Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Outlook bevat een aantal opties die u kunt beheren om de inhoud van e-mailberichten die u verzendt en ontvangt, te beïnvloeden. U kunt bijvoorbeeld bepalen hoe u inhoud in een e-mailbericht kopieert en plakt, of Outlook automatisch aanvullen gebruikt terwijl u typt, tabelopmaak en veldarcering. U kunt veel van deze opties vinden door Bestand > Opties te selecteren. 

Als u deze opties in Microsoft Outlook wilt weergeven, klikt u in een e-mailbericht op Bestand > Opties > Mail > Editor Opties > Geavanceerd.

Geselecteerde tekst overschrijven     Selecteer deze optie om de geselecteerde tekst te verwijderen wanneer u begint te typen. Als u dit selectievakje uitschakelt, wordt in Microsoft Office Outlook nieuwe tekst ingevoegd voor de geselecteerde tekst en wordt de geselecteerde tekst niet verwijderd.

Bij selecteren automatisch heel woord selecteren     Selecteer deze optie om hele woorden te selecteren wanneer u eerst een deel van een woord selecteert en vervolgens een deel van het volgende woord. Als u deze optie inschakelt, worden een woord en de daaropvolgende spatie geselecteerd wanneer u dubbelklikt op een woord.

Tekst slepen en neerzetten toestaan     Selecteer deze optie als u geselecteerde tekst wilt kunnen verplaatsen of kopiëren door deze te slepen. Als u tekst wilt verplaatsen, selecteert u de tekst en sleept u deze naar een nieuwe locatie. Als u tekst wilt kopiëren, selecteert u de tekst en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de selectie naar de nieuwe locatie sleept.

Ctrl + klikken gebruiken om hyperlinks te volgen     Selecteer deze optie om de tekst van hyperlinks eenvoudiger te kunnen bewerken. Wanneer deze optie is ingeschakeld, moet u Ctrl ingedrukt houden terwijl u op de koppeling klikt om de koppeling te volgen. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, zorgt het klikken op de koppeling ervoor dat Outlook naar de bestemming van de koppeling gaat, waardoor het moeilijker wordt om de tekst van de koppeling te bewerken.

Automatisch tekenpapier maken bij het invoegen van AutoVormen     Selecteer deze optie om een tekenpapier te plaatsen rond tekenobjecten of inkttekeningen en schrijven wanneer u ze invoegt in uw e-mail. Met een tekenpapier kunt u tekenobjecten en afbeeldingen ordenen en verplaatsen als een eenheid.

Slimme alineaselectie gebruiken     Selecteer deze optie om de alineamarkering te selecteren wanneer u een hele alinea selecteert. Als u de alineamarkering opneemt bij het knippen en plakken van een alinea, blijft er geen lege alinea achter en wordt de opmaak automatisch meegenomen met de alinea.

Slimme cursor gebruiken     Selecteer deze optie om op te geven dat de cursor wordt verplaatst wanneer u omhoog of omlaag schuift. Wanneer u op de pijl-links, pijl-rechts, pijl-omhoog of pijl-omlaag drukt na het schuiven, reageert de cursor op de pagina die momenteel wordt weergegeven, niet op de oorspronkelijke positie.

Insert-toets gebruiken om de overschrijfmodus in of uit te schakelen     Selecteer deze optie als u de overschrijfmodus wilt in- of uitschakelen door op Insert te drukken.

 • Overschrijfmodus gebruiken     Selecteer deze optie om bestaande tekst te vervangen tijdens het typen, met één teken tegelijk. Als Insert-toets gebruiken om de overschrijfmodus in of uit te schakelen is ingeschakeld, kunt u deze optie in- of uitschakelen door op Insert te drukken.

Dubbele aanhalingstekens toevoegen voor nummering van Hebreeuws alfabet     Selecteer deze optie om dubbele aanhalingstekens (") toe te voegen aan nummering.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als Hebreeuws is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Vragen om bijwerken van stijl     Selecteer deze optie als er een prompt moet worden weergegeven wanneer u tekst waarop een stijl is toegepast, rechtstreeks wijzigt en vervolgens de stijl opnieuw op de tekst toepast. Wanneer de prompt wordt weergegeven, kunt u de stijl bijwerken op basis van recente wijzigingen of de opmaak van de stijl opnieuw toepassen.

De stijl Standaard gebruiken voor lijsten met opsommingstekens of nummering     Selecteer deze optie om lijststijlen te baseren op de normale alineastijl in plaats van de alinealijststijl.

