MEETK.GEM, functie

In dit artikel worden de syntaxis en het gebruik van de functie MEETK.GEM in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent het meetkundige gemiddelde van positieve gegevens in een matrix of bereik. U kunt de functie MEETK.GEM bijvoorbeeld gebruiken om het gemiddelde rentepercentage te berekenen uitgaande van samengestelde rente en variabele rentepercentages.

Syntaxis

MEETK.GEM(getal1; [getal2];...)

De syntaxis van de functie MEETK.GEM heeft de volgende argumenten:

  • getal1, getal2, ...    getal1 is vereist, de volgende getallen zijn optioneel. Maximaal 255 getallen waarvan u het gemiddelde wilt berekenen. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door komma's.

Opmerkingen

  • Argumenten zijn getallen of namen, matrixen of verwijzingen die getallen bevatten.

  • Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen.

  • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde 0 worden echter wel in de berekening opgenomen.

  • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, resulteren in een fout.

  • Als een gegevenspunt ≤ 0, geeft MEETK.GEM de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • De vergelijking voor het meetkundige gemiddelde luidt als volgt:

    Vergelijking

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

4

5

8

7

11

4

3

Formule

Beschrijving

Resultaat

=MEETK.GEM(A2:A8)

Het meetkundige gemiddelde van de gegevensverzameling in A2:A8.

5,476987

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×