Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Foutbalken in grafieken kunnen u helpen foutmarges of de standaarddeviatie in een oogopslag te zien. Deze informatie kunnen als standaardfoutmarge, percentage of standaarddeviatie worden weergegeven voor alle gegevenspunten of -markeringen in een gegevensreeks. U kunt uw eigen waarden instellen om de exacte gewenste foutmarges weer te geven. U kunt bijvoorbeeld een 10% positieve en negatieve foutmarge weergeven in de resultaten van een wetenschappelijke meting zoals deze:

alternatieve tekst

U kunt foutbalken gebruiken in tweedimensionale vlakdiagrammen, staafdiagrammen, kolomdiagrammen, lijndiagrammen, spreidingsdiagrammen en bellendiagrammen. In het geval van spreidings- en bellendiagrammen kunt u foutbalken weergeven voor de x- en y-waarden.

Opmerking: De volgende procedures zijn van toepassing op Office 2013 en nieuwere versies. Op zoek naar Office 2010-stappen?

Foutbalken toevoegen of verwijderen

 1. Klik ergens in de grafiek.

 2. Klik op de knop Grafiekelementen de knop grafiekelementen naast de grafiek en schakel het selectievakje Foutbalken in. (Schakel het selectievakje uit om foutbalken te verwijderen.)

 3. Als u de weergegeven fouthoeveelheid wilt wijzigen, klikt u op de pijl naast Foutbalken en kiest u een optie.

  alternatieve tekst

  • Kies een vooraf gedefinieerde optie voor foutbalken, bijvoorbeeld Standaardfout, Percentage of Standaarddeviatie.

  • Klik op Meer opties als u uw eigen marges voor de foutbalk wilt instellen en kies vervolgens onder Verticale foutbalk of Horizontale foutbalk de gewenste opties. Hier kunt u ook de richting en eindstijl van de foutbalken wijzigen of aangepaste foutbalken maken.

   alternatieve tekst

Opmerking: De richting van de foutbalken wordt bepaald door het grafiektype dat u gebruikt. In spreidingsdiagrammen kunnen zowel horizontale als verticale foutbalken worden weergegeven. U kunt een van beide foutbalken verwijderen door de balk te selecteren en te drukken op Delete.

Vergelijkingen voor het berekenen van foutmarges bekijken

Er wordt vaak gevraagd hoe foutmarges worden berekend in Excel. In Excel wordt gebruikgemaakt van de volgende vergelijkingen om de waarden voor Standaardfout en Standaarddeviatie te berekenen die worden weergegeven in de grafiek.

Optie

Gebruikte vergelijking

Standaardfout

Vergelijking

Waarbij geldt:

s = reeksnummer

i = puntnummer in reeks s

m = aantal reeksen voor punt y in grafiek

n = aantal punten in elke reeks

yis = gegevenswaarde van reeks s en het i-de punt

ny = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

Standaarddeviatie

Vergelijking

Waarbij geldt:

s = reeksnummer

i = puntnummer in reeks s

m = aantal reeksen voor punt y in grafiek

n = aantal punten in elke reeks

yis = gegevenswaarde van reeks s en het i-de punt

ny = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

M = rekenkundig gemiddelde

Foutbalken toevoegen, wijzigen of verwijderen in een grafiek in Office 2010

In Excel kunt u foutbalken weergeven die een standaardfoutbedrag, een percentage van de waarde (5%) of een standaarddeviatie gebruiken.

Standaardfout en standaarddeviatie gebruiken de volgende vergelijkingen om de foutbedragen te berekenen die in de grafiek worden weergegeven.

Optie

Gebruikte vergelijking

Waar

Standaardfout

Vergelijking

s = reeksnummer

i = puntnummer in reeks s

m = aantal reeksen voor punt y in grafiek

n = aantal punten in elke reeks

yis = gegevenswaarde van reeks s en het i-de punt

ny = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

Standaarddeviatie

Vergelijking

s = reeksnummer

i = puntnummer in reeks s

m = aantal reeksen voor punt y in grafiek

n = aantal punten in elke reeks

yis = gegevenswaarde van reeks s en het i-de punt

ny = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

M = rekenkundig gemiddelde

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in een 2D-vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, spreidings- of bellendiagram:

  • Als u foutbalken wilt toevoegen aan alle gegevensreeksen in de grafiek, klikt u op het grafiekgebied.

