Hex, functie

Geeft een tekenreeks als resultaat die de hexadecimale waarde van een getal aangeeft.

Syntaxis

Hex( getal )

Het vereiste getalargument elke geldige numerieke expressie of reeksexpressie.

Opmerkingen

Als getal nog geen geheel getal is, wordt dit afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal voordat het wordt geëvalueerd.

Als getal

Hex geeft als retour

Null

Null

Empty

Nul (0)

Een ander nummer

Maximaal acht hexadecimale tekens


U kunt hexadecimale getallen rechtstreeks vóór de getallen in het juiste bereik vooraf laten gaan door &H. De waarde &H10 bijvoorbeeld decimaal 16 in de hexadecimale notatie.

Queryvoorbeelden

Expressie

Resultaten

SELECT Hex(2) AS Expr1 FROM ProductSales GROUP BY Hex(2);

Geeft als resultaat de hexadecimale waarde van '2' en geeft het resultaat weer in kolom Expr1.

SELECT quantity,Hex(quantity) AS HexValue FROM ProductSales;

Geeft als resultaat de waarden uit 'aantal' samen met de hexadecimale waarde van alle gegevenswaarden in de kolom 'aantal' en geeft de resultaten weer in de kolom 'HexValue'.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Hex gebruikt om de hexadecimale waarde van een getal te retourneren.

Dim MyHex
MyHex = Hex(5) ' Returns 5.
MyHex = Hex(10) ' Returns A.
MyHex = Hex(459) ' Returns 1CB.

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×