Symptoom

Als u niet thuis bent en een e-mailbericht verzendt via uw thuisaccount, kan uw bericht worden teruggestuurd met een 550-, 553-of een doorstuurfout. Dit kan ook optreden als u niet op kantoor bent en een e-mail wilt verzenden via uw werkaccount.

Samenvatting

Uw berichten worden doorgestuurd als een e-mailbericht wordt verzonden naar een e-mailadres waarvan het domein (de naam achter het @-symbool, bijvoorbeeld adatum.com) niet wordt verwerkt door de Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)- of uitgaande server waardoor het bericht moet worden afgeleverd. De SMTP-server moet verbinding maken met een andere SMTP-server om het bericht door te sturen.

Als u een e-mailbericht verzendt en u krijgt een doorstuurfout, dan kan de SMTP-mailserver (uitgaande mailserver) het e-mailbericht terugsturen met een foutbericht zoals hieronder aangegeven:

  • 'Kan het bericht niet verzenden omdat één van de geadresseerden door de server is geweigerd. Het geweigerde e-mailadres is <iemand@example.com>. Onderwerp: '<Test>', account: '<Test>', server: 'smtp.example.com>', protocol:</Test> </Test> SMTP, reactie van server: '550 <iemand@example.com>... Doorsturen geweigerd ', poort: 25, beveiligd (SSL): Nee, serverfout: 550, foutnummer: 0x800CCC79.'

  • 'Kan het bericht niet verzenden omdat één van de geadresseerden door de server is geweigerd. Het geweigerde e-mailadres is <e-mailadres>. Onderwerp: '<Test>', account: '<Test>', server: 'smtp.example.com>', protocol:</Test> </Test> SMTP, reactie van server: '553, dat domein is niet in mijn lijst met toegestane rcpt-hosts (#5.7.1)', poort: 25, beveiligd (SSL): Nee, serverfout: 553, foutnummer: 0x800CCC79.'

Het exacte foutbericht kan variëren, afhankelijk van uw internetprovider. Sommige isp's geven mogelijk geen foutbericht als ze uitgaande berichten detecteren als ongevraagde commerciële e-mail. In deze gevallen lijkt uw bericht normaal te zijn verzonden: het laat uw postvak Outlook achter en wordt weergegeven in uw verzonden items, maar wordt nooit daadwerkelijk bezorgd bij de geadresseerde.

Het bericht is geweigerd omdat de SMTP-mailserver (uitgaande mailserver) u niet heeft herkend als een gemachtigde gebruiker.

SMTP is het protocol (standaarden die computers gebruiken om met elkaar te communiceren) dat de meeste mailservers gebruiken om e-mailberichten via internet te verzenden. Wanneer u een e-mailprogramma gebruikt, bijvoorbeeld Outlook, waarmee u uw e-mailberichten kunt opslaan op de computer, hebt u toegang nodig tot een SMTP-server om e-mailberichten te verzenden.

Opmerking: Web-e-mailsystemen zoals Windows Live Mail en Yahoo! E-mail wordt anders gebruikt en dit onderwerp is niet van toepassing op die e-mailaccounts.

Ongewenste e-mail en open relays

Ongevraagde commerciële e-mail wordt soms ongewenste e-mail of spam genoemd. De belangrijkste reden dat ongewenste e-mail steeds groter wordt, is dat het de persoon die het bericht verzendt vrijwel niets kost om te verzenden. In feite hoeven de afzenders de ongewenste e-mail niet eens te verzenden via de SMTP-e-mailserver (uitgaande) van hun eigen isp.

De basisstructuur van internet is ontworpen voordat men zich de gevolgen had gerealiseerd van de mogelijkheid miljoenen stukjes ongewenste e-mail voor weinig kosten te verzenden. Spammers maken gebruik van de mogelijkheid van SMTP-servers om berichten door te sturen om de ware oorsprong te verhullen van hun ongewenste e-mail door deze te verzenden via externe servers waarbij dergelijke open relays zijn toegestaan. Daardoor lijkt ongewenste e-mail afkomstig te zijn van de site die het bericht doorstuurt, en blijft de identiteit van de werkelijke afzender verborgen.

Tot voor kort werkten de meeste SMTP-e-mailservers aan een open vertrouwenssysteem. Onder dit systeem kan iedereen, waar dan ook, een e-mailbericht indienen bij een SMTP-server, en de server accepteert het en stuurt het door naar een geadresseerde of naar een andere e-mailserver waar het postvak van de geadresseerde zich bevond. Onder een zogenaamde open relay-server waren er geen beperkingen voor wie mocht verzenden via de SMTP-server.

