Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Bedankt dat u hebt gekozen voor Microsoft OneNote. Dit is een licentieovereenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen) waarin uw rechten worden beschreven voor het gebruik van de OneNote-software. Voor uw gemak hebben wij deze overeenkomst in tweeën gedeeld: de eerste twee pagina’s zijn inleidende bepalingen. Deze zijn opgesteld in de vorm van een vraag en antwoord en gaan over algemene licentievragen; het tweede deel bevat de Aanvullende Voorwaarden en Beperkte Garantie, en meer details. We nemen hierin ook voorwaarden op door middel van koppelingen waarnaar in deze overeenkomst wordt verwezen. U dient de gehele overeenkomst door te lezen, omdat alle bepalingen belangrijk zijn en samen dit contract vormen dat op u van toepassing is. Neem, wanneer de software eenmaal is gestart, ook de voorwaarden door waarnaar een koppeling is opgenomen. DE AANVULLENDE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BINDENDE ARBITRAGECLAUSULE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VOOR MASSACLAIMS DIE VAN TOEPASSING ZIJN ALS U WOONACHTIG BENT IN DE VERENIGDE STATEN. DEZE HEBBEN GEVOLGEN VOOR UW RECHTEN MET BETREKKING TOT HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN MET MICROSOFT. LEES DEZE BEPALINGEN AANDACHTIG DOOR.

DOWNLOADEN OF HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, GAAT U AKKOORD MET AL DEZE VOORWAARDEN EN AKKOORD MET DE OVERDRACHT VAN BEPAALDE GEGEVENS BIJ EERSTE GEBRUIK, UPDATES EN VOOR INTERNET GEBASEERDE FUNCTIES VAN DE SOFTWARE. MET BEHULP VAN FUNCTIES DIE WORDEN BEPAALD DOOR DE VOORWAARDEN OP KOPPELINGEN IN DEZE OVEREENKOMST, U AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN OP DEZE KOPPELINGEN EN TOEGEZEGD DIE U HEBT LEES DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. Als u niet accepteren en deze voorwaarden voldoen, kunt u geen recht op hebben en moet niet de software of functies gebruiken.

Hoe kan ik de Software gebruiken?    We onze software of uw exemplaar van dit niet verkoopt – we dit alleen licenties. Onder de licentie, kunt u installeren en gebruiken van één exemplaar van de toepassing op maximaal vijftien (15) apparaten met Windows 8 (of een dergelijke aantal apparaten zoals mogelijk anders worden bepaald in de Microsoft Store gebruiksvoorwaarden, bij https://windows.microsoft.com/en-us/windows/store-terms-of-use) (de gelicentieerde apparaten) die verbonden zijn met het Microsoft-account dat is gekoppeld aan uw account Microsoft Store . Deze rechten wordt beëindigd wanneer u de toepassing uit deze gelicentieerde apparaten verwijderen. Behalve voor de toegestaan gebruik onder 'externe toegang"hieronder beschreven, is deze licentie voor directe gebruik van de software alleen via de invoer regelingen van de gelicentieerde apparaten, zoals een aanraakscherm. Dit geeft geen machtiging voor installatie van de software op een server of voor gebruik door of tot en met de computers en apparaten die zijn verbonden met de server via een interne of externe netwerk. De software is ook geen licentie voor commerciële hosting - zodat u mogelijk niet de software beschikbaar via een netwerk voor door meerdere gebruikers tegelijk wordt gebruikt. Zie voor meer informatie over meerdere gebruiker scenario's en virtualization, de aanvullende voorwaarden.

Hoe zit het met upgraden van de Software?    Als u de software waarop deze overeenkomst betrekking heeft installeert als upgrade voor uw bestaande software, dan vervangt de upgrade de originele software waarvoor u een upgrade uitvoert. U behoudt geen rechten voor de originele software nadat u de upgrade hebt uitgevoerd, en u mag deze niet blijven gebruiken, of op welke manier dan ook overdragen. Deze overeenkomst bepaalt uw rechten voor het gebruik van de upgradesoftware en vervangt de overeenkomst van de software waarvoor u een upgrade uitvoert.

Kan ik de Software overzetten naar een ander apparaat of andere gebruiker?    De licentie bevat voor het installeren en de software tegelijk op maximaal vijftien (15) gelicentieerde apparaten (of een dergelijke aantal apparaten zoals mogelijk anders worden bepaald in de Microsoft Store gebruiksvoorwaarden) gebruiken. Als u probeert de software op meer apparaten te installeren, dan kan de licentie op een van deze apparaten worden uitgeschakeld zodat niet meer dan het maximum aantal exemplaren tegelijk is geactiveerd.

