Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Als u een formulier in Word wilt maken dat anderen kunnen invullen, begint u met een sjabloon of document en voegt u inhoudsbesturingselementen toe. Dit zijn besturingselementen zoals selectievakjes, tekstvakken, datumkiezers en vervolgkeuzelijsten. Als u bekend bent met databases, kunt u deze inhoudsbesturingselementen zelfs koppelen aan gegevens.

Het tabblad Ontwikkelaar weergeven

Als het tabblad Ontwikkelaar niet wordt weergegeven op het lint, raadpleegt u het tabblad Ontwikkelaar weergeven.

Een sjabloon of een leeg document openen waarop het formulier moet worden gebaseerd

Als u tijd wilt besparen, begint u met een formuliersjabloon of begint u helemaal opnieuw met een lege sjabloon.

 1. Ga naar Bestand > Nieuw.

 2. Typ in Onlinesjablonen zoekenFormulieren of het gewenste type formulier en druk op ENTER.

 3. Kies een formuliersjabloon en selecteer vervolgens Create of Download.

 1. Ga naar Bestand > Nieuw.

 2. Selecteer Leeg document.

Inhoud toevoegen aan het formulier

Ga naar Developeren kies vervolgens de besturingselementen die u aan het document of formulier wilt toevoegen. Als u een inhoudsbeheer wilt verwijderen, selecteert u het besturingselement en drukt u op Verwijderen. U kunt eigenschappen instellen op besturingselementen nadat deze zijn ingevoegd.

Opmerking: Een formulier met inhoudsbesturingselementen kunt u uiteraard afdrukken. De kaders of randen van de inhoudsbesturingselementen worden echter niet afgedrukt.

In een inhoudsbesturingselement voor tekst met opmaak kunnen gebruikers tekst opmaken als vet of cursief en kunnen ze meerdere alinea's typen. Als u wilt beperken wat gebruikers kunnen toevoegen, voegt u het inhoudsbesturingselement voor tekst zonder opmaak in.

 1. Klik of tik waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Selecteer > inhoudsbeheer voor tekst met opmaak Knop Voor besturingselement voor tekst met opmaak of inhoudsbeheer voor tekst zonder opmaak Knop tekst zonder opmaak.

Als u specifieke eigenschappen voor het besturingselement wilt instellen, raadpleegt u Eigenschappen instellen of wijzigen voor inhoudsbesturingselementen.

Een afbeeldingsbesturingselement wordt vaak gebruikt voor sjablonen, maar u kunt een afbeeldingsbesturingselement ook toevoegen aan een formulier.

 1. Klik of tik waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Selecteer Ontwikkelaar > Afbeeldingsinhoud besturingselement Knop Afbeeldingsbeheer.

Als u specifieke eigenschappen voor het besturingselement wilt instellen, raadpleegt u Eigenschappen instellen of wijzigen voor inhoudsbesturingselementen.

Besturingselementen voor bouwstenen gebruiken wanneer u wilt dat mensen een bepaald tekstblok kiezen. Bouwsteenbesturingselementen zijn bijvoorbeeld handig wanneer u verschillende standaardteksten moet toevoegen, afhankelijk van de specifieke vereisten van het contract’. U kunt besturingselementen voor tekst met opmaak maken voor elke versie van de standaardtekst en vervolgens een bouwsteenbesturingselement gebruiken als container voor de besturingselementen voor tekst met opmaak.

 1. Klik of tik waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Ga naar OntwikkelaarBouwsteen galerie inhoudsbesturingselement Inhoudsbesturingselement voor bouwstenen (of Bouwsteen inhoudsbesturingselement).

 3. Selecteer Ontwikkelaar en inhoudsbesturingselementen voor de bouwsteen.

  Tabblad Ontwikkelaar met inhoudsbesturingselementen

 1. Klik of tik waar u het besturingselement wilt invoegen.

Als u specifieke eigenschappen voor het besturingselement wilt instellen, raadpleegt u Eigenschappen instellen of wijzigen voor inhoudsbesturingselementen.

In een keuzelijst met invoervak kunnen gebruikers een selectie maken in een lijst met keuzen die u opgeeft of kunnen ze eigen gegevens invoeren. In een vervolgkeuzelijst kunnen gebruikers alleen selecteren in de lijst met keuzen.