Beperkingen betreffende internetproviders voor het doorsturen van e-mailberichten

Naarmate het volume van ongewenste e-mail toe nam, begonnen netwerkbeheerders , de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheren van uw isp-servers, beperkingen op hun SMTP-e-mailservers te plaatsen. Met deze beperkingen voorkomt u dat iedereen een e-mailserver gebruikt of misbruikt. Zie het zo: een telefoon in de lobby van uw organisatie was altijd beschikbaar voor iedereen om te gebruiken of ze al dan niet bij uw organisatie hebben gewerkt. Nu mogen alleen de werknemers die telefoon gebruiken.

Tegenwoordig wordt er een aantal typen beperking gebruikt:

  • SMTP-verificatie vereisen     Net zoals u een wachtwoord moet gebruiken om toegang te krijgen tot uw POP3-server (inkomende) e-mailberichten, moet u voor deze optie een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om e-mailberichten te verzenden via de SMTP-server. Meestal zijn dit dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord dat wordt gebruikt voor de POP3-server. maar ze kunnen uniek zijn.

  • Vereist wordt dat u eerst verbinding maakt met de POP3-server (inkomende server) van uw internetprovider     Als u verbinding maakt om nieuwe e-mailberichten op te halen, maakt u verbinding met een POP3-mailserver (inkomende mailserver). U moet een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven om toegang tot uw postvak te krijgen. Een netwerkbeheerder kan de server zodanig configureren dat als u eerst verbinding maakt met de POP3-mailserver en u zich verifieert, elk verzoek wordt goedgekeurd voor het verzenden van e-mailberichten via de normaliter niet-toegankelijke uitgaande SMTP-server.

  • Vereist wordt dat u verbinding maakt vanaf een geautoriseerde netwerklocatie     Als u thuis bent en inbelt bij uw provider of als u een kabel- of DSL-modem hebt, maakt u rechtstreeks verbinding met het netwerk van uw provider. U wordt vertrouwd omdat u een account met een gebruikersnaam en wachtwoord bij de provider hebt. U bent geautoriseerd de SMTP-server te gebruiken voor het verzenden van e-mailberichten, omdat u een klant bent.

  • Vereist wordt dat u verbinding maakt vanaf een specifiek IP-adres of bereik van IP-adressen Uw internetprovider kan personen die niet rechtstreeks verbonden zijn met het netwerk, toegang geven tot de SMTP-server. Een externe gebruiker op een kantoor kan van deze optie gebruikmaken. Een groot probleem is echter dat veel plaatsen zogenaamde dynamische IP-adressen kennen. Elke keer dat u verbinding maakt, kunt u een ander IP-adres hebben. Sommige bedrijven kunnen een gereserveerd blok of bereik van IP-adressen hebben. Uw internetprovider kan verbindingen vanaf die IP-adressen autoriseren voor goedgekeurde gebruikers. Uw internetprovider kan u aanvullende informatie geven.

Er zijn diverse scenario's mogelijk voor het doorsturen van berichten. Hier volgen de meest voorkomende situaties. Mogelijk komt er een met die van u overeen.

Scenario

Wordt er doorgestuurd?

U bent thuis en hebt een account bij uw provider dat eindigt op @proseware.com waarbij u inbelt of waarmee u verbinding maakt via een kabel- of DSL-modem. U verzendt een e-mailbericht naar een andere persoon waarvan het e-mailadres ook eindigt op @proseware.com.

Nee. Uw e-mail moet normaal worden verwerkt.

Hetzelfde scenario als het eerste, behalve dat u een e-mailbericht verzendt naar een persoon waarvan het e-mailadres eindigt op @adatum.com.

Ja, maar het wordt niet geblokkeerd. U bent rechtstreeks verbonden met uw provider en bent dus geautoriseerd om naar elk e-mailadres e-mail te verzenden via de SMTP-server (uitgaande server) van de provider, ongeacht de locatie van het postvak van de ontvanger.

U bent op uw werk. Uw werk-e-mailadres eindigt op @het-telefoonbedrijf.com en u hebt een thuisaccount dat eindigt op @proseware.com waarbij u inbelt of waarmee u verbinding maakt via een kabel- of DSL-modem. In Outlook hebt u dezelfde instellingen voor de SMTP-server als thuis. U verzendt een e-mailbericht naar een persoon waarvan het e-mailadres ook eindigt op @proseware.com.

Nee. Uw e-mail moet normaal worden verwerkt.

Hetzelfde scenario als het voorgaande, behalve dat u een e-mailbericht verzendt naar een persoon waarvan het e-mailadres eindigt op @adatum.com.

