Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Metingen, die in Power Pivot in Excel 2013 ook wel meetwaarden werden genoemd, zijn berekeningen die in gegevensanalyse worden gebruikt. Veelvoorkomende voorbeelden in bedrijfsrapporten zijn sommen, gemiddelden, minimum- of maximumwaarden, aantallen of geavanceerdere berekeningen met een DAX-formule (Data Analysis Expressions).

In een draaitabel, draaigrafiek of rapport wordt een meting in het gebied WAARDEN geplaatst, waarbij de rij- en kolomlabels rondom de meting de context van de waarde definiëren. Bijvoorbeeld: als u verkopen meet per jaar (in kolommen) en per regio (in rijen), wordt de waarde van de meting berekend op basis van een bepaald jaar en een bepaalde regio. De waarde van een meting wordt altijd gewijzigd wanneer u rijen, kolommen en filters selecteert, zodat u gegevens ad-hoc kunt analyseren.

Hoewel metingen en berekende kolommen vergelijkbaar zijn, omdat deze beide op een formule zijn gebaseerd, is de manier waarop u ze gebruikt verschillend. Metingen worden meestal gebruikt in het gebied WAARDEN van een draaitabel of -grafiek. Berekende kolommen worden gebruikt als u berekende resultaten in een ander gebied van een draaitabel (zoals in een kolom of rij in een draaitabel of op een as in een draaigrafiek) wilt plaatsen. Het is zeer belangrijk dat u begrijpt wanneer u metingen moet gebruiken in plaats van een berekende kolom en omgekeerd. Zie Berekeningen in Power Pivot en Berekende kolommen in Power Pivotvoor meer informatie.

Wat zijn metingen?

Metingen zijn impliciet of expliciet. Dit beïnvloedt hoe u ze gebruikt in een draaitabel of draaigrafiek en in andere toepassingen waarin een Power Pivot-gegevensmodel als gegevensbron wordt gebruikt.

Impliciet berekend veld

Een impliciete meting wordt door Excel gemaakt wanneer u een veld, zoals Sales Amount, naar het gebied WAARDEN van de lijst met draaitabelvelden sleept. Aangezien impliciete metingen door Excel worden gegenereerd, bent u zich er mogelijk niet van bewust dat er een nieuwe meting is gemaakt. Als u echter de lijst met waarden goed bekijkt, ziet u dat het veld Sales Amount eigenlijk een meting is die Sum of Sales Amount heet, en met die naam in het onderdeel WAARDEN van de lijst met draaitabelvelden en de draaitabel zelf wordt weergegeven.

Impliciete meting die in een draaitabel is gemaakt

Impliciet berekend veld

Impliciete metingen kunnen alleen een standaardaggregatie bevatten (SUM, COUNT, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT of AVG) en moeten de gegevensindeling hebben die voor de aggregatie is gedefinieerd. Bovendien kunnen impliciete metingen alleen worden gebruikt door de draaitabel of grafiek waarvoor ze zijn gemaakt.

Een meting is nauw verbonden met het veld waarop deze is gebaseerd, wat van invloed is op hoe u de meting later verwijdert of wijzigt.

Expliciet berekend veld

Een expliciete meting wordt door u gemaakt wanneer u een formule typt of selecteert in een cel in het berekeningsgebied of wanneer u in het Power Pivot-venster de functie AutoSom gebruikt. De meeste metingen die u maakt, zijn expliciet.

Expliciete meting die in het Power Pivot-berekeningsgebied is gemaakt

Expliciet berekend veld

Expliciete metingen kunnen worden gebruikt door elke draaitabel of draaigrafiek in de werkmap en in Power View-rapporten. Daarnaast kunnen ze worden uitgebreid tot een KPI, of worden opgemaakt met een van de vele tekenreeksen die voor numerieke gegevens beschikbaar zijn. Contextmenuopdrachten voor KPI maken en Indeling zijn alleen beschikbaar wanneer u een expliciete meting maakt.

Opmerking: Wanneer u een meting als KPI gebruikt, kunt u deze niet meer gebruiken voor andere berekeningen. u moet een kopie maken als u de formule ook in berekeningen wilt gebruiken. Zie KPI's (Key Performance Indicators) in Power Pivot voor meer informatie over KPI's.

