Met het If-macroblok in Access-desktopdatabases en web-apps van Access kunt u een groep acties voorwaardelijk uitvoeren, afhankelijk van de waarde van een expressie.

     If 
     expression 
     Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If expression 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

Een IfThenElse-macroblok in Access

Instelling

Voor If en Else If zijn de volgende argumenten vereist.

Actieargument

Beschrijving

Expressie

De voorwaarde die u wilt testen. Dit moet een expressie zijn die Waar of Onwaar als resultaat geeft.

Opmerkingen

Wanneer u het If-macroblok selecteert, verschijnt er een tekstvak waarin u een expressie kunt typen voor de voorwaarde die u wilt testen. Bovendien wordt er een keuzelijst met invoervak weergegeven waarin u een macroactie kunt invoegen, waaronder automatisch de tekst End If wordt weergegeven. Met If en End If wordt een gebied aangegeven waarbinnen u een groep, een blok of acties kunt opgeven. Het blok wordt alleen uitgevoerd als de expressie die u opgeeft, Waar is.

Als u een andere expressie wilt evalueren wanneer de eerste expressie onwaar is, klikt u op Add Else If om een optioneel Else If-blok in te voegen. U moet een expressie opgeven die Waar of Onwaar als resultaat geeft. In dit geval wordt het blok alleen uitgevoerd als de expressie Waar is en de eerste expressie Onwaar is.

U kunt zo veel Else If-blokken toevoegen aan een If-blok als u wilt.

U kunt op Add Else klikken om een optioneel Else-blok in te voegen. In dit geval vormen de acties die u invoegt onder Else het Else-blok, dat alleen wordt uitgevoerd wanneer de bovenstaande acties niet worden uitgevoerd. U kunt één Else-blok toevoegen aan een If-blok.

In het volgende codevoorbeeld, worden de macroacties in het eerste blok uitgevoerd als de waarde van [Status] groter is dan 0. Als de waarde van [Status] niet groter is dan 0, wordt de expressie geëvalueerd die volgt op Else If. De macroacties in het Else If-blok worden uitgevoerd als de waarde van [Status] gelijk is aan 0. En als het eerste en tweede blok beide niet worden uitgevoerd, worden de acties in het Else-blok uitgevoerd.

      If 
      [Status] > 0 
      Then 
 Insert macro actions here ... 
Else If [Status] = 0 
 Insert macro actions here ... 
Else 
 Insert macro actions here ... 
End If

U kunt If-blokken nesten. U kunt een If-blok bijvoorbeeld nesten in een If-blok als u een tweede expressie wilt evalueren wanneer de eerste expressie Waar is. In het volgende voorbeeld wordt het binnenste If-blok alleen uitgevoerd wanneer de waarde van [Status] groter is dan 0 en groter is dan 100.

      If 
      [Status] > 0 
      Then 
 Insert macro actions here ... 
 If [Status] > 100 
 Insert macro actions here ... 
 EndifEnd If

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×