Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Of u nu begint met een Microsoft-sjabloon of een eigen bijwerkt, de ingebouwde hulpprogramma's van Word helpen u sjablonen bij te werken aan uw behoeften. Als u de sjabloon wilt bijwerken, opent u het bestand, brengt u de gewenste wijzigingen aan en slaat u de sjabloon op.

In Microsoft Word kunt u een sjabloon maken door een document op te slaan als een .dotx-bestand, .dot-bestand of een .dotm-bestand (met een .dotm-bestand kunt u macro's inschakelen in het bestand).

 1. Klik op Bestand > Openen.

 2. Dubbelklik op Deze pc. (In Word 2013, dubbelklikt u op Computer.)

 3. Blader naar de mapAangepaste Office-sjablonen. Deze map vindt u onder Mijn documenten.

 4. Klik op uw sjabloon en klik op Openen.

 5. Breng de gewenste wijzigingen aan, en sla de sjabloon op en sluit de sjabloon.

Inhoudsbesturingselementen toevoegen aan een sjabloon

U kunt sjablonen flexibel maken door inhoudsbesturingselementen toe te voegen en te configureren, zoals besturingselementen voor tekst met opmaak, afbeeldingen, vervolgkeuzelijsten of datumkiezers.

Zo kunt u een sjabloon maken met een vervolgkeuzelijst. Als u aangeeft dat de lijst mag worden gewijzigd, kunnen andere mensen de opties in de lijst aanpassen aan hun behoeften.

Opmerking: Als inhoudsbesturingselementen niet beschikbaar zijn, hebt u mogelijk een document of sjabloon geopend die is gemaakt in een eerdere versie van Word. Als u inhoudsbesturingselementen wilt gebruiken, moet u het document converteren naar de bestandsindeling Word 2013 door te klikken op Bestand > Info > Converteren en vervolgens op OK te klikken. Nadat u het document of de sjabloon hebt geconverteerd, slaat u het op.

U kunt pas inhoudsbesturingselementen toevoegen als het tabblad Ontwikkelaars wordt weergegeven.

 1. Klik op Bestand > Opties > Lint aanpassen.

 2. Klik onder Het lint aanpassen op Hoofdtabbladen.

 3. Schakel in de lijst het selectievakjeOntwikkelaars in en klik op OK.

Het tabblad Ontwikkelaars weergeven op het lint van Word

Inhoudsbesturingselementen toevoegen

Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus en voeg de gewenste besturingselementen in.

De knop Ontwerpmodus

Een tekstbesturingselement invoegen waarin gebruikers tekst kunnen typen

In een inhoudsbesturingselement voor tekst met opmaak kunnen gebruikers tekst opmaken als vet of cursief en kunnen ze meerdere alinea's typen. Als u wilt beperken wat gebruikers kunnen toevoegen, voegt u het inhoudsbesturingselement voor tekst zonder opmaak in.

 1. Klik in het document op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Inhoudsbesturingselement voor rich text Inhoudsbesturingselement voor tekst met opmaak of het besturingselement voor tekst zonder opmaak besturingselement voor tekst zonder opmaak.

Een afbeeldingsbesturingselement invoegen
 1. Klik op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Afbeeldingsbesturingselement afbeeldingsbesturingselement.

Een keuzelijst met invoervak of een vervolgkeuzelijst invoegen

In een keuzelijst met invoervak kunnen gebruikers een selectie maken in een lijst met keuzen die u opgeeft of kunnen ze eigen gegevens invoeren. In een vervolgkeuzelijst kunnen gebruikers alleen selecteren in de lijst met keuzen.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op inhoudsbesturingselement met invoervak Inhoudsbesturingselement voor een keuzelijst met invoervak of Inhoudsbesturingselement voor vervolgkeuzelijsten Inhoudsbesturingselement voor vervolgkeuzelijsten.

 2. Selecteer het inhoudsbesturingselement en klik vervolgens op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Eigenschappen voor besturingselementen

 3. Klik onder Eigenschappen voor keuzelijst met invoervak of Eigenschappen voor vervolgkeuzelijst op Toevoegen om de lijst met keuzemogelijkheden te maken.

