Keyboard shortcuts for working with shapes, text boxes, and WordArt

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Opmerking: De sneltoetsen die in dit artikel worden beschreven, hebben betrekking op de toetsenbordindeling Verenigde Staten. De locatie van toetsen in andere toetsenbordindelingen zal in meer of mindere mate afwijken van de locatie van toetsen volgens de toetsenbordindeling Verenigde Staten.

Voor sneltoetsen waarbij u op twee of meer toetsen tegelijk moet drukken, worden de gebruikte toetsen gescheiden met een plusteken (+). Voor sneltoetsen waarbij u op één toets drukt en direct daarna op een andere, worden de gebruikte toetsen gescheiden met een komma (,).

Zie sneltoetsen voor SmartArt-afbeeldingenvoor informatie over sneltoetsen voor het werken met SmartArt-afbeeldingen.

Gewenste actie

Toets/toetsencombinatie

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (met een object geselecteerd).

Tab of Shift+Tab totdat het gewenste object is geselecteerd

Tekst binnen een object selecteren (met een object geselecteerd).

Enter

Alle objecten selecteren (met een object geselecteerd).

Ctrl+A

Een object selecteren dat zich onder andere objecten bevindt en voorwaarts door de stapel objecten bladeren.

Tab nadat u het bovenste object hebt geselecteerd

Een object selecteren dat zich onder andere objecten bevindt en achterwaarts door de stapel objecten bladeren.

Shift+Tab nadat u het bovenste object hebt geselecteerd

Meerdere vormen selecteren.

Houd Ctrl ingedrukt terwijl u op de vormen klikt

Meerdere vormen met tekst selecteren.

Houd Shift ingedrukt terwijl u op de vormen klikt

Het selectiedeelvenster openen of sluiten.

Alt+F10

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

Alleen opmaak kopiëren

Ctrl+Shift+C

Alleen opmaak plakken.

Ctrl+Shift+V

Plakken speciaal.

Ctrl+Alt+V

Vormen, afbeeldingen of WordArt-objecten groeperen

Ctrl + G nadat u de items hebt geselecteerd die u wilt groeperen

De groepering van vormen, afbeeldingen of WordArt-objecten opheffen

Ctrl+Shift+G nadat u de groep hebt geselecteerd waarvan u de groepering wilt opheffen

Het raster weergeven of verbergen.

Shift+F9

Hulplijnen weergeven of verbergen.

Alt+F9

De laatste actie ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren

Ctrl+Y

Sneltoetsen voor gebruik in het selectiedeelvenster

Actie

Toets/toetsencombinatie

Het selectiedeelvenster openen.

Alt+F10

De focus tussen de verschillende deelvensters verplaatsen.

F6

De focus verplaatsen naar een enkel item of een enkele groep.

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

De focus verplaatsen van een item naar de bovenliggende groep van dat item.

Pijl-links

De focus verplaatsen van een groep naar het eerste item in die groep.

Pijl-rechts

De groep met focus en alle onderliggende groepen uitvouwen.

* (alleen op het numerieke toetsenbord)

De groep met focus uitvouwen.

+ (alleen op het numerieke toetsenbord)

De groep met focus samenvouwen.

- (alleen op het numerieke toetsenbord)

De focus naar een item verplaatsen en dit item selecteren.

Shift+pijl-omhoog of Shift+pijl-omlaag

Het item met focus selecteren.

Spatiebalk of Enter

Een ander object toevoegen aan de selectie.

Shift+spatiebalk

De selectie van het item met focus annuleren.

Shift+Enter

Een geselecteerd item naar voren verplaatsen.

Ctrl+Shift+F

Een geselecteerd item naar achteren verplaatsen.

Ctrl+Shift+B

Een item dat de focus heeft, weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+S

De naam van het item met focus wijzigen.

F2

De focus binnen het selectiedeelvenster schakelen tussen de boomstructuurweergave en de knoppen Alles weergeven en Alles verbergen.

Tab of Shift+Tab

Alle groepen samenvouwen.

Alt+Shift+1

Alle groepen uitvouwen.

Alt+Shift+9

Actie

Toets/toetsencombinatie

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (met een object geselecteerd).

Tab of Shift+Tab totdat het gewenste object is geselecteerd

Tekst binnen een object selecteren (met een object geselecteerd).

Shift+pijl-rechts

Meerdere vormen selecteren.

Houd Ctrl ingedrukt terwijl u op de vormen klikt

Meerdere vormen met tekst selecteren.

