Het Power Query-lint

Opmerking: De taak van dit artikel is volbracht, het wordt binnenkort teruggetrokken. We verwijderen bij ons bekende koppelingen om te voorkomen dat er problemen ontstaan in de trant van 'Pagina niet gevonden'. Als u koppelingen naar deze links hebt gemaakt, kunt u deze verwijderen. Zo zorgen we samen voor een verbonden internet.

De tabbladen Power Query en Queryeditor op het lint van Excel vormen het beginpunt voor alles wat u met Power Query doet.

Het linttabblad Power Query

Besturingselement op het lint

Beschrijving

Van web

Importeer gegevens van een intranet- of extranetwebpagina waartoe u toegang hebt.

Uit bestand

Importeer gegevens uit een bestand:

 • Excel

 • CSV

 • XML

 • Tekst-

 • Map

Uit database

Importeer gegevens uit een database:

 • SQL Server

 • Microsoft Azure SQL

 • Access

 • Oracle

 • IBM DB2

 • MySQL

 • PostgreSQL

 • Sybase

 • Teradata

Uit een andere bron

Importeer gegevens uit een andere bron:

 • SharePoint-lijst

 • OData-feed

 • Microsoft Azure Marketplace

 • Hadoop File (HDFS)

 • Microsoft Azure HDInsight

 • Microsoft Azure Blobopslag

 • Microsoft Azure Tabelopslag

 • Active Directory

 • Microsoft Exchange Server

 • Facebook

 • Lege query

Uit tabel

Hiermee maakt u een nieuwe query die is gekoppeld aan de geselecteerde Excel-tabel. Als het geselecteerde bereik niet deel uitmaakt van een tabel, wordt het omgezet in een tabel.

Samenvoegen

Met de bewerking Samenvoegen maakt u een nieuwe query van twee bestaande query's. Zie Meerdere query's combineren voor meer informatie over de bewerking Samenvoegen.

Toevoegen

Met de bewerking Toevoegen wordt een nieuwe query gemaakt met alle rijen uit een eerste query, gevolgd door alle rijen uit een tweede query. Zie Meerdere query's combineren voor meer informatie over de bewerking Samenvoegen.

Werkmap beheren

Hiermee wordt het deelvenster Werkmapquery´s weergegeven, zodat u uw werkmapquery´s kunt beheren.

Gedeelde query's beheren

Hiermee wordt het deelvenster Gedeelde query's weergegeven, zodat u uw gedeelde query's kunt beheren op de Power BI-site van uw organisatie.

Landinstelling

Hiermee bepaalt u welke landinstellingen moeten worden gebruikt voor de interpretatie van cijfers, datums en tijden in geïmporteerde tekst voor deze werkmap.

Snel combineren

Hiermee bepaalt u of gegevens veilig moeten worden gecombineerd uit twee verschillende gegevensbronnen.

Gegevensbroninstellingen

Beheer gegevensbronreferenties, of aanmeldings-id’s, voor elke gebruikte gegevensbronverbinding en privacyniveaus van gegevensbronnen.

Bijwerken

Installeer de meest recente versie van Power Query.

Opties

Geef opties voor uw Power Query-omgeving op.

Help

Navigeer naar een uitgebreide Help.

Naar boven

Het tabblad QUERY op het lint

Opmerking: Het lint Query wordt alleen weergegeven wanneer het geselecteerde werkmapblad een query heeft geladen.

Besturingselement op het lint

Omschrijving

Query bewerken

De geselecteerde query bewerken in de queryeditor.

Vernieuwen

De geselecteerde query vernieuwen.

Dupliceren

Een dubbele query uit de geselecteerde query maken.

Verwijzing

Een nieuwe query maken met een verwijzing naar de geselecteerde query.

Verwijderen

De geselecteerde query verwijderen.

Samenvoegen

Met de bewerking Samenvoegen maakt u een nieuwe query van twee bestaande query's. Zie Meerdere query's combineren voor meer informatie over de bewerking Samenvoegen.

Toevoegen

Met de bewerking Toevoegen wordt een nieuwe query gemaakt met alle rijen uit een eerste query, gevolgd door alle rijen uit een tweede query. Zie Meerdere query's combineren voor meer informatie over de bewerking Samenvoegen.

Delen

De geselecteerde query delen. Zie Query's delenvoor meer informatie over het delen van een query.

Het tabblad Queryeditor op het lint  

Klik op Taken

Opmerking: Queryeditor wordt alleen weergegeven wanneer u een nieuwe query laadt, bewerkt of maakt met Power Query.

Besturingselement op het lint

Omschrijving

Het tabblad Start

Toepassen en sluiten

Uw gegevensquery toepassen om gegevens te importeren in een Excel-werkblad of in het gegevensmodel te laden.

Verwijderen en sluiten

Uw gegevensquery verwijderen.

Vernieuwen

Een query vernieuwen als u de nieuwste gegevens wilt importeren in een tabel zonder dat u de query opnieuw moet maken.

Bovenste rijen verwijderen

De bovenste n rijen verwijderen.

Kolommen verwijderen

Geselecteerde kolommen uit een query verwijderen of de optie Andere kolommen verwijderen gebruiken.