 4. Typ een keuzemogelijkheid in het vak Weergavenaam, zoals Ja, Nee of Misschien. Herhaal deze stap totdat alle gewenste keuzemogelijkheden in de vervolgkeuzelijst staan.

 5. Vul andere gewenste eigenschappen in.

Opmerking: Als u het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt inschakelt, kunnen gebruikers niet op een keuze klikken.

Een datumkiezer invoegen
 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement voor de datumkiezer wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op het Inhoudsbesturingselement voor een datumkiezerDatumkiezer-inhoudsbesturingselement .

Een selectievakje invoegen
 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement van het selectievakje wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op inhoudsbesturingselement voor selectievakjes Inhoudsbesturingselement voor een selectievakje.

Een besturingselement voor een galerie met bouwstenen invoegen

U kunt besturingselementen voor bouwstenen gebruiken wanneer u wilt dat mensen een bepaald tekstblok kiezen.

Bouwsteenbesturingselementen zijn bijvoorbeeld handig als u een contractsjabloon instelt en u verschillende standaardteksten moet toevoegen, afhankelijk van de specifieke vereisten van het contract. U kunt inhoudsbesturingselementen voor tekst met opmaak maken voor elke versie van de standaardtekst. Vervolgens kunt u een besturingselement voor de bouwsteengalerie gebruiken als container voor de inhoudsbesturingselementen voor tekst met opmaak.

U kunt een bouwsteenbesturingselement ook gebruiken in een formulier.

 1. Klik op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Inhoudsbeheer van bouwstenengalerie Inhoudsbesturingselement voor bouwstenen.

 3. Selecteer het inhoudsbesturingselement door erop te klikken.

 4. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Eigenschappen voor besturingselementen

 5. Klik op de galerie en de categorie voor de bouwstenen die u beschikbaar wilt maken in het besturingselement voor bouwstenen.

Eigenschappen voor inhoudsbesturingselementen instellen of wijzigen

 1. Selecteer het inhoudsbesturingselement en klik in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Eigenschappen voor besturingselementen

 2. Geef in het dialoogvenster Eigenschappen van inhoudsbesturingselement aan of het inhoudsbesturingselement kan worden verwijderd of bewerkt door de persoon die uw sjabloon gebruikt.

 3. Als u een aantal inhoudsbesturingselementen of zelfs enkele alinea's of tekstgedeelten bij elkaar wilt houden, selecteert u de besturingselementen of de tekst en klikt u in de groep Besturingselementen op Groeperen.

  de knop groeperen

U hebt bijvoorbeeld een juridisch fragment gemaakt dat uit drie alinea's bestaat. Als u de drie alinea's groepeert met de opdracht Groeperen, kunnen de drie alinea's van het fragment niet worden bewerkt en alleen worden verwijderd als groep.

Instructies toevoegen aan een sjabloon

Als u instructies toevoegt, wordt het gebruik van de sjabloon die u maakt en verspreidt eenvoudiger. U kunt de standaardtekst van de instructies voor de inhoudsbesturingselementen wijzigen.

Voer de volgende handelingen uit om de standaardtekst van de instructies voor de gebruikers van uw sjabloon te wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus in.

  De knop Ontwerpmodus

 2. Klik op het inhoudsbesturingselement waarvan u de instructies wilt aanpassen.

 3. Bewerk de tekst van de tijdelijke aanduiding en maak de tekst op.

 4. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus als u de ontwerpfunctie wilt uitschakelen en de instructies wilt opslaan.

Beveiliging toevoegen aan een sjabloon

U kunt beveiliging instellen voor afzonderlijke inhoudsbesturingselementen in een sjabloon, om te voorkomen dat een bepaald besturingselement of een groep besturingselementen wordt verwijderd of bewerkt. U kunt ook een wachtwoord gebruiken als u de hele inhoud van de sjabloon wilt beveiligen.

Beveiliging instellen voor onderdelen van een sjabloon
 1. Open de sjabloon waarvoor u beveiliging wilt instellen.

 2. Selecteer de inhoudsbesturingselementen waarvoor u het aanbrengen van wijzigingen wilt beperken.

  Tip: Als u meerdere besturingselementen wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de besturingselementen klikt.