Houd Shift ingedrukt terwijl u op de vormen klikt

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

De laatste actie ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren

Ctrl+Y

Gewenste actie

Toets/toetsencombinatie

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (met een object geselecteerd).

Tab of Shift+Tab totdat het gewenste object is geselecteerd

Meerdere vormen selecteren.

Houd Ctrl ingedrukt terwijl u op de vormen klikt

Meerdere vormen met tekst selecteren.

Houd Shift ingedrukt terwijl u op de vormen klikt

Het selectiedeelvenster openen.

Alt+F10

Een item selecteren dat de focus heeft (in een selectiescherm).

Spatiebalk of Enter

Selectie annuleren van een item dat de focus heeft (in een selectiescherm).

Shift+Enter

Tekst bewerken in een tekstvak.

F2 of Enter nadat het tekstvak is geselecteerd

Tekst bewerken in een vorm.

F2 of Enter nadat de vorm is geselecteerd

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

Alleen opmaak kopiëren

Ctrl+Shift+C

Alleen opmaak plakken.

Ctrl+Shift+V

Plakken speciaal.

Ctrl+Alt+V

De laatste actie ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren

Ctrl+Y

Sneltoetsen voor gebruik in het selectiedeelvenster

Actie

Toets/toetsencombinatie

Het selectiedeelvenster openen.

Alt+F10

De focus tussen de verschillende deelvensters verplaatsen.

F6

De focus verplaatsen naar een enkel item of een enkele groep.

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

De focus verplaatsen van een item naar de bovenliggende groep van dat item.

Pijl-links

De focus verplaatsen van een groep naar het eerste item in die groep.

Pijl-rechts

De groep met focus en alle onderliggende groepen uitvouwen.

* (alleen op het numerieke toetsenbord)

De groep met focus uitvouwen.

+ (alleen op het numerieke toetsenbord)

De groep met focus samenvouwen.

- (alleen op het numerieke toetsenbord)

De focus naar een item verplaatsen en dit item selecteren.

Shift+pijl-omhoog of Shift+pijl-omlaag

Het item met focus selecteren.

Spatiebalk of Enter

Een ander object toevoegen aan de selectie.

Shift+spatiebalk

De selectie van het item met focus annuleren.

Shift+Enter

Een item dat de focus heeft, weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+S

Gewenste actie

Toets/toetsencombinatie

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (wanneer een object is geselecteerd).

TAB of SHIFT+TAB totdat het gewenste object is geselecteerd

Tekst in een object selecteren (wanneer een object is geselecteerd).

ENTER

Alle objecten selecteren (met een object geselecteerd)

Ctrl+A

Een object selecteren dat zich onder andere objecten bevindt en voorwaarts door de stapel objecten bladeren.

Tab nadat u het bovenste object hebt geselecteerd

Een object selecteren dat zich onder andere objecten bevindt en achterwaarts door de stapel objecten bladeren.

Shift+Tab nadat u het bovenste object hebt geselecteerd

Meerdere vormen selecteren

Houdt u CONTROL terwijl u op de vormen klikt

Meerdere vormen met tekst selecteren

Houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de vormen klikt

Het selectiedeelvenster openen of sluiten.

Alt+F10

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

Alleen opmaak kopiëren.

CTRL+SHIFT+C

Alleen opmaak plakken.

CTRL+SHIFT+V

Plakken speciaal.

CTRL+ALT+V

Vormen, afbeeldingen of WordArt-objecten groeperen.

Ctrl + G nadat u de items hebt geselecteerd die u wilt groeperen

De groepering van vormen, afbeeldingen of WordArt-objecten opheffen.

Ctrl+Shift+G nadat u de groep hebt geselecteerd waarvan u de groepering wilt opheffen

Het raster weergeven of verbergen.

SHIFT+F9

Hulplijnen weergeven of verbergen.

ALT+F9

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

De kenmerken van een vorm kopiëren

 1. Selecteer de vorm met de kenmerken die u wilt kopiëren.

  Als u een vorm met gekoppelde tekst selecteert, kopieert u niet alleen de kenmerken van de vorm maar ook het uiterlijk en de stijl van de tekst.

 2. Druk op Ctrl+Shift+C om de vormkenmerken te kopiëren.

 3. Druk op Tab of Shift+Tab om de vorm of het object te selecteren waarnaar u de kenmerken wilt kopiëren.

 4. Druk op CTRL+SHIFT+V.

Gekoppeld of ingesloten object bewerken

 1. Druk op TAB of SHIFT + TAB om te selecteren van het object dat u wilt.

 2. Druk op SHIFT+F10 om het snelmenu te openen.

 3. Druk op pijl-omlaag om het Selecteer < variabele > Object, de invoeren en pijl-rechts om weer te geven het vervolgmenu en selecteer vervolgens bewerken.

