Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Wat u kunt aanpassen: U kunt het lint aan uw eigen voorkeur aanpassen door tabbladen en opdrachten in een volgorde naar keuze te zetten, het lint al dan niet te verbergen of opdrachten te verbergen die u minder vaak gebruikt. U kunt ook een aangepast lint exporteren of importeren.

Aanpassingsgebieden van het Office-lint

Wat u niet kunt aanpassen: u kunt het lint niet kleiner maken en evenmin de tekst of de pictogrammen op het lint. U kunt dit alleen maar doen door de resolutie van het beeldscherm te wijzigen, waardoor trouwens de grootte van alles op de pagina verandert.

Als u het lint aanpast, worden uw aanpassingen alleen toegepast op het Office-programma waarmee u op dat moment werkt. Als u bijvoorbeeld het lint in PowerPoint aanpast, zijn die wijzigingen niet zichtbaar in Excel. Als u soortgelijke aanpassingen in de andere Office-apps wilt aanbrengen, moet u elke app afzonderlijk openen als u wijzigingen wilt aanbrengen. Hoewel u aanpassingen niet kunt delen tussen apps, kunt u uw aanpassingen exporteren om met anderen te delen of op andere apparaten te gebruiken.

Tip: U kunt de kleur van het lint of de bijbehorende pictogrammen niet wijzigen, maar u kunt wel het kleurenschema wijzigen dat Office overal gebruikt. Zie Office-thema wijzigenvoor meer informatie.

U kunt op meerdere manieren schakelen tussen het uitvouwen of samenvouwen van het lint.

Als het lint is samengevouwen, vouwt u het uit door een van de volgende handelingen uit te voeren :

 • Dubbelklik op een van de linttabbladen.

 • Klik met de rechtermuisknop op een van de linttabbladen en selecteer vervolgens Lint samenvouwen.

  Het lint uitvouwen

 • Druk op Ctrl+F1.

Als het lint is uitgevouwen, vouwt u het samen door een van de volgende handelingen uit te voeren :

 • Dubbelklik op een van de linttabbladen.

 • Klik met de rechtermuisknop op een van de linttabbladen en selecteer vervolgens Lint samenvouwen.

  Het lint samenvouwen

 • Klik met de rechtermuisknop op de Opties voor lintweergave rechtsonder op het lint en selecteer vervolgens Lint samenvouwen.

 • Druk op Ctrl+F1.

Als het lint helemaal niet te zien is

Als het lint helemaal niet wordt weergegeven (er zijn geen tabbladen te zien), hebt u waarschijnlijk de status ingesteld op de modus Volledig scherm. Selecteer Meer in de rechterbovenhoek van het scherm. Hiermee herstelt u het lint tijdelijk.

Klik op het pictogram Meer

Wanneer u teruggaat naar uw document, is het lint weer verborgen. Als u het lint wilt weergeven, selecteert u een andere status in het menu Opties voor lintweergave.

Menu van weergaveopties lint

De tabbladen op het lint zijn Start, Invoegen, Ontwerp enzovoort. De afbeelding hieronder toont de tabbladen in Word.

Tabbladen op het lint

U kunt aangepaste tabbladen toevoegen of de naam ervan wijzigen en de volgorde van de standaardtabbladen van Office aanpassen. Aangepaste tabbladen hebben in de lijst Het lint aanpassen de aanduiding (Aangepast) in de naam, maar het woord 'Aangepast' wordt niet weergegeven op het lint.

Het venster ‘Het lint aanpassen’ openen

Als u met het lint wilt werken, doet u dat in het venster Het lint aanpassen. U doet dit als volgt.

 1. Open de app waarin u het lint wilt aanpassen, zoalsPowerPoint ofExcel.

 2. Klik met de rechtermuisknop op een lege plaats op het lint.

  Lint aanpassen selecteren

 3. Klik op Het lint aanpassen.

U kunt nu het lint aanpassen aan de hand van de onderstaande stappen.

De volgorde van de standaard- of aangepaste tabbladen wijzigen

U kunt de volgorde van Start, Invoegen, Tekenen, Ontwerpen en de andere tabbladen wijzigen. U kunt de positie van het tabblad Bestand niet wijzigen.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen, onder de lijst Het lint aanpassen, op het tabblad dat u wilt verplaatsen.