 1. Ga naar Ontwikkelaar > Besturingselement keuzelijst met invoervak inhoudsbesturingselement keuzelijstknop met invoervak of Selectielijst Inhoudsbesturingselement Knop Keuzelijst.

 2. Selecteer het inhoudsbeheer en selecteer vervolgens Eigenschappen.

 3. Als u een lijst met opties wilt maken, selecteert u Toevoegen onder Vervolgkeuzelijst eigenschappen.

 4. Typ een keuze in Weergavenaam, zoals Ja, Neeof Misschien.

  Herhaal deze stap totdat alle gewenste keuzemogelijkheden in de vervolgkeuzelijst staan.

 5. Vul andere gewenste eigenschappen in.

  Opmerking:  Als u het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt inschakelt, kunnen gebruikers niet op een keuze klikken.

 1. Klik of tik op de positie waarop u het besturingselement voor de datumkiezer wilt invoegen.

 2. Selecteer Ontwikkelaar > Datumkiezer inhoud besturingselement Knop Datumkiezer.

Als u specifieke eigenschappen voor het besturingselement wilt instellen, raadpleegt u Eigenschappen instellen of wijzigen voor inhoudsbesturingselementen.

 1. Klik of tik op de positie waarop u het besturingselement van het selectievakje wilt invoegen.

 2. Selecteer Ontwikkelaar > Selectievakje inhoud besturingselement Selectievakjeknop.

Als u specifieke eigenschappen voor het besturingselement wilt instellen, raadpleegt u Eigenschappen instellen of wijzigen voor inhoudsbesturingselementen.

Verouderde formulierbesturingselementen zijn bedoeld voor compatibiliteit met oudere versies van Word en bestaan uit verouderde formulier- en Active X-besturingselementen.

 1. Klik of tik waar u een ouder besturingselement wilt invoegen.

 2. Ga naar Ontwikkelaar > Verouderde Forms Knop Verouderd besturingselement.

 3. Selecteer het gewenste element onder Oude formulieren of Active X-besturingselementen.

Stel de eigenschappen voor de inhoudsbesturingselementen in of wijzig deze

Ieder inhoudsbesturingselement bevat eigenschappen die u kunt instellen of wijzigen. U kunt bijvoorbeeld voor het inhoudsbesturingselement Datumkiezer opties selecteren voor de manier waarop de datum moet worden weergegeven.

 1. Selecteer het inhoudsbeheer dat u wilt wijzigen.

 2. Ga naar Ontwikkelaar > Eigenschappen.

  Knop Eigenschappen van besturingselementen

 3. Wijzig de gewenste eigenschappen.

Voeg beveiliging toe aan een formulier

Als u beperkingen wilt instellen voor het bewerken of opmaken van een formulier, gebruikt u de opdracht Bewerking beperken:

 1. Open het formulier dat u wilt vergrendelen of beveiligen.

 2. Selecteer Ontwikkelaar > Bewerking beperken.

  Knop Bewerken beperken

 3. Nadat u beperkingen hebt geselecteerd, selecteert u Ja, Start Beveiliging afdwingen.

  Bewerkingsvenster beperken 

Geavanceerde tip:

Als u alleen delen van het document wilt beveiligen, scheidt u het document in secties en beveiligt u alleen de gewenste secties.

Hiervoor kiest u Secties selecteren in het deelvenster Bewerken beperken. Zie Sectie-einde invoegenvoor meer informatie over secties.

Sectieselector in het deelvenster Secties opnieuw indelen

Het tabblad Ontwikkelaar weergeven

Als het tabblad Ontwikkelaar niet wordt weergegeven op het lint, raadpleegt u het tabblad Ontwikkelaar weergeven.

Een sjabloon openen of een leeg document gebruiken

Als u een formulier in Word wilt maken dat anderen kunnen invullen, begint u met een sjabloon of document en voegt u inhoudsbesturingselementen toe. Dit zijn besturingselementen zoals selectievakjes, tekstvakken en vervolgkeuzelijsten. Als u bekend bent met databases, kunt u deze inhoudsbesturingselementen zelfs koppelen aan gegevens.