Opmaak bijhouden     Selecteer deze optie om de opmaak bij te houden tijdens het typen. Hierdoor kunt u gemakkelijk dezelfde opmaak ergens anders toepassen. Deze optie moet zijn ingeschakeld voordat u de opdracht Tekst met soortgelijke opmaak selecteren kunt gebruiken in het snelmenu dat wordt weergegeven als u met de rechtermuisknop op geselecteerde tekst klikt. Voor een lijst met de opmaak die u hebt gebruikt, klikt u op de opdracht Opties in het deelvenster Stijl en schakelt u de selectievakjes Opmaak voor alineaniveau, Tekenopmaak en Opmaak voor opsommingstekens en nummering in.

 • Inconsistente opmaak markeren     Selecteer deze optie om opmaak te markeren met een golvende blauwe onderstreping wanneer deze lijkt op, maar niet precies hetzelfde is als andere opmaak in uw e-mailberichten. Als u deze optie wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Opmaak bijhouden ook in.

Stijl bijwerken en laten overeenkomen met selectie     Als u wijzigingen aanbrengt in een stijl, selecteert u deze optie om de stijl bij te werken zodat deze overeenkomt met uw wijzigingen.

Klikken en typen inschakelen     Selecteer deze optie om tekst, afbeeldingen, tabellen of andere items in te voegen in een leeg gebied van een e-mailbericht door te dubbelklikken in het lege gebied. Met de functie Klikken en typen worden alinea’s automatisch ingevoegd en wordt de uitlijning toegepast die nodig is om het item te plaatsen op de positie waarop u hebt gedubbelklikt. Deze functie is alleen beschikbaar in de afdrukweergave en de webpaginaweergave.

 • Standaardalineastijl Selecteer de stijl die wordt toegepast op tekst wanneer u Klikken en typen gebruikt.

Suggesties van Automatisch aanvullen weergeven     Selecteer deze optie om outlook het meest gebruikte woord te laten voorstellen terwijl u typt. U kunt vervolgens op Enter drukken om het woord automatisch te typen.

Schermafbeelding niet automatisch hyperlinken     Met deze optie voorkomt u dat outlook een hyperlink invoegt wanneer u een schermafbeelding in uw e-mailbericht plakt.

Volgorde controleren     Selecteer deze optie als u wilt controleren of een nieuw getypt teken in de juiste volgorde voorkomt om te worden gebruikt als een toonteken of diakritisch teken dat of klinker die boven, onder, voor of achter de medeklinker moeten worden geplaatst waarbij deze hoort.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een taal met een complex schrift is ingeschakeld voor het bewerken van tekst. Selecteer deze optie om het teken dat u eerder hebt getypt, te vervangen door het teken dat u net hebt getypt als de twee tekens niet beide kunnen worden gebruikt in dezelfde groep tekens.

Aziatische lettertypen ook voor Latijnse tekst     Selecteer deze optie om Latijnse tekens te wijzigen in het geselecteerde Aziatische lettertype wanneer u het Aziatische lettertype op geselecteerde tekst toepast. Schakel dit selectievakje uit als u wilt dat Latijnse tekens in het Latijnse lettertype blijven terwijl u het Aziatische lettertype toepast op de rest van het e-mailbericht.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Automatisch een andere toetsenbordindeling kiezen op basis van omringende tekst     Selecteer deze optie als u de toetsenbordtaal en het lettertype wilt wijzigen op basis van de taal van de tekst waarin de cursor is geplaatst. Als u deze optie uitschakelt, wordt alleen het lettertype gewijzigd.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

Oude IME-modus gebruiken om modus Overschrijven in te schakelen     Selecteer deze optie om toe te staan dat bestaande tekens worden vervangen door de tekens die u typt (overschrijven) terwijl u een Input Method Editor (IME) gebruikt op een computer waarop het besturingssysteem Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd. Als Outlook is geïnstalleerd op een computer waarop Windows Vista wordt uitgevoerd, wordt deze optie niet weergegeven omdat de overschrijfmodus automatisch wordt ondersteund.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

IME-besturing actief     Selecteer deze optie om een Input Method Editor (IME) te starten. Schakel dit selectievakje uit om een IME te stoppen.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

IME TrueInline     Selecteer deze optie om een interface voor natuurlijke taal te gebruiken op een computer waarop IME is ingeschakeld.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

IME-instellingen     Klik hierop om het dialoogvenster Eigenschappen voor IME-naam te openen. Gebruik dit dialoogvenster om de tekst, het toetsenbord, tekenconversie en andere opties in te stellen of te wijzigen voor de actieve IME.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst en er een Input Method Editor voor het typen van Oost-Aziatische tekens is geïnstalleerd.