  Volgorde van lintitems wijzigen

 2. Klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot u de gewenste volgorde hebt.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een aangepast tabblad toevoegen

Wanneer u op Nieuw tabblad klikt, voegt u een aangepast tabblad en een aangepaste groep toe. U kunt alleen opdrachten toevoegen aan aangepaste groepen.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op Nieuw tabblad.

 2. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

De naam van een standaard- of aangepast tabblad wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een standaard- of aangepast tabblad verbergen

U kunt zowel standaard- als aangepaste tabbladen verbergen. Maar u kunt alleen aangepaste tabbladen verwijderen. Het tabblad Bestand kan niet worden verwijderd.

 1. In het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen schakelt u het selectievakje uit naast het standaard- of aangepaste tabblad dat u wilt verbergen.

 2. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een aangepast tabblad verwijderen

U kunt zowel aangepaste als standaardtabbladen verbergen, maar u kunt alleen aangepaste tabbladen verwijderen. Aangepaste tabbladen hebben (aangepast) achter de naam staan, maar het woord (aangepast) wordt niet weergegeven op het lint.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad dat u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

U kunt aangepaste groepen toevoegen of de naam of de volgorde van de standaardgroepen in Office wijzigen. Aangepaste groepen hebben in de lijst Het lint aanpassen (Aangepast) achter de naam staan, maar het woord 'Aangepast' wordt niet weergegeven op het lint.

De volgorde van de standaard- en aangepaste groepen wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de groep die u wilt verplaatsen.

 2. Klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot u de gewenste volgorde hebt.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een aangepaste groep toevoegen aan een tabblad

U kunt een aangepaste groep toevoegen aan een aangepast tabblad of een standaardtabblad.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad waaraan u een groep wilt toevoegen.

 2. Klik op Nieuwe groep.

 3. U kunt de naam van de groep Nieuwe groep (aangepast) wijzigen door met de rechtermuisknop op de groep te klikken, vervolgens op Naam wijzigen te klikken en een nieuwe naam te typen.

  Opmerking: U kunt ook een pictogram voor de aangepaste groep toevoegen door te klikken op de aangepaste groep en vervolgens op Naam wijzigen. Wanneer het dialoogvenster Symbool wordt geopend, kiest u een pictogram dat de groep vertegenwoordigt.

 4. U kunt de labels voor de opdrachten die u aan deze aangepaste groep toevoegt, verbergen door met de rechtermuisknop op de groep te klikken en vervolgens te klikken op Opdrachtlabels verbergen. Herhaal dit wanneer u ze weer wilt weergeven.

 5. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

De naam van een standaard- of aangepaste groep wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het tabblad of de groep waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een standaard- of aangepaste groep verwijderen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de groep die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een standaardgroep vervangen door een aangepaste groep

U kunt een opdracht niet verwijderen uit een groep die is ingebouwd in Microsoft Office. U kunt echter wel een aangepaste groep maken met de opdrachten die u wilt vervangen in de standaardgroep.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op het standaardtabblad waaraan u de aangepaste groep wilt toevoegen.

 2. Klik op Nieuwe groep.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de groep en klik op Naam wijzigen.

 4. Typ een naam voor de nieuwe groep en selecteer een pictogram die de groep voorstelt wanneer de grootte van het lint wordt aangepast.

 5. Klik in de lijst Kies opdrachten uit op Hoofdtabbladen.

 6. Klik op het plusteken (+) naast het standaardtabblad met de groep die u wilt aanpassen.

 7. Klik op het plusteken (+) naast de standaardgroep die u wilt aanpassen.

 8. Klik op de opdracht die u wilt toevoegen aan de aangepaste groep en klik vervolgens op Toevoegen.

 9. Klik met de rechtermuisknop op de standaardgroep en klik op Verwijderen.

Wanneer u opdrachten aan een groep wilt toevoegen, voegt u eerst een aangepaste groep toe aan een standaardtabblad of aan een nieuw aangepast tabblad. U kunt alleen de naam wijzigen van opdrachten die zijn toegevoegd aan aangepaste groepen.

