Ligt u wel eens wakker van de vraag hoe u de winstgevendheid van uw zakelijke investeringen het beste kunt maximaliseren en het risico ervan kunt minimaliseren? Dit hoeft nu niet langer. Ga er maar eens lekker voor zitten en laat u met de stroom meevoeren.

Met de stroom van uw cashflow, welteverstaan. Houd uw cashflow eens tegen het licht, ofwel het geld dat uw bedrijf in- en uitgaat. De positieve cashflow is het binnenkomende geld (verkopen, verdiende rente, aandelenuitgiftes, enzovoort), de negatieve cashflow is het geld dat uw bedrijf uitgaat (aankopen, lonen, belastingen, enzovoort). De nettocashflow is het verschil tussen uw positieve en negatieve cashflow en het antwoord op de vraag die bij alle bedrijven centraal staat: hoeveel geld zit er nog in de kassa?

Als u wilt dat uw bedrijf groeit, moet u belangrijke beslissingen nemen zoals waar u uw geld op de lange termijn in investeert. Microsoft Excel helpt u met het vergelijken van uw opties en het maken van de juiste keuzes, zodat u zich hierover nooit meer zorgen hoeft te maken.

Vragen stellen over kapitaalinvesteringen

Als u uw geld uit de kassa wilt halen, er werkkapitaal van wilt maken en het wilt investeren in de projecten waar uw bedrijf zich mee bezig houdt, moet u een aantal vragen stellen bij deze projecten:

  • Kan een langetermijnproject winstgevend worden? Wanneer?

  • Kan het geld niet beter worden geïnvesteerd in een ander project?

  • Moet ik nog meer investeren in een lopend project of wordt het tijd dat ik mijn verliezen beperk?

Houd elk van uw projecten eens tegen het licht en stel uzelf de volgende vragen:

  • Wat zijn de negatieve en de positieve cashflows voor dit project?

  • Wat zal de impact zijn van een grote startinvestering en hoeveel is teveel?

Wat u uiteindelijk echt nodig hebt, zijn winst- en verliesgegevens die u kunt gebruiken om uw keuzes te vergelijken. Maar om over deze gegevens te kunnen beschikken moet u bij uw analyse rekening houden met de tijdwaarde van geld.

Mijn vader zei eens tegen me: "Jongen, je kunt je geld het beste zo snel mogelijk verdienen en het dan zo lang mogelijk houden." Toen ik ouder werd, begreep ik waarom. Over het geld dat u investeert, kunt u namelijk samengestelde rente ontvangen, wat inhoudt dat uw geld ervoor zorgt dat u nog meer geld verdient. Met andere woorden, wanneer er geld in- en uitgaat is net zo belangrijk als hoeveel geld er in- en uitgaat.

Vragen beantwoorden met NHW en IR

Er zijn twee financiële methoden die u kunt gebruiken om al deze vragen te beantwoorden: netto huidige waarde (NHW) en interne rentabiliteit (IR). Zowel NHW als IR worden ook wel verdisconteerde cashflowmethoden genoemd omdat ze bij het evalueren van uw kapitaalinvestering rekening houden met de tijdwaarde van geld. NHW en IR zijn allebei gebaseerd op een reeks toekomstige betalingen (negatieve cashflow), inkomsten (positieve cashflow), verliezen (negatieve cashflow) of transacties waarbij u quitte speelt (geen cashflow).

NHW

NHW retourneert de nettowaarde van cashflows, in bedragen van vandaag. De euro die u vandaag ontvangt is meer waard dan de euro die u morgen ontvangt vanwege de tijdwaarde van geld. Met de functie NHW wordt de huidige waarde van alle cashflows berekend en worden al deze waarden bij elkaar opgeteld met de netto huidige waarde als resultaat.

De formule voor NHW is:

Vergelijking

Waarbij n het aantal cashflows is en ik het rente- of discontepercentage.

IR

De functie IR is gebaseerd op de functie NHW. U kunt deze functie zien als een apart soort NHW, waarmee de rentabiliteit die wordt berekend het rentepercentage is dat overeenkomt met een netto huidige waarde van 0.

NPV(IRR(values),values) = 0

Als alle negatieve cashflows eerder in de reeks plaatsvinden dan alle positieve cashflows of als de reeks cashflows van een project slechts een negatieve cashflow bevat, dan retourneert IR een unieke waarde. De meeste kapitaalinvesteringen beginnen met een grote negatieve cashflow (de startinvestering) gevolgd door een reeks positieve cashflows en hebben dus een unieke IR. Er kan soms echter meer dan een acceptabele IR zijn en er zijn ook gevallen waarin er geen IR is.

Projecten vergelijken

Met NHW kunt u bepalen of een project boven of onder de gewenste rentabiliteit zit (dit wordt ook wel de 'hurdle rate' genoemd) en deze functie is tevens handig als u wilt weten of een project winstgevend zal zijn of niet. De functie IR gaat een stap verder dan NHW, want hiermee kunt u zien hoe hoog de rentabiliteit van een project is. Zowel NHW en IR retourneren cijfers die u kunt gebruiken om concurrerende projecten mee te vergelijken zodat u de beste keuzes voor uw bedrijf kunt maken.

