Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Opties in het dialoogvenster Alinea

Het dialoogvenster Alinea is onderverdeeld in de secties Algemeen, Inspringen en Afstand. Onderaan het dialoogvenster kunt u in het vak Voorbeeld zien wat het effect is van de gekozen opties.

Algemeen    

Uitlijnen

Kies Links om tekst links uit te lijnen met een onregelmatige rechterrand (of gebruik de sneltoets Ctrl+L).

Kies Centrum om tekst te centreren met een onregelmatige linker- en rechterrand (Ctrl+E).

Kies Rechts om tekst rechts uit te lijnen met een onregelmatige linkerrand (Ctrl+R).

Kies Uitvullen om tekst zowel links als rechts uit te lijnen met extra afstand tussen de woorden (Ctrl+J).

Overzichtsniveau 

Het niveau waarop de alinea wordt weergegeven in de overzichtsweergave. 

Kies Standaard samengevouwen als u wilt dat het document standaard wordt geopend met de koppen samengevouwen. Zie Delen van een document uitvouwen of samenvouwen voor meer informatie.

Inspringing

Links

Hiermee wordt de alinea aan de linkerkant met het door u gekozen aantal spaties ingesprongen.

Rechts

Hiermee wordt de alinea aan de rechterkant met het door u gekozen aantal spaties ingesprongen.

Speciaal

Kies Eerste regel > Met om de eerste regel van een alinea te laten inspringen. Zie Een eerste regel laten inspringen om snel een eerste regel te laten inspringen met behulp van de liniaal.

Kies Verkeerd-om > Met om een verkeerd-om inspringing te maken. Zie Een verkeerd-om inspringing maken om snel een verkeerd-om inspringing te maken met behulp van de liniaal.

Inspringingen spiegelen

Als u dit kiest, worden Links en RechtsBinnen en Buiten. Dit is bestemd voor een boekafdrukstijl.

Spatiëring        

Voor

Hiermee kunt u de hoeveelheid ruimte vóór een alinea aanpassen.

Na

Hiermee kunt u de hoeveelheid ruimte na een alinea aanpassen.

Regelafstand 

Kies Eén tekst met één spatie. Zie Regelafstand 1 instellen voor een document om snel regelafstand 1 op te geven voor het hele document.

Kies Anderhalf om een regelafstand van anderhalf toe te passen.

Kies Dubbel om een dubbele regelafstand toe te passen op de tekst. Zie Dubbele regelafstand instellen voor een document om snel een dubbele regelafstand op te geven voor het hele document.

Kies Minstens > Op om een minimale regelafstand in te stellen die nodig is zodat het grootste lettertype of de grootste graphic op de regel past.

Kies Exact > Op om een vaste regelafstand in te stellen, uitgedrukt in punten. Voor tekst in een tekengrootte van 10 punten kunt u de regelafstand bijvoorbeeld instellen op 12 punten.

Kies Meerdere > Op om de regelafstand in te stellen als een veelvoud, uitgedrukt in getallen groter dan 1. Als u bijvoorbeeld de regelafstand instelt op 1,15, wordt de afstand met 15 procent vergroot en wordt de afstand met 3 verhoogd met 300 procent (driedubbele afstand).

Niet toevoegen

Kies Geen ruimte toevoegen tussen alinea's als u geen extra ruimte tussen de alinea's wilt.

Als u de instellingen die u hebt gekozen als standaard wilt opslaan, selecteert u Instellen als standaard.

Opties in het dialoogvenster Alinea

Maak een keuze uit deze opties in het dialoogvenster Alinea. Onder aan het dialoogvenster ziet u in het vak Voorbeeld wat het effect is van de gekozen opties.

Algemeen    

Uitlijning

Selecteer Links om tekst links uit te lijnen met een onregelmatige rechterrand (of gebruik de toetsenbordsneltoets COMMAND+L).

Selecteer Centreren om tekst te centreren met een onregelmatige linker- en rechterrand (COMMAND+E).

Selecteer Rechts om tekst rechts uit te lijnen met een onregelmatige linkerrand (COMMAND+R).

Selecteer Uitvullen om tekst zowel links als rechts uit te lijnen met extra spatiëring tussen de woorden (COMMAND+J).

Overzichtsniveau 

Selecteer het niveau waarop de alinea wordt weergegeven in de overzichtsweergave.

Inspringing

Links

Springt de linkerkant van de alinea zoveel in als u kiest.

Rechts

Springt de rechterkant van de alinea zoveel in als u kiest.

Speciaal

Selecteer Eerste regel om de eerste regel van een alinea te laten inspringen en geef vervolgens de grootte van de inspringing op in het vak Met.

Selecteer Verkeerd-om om een verkeerd-om inspringing te maken en geef vervolgens de grootte van de inspringing op in het vak Met.

Automatisch aanpassen

Als u Rechterinspringing automatisch aanpassen bij definitie van documentraster selecteert, wordt de rechterinspringing automatisch aangepast voor de alinea wanneer een documentraster is gedefinieerd.

Afstand    

Voor

Hiermee kunt u de hoeveelheid ruimte vóór een alinea aanpassen.

Na

Hiermee kunt u de hoeveelheid ruimte na een alinea aanpassen.

Regelafstand 

Selecteer Eén regelafstand voor tekst met één spatie.

Selecteer Anderhalf om een regelafstand van anderhalf toe te passen.

Selecteer Dubbel om een dubbele regelafstand toe te passen.

Selecteer Minstens > Op om een minimale regelafstand in te stellen die nodig is zodat het grootste lettertype of de grootste afbeelding op de regel past.

Selecteer Exact > Op om een vaste regelafstand in te stellen, uitgedrukt in punten. Voor tekst in een tekengrootte van 10 punten kunt u de regelafstand bijvoorbeeld instellen op 12 punten.

Selecteer Meerdere > Bij om de regelafstand in te stellen als een veelvoud, uitgedrukt in getallen groter dan 1. Als u bijvoorbeeld de regelafstand instelt op 1,15, wordt de afstand met 15 procent vergroot en wordt de afstand met 3 verhoogd met 300 procent (driedubbele afstand).

Niet toevoegen

Selecteer Geen witruimte toevoegen tussen alinea's met hetzelfde opmaakprofiel als u de ruimte die is ingesteld in de vakken Voor en Na niet wilt toepassen op bepaalde alinea's, bijvoorbeeld alinea's in een lijst met opsommingstekens.

Uitlijnen op

Selecteer Uitlijnen op raster als documentraster is gedefinieerd om tekst eenvoudiger uit te lijnen op het gedefinieerde documentraster.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×