Een SmartArt-afbeelding invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en M om SmartArt te selecteren.

 2. Druk op de pijltoetsen om het gewenste type SmartArt-afbeelding te selecteren.

 3. Druk op Tab en druk vervolgens op de pijltoetsen om de SmartArt-afbeeldingsindeling te selecteren die u wilt invoegen.

 4. Druk op ENTER.

Een tekstvak invoegen

 1. Druk op en de toets los ALT + N om weer te geven van het tabblad Invoegen .

 2. Gebruik de pijltoetsen om naar Het tekstvakbevindt in de groep tekst te gaan.

  Als u ondersteuning voor Oost-Aziatische talen op de computer hebt ingeschakeld, drukt u op de pijltoets om Horizontaal tekstvak of Verticaal tekstvak te selecteren.

 3. Druk op CTRL+ENTER.

 4. Typ de gewenste tekst.

WordArt-objecten invoegen

 1. Selecteer WordArt door op ALT te drukken en de toets los te laten, druk vervolgens op N, vervolgens op W.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de gewenste WordArt-stijl te kiezen en druk op ENTER.

 3. Typ de gewenste tekst.

Vormen selecteren

Opmerking: Als de cursor zich binnen tekst bevindt, drukt u op ESC.

 • Druk op TAB om vooruit te (of SHIFT + TAB om achteruit te) tot en met de shapes of objecten totdat de formaatgrepen zichtbaar worden op het object dat u wilt selecteren.

 • Gebruik het selectiedeelvenster als u meerdere items wilt selecteren. U kunt het selectiedeelvenster openen door achtereenvolgens op Alt, H, SL en P te drukken.

Sneltoetsen voor gebruik in het selectiedeelvenster

Actie

Toets/toetsencombinatie

Het selectiedeelvenster openen.

Alt+F10

De focus tussen de verschillende deelvensters verplaatsen.

F6

Het contextmenu weergeven.

SHIFT+F10

De focus naar een item of naar een groep verplaatsen.

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

De focus van een item in een groep naar de bovenliggende groep verplaatsen.

PIJL-LINKS

De focus van een groep naar het eerste item in die groep verplaatsen.

PIJL-RECHTS

De groep met focus en alle onderliggende groepen uitvouwen.

* (alleen op het numerieke toetsenbord)

De groep met focus uitvouwen.

+ (alleen op het numerieke toetsenbord)

De groep met focus samenvouwen.

- (alleen op het numerieke toetsenbord)

De focus naar een item verplaatsen en dit item selecteren.

SHIFT+PIJL-OMHOOG of SHIFT+PIJL-OMLAAG

Het item met focus selecteren.

SPATIEBALK of ENTER

Een ander object toevoegen aan de selectie.

Shift+SPATIEBALK

De selectie van het item met focus annuleren.

Shift+Enter

Een geselecteerd item naar voren verplaatsen.

CTRL+SHIFT+F

Een geselecteerd item naar achteren verplaatsen.

CTRL+SHIFT+B

Het item met focus weergeven of verbergen.

CTRL+SHIFT+S

De naam van het item met focus wijzigen.

F2

De focus binnen het selectiedeelvenster schakelen tussen de boomstructuurweergave en de knoppen Alles weergeven en Alles verbergen.

Tab of Shift+Tab

Alle groepen samenvouwen.

ALT+SHIFT+1

Alle groepen uitvouwen.

ALT+SHIFT+9

Punten in vorm bewerken

Opmerking: Klik op de vorm en druk vervolgens op Alt+J+D+E+E.

 • Als u een punt wilt toevoegen, klikt u op de omtrek van de vorm terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

 • Als u een punt wilt verwijderen, klikt u op de punt terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

 • Als u de punt wilt laten behandelen als een vloeiende punt, drukt u op Shift terwijl u een van de grepen van de punt versleept. Wanneer u stopt met slepen, verandert de punt in een vloeiende punt. Een vloeiende punt verbindt twee lijnsegmenten van gelijke lengte.

 • Als u de punt wilt laten behandelen als een rechte punt, drukt u op Ctrl terwijl u een van de grepen van de punt versleept. Wanneer u stopt met slepen, verandert de punt in een rechte punt. Een rechte punt verbindt twee lijnsegmenten van ongelijke lengte.

