Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Geeft als resultaat een waarde van het type Double die de gewijzigde interne rentabiliteit aangeeft van een reeks periodieke geldstromen (betalingen en ontvangsten).

Syntaxis

GIR( waarden (); financieringsrente; herinvesteringsrente)

De syntaxis van de functie GIR heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

waarden ()

Vereist. Matrix van Double waarmee geldstroomwaarden worden aangegeven. De matrix moet ten minste één negatieve waarde (een betaling) en één positieve waarde (een ontvangst) bevatten.

finance_rate

Verplicht. Geef het dubbele rentepercentage op dat wordt betaald als kosten voor het maken van kosten.

reinvest_rate

Verplicht. Geef het dubbele rentepercentage op dat wordt ontvangen bij winst uit de herinvestering van cashflows.


Opmerkingen

De gewijzigde interne interne return is de interne interne return wanneer betalingen en ontvangsten tegen verschillende tarieven worden betaald. Met de functie GIR wordt zowel rekening gehouden met de investeringskosten(finance_rate)als met het rentepercentage dat is ontvangen over de herinvestering van cashflows(reinvest_rate).

De finance_rate en reinvest_rate zijn percentages uitgedrukt in decimale waarden. Bijvoorbeeld: 12 procent wordt uitgedrukt als 0,12.

De functie GIR gebruikt de volgorde van waarden binnen de matrix om de volgorde van betalingen en ontvangsten te interpreteren. Voer de waarden voor betalingen en ontvangen daarom in de juiste volgorde in.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie GIR gebruikt om de gewijzigde interne interne return te retourneren voor een reeks cashflows in de matrix Values(). LoanAPR vertegenwoordigt de laatste rente en InvAPR het rentepercentage dat is ontvangen over de herinvestering.

Dim LoanAPR, InvAPR, Fmt, RetRate, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
LoanAPR = .1 ' Loan rate.
InvAPR = .12 ' Reinvestment rate.
Fmt = "#0.00" ' Define money format.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate internal rate.
RetRate = MIRR(Values(), LoanAPR, InvAPR)
Msg = "The modified internal rate of return " & _
"for these five cash flows is"
Msg = Msg & Format(Abs(RetRate) * 100, Fmt) & "%."
' Display internal return rate.
MsgBox Msg

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×