Als u wilt opgeven hoe tekst in de publicatie wordt weergegeven, kunt u de opties wijzigen die beschikbaar zijn in het dialoogvenster Lettertype. De beschikbaarheid van bepaalde opties hangt af van de geïnstalleerde talen en lettertypen waarvoor bewerkingsfuncties zijn ingeschakeld.

Algemeen

Lettertype kunt u een lettertype opgeven. Verschillende lettertypen hebben verschillende kenmerken, zoals de beschikbare OpenType-functies.

Met tekenstijl kunt u een tekenstijl opgeven, zoals Vet of Italisch. Selecteer een tekenstijl in het vak. Uw keuze wordt weergegeven in het vak Voorbeeld.

Met Grootte kunt u een tekengrootte opgeven in punten. Selecteer een tekengrootte in de lijst. Uw keuze wordt weergegeven in het vak Voorbeeld.

Tekstkleur Hiermee geeft u de kleur van het lettertype en de onderstreping op.

Effecten

Onderstrepen Hiermee kunt u tekst onderstrepen en de onderstrepingsstijl wijzigen. Klik op (geen) om de onderlijning te verwijderen.

Superscript  Hiermee verhoogt u de geselecteerde tekst tot boven de basislijn en wijzigt u de geselecteerde tekst in een kleinere puntgrootte.

Subscript  Hiermee verlaagt u de geselecteerde tekst tot onder de basislijn en wijzigt u de geselecteerde tekst in een kleinere puntgrootte.

Doorhalen  Hiermee haalt u een streep door de geselecteerde tekst.

In klein kapitaal wordt geselecteerde tekst met kleine letters opgemaakt als hoofdletters en wordt de grootte verkleind. Deze opmaak heeft geen invloed op cijfers, leestekens, niet-alfabetische tekens of hoofdletters.

In hoofdletters worden kleine letters opgemaakt als hoofdletters. Hoofdletters zijn niet van invloed op cijfers, leestekens, niet-alfabetische tekens of hoofdletters.

Meer effecten Hiermee opent u het dialoogvenster Teksteffecten opmaken, dat toegang geeft tot meer tekstopties:

OpenType-functies

Sommige lettertypen, zoals Gabriola en Calibri, ondersteunen allerlei nieuwe functies waarmee u normale tekst kunt omzetten in schitterende typografie. Als het geselecteerde lettertype geen ondersteuning biedt voor de OpenType-functies, is dit gedeelte niet beschikbaar.

Getalstijl:

  • Met de opmaak Tabelindeling wordt elk getal opgemaakt met hetzelfde aantal pixels. Zodoende worden getallen juist uitgelijnd in een tabelindeling.

  • Met de opmaak Proportioneel worden getallen opgemaakt met een proportioneel aantal pixels. Zo is een 0 mogelijk breder dan een 1.

  • Met Uitlijnen en Oude stijl worden de getallen ingesteld op een basislijn zodat ze allemaal dezelfde verticale positie of juist verschillende posities kunnen hebben, zoals is weergegeven in dit voorbeeld:

    Voorbeelden van getalstijl Oude stijl en Uitlijnen

Alternatieve stijl Hiermee kunt u een alternatief uiterlijk selecteren voor de tekens die u hebt geselecteerd (zolang de ontwerper van het lettertype deze alternatieven heeft gemaakt).

Ligaturen zijn verbindingen tussen tekens, zoals tussen het ene of het andere teken, waardoor het teken uit twee tekens bestaat. Voor standaardligatuur wordt alleen de meest gebruikte combinatie van letters gebruikt. Als de ontwerper van het lettertype ook een uitgebreide reeks ligaturen heeft gemaakt, worden deze gebruikt als u Standard en Discretionair of Historical and Standard selecteert.

Stijlset: een complexe set met typografische stijlen voor het geselecteerde lettertype.

S erts hiermee kunt u tekens verfraaien, vaak in de vorm van grotere en mooiere schreeftekens.

Contextuele alternatieven hiermee kunt u verschillende vormen kiezen voor bepaalde tekens, afhankelijk van de context van het teken en het ontwerp van het geselecteerde lettertype. Een g kan bijvoorbeeld een open of gesloten lus bevatten in het onderste gedeelte van het teken.

Voorbeeld

In het vak Voorbeeld wordt een voorbeeld van de geselecteerde tekst weergegeven (of voorbeeldtekst als u geen tekst hebt geselecteerd) in het opgegeven lettertypen en met eventuele teksteffecten.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×