Ja, en dit bericht kan als door te sturen e-mail worden geblokkeerd. U probeert de SMTP-server (uitgaande server) voor uw thuisaccount te gebruiken terwijl u geen verbinding hebt met het netwerk van uw provider. De SMTP-server kan u niet valideren als een geautoriseerde abonnee van de provider. Bovendien vraagt u de SMTP-server dat uw bericht wordt verwerkt en dat verbinding wordt gemaakt met een andere SMTP-server om het bericht af te leveren bij het postvak van de geadresseerde.

U verblijft in een hotel met internettoegang of maakt gebruik van een internetkiosk op een luchthaven. U hebt een thuisaccount dat eindigt op @proseware.com waarbij u inbelt of waarmee u verbinding maakt via een kabel- of DSL-modem. In Outlook hebt u dezelfde instellingen voor de SMTP-server als thuis. U verzendt een e-mailbericht naar een andere persoon waarvan het e-mailadres ook eindigt op @proseware.com.

Nee. Uw e-mail moet normaal worden verwerkt.

Hetzelfde scenario als het voorgaande, behalve dat u een e-mailbericht verzendt naar een persoon waarvan het e-mailadres eindigt op @adatum.com.

Ja, en dit bericht kan als door te sturen e-mail worden geblokkeerd. U probeert de SMTP-server (uitgaande server) voor uw thuisaccount te gebruiken terwijl u geen verbinding hebt met het netwerk van uw provider. De SMTP-server kan u niet valideren als een geautoriseerde abonnee van de provider. Bovendien vraagt u de SMTP-server dat uw bericht wordt verwerkt en dat verbinding wordt gemaakt met een andere SMTP-server om het bericht af te leveren bij het postvak van de geadresseerde.

Oplossingen

Als u een scenario gebruikt dat wordt beschouwd als doorsturen, moet u het bericht verzenden via de server van uw huidige verbinding. Dit betekent dat als u op het werk bent of niet thuis bent en uw internetprovider niet gebruikt om verbinding te maken met internet en u een bericht wilt verzenden vanuit uw e-mailaccount van uw thuisprovider, moet u de instellingen voor uw e-mailaccount wijzigen om de SMTP-server op te geven die op uw locatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld uw WERK SMTP-server. Voor stapsgewijs procedures gaat u naar Instellingen voor e-mailaccount wijzigen.

Als deze oplossing niet werkt of als u uw eigen thuisaccount wilt gebruiken, dient u contact op te nemen met uw provider om te vragen of u gebruik kunt maken van een van de bovenstaande opties. Wat betreft de eerste twee beperkingen - SMTP-verificatie vereisen of vereisen dat u eerst verbinding maakt met de POP3-mailserver (inkomende mailserver) van uw provider - kunt u in Outlook wijzigingen aanbrengen in Accountinstellingen. Ga naar E-mailaccountinstellingen wijzigen voor instructies.

U kunt nog steeds geen e-mail verzenden?

U hebt de SMTP-instellingen in Outlook gewijzigd of u hebt een optie gebruikt waarmee u uw e-mailbericht zou moeten kunnen verzenden. U kunt echter nog steeds geen e-mail verzenden en u ontvangt een foutmelding.

Mogelijk hebt u alles goed gedaan maar is er sprake van een andere beveiligingsfunctie die door netwerkbeheerders wordt gebruikt om identiteitsvervalsing te voorkomen. Door middel van identiteitsvervalsing kan een e-mailbericht makkelijk onder een andere naam worden verzonden.

In Outlook kunt u, net zoals in de meeste e-mailprogramma's, de 'weergavenaam' opgeven evenals het retour-e-mailadres dat wordt weergegeven als iemand op Beantwoorden klikt in uw bericht. Deze velden bevatten bij ongewenste e-mail vrijwel altijd vervalste gegevens. Gelooft u echt dat de berichten die u ontvangt over snel rijk worden afkomstig zijn van een supermodel of wereldleider?

Om identiteitsvervalsing te voorkomen, verbieden sommige providers het invoegen van vervalste gegevens in het veld voor het retour-e-mailadres voor antwoorden. Stel dat de domeinnaam van uw provider eindigt op proseware.com, dan kan de provider verbieden dat u uw retour-e-mailadres instelt als loek@contoso.com. Deze beperking wordt niet zo vaak gebruikt als de bovenstaande beperkingen, maar kan voor alle gebruikers worden toegepast, ongeacht hun locatie en verbinding. Er is geen alternatief. Als uw serverbeheerder deze methode gebruikt, dient u een domein voor het retour-e-mailadres op te geven die overeenkomt met de huidige verbinding.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×