Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U kunt een Reporting Services-rapport dat is gepubliceerd op een SharePoint-site of een rapportserver gebruiken als gegevensbron in een Power Pivot-werkmap. In de volgende procedure wordt beschreven hoe u de verbinding met het rapport maakt en de gegevens in uw werkmap importeert.

In dit artikel

Vereisten

U moet een bestand met een rapportdefinitie (.rdl) gebruiken als gegevensbron. Importeren vanuit een rapportmodel wordt niet ondersteund.

U moet gemachtigd zijn het rapport te openen met uw Windows-gebruikersaccount en u moet het adres weten van het rapport of de rapportserver die het rapport host. U kunt uw machtigingen controleren door te proberen het rapport te openen in een webbrowser. Als het rapport wordt geopend, beschikt u over voldoende machtigingen en de juiste URL.

U moet de versie SQL Server 2008 R2 of hoger van Reporting Services gebruiken. Die versies bieden een exportfunctie voor gegevensfeeds die rapportgegevens streamt in de XML-indeling voor gegevensfeeds. U kunt de rapportserver identificeren aan de hand van de optie Exporteren als gegevensfeed die wordt weergegeven op de rapportwerkbalk wanneer u het rapport opent in de browser: Pictogram voor gegevensfeed

Naar boven

Een importmethode kiezen

Rapportgegevens worden één keer toegevoegd tijdens het importeren. Een kopie van de gegevens wordt in de Power Pivot-werkmap geplaatst. Als u de recentste wijzigingen in de onderliggende rapportgegevens wilt ophalen, kunt u de gegevens vernieuwen vanuit Power Pivot voor Excel of een schema voor gegevensvernieuwing voor de werkmap configureren nadat deze is gepubliceerd naar SharePoint.

U kunt de volgende methoden gebruiken om Reporting Services-rapportgegevens toe te voegen aan een Power Pivot-werkmap.

Toepassing

Methode

Koppeling

Power Pivot

Klik op Uit een rapport om het adres van het rapport op te geven. U kunt ook klikken op Uit een andere bron en daarna klikken op Rapporten om een adres naar een rapport op te geven.

Hoe kan ik…

Power Pivot

Klik op Uit een gegevensfeed om een servicedocument (.atomsvc) op te geven dat verbindingsgegevens bevat.

Hoe kan ik…

Reporting Services

Klik op de knop Exporteren naar gegevensfeed op de rapportwerkbalk om de gegevens direct te exporteren naar Power Pivot voor Excel als dat op uw computer is geïnstalleerd of om het exportbestand op te slaan als een Atom-servicedocument (.atomsvc) voor toekomstig gebruik.

Hoe kan ik…

Naar boven

Rapportgegevens importeren met het adres van een gepubliceerd rapport

 1. Klik in het Power Pivot-venster op het tabblad Start op Uit een rapport. De wizard Tabel importeren wordt geopend.

 2. Klik op Bladeren en selecteer een rapportserver.

  Als u regelmatig rapporten op een rapportserver gebruikt, wordt de server mogelijk weergegeven bij Recente sites en servers. Zo niet, typ dan bij Naam het adres naar een rapportserver en klik op Openen om te bladeren in de mappen op de rapportserversite. Een voorbeeldadres voor een rapportserver is http://<computernaam>/rapportserver.

 3. Selecteer het rapport en klik op Openen. U kunt ook een koppeling naar het rapport, met inbegrip van het volledige pad en de rapportnaam, plakken in het tekstvak Naam. De wizard Tabel importeren maakt verbinding met het rapport en geeft dit weer in het voorbeeldgebied.

  Als in het rapport parameters worden gebruikt, moet u een parameter opgeven omdat u de rapportverbinding anders niet kunt maken. Wanneer u dit doet, worden alleen de rijen die betrekking hebben op de parameterwaarde geïmporteerd in de gegevensfeed.

  1. Kies een parameter via de keuzelijst of de keuzelijst met invoervak in het rapport.

  2. Klik op Rapport weergeven om de gegevens bij te werken.

   Opmerking: Wanneer u het rapport bekijkt, worden de geselecteerde parameters samen met de definitie van de gegevensfeed opgeslagen.

   U kunt ook op Geavanceerd klikken om specifieke providereigenschappen voor het rapport in te stellen.

 4. Klik op Verbinding testen om te controleren of het rapport beschikbaar is als gegevensfeed. U kunt ook op Geavanceerd klikken om te controleren of de eigenschap Inlineservicedocument ingesloten XML bevat die de verbinding met de gegevensfeed aangeeft.

 5. Klik op Volgende om door te gaan met de importbewerking.

 6. Schakel op de pagina Tabellen en weergaven selecteren van de wizard de selectievakjes in naast de rapportonderdelen die u als gegevens wilt importeren.

  Sommige rapporten bevatten meerdere onderdelen, zoals tabellen, lijsten of grafieken.

 7. Typ in het vak Beschrijvende naam de naam van de tabel waarin u de gegevensfeed wilt opslaan in de PowerPivot-werkmap.

  Als geen naam is toegewezen, wordt standaard de naam van het Reporting Service-besturingselement gebruikt, bijvoorbeeld Tablix1, Tablix2. Het is raadzaam deze naam tijdens het importeren te wijzigen, zodat u de herkomst van de geïmporteerde gegevensfeed gemakkelijker kunt vaststellen.

 8. Klik op Voorbeeld en filter om de gegevens te controleren en de geselecteerde kolommen te wijzigen. U kunt de rijen die in de rapportgegevensfeed worden geïmporteerd niet beperken, maar u kunt wel kolommen verwijderen door het selectievakje ervan uit te schakelen. Klik op OK.

