Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie IR.SCHEMA in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de interne rentabiliteit voor een geplande serie van cashflows. Voor het berekenen van de interne rentabiliteit van een reeks periodieke cashflows gebruikt u de functie IR.

Syntaxis

IR.SCHEMA(waarden;datums;[schatting])

De syntaxis van de functie IR.SCHEMA heeft de volgende argumenten:

 • waarden Vereist. Een reeks cashflows die betrekking heeft op een betalingsschema. De eerste betaling is optioneel en komt overeen met kosten die zijn gemaakt of een betaling die is verricht aan het begin van de investering. Als de eerste waarde kosten of een betaling vertegenwoordigt, moet deze waarde negatief zijn. De volgende betalingen worden verdisconteerd op basis van een jaar van 365 dagen. De reeks waarden moet ten minste één positieve en één negatieve waarde bevatten.

 • datums Vereist. Een schema van betalingsdatums dat correspondeert met de geplande cashflowbetalingen. Datums kunnen in willekeurige volgorde voorkomen. Datums moeten worden opgegeven met de functie DATUM of als resultaten van andere formules of functies. Gebruik bijvoorbeeld DATUM(2008;5;23) voor de datum 23 mei 2008. Er kunnen problemen optreden als u datums opgeeft als tekst. .

 • schatting Optioneel. Een getal dat volgens u het resultaat van IR.SCHEMA dicht benadert.

Opmerkingen

 • In Microsoft Excel worden datums opgeslagen als sequentiële seriële getallen, zodat deze datums in berekeningen kunnen worden gebruikt. 1 januari 1900 is standaard het seriële getal 1 en 1 januari 2008 het seriële getal 39.448, omdat deze datum 39.448 dagen na 1 januari 1900 valt.

 • Getallen in datums worden afgekapt tot gehele getallen.

 • U moet minstens één positieve en één negatieve cashflow opgeven, anders geeft IR.SCHEMA de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als een getal in datums een ongeldige datum is, geeft IR.SCHEMA de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

 • Als een getal in datums een datum oplevert die voor de eerste datum valt, geeft IR.SCHEMA de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Als waarden en datums een verschillend aantal waarden bevatten, geeft IR.SCHEMA de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

 • Doorgaans hoeft u schatting niet op te geven voor de berekening van IR.SCHEMA. Als u schatting weglaat, wordt uitgegaan van 0,1 (10%).

 • IR.SCHEMA is verwant aan de functie NHW2, waarmee u de huidige nettowaarde kunt berekenen. De interne rentabiliteit die u met IR.SCHEMA berekent, is het rentepercentage waarvoor geldt NHW2 = 0.

 • Voor de berekening van IR.SCHEMA wordt door Excel een iteratieve methode gebruikt. Met schatting als uitgangswaarde wordt de berekening herhaald door IR.SCHEMA totdat het resultaat tot op 0,000001% nauwkeurig is. Als het resultaat na honderd iteraties nog niet nauwkeurig genoeg is, geeft IR.SCHEMA de foutwaarde #GETAL! als resultaat. De rente wordt gewijzigd totdat het volgende geldt:

  Vergelijking

  waarbij:

  • di = i-e, of laatste, betalingsdatum

  • d1 = 0e betalingsdatum

  • Pi = i-e, of laatste, betaling

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Waarden

Datums

-10.000

1-jan-08

2.750

1-mar-08

4.250

30-okt-08

3.250

15-feb-09

2.750

1-apr-09

Formule

Beschrijving (resultaat)

Resultaat

=IR.SCHEMA(A3:A7, B3:B7, 0,1)

De interne rentabiliteit (0,373362535 of 37,34%)

37,34%

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×