Macro's uitvoeren

Er zijn verschillende manieren om een macro uit te voeren in Microsoft Excel. Een macro is een actie of een reeks acties waarmee u taken kunt automatiseren. Macro's worden opgenomen in de programmeertaal Visual Basic for Applications. U kunt altijd een macro uitvoeren door op het tabblad ontwikkelaar op het lint op de opdracht macro's te klikken. Afhankelijk van de manier waarop u een macro hebt toegewezen, kunt u deze mogelijk ook uitvoeren door op een sneltoets van de werkbalk Snelle toegang of op een aangepaste groep op het lint te klikken of door op een object te klikken, grafisch of besturingselement. Daarnaast kunt u een macro automatisch uitvoeren wanneer u een werkmap opent.

Voordat u macro's uitvoert

Voordat u aan macro's gaat werken, dient u het tabblad ontwikkelaars in te schakelen.

 • Voor Windowsgaat u naar bestand > Opties > lint aanpassen.

 • Voor Macgaat u naar Excel > Voorkeuren... > lint & werkbalk.

 • Schakel in het gedeelte het lint aanpassen , onder hoofdtabbladen, het selectievakje ontwikkelaars in en klik op OK.

 1. Open de werkmap die de macro bevat.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Programmacode op Macro's.

 3. Klik in het vak macro naam op de macro die u wilt uitvoeren en druk vervolgens op de knop uitvoeren .

 4. U kunt ook andere opties kiezen:

  • Opties : Voeg een sneltoets of een beschrijving van de macro toe.

  • Stap : de Visual Basic Editor wordt geopend met de eerste regel van de macro. Als u op F8 drukt, kunt u de macrocode één regel tegelijkertijd doorlopen.

  • Bewerken : Hiermee wordt de Visual Basic editor geopend en kunt u de macrocode naar wens bewerken. Wanneer u wijzigingen hebt aangebracht, kunt u op F5 drukken om de macro uit te voeren vanuit de editor.

U kunt een sneltoetsencombinatie toevoegen aan een macro wanneer u deze opneemt, en u kunt een sneltoets ook toevoegen aan een bestaande macro:

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Programmacode op Macro's.

 2. Klik in het vak macro naam op de macro die u wilt toewijzen aan een sneltoetsencombinatie.

 3. Klik op Opties.

  Het dialoogvenster macro opties wordt weergegeven.

 4. Typ in het vak sneltoets de kleine letter of hoofdletter die u wilt gebruiken met de sneltoets.

  Notities: 

  • Voor Windowsis de sneltoets voor kleine letters CTRL + letter. Voor hoofdletters houdt u CTRL + SHIFT + letter.

  • Voor Macis de sneltoets voor kleine letters Option + Command + letter, maar werkt ook met CTRL + letter . Voor hoofdletters houdt u CTRL + SHIFT + letter.

  • Wees voorzichtig met het toewijzen van sneltoetsen, omdat ze een willekeurige standaard sneltoets voor Excel negeren wanneer de werkmap met de macro is geopend. Als u bijvoorbeeld een macro aan CTRL + ztoewijst, verliest u de mogelijkheid om ongedaan te maken. Daarom is het in het algemeen verstandig om met CTRL + SHIFT + hoofdletter te werken, zoals CTRL + SHIFT + Z, wat geen overeenkomstige snelkoppeling heeft in Excel.

  Zie het artikel sneltoetsen en functietoetsen voor Excelvoor een lijst met toetscombinaties van CTRL die al zijn toegewezen in Excel.

 5. Typ een beschrijving van de macro in het vak Beschrijving.

 6. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en klik op Annuleren als u het dialoogvenster macro wilt sluiten.

Als u een macro wilt uitvoeren met een knop op de werkbalk Snelle toegang, moet u eerst de knop toevoegen aan de werkbalk. Zie een macro toewijzen aan een knop.

U kunt een aangepaste groep maken die wordt weergegeven op een tabblad op het lint en vervolgens een macro toewijzen aan een knop in die groep. U kunt bijvoorbeeld een aangepaste groep met de naam ' mijn Macro's ' toevoegen aan het tabblad Ontwikkelaars en vervolgens een macro (die als knop wordt weergegeven) toevoegen aan de nieuwe groep. Zie een macro toewijzen aan een knop.