Binnen dezelfde e-mail     Met deze optie wordt het standaardgedrag weergegeven dat optreedt wanneer u inhoud plakt in dezelfde e-mailberichten waaruit u de inhoud hebt gekopieerd. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

 • Opmaak van bron behouden (standaard)      Met deze optie blijven tekenstijlen en directe opmaak behouden die zijn toegepast op de gekopieerde tekst. Directe opmaak betreft eigenschappen zoals tekengrootte, cursief of andere opmaak die niet is opgenomen in de alineastijl.

 • Opmaak samenvoegen     Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd die direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Plakken tussen e-mailberichten     Met deze optie wordt het standaardgedrag weergegeven dat optreedt wanneer u inhoud plakt die is gekopieerd uit een ander e-mailbericht in Outlook. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

 • Opmaak van bron behouden (standaard)     Met deze optie blijft de opmaak behouden die is toegepast op de gekopieerde tekst. Elke stijldefinitie die is gekoppeld aan de gekopieerde tekst, wordt gekopieerd naar het doel-e-mailadres.

 • Opmaak samenvoegen     Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd die direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Plakken tussen e-mailberichten wanneer stijldefinities conflicteren     Met deze optie wordt het standaardgedrag weergegeven dat optreedt wanneer u inhoud plakt die is gekopieerd uit een ander e-mailbericht in Outlook, en de stijl die is toegewezen aan de gekopieerde tekst, wordt anders gedefinieerd in het e-mailbericht waarin de tekst wordt geplakt. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

 • Opmaak van bron behouden     Met deze optie blijft het uiterlijk van de gekopieerde tekst behouden door de stijl Standaard toe te wijzen aan de geplakte tekst en directe opmaak toe te passen. Directe opmaak betreft eigenschappen zoals tekengrootte, cursief of andere opmaak, waarmee de stijldefinitie van de gekopieerde tekst wordt nagebootst.

 • Doelstijlen gebruiken (standaard)     Deze optie behoudt de stijlnaam die is gekoppeld aan de gekopieerde tekst, maar gebruikt de stijldefinitie van het e-mailbericht waarin de tekst wordt geplakt. U kopieert bijvoorbeeld kop 1-tekst van het ene e-mailbericht naar het andere. In één e-mailbericht wordt Kop 1 gedefinieerd als Arial vet, 14-punts, en in het e-mailbericht waarin u de tekst plakt, wordt Kop 1 gedefinieerd als Cambria vet, 16-punts. Als u de optie Doelstijlen gebruiken instelt, wordt voor de geplakte tekst de stijl Kop 1, Cambria vet, 16 punten gebruikt.

 • Opmaak samenvoegen     Met deze optie worden de stijldefinitie en het grootste deel van de opmaak verwijderd die direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst neemt de stijldefinitie over in het e-mailbericht waarin de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Plakken vanuit andere programma's     Met deze optie wordt het standaardgedrag weergegeven dat optreedt wanneer u inhoud plakt die is gekopieerd vanuit een ander programma. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

 • Opmaak van bron behouden (standaard)     Met deze optie blijft de opmaak van de gekopieerde tekst behouden.

 • Opmaak samenvoegen     Met deze optie wordt het grootste deel van de opmaak verwijderd die direct op de gekopieerde tekst is toegepast, maar blijft opmaak behouden die wordt beschouwd als nadruk, zoals vet en cursief, wanneer deze is toegepast op slechts een deel van de selectie. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze is geplakt. De tekst neemt ook alle directe opmaakkenmerken over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt.

 • Alleen tekst behouden     Met deze optie worden alle opmaak en niet-tekstuele elementen, zoals afbeeldingen en tabellen, verwijderd. De tekst krijgt de stijlkenmerken van de alinea waarin deze wordt geplakt en neemt alle directe opmaak of tekenstijleigenschappen over van de tekst meteen voor de cursor wanneer de tekst wordt geplakt. Grafische elementen worden genegeerd en tabellen worden geconverteerd naar een reeks alinea's.