Gelden er beperkingen voor het aantal notities dat ik kan maken, raadplegen of bewerken met OneNote?    Er gelden geen specifieke beperkingen voor het aantal notities dat u kunt maken, raadplegen of bewerken. Het is echter mogelijk dat het aantal wordt beperkt door beperkingen van de hardware of opslagruimte op de server waar de notities worden opgeslagen.

Worden mijn persoonsgegevens verzameld door de Software?    Indien u uw apparaat aansluit op internet, is het mogelijk dat bepaalde functies van de software verbinding maken met Microsoft of computersystemen van de serviceprovider om gegevens te verzenden of ontvangen. U ontvangt mogelijk niet altijd een afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. Als u ervoor kiest een van deze functies te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens worden verzonden of ontvangen bij het gebruik van die functie. Voor veel van deze functies geldt dat ze kunnen worden uitgeschakeld of dat u ervoor kunt kiezen om ze niet te gebruiken.

Hoe gebruiken we uw gegevens?    Microsoft gebruikt de gegevens die via de softwarefuncties worden verzameld voor het upgraden of repareren van de software en om onze producten en services op andere wijze te verbeteren. In bepaalde omstandigheden delen we de gegevens ook met anderen. We delen bijvoorbeeld foutenrapporten met relevante verkopers van hardware en software zodat deze de gegevens kunnen gebruiken om de wijze waarop hun producten met Microsoft-producten werken te verbeteren. Stemt u ermee dat mogelijk we gebruiken en de gegevens melden zoals beschreven in onze privacyverklaring, klikt u op de Privacyverklaring van Microsoft.

Waarop is deze overeenkomst van toepassing?    Deze overeenkomst is van toepassing op de software, maar ook op updates, aanvullingen en diensten van Microsoft voor de software, tenzij daarbij andere voorwaarden worden geleverd. Andere bepalingen en voorwaarden mogelijk toepassen als u wilt gebruiken met andere services met inbegrip van de Microsoft Store gebruiksvoorwaarden.

Zijn er dingen die ik niet mag doen met de Software?    Ja. Omdat de software in licentie wordt gegeven, en niet wordt verkocht, behoudt Microsoft alle rechten voor (zoals rechten op grond van het intellectueel eigendomsrecht) die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst worden verleend. In het bijzonder worden de volgende rechten u met de licentie niet verleent, en is het u niet toegestaan om: functies van de software afzonderlijk te gebruiken of te virtualiseren; de software te publiceren, te kopiëren (behalve toegestane reservekopieën), te verhuren, te leasen of uit te lenen; de software over te dragen (behalve zoals toegestaan op grond van deze overeenkomst); technische beveiligingsmaatregelen in de software proberen te omzeilen; de software te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren of te disassembleren, tenzij dit is wettelijk is toegestaan in uw woongebied, ook al staat deze overeenkomst het niet toe. In dit laatste geval mag u alleen doen wat wettelijk is toegestaan. Als u gebruik maakt van internetfuncties, mag u deze functies niet gebruiken op een manier die voor iemand anders het gebruik van deze functies kan belemmeren, of om te proberen onbevoegd toegang te verkrijgen tot een service, gegevens, een account of netwerk.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

 1. LICENTIERECHTEN EN SCENARIO’S MET MEERDERE GEBRUIKERS

 2. Computer.    In deze overeenkomst betekent “computer” een hardwaresysteem (fysiek of virtueel) met een opslagapparaat waarop de software kan worden uitgevoerd. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een computer.

 3. Meerdere of gebundelde verbindingen.    U mag hardware of software niet gebruiken voor multiplexing of het bij elkaar brengen van verbindingen, of op andere wijze meerdere gebruikers of meerdere computers of apparaten toestaan de software indirect via het gelicentieerde apparaat te openen of te gebruiken.

 4. Gebruik in een gevirtualiseerde omgeving.    Als u virtualisatiesoftware (bijvoorbeeld client hyper-v) gebruikt om een of meer virtuele computers te maken op één computerhardwaresysteem, wordt elke virtuele computer en de fysieke computer voor het doel van deze overeenkomst beschouwd als een afzonderlijke computer. Als u de software wilt gebruiken op meer dan één computer, moet u zich afzonderlijke exemplaren van de software en een afzonderlijke licentie voor elk exemplaar verschaffen. Inhoud die wordt beschermd door DRM-technologie of andere technologie voor volledige schijfstationversleuteling, kan minder veilig zijn in een gevirtualiseerde omgeving.