Standaardopdrachten worden in grijze tekst weergegeven. U kunt de naam, de pictogrammen en de volgorde van standaardopdrachten niet wijzigen.

Aangepaste groep opdrachten

De volgorde van de opdrachten in aangepaste groepen wijzigen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de opdracht die u wilt verplaatsen.

 2. Klik op de pijl-omhoog of de pijl-omlaag tot u de gewenste volgorde hebt.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Opdrachten aan een aangepaste groep toevoegen

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de aangepaste groep waaraan u een opdracht wilt toevoegen.

 2. Klik in de lijst Kies opdrachten uit op de lijst waaruit u opdrachten wilt toevoegen, bijvoorbeeld Populaire opdrachten of Alle opdrachten.

  Opdrachten selecteren

 3. Klik op een opdracht in de lijst die u kiest.

 4. Klik op Toevoegen.

 5. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

Een opdracht uit een aangepaste groep verwijderen

U kunt alleen opdrachten verwijderen uit een aangepaste groep.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de opdracht die u wilt verwijderen.

 2. Klik op Verwijderen.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

De naam wijzigen van een opdracht die u aan een aangepaste groep hebt toegevoegd

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen onder de lijst Het lint aanpassen op de opdracht waarvan u de naam wilt wijzigen.

 2. Klik op Naam wijzigen en typ een nieuwe naam.

 3. Klik op OK om de wijzigingen te bekijken en op te slaan.

U kunt alle tabbladen opnieuw instellen op de oorspronkelijke status of u kunt de oorspronkelijke status van bepaalde tabbladen herstellen. Wanneer u alle tabbladen op het lint opnieuw instelt, stelt u ook de Werkbalk Snelle toegang opnieuw in, zodat alleen de standaardopdrachten worden weergegeven.

Volg deze stappen om het lint opnieuw in te stellen:

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen op Opnieuw instellen.

 2. Klik op Alle aanpassingen opnieuw instellen.

Alleen het geselecteerde tabblad terugzetten naar de standaardinstelling

U kunt alleen standaardtabbladen herstellen naar de standaardinstellingen.

 1. Selecteer in het venster Het lint aanpassen het standaardtabblad dat u wilt herstellen naar de standaardinstellingen.

 2. Klik op Opnieuw instellen en klik vervolgens op Alleen het geselecteerde linttabblad opnieuw instellen.

U kunt uw aanpassingen aan het lint en de werkbalk Snelle toegang delen met een bestand. Dit bestand kan vervolgens door een collega of op een andere computer worden geïmporteerd en gebruikt.

Stap 1: het aangepaste lint exporteren:

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen op Importeren/exporteren.

 2. Klik op Alle aanpassingen exporteren.

Stap 2: het aangepaste lint en de werkbalk Snelle toegang op de andere computer importeren

Belangrijk: Als u een aanpassingsbestand voor het lint importeert, verliest u alle voorgaande aanpassingen aan het lint en de werkbalk Snelle toegang. Als u de aanpassingen die u op dit moment hebt misschien weer wilt gebruiken, exporteert u deze voordat u de nieuwe aanpassingen importeert.

 1. Klik in het venster Het lint aanpassen op Importeren/exporteren.

 2. Klik op Aanpassingsbestand importeren.

Verwante onderwerpen

De werkbalk Snelle toegang aanpassen

U kunt het lint en de werkbalken in Office aanpassen aan uw persoonlijke voorkeur, zodat opdrachten die u vaak gebruikt, worden weergegeven en andere worden verborgen. U kunt standaardtabbladen wijzigen of aangepaste tabbladen en groepen maken waarin u de opdrachten plaatst die u vaak gebruikt.

Opmerking: U kunt de namen van de standaardopdrachten niet wijzigen, evenmin kunt u de pictogrammen wijzigen die zijn gekoppeld aan deze standaardopdrachten, of de volgorde van deze opdrachten wijzigen.

 1. U kunt het lint aanpassen door een Excel-, Word- of PowerPoint-document te openen of te maken.

 2. Ga naar de app Voorkeuren en klik op Lint en werkbalk.

  Office 2016 voor Mac, werkbalkvoorkeuren lint
 3. Selecteer in het venster met het tabblad Lint de opdrachten die u aan het lint wilt toevoegen of eruit wilt verwijderen, door de pijlen voor toevoegen of verwijderen te selecteren.

