Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U kunt de volgende methoden gebruiken om gegevens in twee Microsoft Excel-werkbladkolommen te vergelijken en dubbele vermeldingen te zoeken. 

Methode 1: een werkbladformule gebruiken

 1. Start Excel.

 2. Voer in een nieuw werkblad de volgende gegevens als voorbeeld in (laat kolom B leeg):

  A

  B

  C

  1

  1

  3

  2

  2

  5

  3

  3

  8

  4

  4

  2

  5

  5

  0

 3. Typ de volgende formule in cel B1:

  =IF(ISFOUT(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)

 4. Selecteer cel B1 tot en met B5.

 5. Selecteer in Excel 2007 en latere versies van Excel Vul in de groep Bewerken en selecteer vervolgens Omlaag.

  De dubbele getallen worden weergegeven in kolom B, zoals in het volgende voorbeeld: 

  A

  B

  C

  1

  1

  3

  2

  2

  2

  5

  3

  3

  3

  8

  4

  4

  2

  5

  5

  5

  0

Methode 2: een Visual Basic-macro gebruiken

Waarschuwing: Microsoft biedt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal die wordt gedemonstreerd en met de hulpprogramma's die worden gebruikt om procedures te maken en fouten op te sporen. Microsoft-ondersteuningstechnici kunnen u helpen de functionaliteit van een bepaalde procedure uit te leggen. Zij zullen echter deze voorbeelden niet wijzigen om extra functionaliteit te bieden of procedures te maken om aan uw specifieke vereisten te voldoen.

Als u een Visual Basic-macro wilt gebruiken om de gegevens in twee kolommen te vergelijken, volgt u de stappen in het volgende voorbeeld:

 1. Start Excel.

 2. Druk op ALT+F11 om de Visual Basic-editor te starten.

 3. Selecteer in het menu Invoegen en selecteer vervolgens Module.

 4. Voer de volgende code in een moduleblad in:

  Sub Find_Matches()
  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant
  ' Set CompareRange equal to the range to which you will
  ' compare the selection.
  Set CompareRange = Range("C1:C5")
  ' NOTE: If the compare range is located on another workbook
  ' or worksheet, use the following syntax.
  ' Set CompareRange = Workbooks("Book2"). _
  ' Worksheets("Sheet2").Range("C1:C5")
  '
  ' Loop through each cell in the selection and compare it to
  ' each cell in CompareRange.
  For Each x In Selection
  For Each y In CompareRange
  If x = y Then x.Offset(0, 1) = x
  Next y
  Next x
  End Sub
 5. Druk op ALT+F11 om terug te keren naar Excel.

  1. Voer de volgende gegevens als voorbeeld in (laat kolom B leeg):
    

   A

   B

   C

   1

   1

   3

   2

   2

   5

   3

   3

   8

   4

   4

   2

   5

   5

   0

 6. Selecteer cel A1 tot en met A5.

 7. Selecteer in Excel 2007 en latere versies van Excel het tabblad Developer en selecteer vervolgens Macro's in de groep Code.

  Opmerking: Als u het tabblad Developer niet ziet, moet u het mogelijk inschakelen. Selecteer hiervoor Bestand > Opties > Lint aanpassenen selecteer vervolgens het tabbladDeveloper in het aanpassingsvak aan de rechterkant.

 8. Klik op Find_Matchesen klik vervolgens op Uitvoeren.

  De dubbele getallen worden weergegeven in kolom B. De overeenkomende getallen worden naast de eerste kolom geplaatst, zoals hier wordt geïllustreerd:

  A

  B

  C

  1

  1

  3

  2

  2

  2

  5

  3

  3

  3

  8

  4

  4

  2

  5

  5

  5

  0

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×