Het formaat van een tabel, kolom of rij wijzigen

De tabelgrootte, kolombreedte of rijhoogte handmatig of automatisch aanpassen. U kunt de grootte van meerdere kolommen of rijen wijzigen en de ruimte tussen cellen wijzigen. Zie een tabel invoegenals u een tabel wilt toevoegen aan een Word-document.

In dit artikel

De kolombreedte wijzigen

Als u de kolombreedte wilt wijzigen, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u de muis gebruikt, plaatst u de cursor aan de rechterkant van de kolomgrens die u wilt verplaatsen totdat de cursor verandert in het formaat van de cursor Tweepuntige pijl (aanwijzer waarmee u het formaat kunt aanpassen) en sleept u vervolgens de grens totdat de kolom de gewenste breedte heeft.

 • Als u de breedte wilt wijzigen in een bepaalde afmetingen, klikt u op een cel in de kolom waarvan u de grootte wilt wijzigen. Ga naar het tabblad indeling , klik in de groep Celgrootte , klik in het vak breedte van tabelkolommen en geef de gewenste opties op.

 • Als u de kolommen in een tabel automatisch wilt aanpassen aan de inhoud, klikt u op de tabel. Klik op het tabblad indeling , in de groep Celgrootte , op AutoAanpassenen klik vervolgens op inhoud AutoAanpassen.

 • Als u de liniaal wilt gebruiken, selecteert u een cel in de tabel en sleept u de markeringen op de liniaal. Als u de exacte afmetingen van de kolom op de liniaal wilt weergeven, houdt u ALT ingedrukt terwijl u de markering sleept.

Naar boven

Rijhoogte wijzigen

Voer een van de volgende handelingen uit als u de hoogte van de rij wilt wijzigen:

 • Als u de muis gebruikt, plaatst u de aanwijzer op de rand van de rij die u wilt horizontale pijl met twee punten verplaatsen en versleept u de rand.

 • Als u de hoogte van een rij wilt instellen op een bepaalde waarde, klikt u op een cel in de rij die u wilt vergroten of verkleinen. Ga naar het tabblad indeling , klik in de groep Celgrootte , klik in het vak Rijhoogte tabel en geef de gewenste hoogte op.

 • Als u de liniaal wilt gebruiken, selecteert u een cel in de tabel en sleept u de markeringen op de liniaal. Als u de exacte afmetingen van de rij op de liniaal wilt weergeven, houdt u ALT ingedrukt terwijl u de markering sleept.

Naar boven

Meerdere rijen of kolommen even groot maken

 1. Selecteer de kolommen of rijen die u even groot wilt maken. U kunt door CTRL ingedrukt houden terwijl u selecteert om meerdere secties te kiezen die niet naast elkaar staan.

 2. Klik op het tabblad indeling , in de groep Celgrootte , op kolommen verdelen Toont de knop kolommen verdelen. of rijen verdelen Toont de knop rijen verdelen .

OM TE SELECTEREN

WERKWIJZE

De volledige tabel

Plaats de aanwijzer op de tabel totdat de tabelverplaatsingsgreep Tabelverplaatstingsgreep wordt weergegeven en klik vervolgens op de verplaatsingsgreep voor de tabel.

Een rij of rijen

Klik links van de rij. Een rij selecteren

Een kolom of kolommen

Klik op de bovenste rasterlijn of rand van de kolom. Een kolom selecteren

Een cel

Klik op de linkerrand van de cel. Een cel selecteren

Naar boven

Het formaat van een kolom of tabel automatisch wijzigen met AutoAanpassen

Pas de tabel of kolommen automatisch aan de grootte van uw inhoud aan met de knop AutoAanpassen.

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op het tabblad indeling , in de groep Celgrootte , op AutoAanpassen.

  Toont de opties in de groep Celgrootte.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de kolombreedte automatisch wilt aanpassen, klikt u op inhoud AutoAanpassen.

  • Als u de tabelbreedte automatisch wilt aanpassen, klikt u op venster AutoAanpassen.

   Opmerking:  De rijhoogte wordt automatisch aangepast aan de grootte van de inhoud totdat u deze handmatig wijzigt.

Naar boven

AutoAanpassen uitschakelen

Als u niet wilt dat AutoAanpassen de tabel-of kolombreedte automatisch aanpast, kunt u deze functie uitschakelen.

 1. Selecteer de tabel.

 2. Klik op het tabblad indeling , in de groep Celgrootte , op AutoAanpassen.

  Toont de opties in de groep Celgrootte.

 3. Klik op Vaste kolombreedte.

Naar boven

Het formaat van een hele tabel handmatig wijzigen

 1. Plaats de cursor in de tabel totdat de formaatgreep Vierkante greep in de rechterbenedenhoek van de tabel wordt weergegeven.

 2. Plaats de cursor op de formaatgreep van de tabel totdat deze verandert in een pijl met twee punten Tweepuntige pijl .

 3. Sleep de tabel grens totdat de tabel het gewenste formaat heeft.

Naar boven

De ruimte in de tabel toevoegen of wijzigen

Als u ruimte in de tabel wilt toevoegen, kunt u de celmarges of de celafstand aanpassen.

Opvulling van en ruimte tussen cellen in tabel

Celmarges bevinden zich in de tabelcel, zoals de blauwe pijl boven aan de afbeelding. De afstand tussen cellen bevindt zich tussen de cellen, zoals de oranje pijl onderaan.

 1. Klik op de tabel.

 2. Ga naar het tabblad indeling en klik in de groep uitlijning op celmargesen klik vervolgens in het dialoogvenster Tabelopties

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Voer onder standaardcelmarges de maateenheid in waarop u de marges boven, onder, links of rechts wilt aanpassen.

  • Schakel onder standaardafstandtussen cellen het selectievakje ruimte tussen cellen toestaan in en voer vervolgens de gewenste waarde in.

Opmerking:  De instellingen die u kiest, zijn alleen beschikbaar in de actieve tabel. Voor nieuwe tabellen die u maakt, wordt de oorspronkelijke standaardinstelling gebruikt.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×