 5. Externe toegang.    Bij Windows 8-apparaten kunnen de technologieën Extern bureaublad en Hulp op afstand worden geleverd, die het mogelijk maken om met andere apparaten op afstand toegang te verkrijgen tot de op het gelicentieerde apparaat geïnstalleerde software.

  • Extern bureaublad.    Extern bureaublad of vergelijkbare technologieën zijn gelicentieerd voor uitgaand gebruik vanaf het gelicentieerde apparaat. U kunt met behulp van Extern bureaublad vanaf dit gelicentieerde apparaat toegang krijgen tot de software op een afzonderlijk gelicentieerde host-pc.

  • Hulp op afstand.    U mag Hulp op afstand of soortgelijke technologieën gebruiken om een actieve sessie te delen zonder aanvullende licenties voor de software aan te schaffen. Met Hulp op afstand kan een gebruiker direct verbinding maken met de computer van een andere gebruiker, meestal om problemen op te lossen.

 6. BINDENDE ARBITRAGE EN VERKLARING VAN AFSTAND VOOR MASSACLAIMS

 7. Toepasselijkheid.    Dit artikel B is van toepassing op alle geschillen, MAAR NIET OP GESCHILLEN MET BETREKKING TOT DE HANDHAVING OF GELDIGHEID VAN DE RECHTEN BETREFFENDE INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN U, MICROSOFT OF UW LICENTIEGEVERS. Onder geschil wordt verstaan een geschil, procedure of andere controverse tussen u en Microsoft, met betrekking tot de software (met inbegrip van de prijs) of deze overeenkomst, ofwel op grond van contract, garantie, onrechtmatige daad, wet, regelgeving, verordening of ander wettelijk of billijkheidsbeginsel. Aan “geschil” wordt de ruimst mogelijke betekenis gegeven die wettelijk is toegestaan.

 8. Kennisgeving van geschil.    Bij een geschil, moet u of Microsoft geven de andere een kennisgeving van geschil, dat wil zeggen een geschreven instructie waarmee de naam, adres- en contactgegevens informatie van de partij die, de feiten waardoor het geschil en de aflossing aangevraagd vierde worden ingesteld. U moet een kennisgeving van geschil door US Mail om te verzenden Microsoft Corporation, T.A.V.:LCA arbitrage, een Microsoft manier, Amsterdam98052-6399/u.s.a. Een formulier is beschikbaar op kennisgeving van geschil, Microsoft-Software, producten en Services met Arbitrageovereenkomst. Microsoft stuurt een kennisgeving van geschil u per US Mail naar uw-mailadres als we hebben, of anderszins met uw e-mailadres. U en Microsoft probeert om op te lossen geschillen door middel van informele onderhandelingen binnen 60 dagen vanaf de datum die het kennisgeving van geschil wordt verzonden. Na 60 dagen, u of Microsoft mag worden begonnen arbitrage.

 9. Small Claims Court (rechtbank voor kleine vorderingen).    U mag een geschil ook aanhangig maken bij een rechtbank voor kleine vorderingen in het land waar u woont of in King County, Washington (VS), indien het geschil voldoet aan alle vereisten om te kunnen worden behandeld door een dergelijke rechtbank voor kleine vorderingen. U mag een geschil ook aanhangig maken bij een rechtbank voor kleine vorderingen als u niet vooraf informeel hebt overlegd over een schikking.

 10. BINDENDE ARBITRAGE.    ALS U EN MICROSOFT DOE NIET IS VERHOLPEN GESCHILLEN DOOR INFORMELE ONDERHANDELINGEN OF IN KLEINE VORDERINGEN HOF, WORDT EEN ANDERE HOEVEELHEID VOOR HET OPLOSSEN VAN HET GESCHIL UITGEVOERD UITSLUITEND DOOR BINDENDE ARBITRAGE. U GEEFT VAN RECHTS NAAR ALLE GESCHILLEN LITIGATE (OF DEELNEMEN IN ALS LID PARTIJEN OF LES) IN HOF VOORDAT U EEN RECHTER OF JURY. In plaats daarvan worden alle geschillen opgelost voordat u een neutrale arbitrage, waarvan de beslissing definitief, behalve voor een beperkte rechts van aantrekkelijker maken onder de federale arbitrage Act worden. Een bevoegde rechter via de partijen mogelijk van de arbitrage award afdwingen.