 • Als u de punt wilt laten behandelen als een hoekpunt punt, drukt u op Ctrl terwijl u een van de grepen van de punt versleept. Wanneer u stopt met slepen, verandert de punt in een hoekpunt. Een hoekpunt verbindt twee lijnsegmenten waarvan een segment een andere richting heeft.

 • Als u de wijzigingen aan de punt en de lijnsegmenten wilt annuleren, drukt u op Esc voordat u de muisknop loslaat.

Gewenste actie

Toets/toetsencombinatie

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (wanneer een object is geselecteerd).

TAB of SHIFT+TAB totdat het gewenste object is geselecteerd

Meerdere vormen selecteren

Houdt u CONTROL terwijl u op de vormen klikt

Meerdere vormen met tekst selecteren

Houd SHIFT ingedrukt terwijl u op de vormen klikt

Het selectiedeelvenster openen.

Alt+F10

Een item selecteren dat de focus heeft (in een selectiescherm).

SPATIEBALK of ENTER

Selectie annuleren van een item dat de focus heeft (in een selectiescherm).

Shift+Enter

Tekst bewerken in een tekstvak.

F2 of Enter nadat het tekstvak is geselecteerd

Tekst bewerken in een vorm.

F2 of Enter nadat de vorm is geselecteerd

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

Alleen opmaak kopiëren.

CTRL+SHIFT+C

Alleen opmaak plakken.

CTRL+SHIFT+V

Plakken speciaal.

CTRL+ALT+V

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

De kenmerken van een vorm kopiëren

 1. Selecteer de vorm met de kenmerken die u wilt kopiëren.

 2. Druk op Ctrl+Shift+C om de vormkenmerken te kopiëren.

 3. Druk op Tab of Shift+Tab om de vorm of het object te selecteren waarnaar u de kenmerken wilt kopiëren.

 4. Druk op CTRL+SHIFT+V.

Gekoppeld of ingesloten object bewerken

 1. Druk op SHIFT+TAB om het gewenste object te selecteren.

 2. Druk op SHIFT+F10 om het snelmenu te openen.

 3. Druk op pijl-omlaag om het Selecteer < variabele > Object, de invoeren en pijl-rechts om weer te geven het vervolgmenu en selecteer vervolgens bewerken.

Een object invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en J.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk.

  • Druk op PIJL-OMLAAG om een objecttype te selecteren en druk op ENTER om een object te maken.

  • Druk op pijl-omlaag tweemaal om selecteert u het tabblad bestand en typ de naam van het object dat u wilt invoegen of blader naar het bestand.

Een SmartArt-afbeelding invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en M om SmartArt te selecteren.

 2. Druk op de pijltoetsen om het gewenste type SmartArt-afbeelding te selecteren.

 3. Druk op Tab en druk vervolgens op de pijltoetsen om de SmartArt-afbeeldingsindeling te selecteren die u wilt invoegen.

 4. Druk op ENTER.

Een tekstvak invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en X.

 2. Druk op de pijltoetsen om het gewenste tekstvak te selecteren en druk vervolgens op Enter.

 3. Typ de gewenste tekst.

 4. Wanneer u klaar bent met typen en de tekst in het document verder wilt bewerken, drukt u op Esc.

WordArt-objecten invoegen

 1. Druk op ALT, druk op N en druk vervolgens op W om WordArt te selecteren.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de gewenste WordArt-stijl te selecteren en druk op ENTER.

 3. Typ de gewenste tekst.

 4. Druk op ESC.

Vormen selecteren

Opmerking: Als de cursor zich binnen tekst bevindt, drukt u op ESC.

 • Met TAB naar cyclus doorsturen (of SHIFT + TAB om achteruit te) tot en met de shapes of objecten totdat de formaatgrepen zichtbaar worden op het object dat u wilt selecteren.

Sneltoetsen voor gebruik in het selectiedeelvenster

Actie

Toets/toetsencombinatie

Het selectiedeelvenster openen.

Alt+F10

De focus tussen de verschillende deelvensters verplaatsen.

F6

Het contextmenu weergeven.

SHIFT+F10

De focus naar een item of naar een groep verplaatsen.

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

De focus van een item in een groep naar de bovenliggende groep verplaatsen.

PIJL-LINKS

De focus van een groep naar het eerste item in die groep verplaatsen.

PIJL-RECHTS

De groep met focus en alle onderliggende groepen uitvouwen.

* (alleen op het numerieke toetsenbord)

De groep met focus uitvouwen.

+ (alleen op het numerieke toetsenbord)

De groep met focus samenvouwen.