De juiste Excel-functie kiezen

hich Office Excel functies kunt u gebruiken om NHW en IR te berekenen? Er zijn vijf: NHW,functie , XNHW,IR,functie , XIR,functie en MIRR, functie. Welke functie u kiest, hangt af van de financiële methode die uw voorkeur heeft, of de cashflows zich regelmatig voordoen of niet en of de cashflows gebonden zijn aan bepaalde perioden.

Opmerking: Cashflows worden weergegeven als negatieve, positieve of nulwaarden. Let er bij het gebruik van deze functies vooral op hoe u omgaat met cashflows aan het begin van de eerste periode en met de cashflows aan het eind van elke periode.

Functiesyntaxis

Gebruik

Opmerkingen

NHW, functie (rente, waarde1; [waarde2], ...)

Hiermee bepaalt u de netto huidige waarde aan de hand van cashflows die zich regelmatig voordoen, zoals maandelijks of jaarlijks.

Iedere cashflow, opgegeven als een waarde, doet zich voor aan het eind van een periode.

Als er aan het begin van de eerste periode nog een cashflow is, moet deze worden opgeteld bij de waarde die wordt geretourneerd door de functie NHW. Zie Voorbeeld 2 in het Help-onderwerp van de NHW-functie.

XNPV, functie (rente, waarden, datums)

Hiermee bepaalt u de netto huidige waarde aan de hand van cashflows die zich onregelmatig voordoen.

Iedere cashflow, opgegeven als een waarde, doet zich voor op een geplande betalingsdatum.

IR, functie (waarden, [raad])

Hiermee bepaalt u de interne rentabiliteit aan de hand van cashflows die zich regelmatig voordoen, zoals maandelijks of jaarlijks.

Iedere cashflow, opgegeven als een waarde, doet zich voor aan het eind van een periode.

IR wordt berekend via een iteratieve zoekprocedure die begint met een schatting voor IR ( opgegeven als een schatting ) en vervolgens herhaaldelijk deze waarde varieert totdat een juiste IR is bereikt. Het opgeven van een argument raden is optioneel. Excel gebruikt 10% als standaardwaarde.

Als er meer dan een acceptabel antwoord is, retourneert de functie IR alleen de eerste waarde die wordt gevonden. Als IR geen enkel antwoord vindt, wordt de foutwaarde #GETAL! geretourneerd. Gebruik een andere waarde voor schatting als u een fout krijgt of als u niet het verwachte resultaat krijgt.

Opmerking    Een andere schatting retourneert mogelijk een ander resultaat als de interne rentabiliteit meer dan een mogelijke waarde heeft.

XIR, functie (waarden, datums, [guess])

Hiermee bepaalt u de interne rentabiliteit aan de hand van cashflows die zich onregelmatig voordoen.

Iedere cashflow, opgegeven als een waarde, doet zich voor op een geplande betalingsdatum.

XIR wordt berekend via een iteratieve zoekprocedure die begint met een schatting voor IR ( opgegeven als een schatting ) en vervolgens herhaaldelijk deze waarde varieert totdat een juiste XIR wordt bereikt. Het opgeven van een argument raden is optioneel. Excel gebruikt 10% als standaardwaarde.

Als er meer dan een acceptabel antwoord is, retourneert de functie IR.SCHEMA alleen de eerste waarde die wordt gevonden. Als IR.SCHEMA geen enkel antwoord vindt, wordt de foutwaarde #GETAL! geretourneerd. Gebruik een andere waarde voor schatting als u een fout krijgt of als u niet het verwachte resultaat krijgt.

Opmerking     Een andere schatting retourneert mogelijk een ander resultaat als de interne rentabiliteit meer dan een mogelijke waarde heeft.

MIRR, functie (waarden, finance_rate, reinvest_rate)

Hiermee bepaalt u de gewijzigde interne rentabiliteit aan de hand van cashflows die zich regelmatig voordoen, zoals maandelijks of jaarlijks. Deze functie houdt rekening met zowel de investeringskosten als met de rente die is ontvangen over de herinvestering van geld.

Iedere cashflow, opgegeven als een waarde, doet zich voor aan het eind van een periode. De enige uitzondering is de eerste cashflow, die een waarde weergeeft aan het begin van de periode.

Het rentepercentage dat u betaalt over het geld dat wordt gebruikt in de cashflows wordt opgegeven in financieringsrente. Het rentepercentage dat u ontvangt over de cashflows die u herinvesteert wordt opgegeven in herinvesteringsrente.

Meer informatie

Zie Hoofdstuk 8, 'Evalueren van investeringen met netto huidige waardecriteria' en Hoofdstuk 9, 'Internal Rate of Return', in Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling by Wayne L. Winston voor meer informatie over het gebruik van NHW en IR. voor meer informatie over dit boek.

Bovenaan pagina

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×