Afbeeldingen invoegen/plakken als     Met deze optie wordt weergegeven hoe Outlook afbeeldingen invoegt ten opzichte van de tekst in uw e-mail. U kunt afbeeldingen inline met tekst invoegen, toestaan dat afbeeldingen worden verplaatst met tekst of tekst laten teruglopen rond, voor of achter een afbeelding. Selecteer een van de volgende opties in de vervolgkeuzelijst:

 • In tekstregel     Met deze optie wordt de afbeelding in een alinea ingevoegd alsof deze tekst is. Deze optie wordt standaard gebruikt. De afbeelding wordt verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert. Net zoals met tekst kunt u de afbeelding slepen om deze te verplaatsen.

 • Om kader     Met deze optie loopt de tekst rond alle zijden van een kader rondom de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Contour     Met deze optie wordt de tekst in een onregelmatige vorm rond de werkelijke afbeelding geplaatst. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Achter tekst     Met deze optie wordt de afbeelding op een eigen laag achter de tekst ingevoegd. Er is geen rand rond de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Voor tekst     Met deze optie wordt de afbeelding op een eigen laag voor de tekst ingevoegd. Er is geen rand rond de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Transparant     Met deze optie loopt de tekst rond de afbeelding, waarbij de ruimte wordt gevuld die ontstaat door een holle vorm, zoals een halve maan. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

 • Boven en onder     Met deze optie loopt tekst niet door aan de zijkanten van de afbeelding. De afbeelding wordt niet verplaatst wanneer u tekst toevoegt of verwijdert, maar u kunt de afbeelding wel slepen om deze te verplaatsen.

Opsommingstekens en nummering behouden wanneer u tekst plakt met de optie Alleen tekst behouden     Selecteer deze optie als u nummering en opsommingstekens wilt converteren naar tekstsymbolen.

Insert-toets gebruiken voor plakken     Selecteer deze optie om de toets INSERT te gebruiken om de inhoud van het Office Klembord in een e-mailbericht in te voegen.

Knop Plakopties weergeven wanneer inhoud wordt geplakt     Selecteer deze optie om de knop Plakopties weer te geven wanneer u inhoud plakt. U kunt de knop Plakopties gebruiken om de instellingen die u in deze sectie van het dialoogvenster Opties Editor maakt, te overschrijven of te wijzigen.

Slim knippen en plakken     Selecteer deze optie om de opmaak automatisch aan te passen tijdens het plakken van tekst. Als u dit selectievakje hebt ingeschakeld, kunt u op Instellingen klikken om extra opties voor plakken in te stellen.

 • Instellingen     Klik hierop om het dialoogvenster Instellingen te openen. In dit dialoogvenster kunt u het standaardgedrag bij het samenvoegen, knippen en plakken van tekst opgeven. U kunt standaardgedrag overschrijven met behulp van de knop Plakopties die wordt weergegeven wanneer u inhoud van het Klembord in uw e-mail plakt. Deze knop is alleen beschikbaar wanneer de optie Slim knippen en plakken gebruiken is ingeschakeld.

  • Afstand tussen zinnen en woorden automatisch aanpassen     Selecteer deze optie om extra spaties te verwijderen wanneer u tekst verwijdert of de benodigde spaties toe te voegen wanneer u tekst van het Klembord plakt.

  • Afstand tussen alinea's aanpassen bij plakken     Selecteer deze optie om te voorkomen dat er lege alinea's worden gemaakt en om inconsistente afstand tussen alinea’s te voorkomen.

  • Tabelopmaak en -uitlijning aanpassen bij plakken     Selecteer deze optie om de opmaak en uitlijning van tabellen in te stellen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden afzonderlijke cellen geplakt als tekst, worden delen van een tabel geplakt als rijen in een bestaande tabel (in plaats van als een geneste tabel) en wordt de geplakte tabel aangepast aan de bestaande tabel wanneer u een tabel aan een bestaande tabel toevoegt.

  • Slim gedrag van stijl     Het selecteren van deze optie heeft geen effect. Als u het gedrag van stijlen bij het plakken van inhoud wilt aanpassen, gebruikt u de opties voor Plakken in de sectie Knippen, kopiëren en plakken van de opties bij Geavanceerd.

  • Opmaak samenvoegen bij plakken vanuit Microsoft Office PowerPoint     Selecteer deze optie om de resultaten in te stellen wanneer u inhoud plakt vanuit een PowerPoint-presentatie. Wanneer deze optie is ingeschakeld, wordt de opmaak van de omringende tekst of tabel toegepast op de geplakte tekst, wordt de meest recent gebruikte stijl voor opsommingstekens, getallen of lijsten toegepast op de geplakte lijst en blijft het uiterlijk van items, zoals tabellen, hyperlinks, afbeeldingen, OLE-objecten en vormen, gelijk aan de bron in PowerPoint.

