Inhoudstypen gebruiken om inhoud op een SharePoint-site op een consistente manier te beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel leggen wij uit hoe u inhoudstypen gebruikt om uw inhoud te beheren.

Opmerking: Als u een site-inhoudstype op een site wilt maken of beheren, moet u voor deze site ten minste de machtiging Ontwerpen hebben.

In dit artikel

Wat is een inhoudstype?

Tijdens een project kunnen er verschillende inhoudstypen worden gemaakt, zoals voorstellen, contracten, arbeidsverklaringen en productontwerpspecificaties. Het kan handig zijn om verschillende soorten metagegevens voor de verschillende inhoudstypen te verzamelen en te beheren. De metagegevens kunnen bijvoorbeeld een rekeningnummer, een projectnummer of een projectmanager omvatten. Hoewel deze documenten tezamen worden opgeslagen omdat ze allemaal zijn gerelateerd aan hetzelfde project, worden ze op verschillende manieren gemaakt, gebruikt, gedeeld en onderhouden.

Met inhoudstypen kunnen organisaties inhoud op een consistente manier in een siteverzameling rangschikken, beheren en verwerken. Door inhoudstypen voor specifieke typen documenten of gegevensproducten te definiëren, kan een organisatie zich ervan verzekeren dat inhoud op een consistente manier wordt beheerd. U kunt inhoudstypen beschouwen als sjablonen die u op een lijst of bibliotheek toepast, en u kunt meerdere sjablonen toepassen op een lijst of bibliotheek zodat deze meerdere item- of documenttypen kunnen bevatten.

Naar boven

Kenmerken van inhoudstypen

In SharePoint Foundation 2010 kunt u inhoudstypen definiëren voor ieder type item, zoals documenten, lijstitems of mappen. In een inhoudstype kunt u de volgende elementen opgeven:

  • De kolommen (metagegevens) die u aan de items van dit type wilt toewijzen.

  • De documentsjabloon die u op nieuwe items wilt toepassen (alleen beschikbaar voor documentinhoudstypen).

  • Aangepaste nieuwe, bewerkings- en weergavesjablonen.

  • De workflows voor items van het inhoudstype.

  • Aangepaste oplossingen of functies.

Soorten inhoudstypen

Er zijn twee soorten inhoudstypen die u kunt maken of gebruiken, afhankelijk of u ze wilt gebruiken in lijsten en bibliotheken op meerdere sites in een siteverzameling, of in een specifieke lijst of bibliotheek op één site.

Site-inhoudstypen selecteren in het venster Site-instellingen

  • Site-inhoud typenInhoudstypen eerst voor een site in de galerie met Site-inhoudstypen zijn gedefinieerd. Inhoudstypen die zijn gedefinieerd op siteniveau worden site-inhoudstypen genoemd. Site-inhoudstypen zijn beschikbaar voor gebruik in alle subsites van de site waarvoor ze zijn gedefinieerd. Bijvoorbeeld als een site-inhoudstype is gedefinieerd voor de site op het hoogste niveau in een siteverzameling, beschikbaar deze voor gebruik in lijsten en bibliotheken op alle sites in deze siteverzameling.

  • Lijstinhoudstypen Site-inhoudstypen kunnen worden afzonderlijk aan lijsten of bibliotheken toegevoegd en aangepast voor gebruik in die lijsten of bibliotheken. Een site-inhoudstype is toegevoegd aan een lijst of bibliotheek, wordt een lijstinhoudstype genoemd. Lijstinhoudstypen zijn kinderen op een van de site-inhoudstypen waaruit u ze zijn gemaakt. Lijstinhoudstypen kunnen aanbrengen uw document-bibliotheken en lijsten flexibeler, omdat één lijst of bibliotheek bevatten kan meerdere itemtypen of documenttypen, die elk unieke metagegevens, beleidsregels of gedrag kan hebben. In de volgorde voor een lijst of bibliotheek naar meerdere item of document typen bevatten, moet u de lijst of bibliotheek toe te staan dat meerdere inhoudstypen configureren. De opdracht Nieuw in deze lijst of bibliotheek worden vervolgens de typen die beschikbaar zijn voor die lijst of bibliotheek.