- (alleen op het numerieke toetsenbord)

De focus naar een item verplaatsen en dit item selecteren.

SHIFT+PIJL-OMHOOG of SHIFT+PIJL-OMLAAG

Het item met focus selecteren.

SPATIEBALK of ENTER

Een ander object toevoegen aan de selectie.

Shift+SPATIEBALK

De selectie van het item met focus annuleren.

Shift+Enter

Het item met focus weergeven of verbergen.

CTRL+SHIFT+S

Punten in vorm bewerken

Opmerking: Klik op de vorm en druk vervolgens op Alt+J+D+E+E.

 • Als u een punt wilt toevoegen, klikt u op de omtrek van de vorm terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

 • Als u een punt wilt verwijderen, klikt u op de punt terwijl u Ctrl ingedrukt houdt.

 • Als u de punt wilt laten behandelen als een vloeiende punt, drukt u op Shift terwijl u een van de grepen van de punt versleept. Wanneer u stopt met slepen, verandert de punt in een vloeiende punt. Een vloeiende punt verbindt twee lijnsegmenten van gelijke lengte.

 • Als u de punt wilt laten behandelen als een rechte punt, drukt u op Ctrl terwijl u een van de grepen van de punt versleept. Wanneer u stopt met slepen, verandert de punt in een rechte punt. Een rechte punt verbindt twee lijnsegmenten van ongelijke lengte.

 • Als u de punt wilt laten behandelen als een hoekpunt punt, drukt u op Ctrl terwijl u een van de grepen van de punt versleept. Wanneer u stopt met slepen, verandert de punt in een hoekpunt. Een hoekpunt verbindt twee lijnsegmenten waarvan een segment een andere richting heeft.

 • Als u de wijzigingen aan de punt en de lijnsegmenten wilt annuleren, drukt u op Esc voordat u de muisknop loslaat.

Actie

Toets/toetsencombinatie

Naar het einde van een tekstvak gaan.

CTRL+END

Naar het begin van een tekstvak gaan.

CTRL+HOME

Schakelen tussen het verbergen van objecten, het weergeven van objecten en het weergeven van tijdelijke aanduidingen voor objecten.

CTRL+6

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (wanneer een object is geselecteerd).

TAB of SHIFT+TAB totdat het gewenste object is geselecteerd

Een object selecteren dat zich onder andere objecten bevindt en voorwaarts door de stapel objecten bladeren.

Tab nadat u het bovenste object hebt geselecteerd

Een object selecteren dat zich onder andere objecten bevindt en achterwaarts door de stapel objecten bladeren.

Shift+Tab nadat u het bovenste object hebt geselecteerd

Het selectiedeelvenster openen.

ALT, H, FD en vervolgens P

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

Alleen opmaak kopiëren.

CTRL+SHIFT+C

Alleen opmaak plakken.

CTRL+SHIFT+V

Plakken speciaal.

CTRL+ALT+V

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

De kenmerken van een vorm kopiëren

 1. Selecteer de vorm met de kenmerken die u wilt kopiëren.

  Als u een vorm met gekoppelde tekst selecteert, kopieert u niet alleen de kenmerken van de vorm maar ook het uiterlijk en de stijl van de tekst.

 2. Druk op Ctrl+Shift+C om de vormkenmerken te kopiëren.

 3. Druk op Tab of Shift+Tab om de vorm of het object te selecteren waarnaar u de kenmerken wilt kopiëren.

 4. Druk op CTRL+SHIFT+V.

Gekoppeld of ingesloten object bewerken

 1. Druk op SHIFT+TAB om het gewenste object te selecteren.

 2. Druk op Shift+F10 voor het snelmenu.

 3. Druk op PIJL-OMLAAG om <Variabel> object en vervolgens Bewerken te selecteren.

Een SmartArt-afbeelding invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en M om SmartArt te selecteren.

 2. Druk op de pijltoetsen om het gewenste type SmartArt-afbeelding te selecteren.

 3. Druk op Tab en druk vervolgens op de pijltoetsen om de SmartArt-afbeeldingsindeling te selecteren die u wilt invoegen.

 4. Druk op ENTER.

Een tekstvak invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op ALT, N en x.

 2. Druk op CTRL+ENTER om het tekstvak in te voegen.

 3. Typ de gewenste tekst.

WordArt-objecten invoegen

 1. Selecteer WordArt door op ALT te drukken en de toets los te laten, druk vervolgens op N, vervolgens op W.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de gewenste WordArt-stijl te kiezen en druk op ENTER.

