Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie GEMIDDELDEA in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent het rekenkundig gemiddelde van de waarden in de lijst met argumenten.

Syntaxis

GEMIDDELDEA(waarde1, [waarde2], ...)

De syntaxis van de functie GEMIDDELDEA heeft de volgende argumenten:

 • waarde1, waarde2, ...    waarde1 is vereist, de volgende waarden zijn optioneel. 1 tot 255 cellen, cellenbereiken of waarden waarvan u het gemiddelde wilt berekenen.

Opmerkingen

 • Argumenten kunnen getallen zijn, namen, matrixen of verwijzingen die getallen bevatten, getallen in de vorm van tekst, of logische waarden zoals WAAR en ONWAAR in een verwijzing.

 • Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen.

 • Argumenten die de waarde WAAR bevatten, geven het resultaat 1. Argumenten die de waarde ONWAAR bevatten, geven het resultaat 0 (nul).

 • Matrix- of verwijzingsargumenten die tekst bevatten, worden geëvalueerd als 0 (nul). Lege tekst ("") resulteert in 0 (nul).

 • Als een argument een matrix of verwijzing is, worden alleen de waarden in die matrix of verwijzing gebruikt. Lege cellen en tekstwaarden in de matrix of verwijzing worden genegeerd.

 • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, resulteren in een fout.

 • Gebruik de functie GEMIDDELDE als u geen logische waarden en getallen in de vorm van tekst wilt gebruiken in de berekening.

Opmerking: De functie GEMIDDELDEA geeft de centrale tendens, ofwel de middelste waarde van een groep getallen in een statistische verdeling. De drie meest gangbare waarden van de centrale tendens zijn:

 • Gemiddelde     dit is het rekenkundige gemiddelde en wordt berekend door een groep getallen op te tellen en vervolgens te delen door het aantal getallen. Het gemiddelde van bijvoorbeeld 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 30 gedeeld door 6, wat 5 is.

 • Mediaan     dit is het middelste getal van een groep getallen; De helft van de getallen heeft waarden die groter zijn dan de mediaan en de helft van de getallen heeft waarden die kleiner zijn dan de mediaan. De mediaan van bijvoorbeeld 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 4.

 • Modus     is het meestvoorkomende getal van een groep getallen. Voorbeeld: de modus van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 3.

Bij een symmetrisch verdeelde groep getallen zijn al deze waarden voor centrale tendens gelijk. Bij een scheef verdeelde groep getallen kunnen deze waarden verschillen.

Tip: Bij het berekenen van het gemiddelde van cellen moet u rekening houden met het verschil tussen lege cellen en cellen met de waarde nul, vooral als u het selectievakje Een nul weergeven in cellen met een nulwaarde in het dialoogvenster Opties voor Excel hebt uitgeschakeld in de bureaubladtoepassing Excel. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden lege cellen niet meegeteld, maar nulwaarden wel.

Het selectievakje Een nul weergeven in cellen met een nulwaarde zoeken:

 • Open het tabblad Bestand, klik op Opties en kijk in de categorie Geavanceerd onder Weergaveopties voor dit werkblad.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

10

7

9

2

Niet beschikbaar

Formule

Beschrijving

Resultaat

=GEMIDDELDEA(A2:A6)

Het gemiddelde van de bovenstaande getallen en de tekst 'Niet beschikbaar'. De cel met de tekst 'Niet beschikbaar' wordt gebruikt in de berekening.

5,6

=GEMIDDELDEA(A2:A5;A7)

Het gemiddelde van de bovenstaande getallen en de lege cel.

5,6

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×