Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Er zijn verschillende manieren om een macro uit te voeren in Microsoft Excel. Een macro is een actie of een reeks acties die u kunt gebruiken om taken te automatiseren. Macro's worden opgenomen in de programmeertaal Visual Basic for Applications. U kunt een macro altijd uitvoeren door te klikken op de opdracht Macro's op het tabblad Ontwikkelaars op het lint. Afhankelijk van de manier waarop een macro moet worden uitgevoerd, kunt u deze mogelijk ook uitvoeren door op een combinatie sneltoets te drukken, door op een knop op de werkbalk Snelle toegang of in een aangepaste groep op het lint te klikken of door op een object, afbeelding of besturingselement te klikken. Bovendien kunt u een macro automatisch uitvoeren wanneer u een werkmap opent.

Voordat u macro's uitvoert

Voordat u aan de slag gaat met macro's, moet u het tabblad Ontwikkelaars inschakelen.

 • Voor Windows gaat u naar Bestandsopties> >Lint aanpassen.

 • Voor Mac gaat u naar Excel > Voorkeuren... > lint & werkbalk.

 • Schakel vervolgens in de sectie Het lint aanpassen onder Hoofdtabbladen het selectievakje Ontwikkelaars in en druk op OK.

 1. Open de werkmap met de macro.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Programmacode op Macro's.

 3. Klik in het vak Macronaam op de macro die u wilt uitvoeren en druk op de knop Uitvoeren .

 4. U hebt ook andere opties:

  • Opties : voeg een sneltoets of een macrobeschrijving toe.

  • Stap: hiermee opent u de Visual Basic-Editor naar de eerste regel van de macro. Als u op F8 drukt, kunt u de macrocode regel voor regel doorlopen.

  • Bewerken: hiermee opent u de Visual Basic-Editor en kunt u de macrocode desgewenst bewerken. Zodra u wijzigingen hebt aangebracht, kunt u op F5 drukken om de macro uit te voeren vanuit de editor.

U kunt een sneltoets voor een combinatie toevoegen aan een macro wanneer u deze opneemt, en u kunt er ook een toevoegen aan een bestaande macro:

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Programmacode op Macro's.

 2. Klik in het vak Macronaam op de macro die u wilt toewijzen aan een combinatiesneltoets.

 3. Klik op Opties.

  Het dialoogvenster Macroopties wordt weergegeven.

 4. Typ in het vak Sneltoets een kleine letter of hoofdletter die u met de sneltoets wilt gebruiken.

  Notities: 

  • Voor Windows is ctrl +letter de sneltoets voor kleine letters. Voor hoofdletters is dit Ctrl+Shift+Letter.

  • Voor Mac is de sneltoets voor kleine letters Option+Command+letter, maar Ctrl+letter werkt ook. Voor hoofdletters is dit Ctrl+Shift+Letter.

  • Wees voorzichtig met het toewijzen van sneltoetsen, omdat hiermee alle equivalente standaardsneltoetsen van Excel worden overschreven terwijl de werkmap met de macro is geopend. Als u bijvoorbeeld een macro toewijst aan Ctrl+z, verliest u de mogelijkheid om ongedaan te maken. Daarom is het over het algemeen een goed idee om In plaats daarvan Ctrl+Shift+Hoofdletter te gebruiken, zoals Ctrl+Shift+Z, die geen gelijkwaardige snelkoppeling heeft in Excel.

  Zie het artikel Sneltoetsen en functietoetsen in Excel voor een lijst met sneltoetsen voor Ctrl-combinaties die al zijn toegewezen in Excel.

 5. Typ een beschrijving van de macro in het vak Beschrijving.

 6. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en klik vervolgens op Annuleren om het dialoogvenster Macro te sluiten.

Als u een macro wilt uitvoeren vanaf een knop op de werkbalk Snelle toegang, moet u eerst de knop toevoegen aan de werkbalk. Zie Een macro toewijzen aan een knop om dit te doen.