 3. Typ de gewenste tekst.

Vormen selecteren

Opmerking: Als de cursor zich binnen tekst bevindt, drukt u op ESC.

 • Druk op TAB om vooruit te (of SHIFT + TAB om achteruit te) tot en met de shapes of objecten totdat de formaatgrepen zichtbaar worden op het object dat u wilt selecteren.

 • Gebruik het selectiedeelvenster als u meerdere items wilt selecteren. U kunt het selectiedeelvenster openen door achtereenvolgens op ALT, H, FD en P te drukken.

Sneltoetsen voor gebruik in het selectiedeelvenster

Actie

Toets/toetsencombinatie

Het selectiedeelvenster openen.

ALT, H, FD en vervolgens P

De focus tussen de verschillende deelvensters verplaatsen.

F6

Het contextmenu weergeven.

SHIFT+F10

De focus naar een item of naar een groep verplaatsen.

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

De focus van een item in een groep naar de bovenliggende groep verplaatsen.

PIJL-LINKS

De focus van een groep naar het eerste item in die groep verplaatsen.

PIJL-RECHTS

De groep met focus en alle onderliggende groepen uitvouwen.

* (alleen op het numerieke toetsenbord)

De groep met focus uitvouwen.

+ (alleen op het numerieke toetsenbord)

De groep met focus samenvouwen.

- (alleen op het numerieke toetsenbord)

De focus naar een item verplaatsen en dit item selecteren.

SHIFT+PIJL-OMHOOG of SHIFT+PIJL-OMLAAG

Het item met focus selecteren.

SPATIEBALK of ENTER

De selectie van het item met focus annuleren.

SHIFT+SPATIEBALK of SHIFT+ENTER

Het item met focus weergeven of verbergen.

CTRL+SHIFT+S

Actie

Toets/toetsencombinatie

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (wanneer een object is geselecteerd).

TAB of SHIFT+TAB totdat het gewenste object is geselecteerd

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

Alleen opmaak kopiëren.

CTRL+SHIFT+C

Alleen opmaak plakken.

CTRL+SHIFT+V

Plakken speciaal.

CTRL+ALT+V

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

De kenmerken van een vorm kopiëren

 1. Selecteer de vorm met de kenmerken die u wilt kopiëren.

  Als u een vorm met gekoppelde tekst selecteert, kopieert u niet alleen de kenmerken van de vorm maar ook het uiterlijk en de stijl van de tekst.

 2. Druk op Ctrl+Shift+C om de vormkenmerken te kopiëren.

 3. Druk op Tab of Shift+Tab om de vorm of het object te selecteren waarnaar u de kenmerken wilt kopiëren.

 4. Druk op CTRL+SHIFT+V.

Gekoppeld of ingesloten object bewerken

 1. Druk op SHIFT+TAB om het gewenste object te selecteren.

 2. Druk op SHIFT+F10 om het snelmenu te openen.

 3. Druk op pijl-omlaag om te selecteren <variabele > Object, en vervolgens naar Selecteer bewerken.

Een object invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en J.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk.

  • Druk op PIJL-OMLAAG om een objecttype te selecteren en druk op ENTER om een object te maken.

  • Druk op CTRL+TAB om naar het tabblad Bestand gebruiken te gaan en typ de bestandsnaam van het object dat u wilt invoegen of blader naar het bestand.

Een SmartArt-afbeelding invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en M om SmartArt te selecteren.

 2. Druk op de pijltoetsen om het gewenste type SmartArt-afbeelding te selecteren.

 3. Druk op Tab en druk vervolgens op de pijltoetsen om de SmartArt-afbeeldingsindeling te selecteren die u wilt invoegen.

 4. Druk op ENTER.

Een tekstvak invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en X.

 2. Druk op de pijltoetsen om het gewenste tekstvak te selecteren en druk vervolgens op Enter.

 3. Typ de gewenste tekst.

 4. Wanneer u klaar bent met typen en terug wilt gaan naar het bewerken van tekst in uw document, drukt u op SHIFT+F10, kiest u Tekstbewerking afsluiten in het snelmenu en drukt u vervolgens op ESC.

WordArt-objecten invoegen

 1. Druk op ALT, druk op N en druk vervolgens op W om WordArt te selecteren.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de gewenste WordArt-stijl te selecteren en druk op ENTER.

 3. Typ de gewenste tekst.

 4. Druk op TAB en druk op ENTER.

Vormen selecteren

Opmerking: Als de cursor zich binnen tekst bevindt, drukt u op ESC.

