Geeft een variant (tekenreeks) als resultaat die het opgegeven aantal tekens vanaf de linkerkant van een tekenreeks bevat.

Syntaxis

Links( tekenreeks, lengte )

De syntaxis van de functie Links bevat de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

tekenreeks

Vereist. De tekenreeksexpressie waarvan de meest linkse tekens als resultaat worden gegeven. Als tekenreeks Null bevat, wordt Null als resultaat gegeven.

lengte

Vereist. Variant (Lang). numerieke expressie geeft aan hoeveel tekens als resultaat moeten worden gegeven. Als de lengte 0 is, wordt een tekenreeks met een lengte van nul ("") als resultaat gegeven. Als de lengte groter is dan of gelijk is aan het aantal tekens in tekenreeks, wordt de hele tekenreeks als resultaat gegeven.

Opmerkingen

Als u het aantal tekens in tekenreeks wilt bepalen, gebruikt u de functie Lengte.

Opmerking:  Gebruik de functie LINKSB met bytegegevens in een tekenreeks. In plaats van op te geven hoeveel tekens u als resultaat wilt krijgen, geeft u met lengte het aantal bytes op.

Queryvoorbeeld

Expressie

Resultaten

SELECT Left(ProductID,3) AS FromLeft FROM ProductSales;

Retourneert '3' tekens van de linkerkant van de waarden in het veld 'Product-id' uit de tabel 'ProductVerkoop' in kolom FromLeft.

Voorbeeld van VBA

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie Links gebruikt om een specifiek aantal tekens vanaf de linkerkant van een tekenreeks te retourneren.

Dim AnyString, MyStr
AnyString = "Hello World" ' Define string.
MyStr = Left(AnyString, 1) ' Returns "H".
MyStr = Left(AnyString, 7) ' Returns "Hello W".
MyStr = Left(AnyString, 20) ' Returns "Hello World".

Tekenreeksfuncties en hoe ze worden gebruikt

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×