Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Geeft het aantal volledige werkdagen tussen twee datums als resultaat, met parameters om aan te geven welke en hoeveel dagen weekenddagen zijn. Weekenddagen en dagen die zijn opgegeven als feestdagen worden niet als werkdagen beschouwd.

Syntaxis

NETWERKDAGEN.INTL(begindatum, einddatum, [weekend], [feestdagen])

De syntaxis van de functie NETWERKDAGEN.INTL heeft de volgende argumenten:

  • begindatum en einddatum    Vereist. De datums waarvoor het verschil moet worden berekend. De begindatum kan eerder zijn dan, gelijk aan of later dan de einddatum.

  • weekend    Optioneel. Geeft de dagen van de week aan die weekenddagen zijn en niet worden opgenomen in het aantal volledige werkdagen tussen de begindatum en de einddatum. Weekend is een weekendgetal of een tekenreeks die aangeeft wanneer weekenden voorkomen.

    Weekendgetalwaarden geven de volgende weekenddagen aan:

Weekendgetal

Weekenddagen

1 of niets

zaterdag, zondag

2

zondag, maandag

3

maandag, dinsdag

4

dinsdag, woensdag

5

woensdag, donderdag

6

donderdag, vrijdag

7

vrijdag, zaterdag

11

alleen zondag

12

alleen maandag

13

alleen dinsdag

14

alleen woensdag

15

alleen donderdag

16

alleen vrijdag

17

alleen zaterdag

Weekendtekenreekswaarden zijn zeven tekens lang en elk teken in de tekenreeks vertegenwoordigt een dag van de week, te beginnen met maandag. 1 vertegenwoordigt een niet-werkdag en 0 staat voor een werkdag. Alleen de tekens 1 en 0 zijn toegestaan in de tekenreeks. Als u 11111111 gebruikt, wordt altijd 0 als rendement gebruikt.

Als u bijvoorbeeld 0000011 gebruikt, is het resultaat een weekend van zaterdag en zondag.

  • feestdagen    Optioneel. Een optionele set van een of meer datums die moeten worden uitgesloten van de kalender met werkdagen. feestdagen moet een cellenbereik zijn dat de datums bevat, of een matrixconstante van de seriële waarden die deze datums aangeven. De volgorde van datums of seriële waarden in vakantiedagen kan willekeurig zijn.

Opmerkingen

  • Als begindatum later is dan einddatum, is het resultaat een negatieve waarde en is de grootte het aantal volledige werkdagen.

  • Als begindatum buiten het bereik voor de huidige datumbasiswaarde valt, geeft NETWERKDAGEN.INTL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als einddatum buiten het bereik valt voor de huidige datumbasiswaarde, geeft NETWERKDAGEN.INTL de foutwaarde #GETAL! als resultaat.

  • Als een weekendtekenreeks een ongeldige lengte heeft of ongeldige tekens bevat, geeft NETWERKDAGEN.INTL de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Formule

Beschrijving

Resultaat

=NETWERKDAGEN.INTL(DATUM(2006,1,1),DATUM(2006,1,31))

Geeft 22 toekomstige werkdagen als resultaat. Er worden 9 vrije dagen (weekends) afgetrokken (5 zaterdagen en 4 zondagen) van het totaal van 31 dagen tussen de twee datums. Zaterdag en zondag worden standaard als vrije dag beschouwd.

22

=NETWERKDAGEN.INTL(DATUM(2006,2,28),DATUM(2006,1,31))

Geeft -21 als resultaat, wat wil zeggen: 21 werkdagen in het verleden.

-21

=NETWERKDAGEN.INTL(DATUM(2006,1,1),DATUM(2006,2,1),7,{"2006/1/2","2006/1/16"})

Resulteert in 22 toekomstige werkdagen door 10 niet-werkersdagen (4 vrijdagen, 4 zaterdagen, 2 feestdagen) op te halen uit de 32 dagen tussen 1 januari 2006 en 1 februari 2006. Hiermee wordt het argument 7 gebruikt voor het weekend, dat vrijdag en zaterdag is. Er zijn ook twee feestdagen in deze periode.

22

=NETWERKDAGEN.INTL(DATUM(2006,1,1),DATUM(2006,2,1),"0010001",{"2006/1/2","2006/1/16"})

Geeft 22 toekomstige werkdagen als resultaat. Het betreft hier dezelfde periode als hierboven, maar met zondag en woensdag als weekenddagen.

20

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×