  • Als u foutbalken wilt toevoegen aan een geselecteerd gegevenspunt of een geselecteerde gegevensreeks, klikt u op het gewenste gegevenspunt of de gewenste gegevensreeks of selecteert u deze als volgt in een lijst met grafiekelementen:

   1. Klik ergens in de grafiek.

    Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

   2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

    Afbeelding van boek

 2. Klik op het tabblad Indeling in de groep Analyse op Foutbalken.

  alternatieve tekst

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Klik op een vooraf gedefinieerde foutbalkoptie, zoals foutbalken met standaardfout, foutbalken met percentage of foutbalken met standaarddeviatie.

  2. Klik op Meer foutbalkopties en klik vervolgens onder Verticale foutbalken of Horizontale foutbalken op de weergave- en foutmargeopties die u wilt gebruiken.

   Opmerking: De richting van de foutbalken is afhankelijk van het grafiektype van de grafiek. Voor spreidingsdiagrammen worden standaard zowel horizontale als verticale foutbalken weergegeven. U kunt een van deze foutbalken verwijderen door ze te selecteren en vervolgens op Delete te drukken.

 1. Klik in een 2D-vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, spreidings- of bellendiagram op de foutbalken, het gegevenspunt of de gegevensreeks met de foutbalken die u wilt wijzigen, of ga als volgt te werk om deze te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   Afbeelding van boek

 2. Klik op het tabblad Indeling in de groep Analyse op Foutbalken en klik vervolgens op Meer foutbalkopties.

  alternatieve tekst

 3. Klik onder Weergave op de richting van de foutbalk en de eindstijl die u wilt gebruiken.

 1. Klik in een 2D-vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, spreidings- of bellendiagram op de foutbalken, het gegevenspunt of de gegevensreeks met de foutbalken die u wilt wijzigen, of ga als volgt te werk om deze te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   Afbeelding van boek

 2. Klik op het tabblad Indeling in de groep Analyse op Foutbalken en klik vervolgens op Meer foutbalkopties.

  alternatieve tekst

 3. Voer onder Foutbedrag een of meer van de volgende handelingen uit:

  1. Als u een andere methode wilt gebruiken om de fouthoeveelheid te bepalen, klikt u op de methode die u wilt gebruiken en geeft u de fouthoeveelheid op.

  2. Als u aangepaste waarden wilt gebruiken om de fouthoeveelheid te bepalen, klikt u op Aangepast en doet u het volgende:

   1. Klik op Waarde opgeven.

   2. Geef in de vakken Positieve foutwaarde en Negatieve foutwaarde het werkbladbereik op dat u wilt gebruiken als foutwaarde of typ de waarden die u wilt gebruiken, gescheiden door komma's. Typ bijvoorbeeld 0.4, 0.3, 0.8.

    Tip: Als u het werkbladbereik wilt opgeven, klikt u op de knop Dialoogvenster samenvouwen Knopafbeeldingen selecteert u de gegevens die u in het werkblad wilt gebruiken. Klik nogmaals op de knop Dialoogvenster samenvouwen om terug te keren naar het dialoogvenster.

    Opmerking: In Microsoft Office Word 2007 of Microsoft Office PowerPoint 2007 wordt in het dialoogvenster Aangepaste foutbalken mogelijk niet de knop Dialoogvenster samenvouwen weergegeven en kunt u alleen de waarden voor de foutwaarde typen die u wilt gebruiken.

