Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Geeft een variant (tekenreeks) als resultaat die het opgegeven aantal tekens vanaf de rechterkant van een tekenreeks bevat.

Syntaxis

Right( tekenreeks, lengte )

De syntaxis van de functie Rechts heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

tekenreeks

Vereist. reeksexpressie waaruit de meest rechtse tekens worden geretourneerd. Als tekenreeks Null bevat, wordt Null als resultaat gegeven.

lengte

Vereist. Variant (Lang). Een numerieke expressie die aangeeft hoeveel tekens als resultaat moeten worden gegeven. Als de lengte 0 is, wordt een tekenreeks met een lengte van nul ("") als resultaat gegeven. Als de lengte groter is dan of gelijk is aan het aantal tekens in tekenreeks, wordt de hele tekenreeks als resultaat gegeven.

Opmerkingen

Als u het aantal tekens in tekenreeks wilt bepalen, gebruikt u de functie Lengte.

Opmerking:  Gebruik de functie RECHTSB met bytegegevens in een tekenreeks. In plaats van op te geven hoeveel tekens u als resultaat wilt krijgen, geeft u met lengte het aantal bytes op.

Queryvoorbeeld

Expressie

Resultaten

SELECT Right(ProductID,3) AS FromRight FROM ProductSales;

Retourneert '3' tekens van de rechterkant van de waarden in het veld 'Product-id' uit de tabel 'ProductVerverkoop' in kolom FromRight.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Rechts gebruikt om een bepaald aantal tekens vanaf de rechterkant van een tekenreeks te retourneren.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Right(AnyString, 1) ' Returns "d".
MyStr = Right(AnyString, 6) ' Returns " World".
MyStr = Right(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".

Tekenreeksfuncties en hoe ze worden gebruikt

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×