Naar boven

Voorbeeld

De verkoopmanager bij Adventure Works is gevraagd de verwachte verkoopcijfers van wederverkopers te verstrekken voor het volgende fiscale jaar. Zij besluit haar schattingen te baseren op de verkoopcijfers van het afgelopen jaar, met een jaarlijkse stijging van 6% als gevolg van diverse promoties die voor de volgende zes maanden zijn gepland.

Om de schattingen te ontwikkelen, importeert ze de verkoopgegevens van wederverkopers van vorig jaar en voegt ze een draaitabel toe. Ze zoekt het veld Verkoopbedrag in de tabel Wederverkoperverkoop en sleept het naar het gebied WAARDEN van de lijst Draaitabelvelden. Het veld wordt weergegeven op de draaitabel als één waarde die de som is van alle wederverkopersverkopen van vorig jaar. Ze merkt op dat hoewel ze de berekening zelf niet heeft opgegeven, er automatisch een berekening is gegeven en dat het veld is gewijzigd in Som van verkoopbedrag in de lijst met velden en in de draaitabel. Een ingebouwde aggregatie die is toegevoegd door Excel, =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount]) de berekening. Ze wijzigt de naam van de impliciete meting Verkoop vorig jaar.

De volgende berekening bestaat uit de verwachte verkoopcijfers voor het volgende jaar, die zijn gebaseerd op de verkoopcijfers van het afgelopen jaar maal 1,06, waarin een verwachte toename van 6% aan wederverkoperomzet is meegerekend. Hiervoor moet ze de meting expliciet maken met de knop Nieuw berekend veld, waarmee de berekening Projected Sales wordt gemaakt. Ze geeft de volgende formule op: =SUM('FactResellerSales'[SalesAmount])*1.06.

De nieuwe meting wordt toegevoegd aan het gebied WAARDEN in de lijst met draaitabelvelden. Het berekende veld wordt ook toegevoegd aan de actieve tabel in de lijst met draaitabelvelden. De tabel biedt een locatie voor de meting in de werkmap. Omdat de verkoopmanager de meting liever in een andere tabel wil opnemen, wijzigt ze de tabelkoppeling van de meting.

De verkoopmanager beschikt nu in een handomdraai en met minimale inspanning over de gewenste basisinformatie. Ze kan vervolgens haar schattingen beoordelen door filters toe te passen voor specifieke wederverkopers of door productlijninformatie toe te voegen om te controleren of de toekomstige promoties gelden voor producten die door de wederverkoper worden aangeboden.

Metingen een naam geven

Nadat de metingen zijn gemaakt, kunt u de rangschikking en de namen ervan wijzigen. Er zijn echter enkele beperkingen voor wijzigingen in metingen:

  • Metingen staan samen met andere objecten in de lijst met draaitabelvelden (tenzij ze verborgen zijn). U kunt metingen het beste een naam geven waaraan de actie die er door wordt uitgevoerd eenvoudig te herkennen is.

  • Binnen een tabel moet elke meting een unieke naam hebben.

  • Vermijd namen die al voor berekende kolommen in dezelfde werkmap zijn gebruikt. Een meting en een berekende kolom kunnen wel dezelfde naam hebben, maar als namen niet uniek zijn, kunnen er berekeningsfouten optreden.

  • Wanneer u een meting een naam geeft, worden formules waarin de meting wordt aangeroepen ook bijgewerkt met de nieuwe naam. De resultaten van formules worden automatisch bijgewerkt tenzij u de modus voor handmatig bijwerken gebruikt. Deze bewerking kan echter lang duren.

  • Omdat de naam deel uitmaakt van de formule van de meting, zijn er enkele tekens die niet in de naam mogen worden gebruikt. Zie 'Naamgevingsvereisten' in de syntaxis van DAX voor meer informatie.

Naar boven

Tip: U kunt metingen uit meerdere tabellen in één tabel groeperen door een lege tabel te maken en vervolgens nieuwe metingen daar naartoe te verplaatsen of erin te maken. Denk eraan dat u mogelijk tabelnamen moet opnemen in DAX-formules wanneer u naar kolommen in andere tabellen verwijst.

Taken

Het volgende artikel bevat instructies voor het maken van zowel impliciete als expliciete berekend velden.

Een meting in een draaitabel of draaigrafiek maken

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×