 1. Klik in een 2D-vlak-, staaf-, kolom-, lijn-, spreidings- of bellendiagram op de foutbalken, het gegevenspunt of de gegevensreeks met de foutbalken die u wilt verwijderen, of ga als volgt te werk om deze te selecteren in een lijst met grafiekelementen:

  1. Klik ergens in de grafiek.

   Hiermee worden de Hulpmiddelen voor grafieken weergegeven, waarbij de tabbladen Ontwerp, Indeling en Opmaak beschikbaar komen.

  2. Klik op het tabblad Opmaak in de groep Huidige selectie op de pijl naast het vak Grafiekelementen en klik vervolgens op het gewenste grafiekelement.

   Afbeelding van boek

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  1. Klik op het tabblad Indeling in de groep Analyse op Foutbalken en klik vervolgens op Geen.

   alternatieve tekst

  2. Druk op Delete.

Tip: U kunt foutbalken direct verwijderen nadat u ze aan de grafiek hebt toegevoegd door op Ongedaan maken te klikken op de werkbalk Snelle toegang of door op Ctrl+Z te drukken.

Voer een van de volgende bewerkingen uit:

Fouten weergeven als percentage, standaarddeviatie of standaardfout

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks waaraan u foutbalken wilt toevoegen.

  Als u bijvoorbeeld in een lijngrafiek op een van de lijnen klikt, worden alle gegevensmarkering van deze gegevensreeks geselecteerd.

 2. Klik op het tabblad Grafiekdesign op Grafiekelement toevoegen

  Selecteer Grafiekelement toevoegen op het tabblad Grafiekontwerp

 3. Wijs foutbalken aan en voer een van de volgende handelingen uit:

Klik op

Als u dit wilt doen

Standaardfout

De standaardfout toepassen met de volgende formule:

alternatieve tekst

s = reeksnummer
puntnummer in reeks s
m = reeksnummer voor punt y in grafiek
n = aantal van punten in elke reeks
y is = gegevenswaarde van reeks s en het I e punt
n y = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen

Percentage

Een percentage van de waarde toepassen voor elk gegevenspunt in de gegevensreeks

Standaarddeviatie

Een veelvoud van de standaarddeviatie toepassen met de volgende formule:

alternatieve tekst

s = reeksnummer
puntnummer in reeks s
m = reeksnummer voor punt y in grafiek
n = aantal van punten in elke reeks
y is = gegevenswaarde van reeks s en het I e punt
n y = totaal aantal gegevenswaarden in alle reeksen
M = rekenkundig gemiddelde

Fouten weergeven als aangepaste waarden

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks waaraan u foutbalken wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Grafiekelement toevoegen en klik vervolgens op Meer foutbalkopties.

 3. Klik in het deelvenster Foutbalken opmaken op het tabblad Opties voor foutbalken onder Foutbedrag op Aangepast en klik vervolgens op Waarde opgeven.

 4. Klik onder Foutweergave achtereenvolgens op Aangepast en op Waarde opgeven.

  alternatieve tekst

 5. Typ in de vakken Positieve foutwaarde en Negatieve foutwaarde de gewenste waarden voor elk gegevenspunt met een puntkomma als scheidingsteken (bijvoorbeeld 0,4; 0,3; 0,8) en klik op OK.

  Opmerking: U kunt foutwaarden ook definiëren als cellenbereik uit dezelfde Excel-werkmap. Als u het cellenbereik wilt selecteren, verwijdert u in het dialoogvenster Aangepaste foutbalken de inhoud uit het vak Positieve foutwaarde of Negatieve foutwaarde en selecteert u het gewenste cellenbereik.

Omhoog/omlaag-balken toevoegen

 1. Selecteer in de grafiek de gegevensreeks waaraan u omhoog/omlaag-balken wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Grafiekontwerp op Grafiekelement toevoegen, wijs omhoog/omlaag-balken aan en klik vervolgens op Omhoog/omlaag-balken.

  Afhankelijk van het type tabel zijn bepaalde opties mogelijk niet beschikbaar.

Zie ook

Een grafiek maken

Het grafiektype van een bestaande grafiek wijzigen

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×