Naar boven

Overname van kenmerken

U maakt nooit inhoudstypen van begin af aan. In plaats hiervan beschikt u over een standaardset inhoudstypen, die u als zodanig kunt gebruiken of kunt aanpassen. Inhoudstypen worden ingedeeld in een hiërarchie die het mogelijk maakt dat één inhoudstype de kenmerken van een ander inhoudstype overneemt. Deze structuur stelt u in staat complete categorieën documenten op eenduidige wijze binnen uw organisatie te verwerken. In de onderstaande tabel worden de basisinhoudstypen en hun verwante groep en bovenliggende inhoudstype beschreven.

Inhoudstype

Beschrijving

Bovenliggend inhoudstype

Systeem

Alle inhoudstypen nemen kenmerken over van het inhoudstype Systeem. Dit inhoudstype is vergrendeld en kan niet worden bewerkt.

Groep: documentinhoudstypen

Inhoudstype

Beschrijving

Bovenliggend inhoudstype

Document

Maak een document.

Item

XLS-stijl

Maak een XLS-stijl.

Document

Afbeelding

Upload een afbeelding of een foto.

Document

Basispagina

Maak een basispagina.

Document

Basispagina

Maak een basispagina.

Document

Pagina met webonderdelen

Maak een pagina met webonderdelen.

Document

Formulier

Maak een formulier dat kan worden ingevuld.

Document

Koppeling naar een document

Maak een koppeling naar een document op een andere locatie.

Document

Dublin Core-kolommen

Worden gebruikt voor de Dublin Core-metagegevenselementset. Dublin Core-kolommen zijn de industriële standaard voor de metagegevensdefinitie van documenten. Zie Dublin Core Metadata Initiative voor meer informatie.

Document

Groep: lijstinhoudstypen

Inhoudstypen

Beschrijving

Bovenliggend inhoudstype

Gebeurtenis

Maak een nieuwe vergadering, deadline of andere gebeurtenis.

Item

Schema + resource

Plan en reserveer een resource.

Gebeurtenis

Reserveringen

Reserveer een resource, zoals een vergaderruimte.

Item

Planning

Maak een nieuwe afspraak.

Item

Probleem

Volg een kwestie of een probleem.

Item

Opmerking

Maak een nieuwe weblogopmerking.

Item

Item

Maak een nieuw lijstitem.

Systeem

Contactpersoon Oost-Azië

Sla de gegevens van een zakelijke of persoonlijke contactpersoon op.

Item

Contactpersoon

Sla de gegevens van een zakelijke of persoonlijke contactpersoon op.

Item

Bericht

Maak een nieuw bericht.

Item

Taak

Houd een werkitem bij dat u of uw team moet uitvoeren.

Item

Post

Maak een nieuwe weblogpost.

Item

Aankondiging

Maak een nieuw nieuwsitem, een nieuwe status of een ander beknopt stuk informatie.

Item

Koppeling

Maak een nieuwe koppeling naar een webpagina of andere resource.

Item

Groep: groepswerkinhoudstypen

Inhoudstype

Beschrijving

Bovenliggend inhoudstype

Circulatie

Voeg een circulatie toe.

Item

Feestdag

Voeg een nieuwe feestdag toe.

Item

Woord

Voeg een nieuw woord aan de lijst toe.

Item

Officiële kennisgeving

Voeg een nieuwe officiële kennisgeving toe.

Item

Telefoongesprekmemo

Hiermee voegt u een nieuw memo van een telefoongesprek toe.

Item

Resource

Hiermee voegt u een nieuwe resource toe.

Item

Resourcegroep

Hiermee voegt u een nieuwe resourcegroep toe.

Item

Tijdregistratie

Hiermee voegt u nieuwe tijdregistratiegegevens toe.

Item

Gebruikers

Hiermee voegt u nieuwe gebruikers toe aan deze lijst.

Item

Melding over wat is er nieuw

Hiermee voegt u een melding toe over wat er nieuw is

Item

Groep: mapinhoudstypen

Inhoudstype

Beschrijving

Bovenliggend inhoudstype

Discussie

Hiermee maakt u een nieuw discussieonderwerp.

Map

Map

Hiermee maakt u een nieuwe map.

Item

Overzichtstaak

Verwante taken voor u of uw team groeperen en beschrijven.

Map

Als u een nieuw aangepast site-inhoudstype in de Galerie met site-inhoudstypen voor een site definieert, kiest u om te beginnen een bestaand site-inhoudstype van de bovenliggende site in de Galerie met site-inhoudstypen. Het nieuwe site-inhoudstype neemt dan alle kenmerken van het site-inhoudstype van de bovenliggende site over, zoals de documentsjabloon, de instelling voor alleen-lezen, de werkstromen en de kolommen. Nadat u het nieuwe site-inhoudstype hebt gemaakt, kunt u de kenmerken wijzigen.