 11. GROEPSVORDERING.    ELKE PROCEDURE VOOR HET OPLOSSEN OF GESCHILLEN IN EEN FORUM LITIGATE WORDT UITSLUITEND OP INDIVIDUELE BASIS UITGEVOERD. U NOCH MICROSOFT IS WILLEN GESCHILLEN GEHOORD ALS CLASS ACTIE, PRIVÉ ADVOCAAT ALGEMEEN ACTIE, OF IN EEN ANDERE PROCEDURE WAARIN EEN PARTIJ WORDEN VERWERKT OF WIL ACT IN EEN VERTEGENWOORDIGER CAPACITEIT HEBBEN. GEEN ARBITRAGE OF DE PROCEDURE WORDT GECOMBINEERD MET EEN ANDER ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN ALLE PARTIJEN BIJ ALLE BETROKKEN ARBITRATIONS OF PROCEDURE.

 12. Arbitrageprocedure, kosten en vergoedingen.    Arbitrage zal worden verricht door de American Arbitration Association (AAA) volgens de voorschriften voor commerciële arbitrage van de AAA en in veel gevallen volgens de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen van de AAA. Voor meer informatie raadpleegt u de website van American Arbitration Association of 1-800-778-7879 bellen. Bij een geschil van $ 75.000 of minder vergoedt Microsoft onverwijld uw griffiekosten en betaalt Microsoft de AAA- en arbitragekosten. U en Microsoft akkoord met de voorwaarden procedures, kosten en vergoedingen bij Microsoft Legal and Corporate Affairs-website. Als u wilt beginnen arbitrage, door het formulier beschikbaar op verzoek om arbitrage voordat de American Arbitration Association voor Microsoft-Software, -producten en Services met Arbitrageovereenkomst naar de AAA te verzenden. U gaat ermee akkoord alleen arbitrage aan te vragen in het land waar u woonachtig bent of in King County, Washington. Microsoft zal alleen arbitrage aanvragen in het land waar u woonachtig bent.

 13. Vorderingen en geschillen moeten worden opgeslagen binnen een jaar.    Voor zover die wettelijk, een claimen of geschil onder deze overeenkomst waaraan sectie B is van toepassing moet worden ingediend binnen een jaar in kleine vorderingen Hof (sectie B.3) of in arbitrage (sectie B.4). De periode van een jaar begint wanneer het claimen of kennisgeving van geschil eerst kan worden gearchiveerd. Als een claimen of geschil niet wordt ingediend binnen een jaar, is het voorgoed geblokkeerd.

 14. Scheidbaarheid.    Indien de verklaring van afstand van groepsvordering als genoemd in Artikel B.5 onwettig of niet uitvoerbaar wordt geacht met betrekking tot alle of enkele onderdelen van een geschil, is Artikel B (Arbitrage) niet van toepassing op deze onderdelen. In plaats daarvan worden deze onderdelen afgescheiden en aanhangig gemaakt bij een rechtbank en worden de resterende onderdelen voorgelegd voor arbitrage. Indien een andere bepaling van Artikel B onwettig of niet uitvoerbaar wordt geacht, wordt deze bepaling afgescheiden en blijven de overige bepalingen van Artikel B volledig van kracht.

 15. TOEPASSELIJK RECHT

Het recht van de staat of het land waarin u woonachtig bent, is van toepassing op alle vorderingen en geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst, met inbegrip van vorderingen wegens contractbreuk, op grond van klantenrecht, mededingingsrecht, wettelijk impliciete garanties, wegens ongerechtvaardigde verrijking en onrechtmatige daad. Als u de software in een ander land hebt aangeschaft, is het recht van dat land van toepassing. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Mogelijk hebt u andere rechten, waaronder consumentenrechten, volgens het recht van uw staat of land. Mogelijk hebt u ook rechten jegens de partij waarvan u de software hebt gekocht. Deze overeenkomst kan dergelijke andere rechten niet wijzigen, inden het recht van uw staat of land dit niet toestaat.

 1. EERSTE GEBRUIK EN UPDATES

 2. Eerste gebruik.    U kunt de software krijgen alleen uit de Microsoft Store. Nadat u de software hebt geïnstalleerd, kunt u daarin ‘Licentieopties’ onder ‘Instellingen’ openen voor meer informatie over de licentie.

 3. Updates.    U kunt alleen updates of upgrades voor de software van de Microsoft Storekrijgen. Zie Microsoft Store gebruiksvoorwaardenvoor meer informatie.