 • Druk op TAB om vooruit te (of SHIFT + TAB om achteruit te) tot en met de shapes of objecten totdat de formaatgrepen zichtbaar worden op het object dat u wilt selecteren.

Gewenste actie

Toets/toetsencombinatie

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (wanneer een object is geselecteerd).

TAB of SHIFT+TAB totdat het gewenste object is geselecteerd

Tekst in een object selecteren (wanneer een object is geselecteerd).

ENTER

Alle objecten selecteren.

CTRL+A (op het tabblad Dia's)

Een object selecteren dat zich onder andere objecten bevindt en voorwaarts door de stapel objecten bladeren.

Tab nadat u het bovenste object hebt geselecteerd

Een object selecteren dat zich onder andere objecten bevindt en achterwaarts door de stapel objecten bladeren.

Shift+Tab nadat u het bovenste object hebt geselecteerd

Het selectiedeelvenster openen.

ALT, H, SL en vervolgens P

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

Alleen opmaak kopiëren.

CTRL+SHIFT+C

Alleen opmaak plakken.

CTRL+SHIFT+V

Plakken speciaal.

CTRL+ALT+V

Vormen, afbeeldingen of WordArt-objecten groeperen.

Ctrl + G nadat u de items hebt geselecteerd die u wilt groeperen

De groepering van vormen, afbeeldingen of WordArt-objecten opheffen.

Ctrl+Shift+G nadat u de groep hebt geselecteerd waarvan u de groepering wilt opheffen

Het raster weergeven of verbergen.

SHIFT+F9

Hulplijnen weergeven of verbergen.

ALT+F9

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

De kenmerken van een vorm kopiëren

 1. Selecteer de vorm met de kenmerken die u wilt kopiëren.

  Als u een vorm met gekoppelde tekst selecteert, kopieert u niet alleen de kenmerken van de vorm maar ook het uiterlijk en de stijl van de tekst.

 2. Druk op Ctrl+Shift+C om de vormkenmerken te kopiëren.

 3. Druk op Tab of Shift+Tab om de vorm of het object te selecteren waarnaar u de kenmerken wilt kopiëren.

 4. Druk op CTRL+SHIFT+V.

Gekoppeld of ingesloten object bewerken

 1. Druk op SHIFT+TAB om het gewenste object te selecteren.

 2. Druk op Shift+F10 voor het snelmenu.

 3. Druk op PIJL-OMLAAG om <Variabel> object en vervolgens Bewerken te selecteren.

Een SmartArt-afbeelding invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en M om SmartArt te selecteren.

 2. Druk op de pijltoetsen om het gewenste type SmartArt-afbeelding te selecteren.

 3. Druk op Tab en druk vervolgens op de pijltoetsen om de SmartArt-afbeeldingsindeling te selecteren die u wilt invoegen.

 4. Druk op ENTER.

Een tekstvak invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en X.

 2. Druk op Tab om naar Tekstvak in de groep Tekst op het tabblad Invoegen te gaan.

  Als u ondersteuning voor Oost-Aziatische talen op de computer hebt ingeschakeld, drukt u op de pijltoets om Horizontaal tekstvak of Verticaal tekstvak te selecteren.

 3. Druk op CTRL+ENTER.

 4. Typ de gewenste tekst.

WordArt-objecten invoegen

 1. Selecteer WordArt door op ALT te drukken en de toets los te laten, druk vervolgens op N, vervolgens op W.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de gewenste WordArt-stijl te kiezen en druk op ENTER.

 3. Typ de gewenste tekst.

Vormen selecteren

Opmerking: Als de cursor zich binnen tekst bevindt, drukt u op ESC.

 • Druk op TAB om vooruit te (of SHIFT + TAB om achteruit te) tot en met de shapes of objecten totdat de formaatgrepen zichtbaar worden op het object dat u wilt selecteren.

 • Gebruik het selectiedeelvenster als u meerdere items wilt selecteren. U kunt het selectiedeelvenster openen door achtereenvolgens op Alt, H, SL en P te drukken.

Sneltoetsen voor gebruik in het selectiedeelvenster

Actie

Toets/toetsencombinatie

Het selectiedeelvenster openen.

ALT, H, SL en vervolgens P

De focus tussen de verschillende deelvensters verplaatsen.

F6

Het contextmenu weergeven.

SHIFT+F10

De focus naar een item of naar een groep verplaatsen.

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

De focus van een item in een groep naar de bovenliggende groep verplaatsen.

PIJL-LINKS

De focus van een groep naar het eerste item in die groep verplaatsen.