In het volgende diagram ziet u hoe inhoudstypen kenmerken overnemen van hun bovenliggende inhoudstypen.

Overname van inhoudstype

1. Dit site-inhoudstype wordt overgenomen van het inhoudstype Systeem.

2. Deze site-inhoudstypen zijn gebaseerd op het inhoudstype Document. Wijzigingen die u aanbrengt in deze inhoudstypen, hebben geen invloed op hun bovenliggende inhoudstype (Document).

3. Dit site-inhoudstype is gebaseerd op het inhoudstype Projectplan. Wijzigingen die u aanbrengt in dit inhoudstype, hebben geen invloed op hun bovenliggende inhoudstype (Projectplan).

4. Deze lijstinhoudstypen zijn gebaseerd op de inhoudstypen Project X en Sign-off Sheet. Wijzigingen die u in een lijstinhoudstype aanbrengt, gelden alleen voor het exemplaar van dat inhoudstype dat is toegevoegd aan de lijst of bibliotheek.

Als u een onderliggend type aanpast met kenmerken die het bovenliggende type niet heeft, zoals extra kolommen, worden de aanpassingen niet naar het bovenliggende type geschreven. Met andere woorden, wijzigingen in overgenomen kenmerken kunnen omlaag worden doorgevoerd van bovenliggend naar onderliggend type, maar nooit andersom.

Dezelfde regels gelden wanneer u een lijstinhoudstype maakt. Als bijvoorbeeld u een lijsttype aanpast met kenmerken die het bovenliggende type niet heeft, zoals extra kolommen, hebben de aanpassingen geen invloed op het bovenliggende type. Vergeet bovendien niet dat u een lijsttype alleen kunt aanpassen voor de lijst of de bibliotheek waaraan het type is toegevoegd. Wanneer u de kenmerken in het bovenliggende type wijzigt, worden de kenmerken in het onderliggende lijsttype vervangen door uw wijzigingen.

Naar boven

Hoe inhoudstypen inhoudsbeheer ondersteunen

Door site-inhoudstypen te definiëren, zorgt u ervoor dat categorieën documenten consistent worden verwerkt in uw organisatie. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat voor alle klantdocumenten in een organisatie een specifieke set metagegevens is vereist, zoals accountnummer, projectnummer en projectmanager. U kunt ervoor zorgen dat account- en projectnummers worden gekoppeld aan klantdocumenten in uw organisatie door een site-inhoudstype Klantdocument te maken met vereiste kolommen voor elk van deze metagegevens.

Ter illustratie van de manier waarop inhoudstypen u kunnen helpen met het beheer van uw inhoud, ziet u op de onderstaande afbeelding het nieuwe inhoudstype Klantdocument als een beschikbare optie wanneer u een nieuw document maakt in de documentbibliotheek Klantdocument.

Nieuw inhoudstype

Voor alle klantdocumenttypen in de siteverzameling die hun kenmerken overnemen van dit site-inhoudstype moeten gebruikers informatie opgeven voor deze kolommen. Als u aanvullende metagegevens wilt bijhouden over deze klantdocumenten, kunt u een vereiste kolom toevoegen aan het site-inhoudstype Klantdocument. Vervolgens werkt u alle onderliggende lijstinhoudstypen die kenmerken overnemen van dit site-inhoudstype bij, waarbij de nieuwe kolom wordt toegevoegd aan alle klantdocumenten.

Het toepassen van eenduidige metagegevens in meerdere documentbibliotheken is slechts een voordeel van het gebruik van inhoudstypen voor het beheer van uw inhoud. Inhoudstypen stellen u ook in staat dezelfde mogelijkheden of kenmerken te associëren met inhoud op uw hele site.

Als u een lijst of bibliotheek gebruikt waarvoor meerdere inhoudstypen kunnen worden gebruikt, kunt u inhoudstypen uit de groep met site-inhoudstypen die beschikbaar zijn voor uw site toevoegen aan deze lijst of bibliotheek. Een van de belangrijkste voordelen van inhoudstypen voor lijsten en bibliotheken is dat het hiermee mogelijk wordt om in één lijst of bibliotheek meerdere itemtypen of documenttypen op te nemen, die elk andere unieke metagegevens, beleidsregels of gedragskenmerken kunnen hebben.

Naar boven

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

×