Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de GROEI beschreven  functie in Microsoft Excel.

Beschrijving

Berekent de voorspelde exponentiële groei op basis van bestaande gegevens. Als u met behulp van bestaande x-en y-waarden een reeks nieuwe x-waarden opgeeft, geeft GROEI de y-waarden voor die reeks als resultaat. U kunt de werkbladfunctie GROEI ook gebruiken voor het berekenen van een exponentiële kromme die past bij bestaande x- en y-waarden.

Syntaxis

GROEI(y-bekend;[x-bekend];[x-nieuw];[const])

De syntaxis van de functie GROEI heeft de volgende argumenten:

 • y-bekend    Vereist. De reeks y-waarden die u al kent uit de vergelijking y = b*m^x.

  • Als de matrix y-bekend uit één kolom bestaat, wordt elke kolom van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

  • Als de matrix y-bekend uit één rij bestaat, wordt elke rij van x-bekend als een afzonderlijke variabele beschouwd.

  • Als een van de getallen in y-bekend kleiner dan of gelijk aan 0 is, geeft GROEI de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • x-bekend    Optioneel. Een reeks x-waarden die u wellicht al kent uit de vergelijking y = b*m^x.

  • De matrix x-bekend kan een of meer reeksen variabelen bevatten. Als slechts één variabele wordt gebruikt kunnen y-bekend en x-bekend bereiken met een willekeurige vorm zijn, mits deze dezelfde dimensie hebben. Als meerdere variabelen zijn gebruikt, moet y-bekend een vector zijn (dat wil zeggen een bereik van één rij hoog of één kolom breed).

  • Als u x-bekend weglaat, wordt uitgegaan van de matrix {1;2;3;...} met dezelfde afmetingen als y-bekend.

 • x-nieuw    Optioneel. De nieuwe x-waarden waarvoor GROEI de bijbehorende y-waarden moet geven.

  • x-nieuw moet voor elke onafhankelijke variabele een kolom (of rij) bevatten, net zoals x-bekend. Als y-bekend uit één kolom bestaat, moeten x-bekend en x-nieuw hetzelfde aantal kolommen hebben. Als y-bekend uit één rij bestaat, moeten x-bekend en x-nieuw hetzelfde aantal rijen hebben.

  • Als u x-nieuw weglaat, wordt uitgegaan van x-bekend.

  • Als u zowel x-bekend als x-nieuw weglaat, wordt uitgegaan van de matrix {1;2;3;...}, met dezelfde afmetingen als y-bekend.

 • Const    Optioneel. Een logische waarde die aangeeft of de constante b gelijk moet zijn aan 1.

  • Als const WAAR is of is weggelaten, wordt b op de normale wijze berekend.

  • Als const ONWAAR is, krijgt b de waarde 1 en worden de m-waarden zodanig aangepast dat geldt y = m^x.

Opmerkingen

 • Formules die een matrix als resultaat geven, moeten als matrixformules worden ingevoerd, nadat het juiste aantal cellen is geselecteerd.

 • Bij het invoeren van een matrixconstante (bijvoorbeeld x-bekend) als argument, gebruikt u puntkomma's om waarden in dezelfde rij van elkaar te scheiden en backslashes om de rijen van elkaar te scheiden. Afhankelijk van uw landinstelling in Windows kunnen er andere scheidingstekens worden gebruikt.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Maand

Eenheden

Formule (overeenkomende eenheden)

11

33.100

32.618

12

47.300

47.729

13

69.000

69.841

14

102.000

102.197

15

150.000

149.542

16

220.000

218.822

Maand

Formule (voorspelde eenheden)

Formule gebruikt in bovenstaande matrix C2:C7

17

320.197

=GROEI(B2:B7; A2:A7)

18

468.536

Formule gebruikt in bovenstaande matrix B9:B10

=GROEI(B2:B7; A2:A7; A9;A10)

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×