U kunt een aangepaste groep maken die wordt weergegeven op een tabblad op het lint en vervolgens een macro toewijzen aan een knop in die groep. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste groep met de naam 'Mijn macro's' toevoegen aan het tabblad Ontwikkelaars en vervolgens een macro (die als een knop wordt weergegeven) toevoegen aan de nieuwe groep. Zie Een macro toewijzen aan een knop om dit te doen.

Een macro uitvoeren door te klikken op een gebied op een grafisch object

U kunt een hotspot maken op een afbeelding waarop gebruikers kunnen klikken om een macro uit te voeren.

 1. Voeg in het werkblad een grafisch object in, zoals een afbeelding, of teken een vorm. Een veelvoorkomend scenario is het tekenen van een afgeronde rechthoekshape en deze opmaken zodat deze eruitziet als een knop.

  Zie Shapes toevoegen, wijzigen of verwijderen voor meer informatie over het invoegen van een grafisch object.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de hotspot die u hebt gemaakt en klik vervolgens op Macro toewijzen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestaande macro wilt toewijzen aan het grafische object, dubbelklikt u op de macro of voert u de naam ervan in het vak Macronaam in.

  • Als u een nieuwe macro wilt opnemen die moet worden toegewezen aan het geselecteerde afbeeldingsobject, klikt u op Opnemen, typt u een naam voor de macro in het dialoogvenster Macro opnemen en klikt u vervolgens op OK om de macro op te nemen. Wanneer u klaar bent met het opnemen van de macro, klikt u op Opname stoppen Bijschrift 4 op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Code .

   Tip:  U kunt ook klikken op Opname stoppen Bijschrift 4 aan de linkerkant van de statusbalk.

  • Als u een bestaande macro wilt bewerken, klikt u op de naam van de macro in het vak Macronaam en klikt u vervolgens op Bewerken.

 4. Klik op OK.

Klik op het tabblad Ontwikkelaars op Visual Basic om de Visual Basic Editor (VBE) te starten. Blader in Projectverkenner naar de module met de macro die u wilt uitvoeren en open deze. Alle macro's in die module worden weergegeven in het deelvenster aan de rechterkant. Selecteer de macro die u wilt uitvoeren door de cursor ergens in de macro te plaatsen en druk op F5 of ga in het menu naar Uitvoeren > Macro uitvoeren.

Maak een Workbook_Open gebeurtenis.

In het volgende voorbeeld wordt de gebeurtenis Openen gebruikt om een macro uit te voeren wanneer u de werkmap opent.

 1. Open de werkmap waaraan u de macro wilt toevoegen of maak een nieuwe werkmap.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Code op Visual Basic.

 3. Klik in het venster Projectverkenner met de rechtermuisknop op het object ThisWorkbook en klik vervolgens op Code weergeven.

  Tip: Als het venster Projectverkenner niet zichtbaar is, klikt u in het menu Beeld op Projectverkenner.

 4. Selecteer in de lijst Object boven het venster Code de optie Werkmap.

  Hiermee wordt automatisch een lege procedure gemaakt voor de gebeurtenis Openen, zoals:

  Private Sub Workbook_Open()

  Sub beëindigen

 5. Voeg de volgende regels code toe aan de procedure:

  Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date
  Worksheets("Blad1"). Bereik("A1"). Value = Date
  End Sub

 6. Schakel over naar Excel en sla de werkmap op als een werkmap met macro's (.xlsm).

 7. Sluit de werkmap en open deze opnieuw. Wanneer u de werkmap opnieuw opent, wordt de procedure Workbook_Open uitgevoerd, waarbij de datum van vandaag in een berichtvak wordt weergegeven.

 8. Klik op OK in het berichtvenster.

  Opmerking: De cel A1 op Blad1 bevat ook de datum als gevolg van het uitvoeren van de Workbook_Open procedure.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Communities.

Naar boven

Zie ook

Automatisch een macro uitvoeren bij het openen van een werkmap 

Taken automatiseren met de macrorecorder

Een macro opnemen om specifieke werkmappen te openen wanneer Excel wordt gestart

Alle macro's in één werkmap maken en opslaan

Een macro opslaan

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×