 4. INTERNETFUNCTIES; PRIVACY

Voor de volgende softwarefuncties worden internetprotocollen gebruikt, die computergegevens naar Microsoft (of haar leveranciers of serviceproviders) verzenden, zoals uw IP-adres, het type besturingssysteem, het type browser, de naam en versie van de software die u gebruikt, en de taalcode van de computer waarop u de software hebt geïnstalleerd. Microsoft gebruikt deze gegevens om de op Internet gebaseerde functies beschikbaar te maken, overeenkomstig onze privacyverklaring, klikt u op de Privacyverklaring van Microsoft. Sommige op internet gebaseerde functies kunnen op een later tijdstip geleverd worden via de Windows Update service van Microsoft.

 1. Toestemming voor op internet gebaseerde services.    De hieronder in onze privacyverklaring beschreven softwarefuncties maken via internet verbinding met computersystemen van Microsoft of van de serviceprovider. In sommige gevallen ontvangt u geen afzonderlijke melding wanneer verbinding wordt gemaakt. In sommige gevallen kunt u deze functionaliteit uitschakelen of niet gebruiken. Zie de privacyverklaring weergeven op de Privacyverklaring van Microsoftvoor meer informatie over deze functies. DOOR DEZE FUNCTIONALITEIT TE GEBRUIKEN GAAT U AKKOORD MET HET VERZENDEN VAN DEZE GEGEVENS. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u te identificeren of contact met u op te nemen.

 2. Programma voor kwaliteitsverbetering (CEIP)   . Deze software maakt gebruik van CEIP. Met CEIP wordt automatisch informatie naar Microsoft verzonden over uw hardware en de manier waarop u deze software gebruikt. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om u te identificeren of om contact met u op te nemen. Daarnaast downloadt CEIP regelmatig een klein bestand op de computer. Met dit bestand kan Microsoft informatie verzamelen over problemen die u ondervindt tijdens het gebruik van de software. Indien beschikbaar wordt ook automatisch nieuwe Help-informatie over fouten gedownload.

 3. Online functies en inhoud.    Functies in de software kunnen verwante inhoud ophalen bij Microsoft en aan u leveren. Voorbeelden van deze functies zijn illustraties, sjablonen, online cursussen, online ondersteuning en hulp. Deze informatie wordt gebruikt om u de door u gevraagde inhoud te leveren en voor het verbeteren van onze services. U kunt ervoor kiezen deze online functies en inhoud niet te gebruiken. Zie de Privacyverklaring waarnaar aan het eind van deze overeenkomst een koppeling is opgenomen voor meer informatie.

 4. Cookies.    Als u online functies in de software gebruikt, zoals online Help- en ondersteuningsfuncties en sjablonen, worden mogelijk cookies geïnstalleerd. Als u wilt weten hoe u cookies kunt blokkeren, beheren en verwijderen, leest u het gedeelte over cookies in de OneNote-privacyverklaring die u kunt openen via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst.

 5. OneNote op Windows 8.    Indien u de software gebruikt op een apparaat met Windows 8 en indien u de online functies en inhoud van de software hebt ingeschakeld, meldt u zich bij het aanmelden op Windows 8 met een Microsoft-account automatisch aan voor de software met hetzelfde Microsoft-account. Hiermee kunt u online bestanden opslaan en openen in OneDrive zonder dat u wordt gevraagd om opnieuw de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Microsoft-account in te voeren. Raadpleeg voor meer informatie onze Privacyverklaring, die u kunt openen via de koppeling aan het eind van deze overeenkomst.

 6. Misbruik van op internet gebaseerde services.    U mag deze services niet op zodanige wijze gebruiken dat deze daardoor worden beschadigd of ontoegankelijk worden voor anderen. U mag de services niet gebruiken om te proberen op enigerlei wijze onbevoegd toegang te verkrijgen tot services, gegevens, accounts of netwerken.

 • AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN

  1. Programma's van andere leveranciers.    De software kan programma's van andere leveranciers bevatten die Microsoft, niet een dergelijke andere leverancier, aan u in licentie geeft krachtens deze overeenkomst. Kennisgevingen betreffende programma’s van andere leveranciers zijn uitsluitend ad info opgenomen.

  2. Lettertypen.    De software bevat lettertypen die u kunt gebruiken om inhoud weer te geven. U kunt lettertypen alleen insluiten voor zover toegestaan door de insluitingsbeperkingen in de lettertypen.

