kopiëren naar en klikt u vervolgens op de linkerbovenhoek van het gebied waarin u de rijen wilt plakken.

   Tip: Wanneer u de gefilterde rijen naar een andere locatie kopieert, kunt u opgeven welke kolommen moeten worden gekopieerd. Voordat u filtert, kopieert u de kolomlabels voor de gewenste kolommen naar de eerste rij van het gebied waarin u de gefilterde rijen wilt plakken. Wanneer u filtert, voert u een verwijzing naar de gekopieerde kolomlabels in het vak Kopiëren naar in. De gekopieerde rijen bevatten dan alleen de kolommen waarvan u de labels hebt gekopieerd.

 7. Typ in het vak Criteriumbereik de verwijzing naar het criteriumbereik, inclusief de criteriumlabels. Voer op basis van het voorbeeld $A$1:$B$3 in.

  Als u het dialoogvenster Geavanceerd filter tijdelijk wilt verplaatsen terwijl u het criteriumbereik selecteert, klikt u op Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeelding .

 8. Volgens het voorbeeld is dit het gefilterde resultaat voor het lijstbereik:

  Product

  Verkoper

  Verkoop

  Dranken

  T. Veen

  € 5122

  Zuivel

  L. Fluitsma

  € 450

  Vlees

  Ch. Nienhuis

  € 6.328

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×