 1. Ga naar Bestand > Nieuw van sjabloon.

  Nieuwe van sjabloonoptie

 2. Typ in Zoeken formulier.

 3. Dubbelklik op de sjabloon die u wilt gebruiken.

 4. Selecteer Bestand > Opslaan alsen kies een locatie om het formulier op te slaan.

 5. Typ in Opslaan alseen bestandsnaam en selecteer vervolgens Opslaan.

 1. Ga naar Bestand > Nieuw document.

  Nieuwe documentoptie

 2. Ga naar Bestand > Opslaan als.

 3. Typ in Opslaan alseen bestandsnaam en selecteer vervolgens Opslaan.

Inhoud toevoegen aan het formulier

Ga naar Developeren kies vervolgens de besturingselementen die u aan het document of formulier wilt toevoegen. Als u een inhoudsbeheer wilt verwijderen, selecteert u het besturingselement en drukt u op Verwijderen. U kunt Opties instellen op besturingselementen nadat deze zijn ingevoegd. Vanuit Opties kunt u invoer- en afsluitmacro's toevoegen die moeten worden uitgevoerd wanneer gebruikers met de besturingselementen werken, evenals lijstitems voor keuzelijsten.

 1. Klik of tik in het document op de plaats waar u een inhoudsbesturingselement wilt toevoegen.

 2. Selecteer op DeveloperTekstvak, Selectievakjeof Keuzelijst met invoervak.

  Tabblad Ontwikkelaar met inhoudsbesturingselementen

 3. Als u specifieke eigenschappen voor het besturingselement wilt instellen, selecteert u Optiesen stelt u .

 4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor elk besturingselement dat u wilt toevoegen.

Met Opties kunt u algemene instellingen instellen en specifieke instellingen beheren. Selecteer een besturingselement en selecteer vervolgens Opties om in te stellen of wijzigingen aan te brengen.

 • Algemene eigenschappen instellen.

  • Met Macro selecteren om uit te voeren op kunt u een opgenomen of aangepaste macro kiezen die u wilt uitvoeren op Invoer of Afsluiten vanuit het veld.

  • Bladwijzer Stel een unieke naam of bladwijzer in voor elk besturingselement.

  • Berekenen bij afsluiten Dit dwingt Word om berekeningen uit te voeren of te vernieuwen, zoals de totale prijs wanneer de gebruiker het veld afsluit.

  • Help-tekst toevoegen Geef hints of instructies voor elk veld.

  • OK Hiermee slaat u instellingen op en sluit u het paneel af.

  • Annuleren Hiermee worden wijzigingen vergeten en wordt het deelvenster afgesloten.

 • Specifieke eigenschappen instellen voor een tekstvak

  • type_getal Selecteer reguliere tekst, getal, datum, huidige datum, huidige tijd of berekening.

  • Standaardtekst optionele instructietekst instelt die wordt weergegeven in het tekstvak voordat de gebruiker in het veld typt. Stel tekstvak in dat is ingeschakeld zodat de gebruiker tekst in het veld kan invoeren.

  • Maximumlengte stelt de lengte in van de tekst die een gebruiker kan invoeren. De standaardwaarde is Onbeperkt.

  • tekstindeling kunt instellen of tekst automatisch wordt opgemaakt op hoofdletters, kleine letters, eerste hoofdletter, of titelvoorbeeld.

  • Tekstvak ingeschakeld Hiermee kan de gebruiker tekst invoeren in een veld. Als er standaardtekst is, wordt deze vervangen door gebruikerstekst.

 • Specifieke eigenschappen instellen voor een Selectievakje.

  • Standaardwaarde Kies tussen Niet gecontroleerd of ingeschakeld als standaardinstelling.

  • Grootte van selectievakjes Stel een grootte in Exact of Automatisch om zo nodig de grootte te wijzigen.

  • Selectievakje ingeschakeld Hiermee kan de gebruiker het tekstvak in- of uitschakelen.

 • Specifieke eigenschappen instellen voor een Besturingselement keuzelijst met invoervak

  • Vervolgkeuzelijst Typ tekenreeksen voor de items in het keuzelijstvak. Druk op + of Enter om een item aan de lijst toe te voegen.