  Office 2016 voor Mac, Lint aanpassen

  Opmerking: Als u de standaardtabbladen of -opdrachten uit het lint wilt verwijderen, zoals het tabblad Start of Invoegen, schakelt u het desbetreffende selectievakje in het vak Het lint aanpassen uit.

Hier ziet u wat u kunt aanpassen op het lint:

 • De naam van de tabbladen wijzigen: als u de naam wilt wijzigen, selecteert u een tabblad, zoals Start, Invoegen, Ontwerpen in het vak Lint aanpassen en selecteert u Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Naam wijzigen.

 • Een nieuw tabblad of groep toevoegen: als u een nieuw tabblad of een nieuwe groep wilt toevoegen, klikt u op Office 2016 voor Mac, Lint aanpassen, knop Toevoegen onder het vak Lint aanpassen en selecteert u Nieuw tabblad of Nieuwe groep.

 • Tabbladen verwijderen: Aangepaste tabbladen kunt u alleen vanaf het lint verwijderen. Als u een aangepast tabblad wilt verwijderen, selecteert u het tabblad in het vak Lint aanpassen en selecteert u Office 2016 voor Mac, Lint aanpassen, knop Verwijderen.

De werkbalk Snelle toegang aanpassen

Als u slechts een klein aantal opdrachten binnen handbereik wilt hebben, kunt u daarvoor het beste de werkbalk Snelle toegang gebruiken. Dit zijn de pictogrammen die zich boven het lint bevinden en die altijd werken, ongeacht op welk tabblad op het lint u zich bevindt.

Office 2016 voor Mac, werkbalk Snelle toegang
 1. Als u Werkbalk Snelle toegang wilt aanpassen, moet u een Excel-, Word-, of PowerPoint-document openen of maken.

 2. Ga naar de app Voorkeuren en selecteer Werkbalk Snelle toegang.

  Office 2016 voor Mac, werkbalk Snelle toegang aanpassen
 3. In het tabbladvenster Werkbalk Snelle toegang, selecteert u de opdrachten en selecteert u de pijlen om de opdrachten toe te voegen aan of te verwijderen uit het vak Werkbalk Snelle toegang aanpassen.

  Opmerking: Als u de opdrachten die u wilt toevoegen aan de werkbalk Snelle toegang niet ziet, komt dat doordat deze functie op dit moment niet wordt ondersteund.

  Wanneer u een opdracht selecteert, wordt deze achteraan op de werkbalk Snelle toegang weergegeven.

  Hier volgen de standaardopdrachten op de werkbalk Snelle toegang:

  Office 2016 voor Mac, menu voor werkbalk Snelle toegang aanpassen

  Als u alleen een van deze opdrachten wilt toevoegen, selecteert u de naam van de opdracht om deze toe te voegen aan de werkbalk of om hem eruit te verwijderen. Items die worden weergegeven in de werkbalk Snelle toegang hebben een vinkje Toont het vinkje voor het menu Werkbalk Snelle toegang in Office 2016 voor Mac. ernaast.

Het lint minimaliseren of uitvouwen

U kunt het lint minimaliseren zodat alleen de tabbladen worden weergegeven.

Uitgevouwen lint

Uitgevouwen lint

Samengevouwen lint

Samengevouwen lint

Het lint minimaliseren terwijl u werkt

 • Selecteer Knop op lint minimaliseren rechts in het lint.

Het lint uitvouwen terwijl u werkt

 • Selecteer Knop op lint uitvouwen rechts in het lint.

Het lint minimaliseren terwijl een bestand wordt geopend

Het lint wordt standaard steeds uitgevouwen wanneer u een bestand opent. U kunt deze instelling wijzigen, zodat het lint altijd wordt geminimaliseerd.

 • Verwijder in het menu Weergave het vinkje van Lint.

 • Als u het lint opnieuw wilt weergeven wanneer u een bestand opent, selecteert u in het menu WeergaveLint of vouwt u het lint uit door Knop op lint uitvouwente selecteren.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×