Afwisselend rijen verwijderen

Hiermee kunt u afwisselend rijen uit een tabel verwijderen, beginnend bij de Eerste te verwijderen rij waarbij u het Aantal te verwijderen rijen en het Aantal te behouden rijen opgeeft.

Fouten verwijderen

Rijen uit een query met gegevensfouten verwijderen.

Dubbele waarden verwijderen

Alle rijen verwijderen uit de tabel waarin de waarden in de geselecteerde kolommen gelijk zijn aan eerdere waarden. De rij met het eerste exemplaar van een waardeset wordt niet verwijderd.

Bovenste rijen behouden

Bovenste n rijen behouden.

Bereik behouden

Een rijenbereik opgeven dat u in de tabel wilt behouden, beginnend bij Eerste rij uitgebreid met Aantal rijen.

Kolommen splitsen

Een tekstkolom kan op twee manieren in meerdere kolommen worden gesplitst:

 • Door een scheidingsteken

 • Door aantal tekens

Zie Een kolom met tekst splitsen voor meer informatie over het splitsen van een tekstkolom.

Groeperen op

Hiermee worden gegevens samengevat met rijwaarden. Met de volgende kolommen in een tabel, staat, stad, populatie, kunt u bijvoorbeeld:

 • Groeperen op staat en het aantal steden in elke staat tellen of de populatie in de steden optellen om het aantal inwoners van elke staat te zien

 • Groeperen op stad en het aantal stedennamen tellen.

Zie Rijen in een tabel groeperen voor meer informatie over het groeperen van rijen.

Waarden vervangen

Vervang één waarde door een andere waarde in de geselecteerde kolommen. 

Transformeren

Voor een tekstwaarde de manier wijzigen waarop waarden in de kolom worden weergegeven:

 • Kleine letters

 • HOOFDLETTERS

 • Elk woord met een hoofdletter schrijven

 • Omloopspaties wissen

 • Opschonen

 • JSON

 • XML

Voor een datum-/tijdwaarde de manier wijzigen waarop waarden in de kolom worden weergegeven:

 • Datum

 • Tijd

 • dag

 • maand

 • jaar

 • Dag van week

Eerste rij als koppen gebruiken

Elke tabelkopnaam wordt vervangen door elke celwaarde in de eerste rij van de tabel.

Omzetten in kenmerk-waardekolommen

Geselecteerde kolommen omzetten in kenmerk-waardeparen. Zie Kolommen omzetten in kenmerk-waardekolommen voor informatie over het omzetten van kolommen in kenmerk-waardekolommen.

Aangepaste kolom toevoegen

Een nieuwe aangepaste kolom invoegen na de laatste kolom in de tabel. U definieert de formule waarmee de nieuwe waarden worden berekend.

Zie Een aangepaste kolom in een tabel invoegen voor meer informatie over het invoegen van een kolom.

Indexkolom invoegen

Een nieuwe indexkolom maken, beginnend bij nul.

Dubbele kolom

Een duplicaat maken van de geselecteerde kolom aan de rechterkant van de tabel. De naam die aan de nieuwe kolom wordt gegeven, is Kopie van <kolomnaam>.

Samenvoegen

Voeg de huidige query samen met een andere query in de huidige werkmap.

Toevoegen

De huidige query toevoegen aan een andere query in de huidige werkmap.

Tabblad Weergave

Queryinstellingen

Hiermee geeft u het deelvenster Queryinstellingen weer, waarin u een query kunt filteren en structureren, downloads kunt inschakelen en naar een werkblad en een gegevensmodel kunt laden.

Formulebalk

Naar boven

Het tabblad ZOEKEN op het lint  

Besturingselement op het lint

Beschrijving

De groep Bereik

Hiermee filtert u uw zoekopdracht op het bereik van gegevensbronnen:

 • Alle – Pas een zoekterm toe voor alle gegevensbronnen in het bereik.

 • Mijn gedeelde – Het bereik aan gegevensbronnen omvat mijn gedeelde query’s.

 • Organisatie (voor Power Query 2.10) – Het bereik aan gegevensbronnen omvat door de organisatie gedeelde query’s.

De groep Verfijnen

Hiermee filtert u uw zoekopdracht op basis van een query- of tabelkenmerk. Als u bijvoorbeeld wilt filteren op basis van de locatie van het woord Index in de naam van de query, is het zoekfilter name:(Index).

Query- of tabelkenmerk

Beschrijving

Naam

Filter uw zoekopdracht op basis van query- en tabelnamen.

Beschrijving

Filter uw zoekopdracht op basis van de query- en tabelbeschrijving.

Van

Filter uw zoekopdracht om alleen resultaten van bepaalde personen of webpagina’s weer te geven.

Gegevensbron

Filter uw zoekopdracht om alleen resultaten van een bepaalde gegevensbron op te nemen

Datumbereik

Filter uw zoekopdracht op basis van het moment waarop de query het laatst is gewijzigd. De datumbereikopties:

Vandaag, Gisteren, Deze week, Vorige week, Deze maand, Vorige maand, Dit jaar, Vorig jaar

Kolomnamen

Filter uw zoekopdracht op basis van kolomnamen.

Gecertificeerd

Toon alleen resultaten waarvan de gegevensbronquery is gecertificeerd.

Recente zoekopdrachten

Overzicht van uw recente zoekopdrachten.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×