  3. Media-elementen.    Microsoft verleent u een licentie om media-elementen (afbeeldingen, illustraties, animaties, geluid, muziek, videoclips, sjablonen en andere vormen van inhoud) die bij de software worden geleverd te kopiëren, te verspreiden, uit te voeren en weer te geven in projecten en documenten, maar het is niet toegestaan: (i) kopieën van media-elementen afzonderlijk of in een product (als die media-elementen het hoofdbestanddeel van het product vormen) te verkopen, in licentie te geven of te distribueren; (ii) uw klanten het recht te verlenen de media-elementen verder in licentie te geven of te distribueren; (iii) voor commerciële doeleinden media-elementen in licentie te geven of te distribueren die de beeltenis bevatten van herkenbare personen, regeringen, logo's, handelsmerken of emblemen, of deze typen beeltenissen te gebruiken op een wijze die de indruk wekt dat deze een goedkeuring van of associatie met uw product, entiteit of activiteiten inhoudt; of (iv) obscene of aanstootgevende werken te maken met behulp van de media-elementen. Op andere media-elementen, die op Office.com of op andere websites toegankelijk zijn via softwarefuncties, zijn de voorwaarden van die websites van toepassing.

 • GEOGRAFISCHE EN EXPORTBEPERKINGEN

Als er een geografische regio is aangegeven voor uw software, mag u de software alleen in de betreffende regio gebruiken. Daarnaast dient u zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -voorschriften die van toepassing zijn op de software, met inbegrip van beperkingen met betrekking tot bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Voor meer informatie over geografische en exportbeperkingen, gaat u naar Hoe weet u website en exporteren van de Microsoft-website.

 1. PROCEDURES VOOR ONDERSTEUNING EN RESTITUTIE

Microsoft biedt beperkte ondersteuning voor software zoals beschreven op Microsoft Support.

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst (samen met de voorwaarden bij softwaresupplementen, updates en services die worden geleverd door Microsoft, en die u gebruikt) en de voorwaarden vervat in webkoppelingen in deze overeenkomst, vormen de volledige overeenkomst voor de software en al dergelijke supplementen, updates en services (tenzij Microsoft andere voorwaarden levert bij dergelijke supplementen, updates of services). U kunt deze overeenkomst na het starten van uw software bekijken door in de software naar ‘Licentieopties’ onder ‘Instellingen’ te gaan. U kunt de voorwaarden na het starten van de software en uw acceptatie ervan ook bekijken via een van de koppelingen in deze overeenkomst. U verklaart hierbij dat u voor elke service of meegeleverde app waarop deze overeenkomst en specifieke voorwaarden waarnaar in deze overeenkomst via een koppeling wordt verwezen van toepassing zijn, de voorwaarden voor de betreffende service zult lezen voordat u deze gebruikt. Door uw gebruik van de service aanvaardt u deze overeenkomst en de voorwaarden waarnaar daarin via koppelingen wordt verwezen. Deze koppelingen zijn:

GEEN GARANTIES

De software is licentie "als-is." U op eigen risico van het gebruik van deze. Microsoft biedt geen expliciete garanties garanties of voorwaarden. Het volledige risico de kwaliteit en prestaties van de software is met u. Moet de software bewijzen defect, u wordt ervan uitgegaan dat de gehele kosten van alle nodig onderhoud of reparatie. U moet mogelijk extra consumentenbescherming onder toepasselijk recht die deze overeenkomst niet wijzigen. Voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht, wijst Microsoft alle impliciete garanties, inclusief de computers van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en inbreuk op.

BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING EN VERHAALMOGELIJKHEDEN. Als u een basis voor het herstellen van schade van Microsoft of haar leveranciers hebt, kunt u alleen directe schade snel aan de VS $5,00 kunt herstellen. U kunt een andere schade, GEVOLGSCHADE, winst waaronder, speciale, indirecte of incidentele schade niet herstellen.

Deze beperking geldt voor:

 • alles met betrekking tot de software, services, inhoud (inclusief code) op internetsites van derden of programma's van derden, en

 • vorderingen wegens wanprestatie, garanties of voorwaarden; risico-aansprakelijkheid, nalatigheid, onjuiste voorstelling van zaken, verzuim, overtreding of andere onrechtmatige daad; overtreding van wet- of regelgeving; of onrechtmatige verrijking; alles voor zover toegestaan volgens toepasselijk recht.

De beperking geldt ook wanneer Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had behoren te zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Het is mogelijk dat de bovengenoemde beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade, gevolgschade of andere schade niet is toegestaan.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×