 3. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Groeperen en klik nogmaals op Groeperen.

  besturingselement groep

 4. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Eigenschappen voor besturingselementen

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk in het dialoogvenster Eigenschappen van inhoudsbesturingselement onder Vergrendelen:

  • Schakel het selectievakje Inhoudsbesturingselement kan niet worden verwijderd in, zodat de inhoud van het besturingselement kan worden bewerkt, zonder dat het besturingselement zelf uit de sjabloon of uit een document dat op de sjabloon is gebaseerd kan worden verwijderd.

  • Schakel het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt in. Hiermee kunt u het besturingselement verwijderen maar kunt u niet de inhoud van het besturingselement bewerken.

Gebruik deze instelling als u tekst wilt beveiligen als deze is opgenomen. Als u bijvoorbeeld vaak een disclaimer opneemt, kunt u ervoor zorgen dat de tekst hetzelfde blijft en kunt u de disclaimer verwijderen voor documenten waarvoor deze niet is vereist.

Een wachtwoord toewijzen aan een sjabloon

Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat alleen reviewers die het wachtwoord kennen de beveiliging kunnen verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 1. Open de sjabloon waaraan u een wachtwoord wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Bewerking beperken.

 3. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 4. Typ een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en bevestig vervolgens het wachtwoord.

Belangrijk: Als u geen wachtwoord instelt, kan iedereen uw bewerkingsbeperkingen wijzigen.

Gebruik sterke wachtwoorden die een combinatie bevatten van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens. In zwakke wachtwoorden worden deze elementen niet vermengd. Sterk wachtwoord: Y6dh!et5. Zwak wachtwoord: House27. Wachtwoorden moeten uit minstens acht tekens bestaan. Over het algemeen is het zo dat hoe langer wachtwoord een wachtwoord is, des te veiliger het is.

Het is van groot belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, niet nabij de gegevens die erdoor worden beschermd.

Een sjabloon is een type document waarvan automatisch een kopie wordt gemaakt wanneer u het opent.

Een bedrijfsplan is een voorbeeld van een documenttype dat vaak in Word wordt geschreven. In plaats van een geheel nieuwe structuur voor het bedrijfsplan te maken, kunt u een sjabloon gebruiken met vooraf gedefinieerde pagina-indeling, lettertypen, marges en stijlen. U hoeft alleen een sjabloon te openen en de tekst en gegevens in te vullen die specifiek zijn voor uw document. Wanneer u het document opslaat als DOCX- of DOCM-bestand, wordt het gescheiden opgeslagen van de sjabloon waarop het is gebaseerd.

In een sjabloon kunt u secties voor een specifieke doelgroep in plaatsen of verplichte tekst die anderen kunnen gebruiken, evenals inhoudsbesturingselementen, zoals een vooraf gedefinieerde vervolgkeuzelijst of een speciaal logo. U kunt beveiliging instellen voor een sectie van een sjabloon of een wachtwoord instellen voor de hele sjabloon, om te voorkomen dat de inhoud ervan wordt gewijzigd.

Op Office.com vindt u Word sjablonen voor de meeste soorten documenten. Als u een internetverbinding hebt, klikt u op het tabblad Bestand , klikt u op Nieuw en klikt u vervolgens op de gewenste sjablooncategorie. U kunt ook uw eigen sjablonen maken.

U kunt beginnen met een leeg document en dit als sjabloon opslaan of u kunt een sjabloon maken die is gebaseerd op een bestaand document of bestaande sjabloon.

Beginnen met een lege sjabloon

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Klik op Leeg document en klik vervolgens op Maken.

 3. Wijzig zo nodig de instellingen voor marges, paginaformaat en afdrukstand, stijlen en andere opmaakkenmerken.

  U kunt ook inhoudsbesturingselementen (bijvoorbeeld een datumkiezer), instructies en afbeeldingen toevoegen die moeten worden weergegeven in alle nieuwe documenten die u wilt baseren op de sjabloon.

 4. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opslaan als.