PIJL-RECHTS

De groep met focus en alle onderliggende groepen uitvouwen.

* (alleen op het numerieke toetsenbord)

De groep met focus uitvouwen.

+ (alleen op het numerieke toetsenbord)

De groep met focus samenvouwen.

- (alleen op het numerieke toetsenbord)

De focus naar een item verplaatsen en dit item selecteren.

SHIFT+PIJL-OMHOOG of SHIFT+PIJL-OMLAAG

Het item met focus selecteren.

SPATIEBALK of ENTER

De selectie van het item met focus annuleren.

SHIFT+SPATIEBALK of SHIFT+ENTER

Een geselecteerd item naar voren verplaatsen.

CTRL+SHIFT+F

Een geselecteerd item naar achteren verplaatsen.

CTRL+SHIFT+B

Het item met focus weergeven of verbergen.

CTRL+SHIFT+S

De naam van het item met focus wijzigen.

F2

De focus binnen het selectiedeelvenster schakelen tussen de boomstructuurweergave en de knoppen Alles weergeven en Alles verbergen.

Tab of Shift+Tab

Alle groepen samenvouwen.

ALT+SHIFT+1

Alle groepen uitvouwen.

ALT+SHIFT+9

Gewenste actie

Toets/toetsencombinatie

Een object selecteren (met tekst in het object geselecteerd).

Esc

Een object selecteren (wanneer een object is geselecteerd).

TAB of SHIFT+TAB totdat het gewenste object is geselecteerd

Het geselecteerde object knippen.

Ctrl+X

Het geselecteerde object kopiëren.

Ctrl+C

Het geknipte of gekopieerde object plakken.

Ctrl+V

Alleen opmaak kopiëren.

CTRL+SHIFT+C

Alleen opmaak plakken.

CTRL+SHIFT+V

Plakken speciaal.

CTRL+ALT+V

De laatste actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl+Y

De kenmerken van een vorm kopiëren

 1. Selecteer de vorm met de kenmerken die u wilt kopiëren.

  Als u een vorm met gekoppelde tekst selecteert, kopieert u niet alleen de kenmerken van de vorm maar ook het uiterlijk en de stijl van de tekst.

 2. Druk op Ctrl+Shift+C om de vormkenmerken te kopiëren.

 3. Druk op Tab of Shift+Tab om de vorm of het object te selecteren waarnaar u de kenmerken wilt kopiëren.

 4. Druk op CTRL+SHIFT+V.

Gekoppeld of ingesloten object bewerken

 1. Druk op SHIFT+TAB om het gewenste object te selecteren.

 2. Druk op Shift+F10 voor het snelmenu.

 3. Druk op PIJL-OMLAAG om <Variabel> object en vervolgens Bewerken te selecteren.

Een object invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en J.

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk.

  • Druk op PIJL-OMLAAG om een objecttype te selecteren en druk op ENTER om een object te maken.

  • Druk op CTRL+TAB om naar het tabblad Bestand gebruiken te gaan en typ de bestandsnaam van het object dat u wilt invoegen of blader naar het bestand.

Een SmartArt-afbeelding invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en M om SmartArt te selecteren.

 2. Druk op de pijltoetsen om het gewenste type SmartArt-afbeelding te selecteren.

 3. Druk op Tab en druk vervolgens op de pijltoetsen om de SmartArt-afbeeldingsindeling te selecteren die u wilt invoegen.

 4. Druk op ENTER.

Een tekstvak invoegen

 1. Druk achtereenvolgens op Alt, N en X.

 2. Druk op de pijltoetsen om het gewenste tekstvak te selecteren en druk vervolgens op Enter.

 3. Typ de gewenste tekst.

 4. Wanneer u klaar bent met typen en terug wilt gaan naar het bewerken van tekst in uw document, drukt u op SHIFT+F10, kiest u Tekstbewerking afsluiten in het snelmenu en drukt u vervolgens op ESC.

WordArt-objecten invoegen

 1. Druk op ALT, druk op N en druk vervolgens op W om WordArt te selecteren.

 2. Gebruik de pijltoetsen om de gewenste WordArt-stijl te selecteren en druk op ENTER.

 3. Typ de gewenste tekst.

 4. Druk op TAB en druk op ENTER.

Vormen selecteren

Opmerking: Als de cursor zich binnen tekst bevindt, drukt u op ESC.

 • Met TAB naar cyclus doorsturen (of SHIFT + TAB om achteruit te) tot en met de shapes of objecten totdat de formaatgrepen zichtbaar worden op het object dat u wilt selecteren.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×