  • Items in de vervolgkeuzelijst Toont uw huidige lijst. Selecteer een item en gebruik de pijl-omhoog of pijl-omlaag om de volgorde te wijzigen. Druk op - om een geselecteerd item te verwijderen.

  • Vervolgkeuzelijst ingeschakeld Hiermee kan de gebruiker de keuzelijst met invoervak openen en selecties maken.

 1. Ga naar Ontwikkelaar > Formulier beveiligen.

  Knop Formulier beveiligen op het tabblad Ontwikkelaar

  Opmerking: Als u de beveiliging van het formulier wilt opheffen en wilt doorgaan met bewerken, selecteert u Formulier beveiligen opnieuw.

 2. Sla het formulier op en sluit dit.

U kunt het formulier desgewenst testen voordat u het verspreidt.

 1. Beveilig het formulier.

 2. Open het formulier opnieuw, vul het in zoals een gebruiker dat zou doen en sla vervolgens een kopie op.

Het tabblad Ontwikkelaar weergeven

 1. Selecteer aan de rechterkant van het lint Pop-upmenu Actieen selecteer vervolgens Lintvoorkeuren.

 2. Onder de optie Aanpassen, selecteerOntwikkelaar.

Een sjabloon of document openen waarop het formulier moet worden gebaseerd

U kunt beginnen met een leeg document en uw eigen formulier maken. Om tijd te besparen, kunt u echter ook beginnen met een formuliersjabloon.

 1. Ga naar Bestand > Nieuw van sjabloon.

 2. Vouw in het linkerdeelvenster Onlinesjablonenuit en selecteer vervolgens Formulieren.

 3. Dubbelklik op de formuliersjabloon die u wilt gebruiken.

Inhoudsbesturingselementen aan het formulier toevoegen

 1. Klik in het document op de plaats waar u het besturingselement wilt toevoegen.

 2. Selecteer op het tabblad Ontwikkelaar onder FormulierbesturingselementenTekstvak, Selectievakjeof Besturingselement keuzelijst met invoervak.

 3. Als u specifieke eigenschappen voor het besturingselement wilt instellen, selecteert u Optiesen configureert u vervolgens de gewenste eigenschappen.

  Opmerking: Als u een lijst met items wilt maken voor een keuzelijst, selecteert u de tijdelijke aanduiding voor de keuzelijst met invoervak, klikt u op Opties en voegt u de items toe die in de lijst moeten worden weergegeven.

 4. Herhaal stap 1 tot en met 3 voor elk besturingselement dat u wilt toevoegen.

Instructietekst toevoegen (optioneel)

Met instructietekst (bijvoorbeeld 'Typ de voornaam') in een tekstvak wordt uw formulier eenvoudiger te gebruiken. Standaard wordt er geen tekst weergegeven in een tekstvak, maar u kunt wel tekst toevoegen.

 1. Selecteer op het tekstvakbesturingselement waaraan u instructietekst wilt toevoegen.

 2. Selecteer op het tabblad Ontwikkelaar onder FormulierbesturingselementenOpties.

 3. Typ de instructietekst in Standaardtekst.

 4. Zorg ervoor dat Invullen ingeschakeld is geselecteerd en selecteer vervolgens OK.

Het formulier beveiligen

 1. Selecteer op het tabblad Developer onder Formulierbesturingselementende optie Formulier beveiligen.

  Opmerking: Als u de beveiliging wilt opheffen en het formulier verder wilt bewerken, klikt u opnieuw op Formulier beveiligen.

 2. Sla het formulier op en sluit dit.

Het formulier testen (optioneel)

U kunt het formulier desgewenst testen voordat u het verspreidt.

 1. Beveilig het formulier.

 2. Open het formulier opnieuw, vul het in zoals een gebruiker dat zou doen en sla vervolgens een kopie op.

Het maken van invulbare formulieren is niet beschikbaar in Word voor het web.

U kunt het formulier maken met de bureaubladversie van Word met de instructies in Een invulbaar formulier maken.

Wanneer u het document opslaat en opnieuw opent in Word voor het web, ziet u de wijzigingen die u hebt aangebracht.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×