LOGNORM.VERD, functie

Geeft als resultaat de logaritmische normale verdeling van x, waarbij ln(x) normaal wordt verdeeld met de parameters gemiddelde en standaarddev.

U kunt deze functie gebruiken om gegevens te analyseren die logaritmisch zijn getransformeerd.

Syntaxis

LOGNORM.VERD(x;gemiddeld;standaarddev;cumulatief)

De syntaxis van de functie LOGNORM.VERD heeft de volgende argumenten:

  • x     Vereist. De waarde waarvoor de functie wordt geëvalueerd.

  • gemiddelde     Vereist. Het gemiddelde van ln(x).

  • standaarddev     Vereist. De standaarddeviatie van ln(x).

  • cumulatief  Vereist. Een logische waarde waardoor de vorm van de functie wordt bepaald. Als cumulatief waar is, LOGNORM. VERD geeft de cumulatieve verdelingsfunctie als resultaat. Indien onwaar, geeft de functie de kansdichtheidsfunctie als resultaat.

Opmerkingen

  • Als een van de argumenten een niet-numerieke waarde is, geeft LOGNORM.VERD de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

  • Als x = 0 of standaarddev = 0, geeft LOGNORM.VERD de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • De vergelijking voor de cumulatieve logaritmische normale-verdelingsfunctie luidt als volgt:

    LOGNORM.VERD(x,µ,o) = NORM.S.VERD(1n(x)-µ / o)

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

4

Waarde waarvoor de functie wordt geëvalueerd (x)

3,5

Gemiddelde van ln(x)

1,2

Standaarddeviatie van ln(x)

Formule

Beschrijving

Resultaat

=LOGNORM.VERD(A2;A3;A4;WAAR)

De cumulatieve logaritmische normale verdeling voor 4 met de argumenten in A2:A4

0,0390836

=LOGNORM.VERD(A2;A3;A4;ONWAAR)

De kans die samenhangt met de logaritmische normale verdeling voor 4 met dezelfde argumenten

0,0176176

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×