Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U kunt de actie GebeurtenisAnnuleren gebruiken om de gebeurtenis te annuleren waardoor Access de macro met deze actie heeft gestart. De naam van de macro is de instelling van een gebeurteniseigenschap zoals BeforeUpdate, OnOpen, OnUnload of OnPrint.

Opmerking: De macroactie GebeurtenisAnnuleren is niet beschikbaar in web-apps van Access.

Instelling

De actie GebeurtenisAnnuleren heeft geen argumenten.

Opmerkingen

Op een formulier gebruikt u de actie GebeurtenisAnnuleren meestal in een validatiemacro, samen met de gebeurteniseigenschap BeforeUpdate. Als een gebruiker gegevens invoert in een besturingselement of record, wordt de macro uitgevoerd voordat de gegevens aan de database worden toegevoegd. Als de gegevens niet voldoen aan de voorwaarden voor gegevensvalidatie in de macro, zorgt de actie GebeurtenisAnnuleren ervoor dat het bijwerkenproces niet wordt gestart.

Deze actie wordt vaak gebruikt in combinatie met de actie Berichtvak om aan te geven dat de gegevens niet voldoen aan de voorwaarden voor validatie en om nuttige informatie te verstrekken aan de gebruiker over het type gegevens dat moet worden ingevoerd.

De volgende gebeurtenissen kunnen worden geannuleerd met de actie GebeurtenisAnnuleren.

FilterToepassen

Dirty

MouseDown

BeforeDelConfirm

Exit

NoData

BeforeInsert

Filter

Open

BeforeUpdate

Format

Print

DblClick

KeyPress

Unload

Delete


Opmerking: U kunt de actie GebeurtenisAnnuleren alleen gebruiken met de gebeurtenis MouseDown om de gebeurtenis te annuleren die optreedt wanneer u met de rechtermuisknop op een object klikt.

Als in de gebeurteniseigenschap OnDblClick van een besturingselement een macro is opgegeven die de actie GebeurtenisAnnuleren bevat, heeft de actie tot gevolg dat de gebeurtenis DblClick wordt geannuleerd.

Voor gebeurtenissen die kunnen worden geannuleerd, is het standaardgedrag voor de gebeurtenis (dus wat er meestal gebeurt in Access als de gebeurtenis plaatsvindt) van toepassing nadat de macro voor de gebeurtenis is uitgevoerd. Op deze manier kunt u het standaardgedrag annuleren. Als u bijvoorbeeld in een tekstvak dubbelklikt op een woord waarin zich de invoegpositie bevindt, is de standaardinstelling dat het woord wordt geselecteerd. U kunt dit standaardgedrag in de macro annuleren voor de gebeurtenis DblClick en een andere actie uitvoeren, zoals het openen van een formulier met informatie over de gegevens in het tekstvak. Voor gebeurtenissen die niet kunnen worden geannuleerd, vindt het standaardgedrag plaats voordat de macro wordt uitgevoerd.

Opmerking: Als in de gebeurteniseigenschap OnUnload van een formulier een macro is opgegeven waarmee de actie GebeurtenisAnnuleren wordt uitgevoerd, kunt u het formulier niet sluiten. U moet dan de voorwaarde corrigeren waardoor de actie GebeurtenisAnnuleren wordt uitgevoerd of de macro openen en de actie GebeurtenisAnnuleren verwijderen. Als het een modaal formulier is, kunt u de macro niet openen.

Als u de actie GebeurtenisAnnuleren wilt uitvoeren in een VBA-module (Visual Basic for Applications), gebruikt u de methode GebeurtenisAnnuleren van het object DoCmd.

Voorbeeld

Gegevens valideren met behulp van een macro

Met de volgende validatiemacro worden de postcodes gecontroleerd die worden ingevoerd in een formulier Leveranciers. In het voorbeeld ziet u hoe u de acties MacroStoppen, Berichtvak, GebeurtenisAnnuleren en NaarBesturingselementGaan kunt gebruiken. Een voorwaardelijke expressie controleert de waarden die in een record in het formulier worden ingevoerd voor land/regio en postcode. Als de postcode niet de juiste notatie heeft voor het land of de regio, wordt via de macro een berichtvenster weergegeven en wordt de record niet opgeslagen. De gebruiker gaat terug naar het besturingselement Postcode, waar de fout kan worden gecorrigeerd. Deze macro moet worden gekoppeld aan de eigenschap BeforeUpdate van het formulier Leveranciers.

Voorwaarde

Actie

Argumenten: instelling

Opmerking

IsNull([Land/regio])

MacroStoppen

Als Land/region Null is, kan de postcode niet worden gecontroleerd.

[Land/regio] In ("France","Italy","Spain") And Len ([Postcode]) <> 5

Berichtvak

Bericht: De postcode moet 5 tekens lang zijn.

Pieptoon: Ja

Type: Informatie

Titel: Fout in postcode

Als de ingevoerde postcode niet uit 5 tekens bestaat, wordt er een bericht weergegeven.

...

GebeurtenisAnnuleren

De gebeurtenis annuleren.

NaarBesturingselementGaan

Naam van besturingselement: Postcode

[Land/region] In ("Australia","Singapore") And Len ([Postcode]) <> 4

Berichtvak

Bericht: De postcode moet 4 tekens lang zijn.

Pieptoon: Ja

Type: Informatie

Titel: Fout in postcode

Als de ingevoerde postcode niet uit 4 tekens bestaat, wordt er een bericht weergegeven.

...

GebeurtenisAnnuleren

De gebeurtenis annuleren.

NaarBesturingselementGaan

Naam van besturingselement: Postcode

([LandRegio] = "Canada") And ([Postcode] Not Like"[A-Z][0-9][A-Z] [0-9][A-Z][0-9]")

Berichtvak

Bericht: De postcode is niet geldig. Voorbeeld van Canadese postcode: H1J 1C3

Pieptoon: Ja

Type: Informatie

Titel: Fout in postcode

Als de postcode niet juist is voor Canada, wordt er een bericht weergegeven. (Voorbeeld van Canadese postcode: H1J 1C3)

...

GebeurtenisAnnuleren

De gebeurtenis annuleren.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×