MODUS, functie

Stel dat u wilt weten hoeveel vogelsoorten het meest voorkomen in een steekproef van vogeltellingen in een kritiek wetland gedurende een periode van 30 jaar, of dat u wilt weten hoeveel vogelsoorten het vaakst telefoongesprekken voeren in een ondersteuningscentrum buiten piekuren. Gebruik de functie MODUS om de modus van een groep getallen te berekenen.

MODUS geeft de meest voorkomende (repeterende) waarde in een matrix of gegevensbereik als resultaat.

Belangrijk: Deze functie is vervangen door een of meer nieuwe functies die nauwkeuriger zijn en een duidelijkere naam hebben. Deze functie is op dit moment nog beschikbaar ten behoeve van compatibiliteit met eerdere versies, maar u wordt aangeraden om vanaf nu de nieuwe functies te gebruiken, omdat deze functie mogelijk in een toekomstige versie van Excel wordt verwijderd.

Zie MODUS.MEERV, functie en MODUS.ENKELV, functie voor meer informatie over de nieuwe functies.

Syntaxis

MODUS(getal1;[getal2];...)

De syntaxis van de functie MODUS heeft de volgende argumenten:

  • getal1     Vereist. Het eerste getalargument waarvoor u de modus wilt berekenen.

  • getal2, ...     Optioneel. Getalargumenten 2 tot 255 waarvan u de modus wilt berekenen. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door komma's.

Opmerkingen

  • Argumenten zijn getallen of namen, matrices, of verwijzingen die getallen bevatten.

  • Als een matrix- of verwijzingsargument tekst, logische waarden of lege cellen bevat, worden deze waarden genegeerd. Cellen met de waarde 0 worden echter wel in de berekening opgenomen.

  • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, geven een foutwaarde als resultaat.

  • Als de gegevensverzameling geen identieke gegevens bevat, geeft MODUS de foutwaarde #N/B als resultaat.

De functie MODUS geeft de centrale tendens, ofwel de middelste waarde van een groep getallen in een statistische verdeling. De drie meest gangbare waarden van de centrale tendens zijn:

  • Gemiddelde     dit is het rekenkundige gemiddelde en wordt berekend door een groep getallen op te tellen en vervolgens te delen door het aantal getallen. Bijvoorbeeld: het gemiddelde van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 30 gedeeld door 6, wat 5 is.

  • Mediaan     dit is het middelste getal van een groep getallen; Dat wil zeggen dat de helft van de getallen een waarde heeft die groter is dan de mediaan en de helft van de getallen een waarde heeft die kleiner is dan de mediaan. De mediaan van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is bijvoorbeeld 4.

  • Modus     is het meestvoorkomende getal van een groep getallen. Voorbeeld: de modus van 2, 3, 3, 5, 7 en 10 is 3.

Bij een symmetrisch verdeelde groep getallen zijn al deze waarden voor centrale tendens gelijk. Bij een scheef verdeelde groep getallen kunnen deze waarden verschillen.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

5,6

4

4

3

2

4

Formule

Beschrijving

Resultaat

=MODUS(A2:A7)

Modus, dat wil zeggen het meest voorkomende getal in de bovenstaande lijst

4

Meer hulp nodig?

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×