Gebruik de macroactie MenuopdrachtInstellen in Access-bureaubladdatabases om de status van menu-items (ingeschakeld of uitgeschakeld, geselecteerd of niet-geselecteerd) in te stellen voor aangepaste of globale menu's op het tabblad Invoegtoepassingen.

Opmerking: De macroactie MenuopdrachtInstellen werkt alleen met aangepaste en globale menu's die zijn gemaakt met behulp van menumacro's. De macroactie MenuopdrachtInstellen is uitsluitend opgenomen in Microsoft Office Access 2007 en nieuwere versies voor compatibiliteit met eerdere versies. De actie werkt niet met de opdrachtbalkfunctionaliteit. U kunt echter de eigenschappen Enabled en State gebruiken in een VBA-module (Visual Basic for Applications) om items in snelmenu's of aangepaste of globale menu's uit of in te schakelen of te selecteren of niet te selecteren.

Instelling

De macroactie MenuopdrachtInstellen heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Menu-index

De index van het menu met de opdracht waarvoor u de status wilt instellen. Voer een geheel getal in, vanaf 0, voor de index van het gewenste menu in het aangepaste of globale menu. Typ de indexwaarde in het vak Menu-index in het gedeelte Actieargumenten van het macro-ontwerpvenster. De index is ten opzichte van de positie van het menu in de menumacro voor het aangepaste of globale menu (de positie van de macroactie MenuToevoegen van dit menu in de menumacro, geteld vanaf 0). De weergave van het menu kan iets verschillen omdat u voorwaardelijke expressies kunt gebruiken in de menumacro om aangepaste menu-items weer te geven of te verbergen. Dit is een verplicht argument.

Als u een menu selecteert met dit argument en de argumenten Opdrachtindex en Vervolgopdrachtindex leeg laat, kunt u de menunaam zelf in- of uitschakelen. Het is echter niet mogelijk om een menunaam te selecteren of de selectie ervan op te heffen (de instellingen Uitschakelen en Inschakelen voor het argument Markering voor menunamen worden genegeerd in Access).

Opdrachtindex

De index van de opdracht waarvoor u de status wilt instellen. Voer een geheel getal in, vanaf 0, voor de index van de gewenste opdracht in het menu dat wordt geselecteerd met het argument Menu-index. De index is ten opzichte van de positie van de opdracht in de macrogroep die het geselecteerde menu bepaalt voor het aangepaste of globale menu (de positie van de macro van deze opdracht in de macrogroep, geteld vanaf 0). De weergave van het menu kan iets verschillen omdat u voorwaardelijke expressies kunt gebruiken in de macrogroep van het menu om aangepaste menuopdrachten weer te geven of te verbergen.

Vervolgopdrachtindex

De index van de vervolgopdracht waarvoor u de status wilt instellen. Dit argument is alleen van toepassing als de gewenste opdracht een submenu heeft. Voer een geheel getal in, vanaf 0, voor de index van de gewenste vervolgopdracht in het vervolgmenu dat wordt geselecteerd met het argument Opdrachtindex. De index is ten opzichte van de positie van de vervolgopdracht in de macrogroep die het geselecteerde vervolgmenu bepaalt voor het aangepaste of globale menu (de positie van de macro van deze vervolgopdracht in de macrogroep, geteld vanaf 0).

Markering

De status die u wilt instellen voor de opdracht of vervolgopdracht. Selecteer Lichter kleuren (om de opdracht uit te schakelen), Lichter kleuren opheffen (om de opdracht in te schakelen), Inschakelen (een vinkje weergeven bij de opdracht) of Uitschakelen (het vinkje verwijderen). De standaardwaarde is Lichter kleuren opheffen.

Opmerkingen

De macroactie MenuopdrachtInstellen werkt alleen met een aangepast of globaal menu. Als het actieve venster geen aangepast of globaal menu heeft, treedt er een runtimefout op als er een macro wordt uitgevoerd die de macroactie MenuopdrachtInstellen bevat.

U kunt deze actie gebruiken om de status van menuopdrachten en vervolgopdrachten in te stellen, maar niet de status van vervolgopdrachten van vervolgopdrachten.

Als u de actie MenuopdrachtInstellen wilt uitvoeren in een VBA-module (Visual Basic for Applications), gebruikt u de methode SetMenuItem van het object DoCmd.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×