  • Opmaak aanpassen bij plakken vanuit Microsoft Office Excel     Selecteer deze optie om de resultaten in te stellen wanneer u gegevens plakt vanuit Excel. Wanneer deze optie is ingeschakeld, worden geplakte gegevens in een tabel geplaatst en worden grafieken geplakt als afbeeldingen in plaats van als OLE-objecten.

  • Geplakte lijsten samenvoegen met omliggende lijsten     Selecteer deze optie om lijstitems zo op te maken dat deze overeenkomen met de omringende lijst wanneer u de items in een lijst plakt.

Tekstterugloop binnen het documentvenster weergeven     Selecteer deze optie om tekst terug te laten teruglopen naar het venster met de e-mail, zodat deze gemakkelijker te lezen is op het scherm.

Aanduidingen voor afbeeldingen weergeven     Selecteer deze optie om een leeg vak weer te geven in plaats van elke afbeelding in uw e-mailberichten. Met deze optie kunt u sneller door een e-mailbericht schuiven dat een groot aantal afbeeldingen bevat.

Tekeningen en tekstvakken op het scherm weergeven     Selecteer deze optie om objecten weer te geven die zijn gemaakt met de tekenhulpmiddelen in de afdrukweergave of webpaginaweergave. Schakel dit selectievakje uit om tekeningen te verbergen en mogelijk de weergave van e-mailberichten met veel tekeningen te versnellen. Tekeningen worden wel gewoon afgedrukt als u dit selectievakje uitschakelt.

Stuurcodes weergeven     Selecteer deze optie om stuurcodes weer te geven voor tekst die van rechts naar links wordt gelezen.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een taal van rechts naar links is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Bladwijzers weergeven     Selecteer deze optie om bladwijzers weer te geven op het scherm. Als u een bladwijzer toewijst aan een item, wordt het item met de bladwijzer weergegeven tussen vierkante haken ([...]). Als u een bladwijzer toewijst aan een locatie, wordt de bladwijzer weergegeven als een I-balk. De haken en de I-balk worden niet weergegeven in afgedrukte e-mailberichten.

Veldcodes weergeven in plaats van de waarden     Selecteer deze optie om veldcodes weer te geven in plaats van veldresultaten in uw e-mailberichten. U ziet dan bijvoorbeeld { TIME @\"d MMMM yyyy" } in plaats van 4 februari 2008. Schakel dit selectievakje uit om veldresultaten weer te geven.

Ongeacht deze instelling, kunt u altijd schakelen tussen het weergeven van veldcodes en veldresultaten door op Alt+F9 te drukken.

Arcering veld     Deze optie bepaalt of en wanneer velden worden gearceerd. Selecteer in de lijst Altijd of Indien geselecteerd om velden te arceren. Als u Nooit selecteert , wordt veldarcering uitgeschakeld. U kunt velden arceren om ze eenvoudiger te kunnen herkennen. De arcering wordt weergegeven op het scherm, maar niet in de afgedrukte e-mail.

Cijfer     Met deze optie wordt bepaald hoe cijfers in e-mailberichten worden weergegeven. Selecteer een item in de lijst.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Arabische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Arabisch Selecteer deze optie om cijfers weer te geven in een getalnotatie voor mensen die Engels of een andere Europese taal spreken.

 • Hindi Selecteer deze optie om cijfers weer te geven in een getalnotatie voor mensen die Arabisch of Hindi spreken.

 • Context Selecteer deze optie om cijfers weer te geven op basis van de taal van de omringende tekst.

 • Systeem Selecteer deze optie om cijfers weer te geven op basis van de landinstellingen in het Configuratiescherm.

Maandnamen     Met deze optie wordt bepaald hoe Westerse (Gregoriaanse) maandnamen worden weergegeven in Arabische tekst. Selecteer een item in de lijst.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Arabische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Arabisch Selecteer deze optie om Arabische maandnamen te gebruiken.

 • Engels, getranscribeerd Selecteer deze optie om Westerse (Gregoriaanse) maandnamen te spellen volgens de Engelse uitspraak met behulp van Arabische tekst.