Een macro starten door te klikken op een gebied in een grafisch object

U kunt een hotspot op een afbeelding maken waarop gebruikers kunnen klikken om een macro uit te voeren.

 1. Voeg in het werkblad een grafisch object in, zoals een afbeelding, of teken een vorm. Een veelvoorkomend scenario is het tekenen van een afgeronde rechthoek, en het opmaken ervan, zodat de vorm eruitziet als een knop.

  Zie vormen toevoegen, wijzigen of verwijderenvoor meer informatie over het invoegen van een grafisch object.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de hotspot die u hebt gemaakt en klik op macro toewijzen.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u een bestaande macro wilt toewijzen aan een grafisch object, dubbelklikt u op de macro of voert u de naam in het vak macronaam in.

  • Als u een nieuwe macro wilt opnemen die u wilt toewijzen aan het geselecteerde grafische object, klikt u op opnemen, typt u een naam voor de macro in het dialoogvenster macro opnemen en klikt u vervolgens op OK om het opnemen van de macro te beginnen. Wanneer u klaar bent met het opnemen van de macro, klikt u op opname stoppen Bijschrift 4 op het tabblad ontwikkelaars in de groep programma code .

   Tip:  U kunt ook aan de linkerkant van de statusbalk op opname stoppen Bijschrift 4 .

  • Als u een bestaande macro wilt bewerken, klikt u op de naam van de macro in het vak macronaam en klikt u vervolgens op bewerken.

 4. Klik op OK.

Klik op het tabblad ontwikkelaars op Visual Basic om Visual Basic Editor (VBE) te starten. Blader in de project Verkenner naar de module die de macro bevat die u wilt uitvoeren en open deze. Alle macro's in die module worden weergegeven in het deelvenster aan de rechterkant. Selecteer de macro die u wilt uitvoeren, klik op een willekeurige plaats in de macro en druk op F5of ga in het menu naar Run > Run-macro.

Maak een Workbook_Open-gebeurtenis.

In het volgende voorbeeld wordt de gebeurtenis Open gebruikt om een macro uit te voeren wanneer u de werkmap opent.

 1. Open de werkmap waarin u de macro wilt toevoegen of maak een nieuwe werkmap.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Code op Visual Basic.

 3. Klik in het venster project Verkenner met de rechtermuisknop op het object ThisWorkbook en klik vervolgens op code weergeven.

  Tip: Als het venster Projectverkenner niet wordt weergegeven, klikt u in het menu beeld op project Verkenner.

 4. Selecteer in de lijst met objecten boven het venster programma code de optie werkmap.

  Er wordt automatisch een lege procedure gemaakt voor de gebeurtenis Open , zoals hier:

  Private Sub Workbook_Open ()

  End Sub

 5. Voeg de volgende programmacoderegels aan de procedure toe

  Private subWorkbook_Open ()
  MsgBox datum
  werkbladen (' Blad1 '). Bereik (' a1 '). Waarde =
  Subtotaal
  datum einde

 6. Ga naar Excel en sla de werkmap op als een werkmap met ingeschakelde macro's (. XLSM).

 7. Sluit de werkmap en open deze opnieuw. Wanneer u de werkmap opnieuw opent, wordt de Workbook_Open -procedure uitgevoerd in Excel, waarin de datum van vandaag in een berichtvak wordt weergegeven.

 8. Klik op OK in het berichtvak.

  Opmerking: De cel a1 op Blad1 bevat ook de datum die het resultaat is van de uitvoering van de Workbook_Open-procedure.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd een expert in de Excel tech Communityvragen, ondersteuning krijgen in de Answers-Communityof een nieuwe functie of verbetering voor de voice mail van Excel-gebruikers voorstellen

Naar boven

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Zie ook

Automatisch een macro uitvoeren bij het openen van een werkmap

Taken automatiseren met de macro recorder

Een macro opnemen om specifieke werkmappen te openen wanneer Excel wordt gestart

Alle macro's in één werkmap maken en opslaan

Een macro opslaan

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×