 9. Klik op de pagina Tabellen en weergaven selecteren op Voltooien.

 10. Nadat alle rijen zijn geïmporteerd, klikt u op Sluiten.

Naar boven

Rapportgegevens importeren met de URL van een gegevensservicedocument

Een andere manier om een rapportadres op te geven is met behulp van een gegevensservicedocument (.atomsvc) dat al de rapportfeedgegevens bevat die u wilt gebruiken. In een gegevensservicedocument wordt een URL naar het rapport opgegeven. Wanneer u het gegevensservicedocument importeert, wordt een rapportfeed van het rapport gegenereerd en toegevoegd aan de Power Pivot-werkmap.

 1. Klik in het Power Pivot-venster op het tabblad Start op Uit een gegevensfeed. De wizard Tabel importeren wordt geopend.

 2. Typ op de pagina Verbinding maken met een gegevensfeed een beschrijvende naam die kan worden gebruikt wanneer wordt verwezen naar de gegevensbron.

  Deze naam wordt alleen gebruikt in de Power Pivot-werkmap om te verwijzen naar de gegevensbron. Later in de wizard geeft u de naam op van de tabel waarin de gegevens worden opgeslagen.

 3. Typ een pad naar het gegevensservicedocument (.atomsvc) dat de rapportfeed aangeeft. U kunt een adres naar het document opgeven als dit is opgeslagen op een server of u kunt het openen vanuit een map op de computer. U kunt ook klikken op Bladeren om te navigeren naar een server met het gegevensservicedocument dat u wilt gebruiken.

 4. Klik op Verbinding testen om te controleren of een feed kan worden gemaakt met behulp van de informatie in het gegevensservicedocument.

 5. Klik op Volgende.

 6. Schakel op de pagina Tabellen en weergaven selecteren van de wizard de selectievakjes in naast de rapportonderdelen die u als gegevens wilt importeren.

  Sommige rapporten bevatten meerdere onderdelen, zoals tabellen, lijsten of grafieken.

 7. Typ in het vak Beschrijvende naam de naam van de tabel waarin u de gegevensfeed wilt opslaan in de Power Pivot-werkmap.

  Als geen naam is toegewezen, wordt standaard de naam van het Reporting Service-besturingselement gebruikt, bijvoorbeeld Tablix1, Tablix2. Het is raadzaam deze naam tijdens het importeren te wijzigen, zodat u de herkomst van de geïmporteerde gegevensfeed gemakkelijker kunt vaststellen.

 8. Klik op Voorbeeld en filter om de gegevens te controleren en de geselecteerde kolommen te wijzigen. U kunt de rijen die in de rapportgegevensfeed worden geïmporteerd niet beperken, maar u kunt wel kolommen verwijderen door het selectievakje ervan uit te schakelen. Klik op OK.

 9. Klik op de pagina Tabellen en weergaven selecteren op Voltooien.

 10. Nadat alle rijen zijn geïmporteerd, klikt u op Sluiten.

Naar boven

Een rapport exporteren als een gegevensfeed

 1. Open een rapport vanuit Rapportbeheer, SharePoint of een rapportserver.

 2. Klik op de rapportwerkbalk op de knop Exporteren als gegevensfeed: Pictogram voor gegevensfeed

  Als Excel is geïnstalleerd op de computer, wordt gevraagd of u het bestand wilt openen of opslaan.  

 3. Klik op Openen als u de geïmporteerde gegevens direct in het Power Pivot-venster in Excel wilt zien.

Als de knop niet zichtbaar is, wordt het rapport niet uitgevoerd in een ondersteunde versie van Reporting Services. In dat geval kunt u het rapport verplaatsen of kopiëren naar een rapportserver met een ondersteunde versie.

Opmerking: Reporting Services bevat een Atom-renderer die de feeds uit rapportdefinitiebestanden genereert. In plaats van de Power Pivot-serversoftware maakt deze renderer rapportfeeds en gegevensservicedocumenten die worden gebruikt om rapportgegevens te exporteren naar Power Pivot-werkmappen. Zie Power Pivot Data Feeds on MSDN (Power Pivot Data Feeds on MSDN) voor meer informatie over het gebruik van feeds in Power Pivot datafeeds.

Naar boven

Een Atom-servicedocumentbestand (.atomsvc) opslaan voor toekomstige importbewerkingen

Als uw computer geen toepassing bevat die een rapportfeed kan openen, kunt u het document opslaan voor toekomstig gebruik op een computer met Power Pivot voor Excel. Het document dat u opslaat, geeft een adres naar het rapport aan. Het bevat geen gegevens uit het rapport.

 1. Open een rapport vanuit Rapportbeheer, SharePoint of een rapportserver.

 2. Klik op de rapportwerkbalk op de knop Exporteren als gegevensfeed:Pictogram voor gegevensfeed

 3. Klik op Opslaan om het .atomsvc-bestand op de computer op te slaan. Dit bestand geeft de rapportserver en locatie van het rapportbestand aan.

U kunt het .atomsvc-bestand later gebruiken door dit te openen in Power Pivot voor Excel om de rapportfeed te importeren. Zie Rapportgegevens importeren met de URL van een gegevensservicedocument in dit onderwerp voor meer informatie over hoe u een gegevensservicedocument voor rapportfeeds opgeeft.

U kunt dit bestand ook publiceren in een gegevensfeedbibliotheek op SharePoint, zodat dit beschikbaar is voor iedereen die de rapportfeeds wil gebruiken in andere werkmappen of rapporten. Zie Power Pivot-gegevensfeeds op MSDN voor meer informatie over gegevensfeedbibliotheken.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×