Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Beschrijving

Elk van deze functies, gezamenlijk aangeduid als de IS-functies, controleert de opgegeven waarde en retourneert WAAR of ONWAAR, afhankelijk van de uitkomst. De functie ISLEEG retourneert bijvoorbeeld de logische waarde WAAR als het waardeargument een verwijzing naar een lege cel is; Anders wordt ONWAAR geretourneerd.

Met de functie IS kunt u informatie over een waarde halen voordat u een berekening of een andere actie met de waarde uitvoert. U kunt bijvoorbeeld met de functie ISFOUT in combinatie met de functie ALS een andere actie uitvoeren als er een fout optreedt:

= ALS( ISFOUT(A1), "Er is een fout opgetreden.", A1 * 2)

Deze formule controleert of er een fout aanwezig is in A1. Als dit het geval is geeft de ALS-functie als resultaat het bericht 'Er is een fout opgetreden.' Als er geen fout bestaat, voert de ALS-functie de berekening A1 * 2 uit.

Syntaxis

ISLEEG(waarde)

ISFOUT(waarde)

ISFOUT2(waarde)

ISLOGISCH(waarde)

ISNB(waarde)

ISGEENTEKST(waarde)

ISGETAL(waarde)

ISVERWIJZING(waarde)

ISTEKST(waarde)

De syntaxis van de functie IS heeft de volgende argument:

  • waarde    Vereist. De waarde die u wilt testen. Het argument waarde kan een lege waarde (lege cel), foutwaarde, logische waarde, tekstwaarde, numerieke waarde of verwijzingswaarde zijn, of een naam die verwijst naar een van deze waarden.

Functie

Resulteert in WAAR als

ISLEEG

waarde verwijst naar een lege cel.

ISFOUT2

waarde verwijst naar een foutwaarde met uitzondering van #N/A.

ISFOUT

waarde verwijst naar een foutwaarde (#N/B, #WAARDE!, #VERW!, #DEEL/0!, #GETAL!, #NAAM?, of #LEEG!).

ISLOGISCH

waarde verwijst naar een logische waarde

ISNB

waarde verwijst naar de #N/B (waarde is niet beschikbaar) foutwaarde

ISGEENTEKST

waarde verwijst naar een element dat geen tekst is. (Let erop dat deze functie WAAR als resultaat geeft als de waarde naar een lege cel verwijst)

ISGETAL

waarde verwijst naar een getal

ISVERWIJZING

waarde verwijst naar een verwijzing

ISTEKST

waarde verwijst naar tekst.

Opmerkingen

  • De waarde-argumenten van de IS-functies worden niet geconverteerd. Numerieke waarden die tussen dubbele aanhalingstekens staan worden als tekst beschouwd. Bijvoorbeeld, in de meeste andere functies waar een nummer vereist is, wordt de tekstwaarde "19" geconverteerd naar het getal 19. In de formule ISGETAL("19") wordt "19" echter niet geconverteerd van een tekstwaarde naar een getalswaarde en retourneert de functie ISGETAL de waarde FALSE.

  • De IS-functies komen goed van pas in formules, omdat ze u in staat stellen het resultaat van een berekening te testen. Als u ze in combinatie met de functie ALS gebruikt, kunt u er fouten in formules mee opsporen (zie de volgende voorbeelden).

Voorbeelden

Voorbeeld 1

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Formule

Beschrijving

Resultaat

=ISLOGISCH(WAAR)

Hiermee wordt gecontroleerd of WAAR een logische waarde is.

WAAR

=ISLOGISCH("WAAR")

Hiermee wordt gecontroleerd of "WAAR" een logische waarde is.

ONWAAR

=ISGETAL(4)

Hiermee wordt gecontroleerd of 4 een getal is.

WAAR

=ISVERWIJZING(G8)

Hiermee wordt gecontroleerd of G8 een geldige verwijzing is.

WAAR

=ISVERWIJZING(XYZ1)

Hiermee wordt gecontroleerd of XYZ1 een geldige verwijzing is.

ONWAAR

Voorbeeld 2

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Goud

Regio1

#VERW!

330,92

#N/B

Formule

Beschrijving

Resultaat

=ISLEEG(A2)

Hiermee wordt gecontroleerd of cel A2 leeg is.

ONWAAR

=ISFOUT(A4)

Hiermee wordt gecontroleerd of de waarde #VERW! in cel A4 een fout is.

WAAR

=ISNB(A4)

Hiermee wordt gecontroleerd of de waarde #VERW! in cel A4 de fout #N/B is.

ONWAAR

=ISNB(A6)

Hiermee wordt gecontroleerd of de waarde #N/B in cel A6 de fout #N/B is.

WAAR

=ISFOUT2(A6)

Hiermee wordt gecontroleerd of de waarde #N/B in cel A6 een fout is.

ONWAAR

=ISGETAL(A5)

Hiermee wordt gecontroleerd of de waarde 330,92 in cel A5 een getal is.

WAAR

=ISTEKST(A3)

Hiermee wordt gecontroleerd of de waarde Regio1 in cel A3 tekst is.

WAAR

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×