Als u in Access-bureaubladdatabases uw opties voor documentvensters hebt ingesteld om overlappende vensters te gebruiken in plaats van documenten met tabbladen, kunt u de macroactie VensterVerplaatsenEnVenstergrootteWijzigen gebruiken om het actieve venster te verplaatsen of de grootte ervan te wijzigen. Zie de sectie 'Opmerkingen' voor meer informatie over het instellen van opties voor documentvensters.

Opmerking: Deze macroactie kan niet worden toegepast op programmacodevensters in de Visual Basic Editor. Zie het onderwerp over de eigenschap WindowState voor meer informatie over hoe u programmacodevensters kunt manipuleren.

Opmerking: Vanaf Access 2010 is de naam van de macroactie FormaatVerplaatsen gewijzigd in VensterVerplaatsenEnVenstergrootteWijzigen.

Opmerking: De macroactie VensterVerplaatsenEnVenstergrootteWijzigen is niet beschikbaar in Access-web-apps.

Instelling

De macroactie VensterVerplaatsenEnVenstergrootteWijzigen heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Rechts

De nieuwe horizontale positie van de linkerbovenhoek van het venster, gemeten vanaf de linkerrand van het venster. Voer de positie in de argumentvak Rechts in.

Omlaag

De nieuwe verticale positie van de linkerbovenhoek van het venster, gemeten vanaf de bovenrand van het venster.

Breedte

De nieuwe breedte van het venster.

Hoogte

De nieuwe hoogte van het venster.


Als u een argument leeg laat, wordt in Access gebruikgemaakt van de huidige instelling van het venster.

U moet een waarde invoeren voor ten minste één argument.

Opmerking: Elke afmeting wordt weergegeven in inches of in centimeters, afhankelijk van de landinstellingen in het Configuratiescherm van Windows.

Opmerkingen

Als u een toepassing wilt instellen voor het gebruik van overlappende vensters in plaats van documenten met tabbladen, gebruikt u de volgende procedure:

  1. Klik op Bestand > Opties.

  2. Klik op Huidige database.

  3. Klik in de sectie Toepassingsopties onder Opties voor documentvensters op Overlappende vensters.

  4. Klik op OK, sluit de database en open de database vervolgens opnieuw.

Deze actie is vergelijkbaar met klikken op Verplaatsen of Grootte in het systeemmenu voor het venster. Met de menuopdrachten kunt u de pijltoetsen op het toetsenbord gebruiken om het venster te verplaatsen of het formaat van het venster te wijzigen. Met de macroactie VensterVerplaatsenEnVenstergrootteWijzigen voert u de afmetingen voor de positie en het formaat rechtstreeks in. U kunt ook de muis gebruiken om vensters te verplaatsen en het formaat van vensters aan te passen.

U kunt deze macroactie voor elk venster in elke weergave gebruiken.

Tips

  • Als u een venster wilt verplaatsen zonder het formaat van het venster te wijzigen, voert u waarden in voor de argumenten Rechts en Omlaag, maar laat u de argumenten Breedte en Hoogte leeg.

  • Als u het formaat van een venster wilt wijzigen zonder dit te verplaatsen, voert u waarden in voor de argumenten Breedte en Hoogte, maar laat u de argumenten Rechts en Omlaag leeg.

Als u de macroactie VensterVerplaatsenEnVenstergrootteWijzigen wilt uitvoeren in een VBA-module (Visual Basic for Applications), gebruikt u de methode FormaatVerplaatsen van het object DoCmd.

Voorbeeld

Formulieren synchroniseren met een macro

Met de volgende macroacties wordt in de rechterbenedenhoek van het formulier Leveranciers een formulier met een productlijst geopend, waarin de producten van de huidige leverancier worden weergegeven. U ziet hoe de acties Echo, Berichtvak, NaarBesturingselementGaan, MacroStoppen, FormulierOpenen en VensterVerplaatsenEnVenstergrootteWijzigen worden gebruikt. Daarnaast ziet u het gebruik van een voorwaardelijke expressie met de acties Berichtvak, NaarBesturingselementGaan en MacroStoppen. Deze macro moet worden gekoppeld aan de knop Producten beoordelen in het formulier Leveranciers.

Voorwaarde

Actie

Argumenten: instelling

Opmerking

Echo

Echo ingeschakeld: nee

Bijwerken van scherm stoppen tijdens het uitvoeren van de macro.

IsNull([Leveranciers-id])

Berichtvak

Bericht: Ga naar het record van de leverancier van wie u de producten wilt bekijken en klik vervolgens nogmaals op de knop Producten beoordelen.

Pieptoon: Ja

Type: Geen

Titel: Een leverancier selecteren

Een bericht weergeven als het formulier Leveranciers momenteel geen leverancier bevat.

NaarBesturingselementGaan

Naam van besturingselement: NaamBedrijf

De focus verplaatsen naar het besturingselement NaamBedrijf.

...

MacroStoppen

De macro stoppen.

FormulierOpenen

Formuliernaam: Productlijst

Weergave: Gegevensblad

Filternaam:

WHERE-voorwaarde: [Leveranciers-id] = [Formulieren]! [Leveranciers]! [Leveranciers-id]

Gegevensmodus: Alleen lezen

Venstermodus: Normaal

Het formulier Productlijst openen en de producten van de huidige leverancier weergeven.

VensterVerplaatsenEnVenstergrootteWijzigen

Rechts: 0,7799"

Omlaag: 1,8"

Het formulier Productlijst in de rechterbenedenhoek van het formulier Leveranciers plaatsen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×