Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie GEMIDDELDE in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Be retourneert het gemiddelde (rekenkundig gemiddelde) van de argumenten. Als de formule bereik A1:A20 bijvoorbeeld getallen bevat, retourneert de formule =GEMIDDELDE(A1:A20) het gemiddelde van deze getallen.

Syntaxis

GEMIDDELDE(getal1; [getal2];...)

De syntaxis van de functie GEMIDDELDE heeft de volgende argumenten:

 • getal1    Verplicht. Het eerste getal, de eerste celverwijzing of het eerste bereik waarvoor u het gemiddelde wilt berekenen.

 • Getal2; ...    Optioneel. Maximaal 255 extra getallen, celverwijzingen of bereiken waarvoor u het gemiddelde wilt berekenen.

Opmerkingen

 • Argumenten zijn getallen of namen, bereiken of celverwijzingen die getallen bevatten.

 • Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden niet geteld.

 • Als een argument met een bereik of een cel tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde 0 worden echter wel in de berekening opgenomen.

 • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, resulteren in een fout.

 • Gebruik de functie GEMIDDELDEA als u logische waarden en getallen in de vorm van tekst wilt gebruiken als verwijzing in de berekening.

 • Als u alleen het gemiddelde wilt berekenen van de waarden die aan bepaalde criteria voldoen, gebruikt u de functie GEMIDDELDE.ALS of de functie GEMIDDELDEN.ALS.

Opmerking: De functie GEMIDDELDE geeft de centrale tendens, ofwel de middelste waarde van een groep getallen in een statistische verdeling. De drie meest gangbare waarden van de centrale tendens zijn:

 • Average, dat het rekenkundige gemiddelde is, en wordt berekend door een groep getallen op te tellen en vervolgens te delen door het aantal getallen. Bijvoorbeeld: het gemiddelde van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 30 gedeeld door 6, wat 5 is.

 • Mediaan, het middelste getal van een groep getallen; Dat wil zeggen dat de helft van de getallen een waarde heeft die groter is dan de mediaan en de helft van de getallen een waarde heeft die kleiner is dan de mediaan. De mediaan van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is bijvoorbeeld 4.

 • Modus is het meestvoorkomende getal van een groep getallen. Voorbeeld: de modus van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 3.

Bij een symmetrisch verdeelde groep getallen zijn al deze waarden voor centrale tendens gelijk. Bij een scheef verdeelde groep getallen kunnen deze waarden verschillen.

Tip: Bij het berekenen van het gemiddelde van cellen moet u rekening houden met het verschil tussen lege cellen en cellen met de waarde nul, vooral als u het selectievakje Een nul weergeven in cellen met een nulwaarde in het dialoogvenster Opties voor Excel hebt uitgeschakeld in de bureaubladtoepassing Excel. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden lege cellen niet meegeteld, maar nulwaarden wel.

U vindt het selectievakje Een nul weergeven in cellen met een nulwaarde als volgt:

 • Klik op het tabblad Bestand op Opties en kijk in de categorie Geavanceerd onder Weergaveopties voor dit werkblad.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

10

15

32

7

9

27

2

Formule

Beschrijving

Resultaat

=GEMIDDELDE(A2:A6)

Het gemiddelde van de getallen in de cellen A2 tot en met A6.

11

=GEMIDDELDE(A2:A6; 5)

Het gemiddelde van de getallen in de cellen A2 tot en met A6 en het getal 5.

10

=GEMIDDELDE(A2:C2)

Het gemiddelde van de getallen in de cellen A2 tot en met C2.

19

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×