Geeft een variant (lang) als resultaat die aangeeft op welke positie de ene tekenreeks de eerste keer voorkomt in een andere tekenreeks.

Enkele voorbeelden bekijken

Syntaxis

InStr ([begin, ] tekenreeks1, tekenreeks2 [, vergelijken ] )

De syntaxis van de functie InStr bevat deze argumenten:

Argument

Beschrijving

begin

Optioneel. Een numerieke expressie waarmee de beginpositie voor elke zoekbewerking wordt ingesteld. Als u dit weglaat, wordt vanaf het eerste teken gezocht. Als begin Null bevat, treedt er een fout op. Het argument begin is vereist wanneer vergelijken is opgegeven.

tekenreeks1

Vereist. De tekenreeksexpressie waarin wordt gezocht.

tekenreeks2

Vereist. De gezochte tekenreeksexpressie.

vergelijken

Optioneel. Hiermee geeft u het type reeksvergelijking op. Als vergelijken Null is, treedt er een fout op. Als vergelijken wordt weggelaten, bepaalt de instelling OptionCompare het type vergelijking. Geef een geldige LCID (LocaleID) op om regels in de vergelijking te gebruiken die specifiek zijn voor een bepaalde landinstelling.

Tip:  In Access 2010 ondersteunt de opbouwfunctie voor expressies IntelliSense, zodat u kunt zien welke argumenten er vereist zijn voor de expressie. 

Instellingen

De instellingen voor het argument vergelijken zijn als volgt:

Constante

Waarde

Beschrijving

vbUseCompareOption

-1

Hiermee wordt een vergelijking uitgevoerd met de instelling van de instructie Option Compare.

vbBinaryCompare

0

Hiermee wordt een binaire vergelijking uitgevoerd.

vbTextCompare

1

Hiermee wordt een tekstvergelijking uitgevoerd.

vbDatabaseCompare

2

Alleen Microsoft Office Access 2007. Hiermee wordt een vergelijking uitgevoerd op basis van de gegevens in uw database.


Retourwaarden

Als

Geeft InStr dit als resultaat

tekenreeks1 is een tekenreeks met lengte nul

0

tekenreeks1 is Null

Null

tekenreeks2 is een tekenreeks met lengte nul

begin

tekenreeks2 is Null

Null

tekenreeks2 is niet gevonden

0

tekenreeks2 is gevonden binnen tekenreeks1

Positie waar een overeenkomst wordt gevonden

begin > tekenreeks2

0


Opmerkingen

De functie InStrB wordt gebruikt met bytegegevens in een tekenreeks. InStrB retourneert de bytepositie in plaats van de tekenpositie waar een tekenreeks voor het eerst voorkomt binnen een andere tekenreeks.

Voorbeelden

De functie InStr gebruiken in een expressie    U kunt InStr overal gebruiken waar expressies zijn toegestaan. Als u bijvoorbeeld de positie wilt vinden van de eerste punt (.) in een veld met IP-adressen (met de naam IPAdres), kunt u dit op deze manier doen met InStr:

InStr(1,[IPAdres],".")

De functie InStr onderzoekt elke waarde in het veld IPAdres en retourneert de positie van de eerste periode. Als het eerste gedeelte van het IP-adres 10.is, geeft de functie de waarde 3 als resultaat.

U kunt vervolgens andere functies gebruiken met de uitvoer van de functie InStr om het gedeelte van het IP-adres vóór de eerste punt uit te pakken, zoals hier:

Left([IPAdres],(InStr(1,[IPAdres],".")-1))

In dit voorbeeld retourneert InStr(1,[IPAdres],".") de positie van de eerste punt. Met de code -1 wordt bepaald hoeveel tekens er vóór de eerste punt staan, in dit geval 2. Via de functie Left wordt vervolgens dat aantal tekens afgetrokken van het linkergedeelte van het veld IPAdres, met de waarde 10 als resultaat.

InStr gebruiken in VBA-code    

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie InStr gebruikt om op te vragen op welke positie de ene tekenreeks de eerste keer voorkomt in een andere tekenreeks.

Dim SearchString, SearchChar, MyPos
SearchString ="XXpXXpXXPXXP" ' String to search in.
SearchChar = "P" ' Search for "P".
' A textual comparison starting at position 4. Returns 6.
MyPos = Instr(4, SearchString, SearchChar, 1)
' A binary comparison starting at position 1. Returns 9.
MyPos = Instr(1, SearchString, SearchChar, 0)
' Comparison is binary by default
' (last argument is omitted).
MyPos = Instr(SearchString, SearchChar) ' Returns 9.
MyPos = Instr(1, SearchString, "W") ' Returns 0.

Tekenreeksfuncties en hoe ze worden gebruikt

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×