Als u opmaak wilt toepassen, gegevens wilt kopiëren of wijzigingen wilt aanbrengen in een draaitabel, kunt u afzonderlijke cellen of gegevensgebieden selecteren met behulp van opdrachten of met een muis. De muisaanwijzer wordt gewijzigd, afhankelijk van wat u wilt selecteren:

 • Als u cellen wilt selecteren, gebruikt u de Microsoft Office Excel muisaanwijzer Selectiecursor van Excel.

 • Als u gegevensgebieden wilt selecteren, plaats u de muisaanwijzer boven of links van velden en labels, zodat de muisaanwijzer verandert in een pijl-omlaag Pijl-omlaagof een pijl-rechts [Naamloos].

Opmerking: Als u de vorm van de aanwijzer niet ziet wijzigen, klikt u op het tabblad Opties in de groep Acties op Selecteren enzorgt u ervoor dat Selectie inschakelen Knopafbeeldingis geselecteerd.

Afzonderlijke cellen selecteren

 1. Wijs de eerste cel aan die u wilt selecteren en zorg ervoor dat de muisaanwijzer Selectiecursor van Excel.

 2. Klik om één cel te selecteren of klik en sleep om meerdere cellen te selecteren.

 1. Klik op de draaitabel.

 2. Ga naar het tabblad Opties en klik in de groep Acties op Selecteren. Klik vervolgens op Hele draaitabel.

Wijs de bovenrand van het veld aan totdat de muisaanwijzer verandert in een pijl-omlaag Pijl-omlaagen klik op.

Als u bijvoorbeeld de items Oost en West wilt selecteren, wijs u de bovenkant van Regioaan en klikt u eenmaal.

 1. Selecteer de items.

 2. Klik op het tabblad Opties in de groep Acties op Selecterenen klik vervolgens op wat u wilt selecteren:

  Labels en waarden Knopafbeelding om beide te selecteren.

  Waarden Knopafbeeldingalleen de waarden voor de items selecteren.

  Labels Knopafbeeldingalleen de itemlabels selecteren.

Wijs de bovenrand van een kolomvelditem aan totdat de muisaanwijzer verandert in een pijl-omlaag Pijl-omlaagof wijs de linkerrand van een rijvelditem aan totdat de muisaanwijzer verandert in een pijl-rechts [Naamloos]en klik op.

Als u bijvoorbeeld beide rijen voor Golf wilt selecteren,klikt u op de linkerrand van Golf.

Leveranciers importeren, stap 2

 1. Wijs de bovenrand van een kolomvelditem aan totdat de muisaanwijzer verandert in een pijl-omlaag Pijl-omlaagof wijs de linkerrand van een rijvelditem aan totdat de muisaanwijzer verandert in een pijl-rechts [Naamloos].

 2. Klik eenmaal en klik vervolgens op extra tijden, wachtend tussen klikken, zodat u niet dubbelklikt.

Als u bijvoorbeeld alleen de rij voor Qtr1Golfwilt selecteren, klikt u op de linkerrand van Golfen klikt u nogmaals.

GAMMA.VERD-vergelijking 1

Als een draaitabel meerdere rijlabels heeft, klikt u herhaaldelijk totdat u alleen de gezochte items hebt geselecteerd. Als u bijvoorbeeld één exemplaar van een item in het binnenste van vier rijlabels wilt selecteren, klikt u vier keer.

 1. Wijs de bovenrand van een kolomvelditem aan totdat de muisaanwijzer verandert in een pijl-omlaag Pijl-omlaagof wijs de linkerrand van een rijvelditem aan totdat de muisaanwijzer verandert in een pijl-rechts [Naamloos].

 2. Klik zo vaak als nodig om een van de items te selecteren die u wilt selecteren. Zie Een exemplaar van een item selecteren voor meer informatie.

 3. Houd Shift ingedrukt en klik of houd Ctrl ingedrukt en klik om extra items in hetzelfde veld te selecteren.

 4. Als u de selectie van een item wilt annuleren, houdt u Ctrl ingedrukt en klikt u op het item.

 1. Wijs de bovenrand van een subtotaal of totaal in een kolomlabel aan totdat de muisaanwijzer verandert in een pijl-omlaag Pijl-omlaagof wijs de linkerrand van een subtotaal of totaal in een rijlabel aan totdat de aanwijzer verandert in een pijl-rechts [Naamloos].

 2. Klik eenmaal om alle totalen voor het label te selecteren en klik vervolgens nogmaals om alleen het huidige subtotaal of totaal te selecteren.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×