Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In dit artikel worden de syntaxis van de formule en het gebruik van de functie NHW in Microsoft Excel beschreven.

Beschrijving

Berekent de huidige nettowaarde van een investering met een discontopercentage en een reeks toekomstige betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden).

Syntaxis

NHW(rente;waarde1;[waarde2];...)

De syntaxis van de functie NHW heeft de volgende argumenten:

 • rente Vereist. Het discontopercentage over één termijn.

 • waarde1, waarde2,...    waarde1 is vereist, de volgende waarden zijn optioneel. 1 tot 254 argumenten die de betalingen en inkomsten weergeven.

  • De transacties met waarde1; waarde2;... moeten met regelmatige tussenpozen en aan het einde van elke termijn plaatsvinden.

  • NHW gebruikt de volgorde van waarde1; waarde2;... om de volgorde van de cashflows te bepalen. Zorg ervoor dat u de betalingen en inkomsten in de juiste volgorde invoert.

  • Argumenten die lege cellen zijn, logische waarden of getallen die als tekst zijn ingevoerd, foutwaarden en tekst die niet in getallen kunnen worden omgezet, worden niet in de berekening opgenomen.

  • Als een matrix of verwijzing als argument is opgegeven, worden alleen de getallen in die matrix of verwijzing gebruikt. Lege cellen, logische waarden, tekst of foutwaarden in de matrix of de verwijzing worden genegeerd.

Opmerkingen

 • De NHW-investering begint één termijn voor de datum van de cashflow van waarde1 en eindigt met de laatste cashflow in de lijst. De berekening van NHW is gebaseerd op toekomstige cashflows. Als de eerste cashflow aan het begin van de eerste termijn plaatsvindt, moet de eerste waarde worden opgeteld bij het resultaat van NHW, en niet als waarde-argument worden opgegeven. Zie de volgende voorbeelden voor meer informatie.

 • Als n staat voor het aantal cashflows in de lijst van waarden, ziet de vergelijking voor NHW er als volgt uit:

  Vergelijking

 • NHW is vergelijkbaar met de functie HW. Het belangrijkste verschil tussen beide functies is dat bij HW cashflows aan het begin of aan het einde van elke termijn kunnen plaatsvinden. In tegenstelling tot de variabele cashflows van NHW, moeten de cashflows bij HW gedurende de gehele looptijd van de investering gelijk blijven. Zie HW voor meer informatie over annuïteiten en financiële functies.

 • NHW is tevens verwant met de functie IR. Met IR berekent u de rente waarvoor NHW gelijk is aan 0: NHW(IR(...); ...)=0.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Beschrijving

0,1

Jaarlijks discontopercentage

-10000

Aanschafkosten van de investering één jaar na heden

3000

Rentabiliteit in het eerste jaar

4200

Rentabiliteit in het tweede jaar

6800

Rentabiliteit in het derde jaar

Formule

Beschrijving

Resultaat

=NHW(A2; A3; A4; A5; A6)

De huidige nettowaarde van deze investering

€ 1.188,44

Voorbeeld 2

Gegevens

Beschrijving

0,08

Jaarlijks discontopercentage. Dit zou het inflatiepercentage kunnen zijn of het rentepercentage van een andere investering.

-40000

Aanschafkosten van de investering

8000

Rentabiliteit in het eerste jaar

9200

Rentabiliteit in het tweede jaar

10000

Rentabiliteit in het derde jaar

12000

Rentabiliteit in het vierde jaar

14500

Rentabiliteit in het vijfde jaar

Formule

Beschrijving

Resultaat

=NHW(A2; A4:A8)+A3

De huidige nettowaarde van deze investering

€ 1.922,06

=NHW(A2; A4:A8; -9000)+A3

De huidige nettowaarde van deze investering met in het zesde jaar een verlies van € 9.000

(€ 3.749,47)

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×