 • Frans, getranscribeerd Selecteer deze optie om Westerse (Gregoriaanse) maandnamen te spellen volgens de Franse uitspraak met behulp van Arabische tekst.

Diakritische tekens     Met deze optie worden diakritische tekens in het e-mailbericht weergegeven.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als er voor het bewerken van tekst een taal is ingeschakeld waarin diakritische tekens worden gebruikt.

 • Deze kleur gebruiken voor diakritische tekens Selecteer deze optie om een kleur op te geven voor de weergave van alle diakritische tekens, ongeacht de kleur van de diakritische tekens in het oorspronkelijke e-mailbericht. Selecteer een kleur in de lijst.

Documentweergave     Met deze optie wordt de tekstrichting voor nieuwe e-mailberichten opgegeven.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een taal van rechts naar links is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

 • Van rechts naar links Selecteer deze optie om e-mailberichten van rechts naar links in te delen. Alinea's beginnen bijvoorbeeld aan de rechterkant van een e-mailbericht met tekst die naar links loopt.

 • Van links naar rechts Selecteer deze optie om e-mailberichten van links naar rechts in te delen. Alinea's beginnen bijvoorbeeld aan de linkerkant van een e-mailbericht met tekst die naar rechts loopt.

Lettertype vervangen     Klik hierop om het dialoogvenster Lettertype vervangen te openen. Gebruik deze optie om te bepalen of het actieve e-mailbericht lettertypen gebruikt die niet beschikbaar zijn op uw computer. Als het e-mailbericht lettertypen gebruikt die zich niet op uw computer bevinden, kunt u het dialoogvenster gebruiken om een vervangend lettertype op te geven.

Alle koppen uitvouwen bij het openen van een document     Selecteer deze optie om samengevouwen koppen automatisch uit te vouwen wanneer u een document opent.

Afmetingen weergeven in eenheden van     Selecteer de maateenheid die u wilt gebruiken voor de horizontale liniaal en voor afmetingen die u in dialoogvensters opgeeft.

Afmetingen in tekenbreedte weergeven     Selecteer deze optie om de tekenbreedte te gebruiken als basis voor het uitlijnen van tekst, zoals op de verticale en horizontale liniaal.

Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een Oost-Aziatische taal is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Pixels weergeven voor HTML-functies     Selecteer deze optie om pixels te gebruiken als de standaardmaateenheid in dialoogvensters die betrekking hebben op HTML-functies.

Sneltoetsen weergeven in scherminfo     Selecteer deze optie om sneltoetsen weer te geven in scherminfo.

Verticale liniaal weergeven in de afdrukweergave     Selecteer deze optie om de verticale liniaal weer te gegeven aan de zijkant van het e-mailvenster. Zorg ervoor dat u ook het selectievakje Liniaal inschakelt in de groep Weergeven/verbergen op het tabblad Beeld van het lint, dat deel uitmaakt van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 • Rechterliniaal weergeven in de afdrukweergave Selecteer deze optie om de verticale liniaal weer te gegeven aan de rechterkant van het e-mailvenster.

  Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar als een taal van rechts naar links is ingeschakeld voor het bewerken van tekst.

Tekenpositionering voor indeling optimaliseren i.p.v. leesbaarheid      Selecteer deze optie om de positie van tekens nauwkeurig weer te geven, zoals deze wordt weergegeven in de afgedrukte e-mail met betrekking tot blokken tekst. De afstand tussen tekens kan vervormd zijn wanneer deze optie is ingeschakeld. Voor een optimale leesbaarheid op het scherm moet u deze optie uitschakelen.

Hardwareversnelling voor graphics uitschakelen      Selecteer deze optie om te voorkomen dat uw systeem hardware-grafische versnelling gebruikt.

Documentinhoud bijwerken tijdens slepen      Selecteer deze optie om te voorkomen dat uw systeem de inhoud van uw document wijzigt wanneer u een object met tekstterugloop sleept.

Subpixelpositie gebruiken om lettertypen op het scherm vloeiend te maken      De plaatsing van subpixels kan de schijnbare resolutie van lettertypen die in Outlook worden weergegeven, verbeteren. Selecteer deze optie om subpixelpositie in te schakelen.

Pop-upknoppen weergeven voor het toevoegen van rijen en kolommen in tabellen      Selecteer deze optie om de pop-upknopfunctie in te schakelen waarmee u snel het aantal rijen en kolommen in uw tabellen kunt selecteren.

Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar in Outlook 2013.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×