Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de GEMIDDELDE.ALS beschreven  functie in Microsoft Excel.

Beschrijving

Geeft als resultaat het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van alle cellen in een bereik die voldoen aan de opgegeven criteria.

Syntaxis

GEMIDDELDE.ALS(bereik, criteria, [gemiddelde_bereik])

De syntaxis van de functie GEMIDDELDE.ALS heeft de volgende argumenten:

 • bereik    Vereist. Een of meer cellen op basis van het gemiddelde, inclusief getallen of namen, matrices of verwijzingen die getallen bevatten.

 • criteria Vereist. De criteria in de vorm van een getal, expressie, celverwijzing of tekst die bepalen van welke cellen het gemiddelde wordt berekend. Criteria kunnen bijvoorbeeld worden opgegeven als 32, "32", ">32", "appels" of B4.

 • Bereik_gemiddelde    Optioneel. De set cellen waarvan u het gemiddelde wilt berekenen. Als u dit argument weglaat, wordt het bereik gebruikt.

Opmerkingen

 • Cellen in een bereik met de waarde WAAR of ONWAAR worden genegeerd.

 • Als een cel in bereik_gemiddelde leeg is, wordt deze door GEMIDDELDE.ALS genegeerd.

 • Als bereik een lege waarde of een tekstwaarde is, geeft GEMIDDELDE.ALS de foutwaarde #DEEL! als resultaat.

 • Als een cel in criteria leeg is, wordt deze door GEMIDDELDE.ALS als de waarde 0 (nul) verwerkt.

 • Als er in het bereik geen cellen overeenkomen met de criteria, geeft GEMIDDELDE.ALS de foutwaarde #DEEL/0! als resultaat.

 • U kunt u een vraagteken (?) of een sterretje (*) gebruiken in een criterium. Een vraagteken vervangt een willekeurig teken, een sterretje vervangt een willekeurige tekenreeks. Als u echt een vraagteken of een sterretje wilt zoeken, moet u een tilde (~) voor dat teken typen.

 • bereik_gemiddelde hoeft niet dezelfde grootte en vorm te hebben als het bereik. Van welke cellen feitelijk het gemiddelde wordt berekend, bepaalt u door de cel in de linkerbovenhoek te gebruiken als begincel van bereik_gemiddelde en vervolgens de cellen toe te voegen die qua grootte en vorm overeenkomen met het bereik. Voorbeeld:

Als het bereik is

En het bereik_gemiddelde is

Geëvalueerde cellen

A1:A5

B1:B5

B1:B5

A1:A5

B1:B3

B1:B5

A1:B4

C1:D4

C1:D4

A1:B4

C1:C2

C1:D4

Opmerking: De functie GEMIDDELDE.ALS geeft de centrale tendens, ofwel de middelste waarde van een groep getallen in een statistische verdeling. De drie meest gangbare waarden van de centrale tendens zijn:

 • Gemiddelde     dit is het rekenkundige gemiddelde en wordt berekend door een groep getallen op te tellen en vervolgens te delen door het aantal getallen. Het gemiddelde van bijvoorbeeld 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 30 gedeeld door 6, wat 5 is.

 • Mediaan     dit is het middelste getal van een groep getallen; De helft van de getallen heeft waarden die groter zijn dan de mediaan en de helft van de getallen heeft waarden die kleiner zijn dan de mediaan. De mediaan van bijvoorbeeld 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 4.

 • Modus     is het meestvoorkomende getal van een groep getallen. Voorbeeld: de modus van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 3.

Bij een symmetrisch verdeelde groep getallen zijn al deze waarden voor centrale tendens gelijk. Bij een scheef verdeelde groep getallen kunnen deze waarden verschillen.

Voorbeelden

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Desgewenst kunt u de kolombreedte wijzigen om alle gegevens te zien.

Waarde onroerend goed

Commissie

100000

7000

200000

14000

300000

21000

400000

28000

Formule

Beschrijving

Resultaat

=GEMIDDELDE.ALS(B2:B5;"<23000")

Het gemiddelde van alle commissies kleiner dan 23.000. Drie van de commissies voldoen aan deze voorwaarde en hun totaal bedraagt 42.000.

14000

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A5,"<250000")

Het gemiddelde van alle onroerend-goedwaarden kleiner dan 250.000. Twee van de vier waarden voldoen aan deze voorwaarde en hun totaal bedraagt 300.000.

150000

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A5;"<95000")

Het gemiddelde van alle onroerend-goedwaarden kleiner dan 95000. Omdat er 0 waarden zijn die voldoen aan deze voorwaarde, wordt met de functie GEMIDDELDE.ALS de foutwaarde #DEEL/0! geretourneerd omdat de functie probeert te delen door 0.

#DEEL/0!

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A5;">250000";B2:B5)

Het gemiddelde van alle commissies met een onroerend-goedwaarde groter dan 250.000. Twee commissies voldoen aan deze voorwaarde en hun totaal bedraagt 49.000.

24500

Voorbeeld 2

Regio

Winst (duizendtallen)

Oost

45678

West

23789

Noord

-4789

Zuid (nieuw kantoor)

0

Centrum/west

9678

Formule

Beschrijving

Resultaat

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A6;"=*West";B2:B6)

Het gemiddelde van de totale winst voor de regio's West en Centrum/west.

16.733,5

=GEMIDDELDE.ALS(A2:A6;"<>*(nieuw kantoor)";B2:B6)

Het gemiddelde van de totale winst voor alle regio's, met uitzondering van nieuwe kantoren.

18589

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×