 5. Geef een bestandsnaam op voor de nieuwe sjabloon, selecteer Word-sjabloon in de lijst Opslaan als en klik vervolgens op Opslaan.

  Opmerking: U kunt de sjabloon ook opslaan als een Word-sjabloon met ingeschakelde macro's (.dotm-bestand) of een Word 97-2003-sjabloon (.dot-bestand).

 6. Sluit de sjabloon.

 1. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Klik onder Beschikbare sjablonen op Nieuw van bestaand.

 3. Klik op een sjabloon of een document dat overeenkomt met de sjabloon die u wilt maken en klik vervolgens opNieuw.

 4. Wijzig zo nodig de instellingen voor marges, paginaformaat en afdrukstand, opmaakprofielen en andere opmaakkenmerken.

  U kunt ook inhoudsbesturingselementen (bijvoorbeeld een datumkiezer), instructies en afbeeldingen toevoegen die moeten worden weergegeven in alle nieuwe documenten die u wilt baseren op de sjabloon.

 5. Klik op het tabblad Bestand en klik vervolgens op Opslaan als.

 6. Geef een bestandsnaam op voor de nieuwe sjabloon, selecteer Word-sjabloon in de lijst Opslaan als en klik vervolgens op Opslaan.

  Opmerking: U kunt de sjabloon ook opslaan als een Word-sjabloon met ingeschakelde macro's (.dotm-bestand) of een Word 97-2003-sjabloon (.dot-bestand).

 7. Sluit de sjabloon.

Bouwstenen zijn herbruikbare stukken inhoud of andere delen van documenten, die worden opgeslagen in galerieën en die u op elk gewenst moment kunt openen en opnieuw gebruiken. U kunt bouwstenen ook bij sjablonen opslaan en verspreiden.

U kunt bijvoorbeeld een rapportsjabloon maken met daarbij twee verschillende begeleidende brieven. Gebruikers van uw sjabloon kunnen dan een van de brieven kiezen wanneer ze hun eigen rapport maken op basis van de sjabloon.

 1. Als u tevreden bent met het ontwerp van de sjabloon waaraan u bouwstenen wilt toevoegen die gebruikers van de sjabloon naar keuze kunnen invoegen, slaat u de sjabloon op en sluit u deze.

 2. Open de sjabloon.

  Zorg dat de sjabloon geopend blijft waaraan u bouwsteenopties wilt toevoegen voor gebruikers van de sjabloon.

 3. Maak de bouwstenen voor de gebruikers van de sjabloon.

  Wanneer u de gegevens invoert in het dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken, moet u klikken op de sjabloonnaam in de lijst Opslaan in.

 4. Distribueer de sjabloon.

  Wanneer u de sjabloon verzendt of aan anderen ter beschikking stelt, zijn de bouwstenen die u bij de sjabloon hebt opgeslagen beschikbaar in de galerieën die u hebt opgegeven.

U kunt de sjabloon gemakkelijk aanpasbaar maken voor degenen die de sjabloon gaan gebruiken. Dit doet u door inhoudsbesturingselementen toe te voegen en te configureren, zoals besturingselementen voor tekst met opmaak, afbeeldingen, vervolgkeuzelijsten of datumkiezers.

Voor een collega hebt u bijvoorbeeld een sjabloon gemaakt die een vervolgkeuzelijst bevat, maar uw collega wil andere opties opnemen voor de vervolgkeuzelijst in het document dat hij of zij op basis van uw sjabloon maakt en gaat verspreiden. Omdat u bewerken van de vervolgkeuzelijst mogelijk hebt gemaakt toen u dit inhoudsbesturingselement aan de sjabloon toevoegde, kan uw collega de sjabloon snel en gemakkelijk naar wens aanpassen.

Opmerking: Als inhoudsbesturingselementen niet beschikbaar zijn, hebt u mogelijk een document of sjabloon geopend die is gemaakt in een eerdere versie van Word. Als u inhoudsbesturingselementen wilt gebruiken, moet u het document converteren naar de Word 2010-bestandsindeling door op het tabblad Bestand te klikken, op Info te klikken, te klikken op Converteren en vervolgens op OK te klikken. Nadat u het document of de sjabloon hebt geconverteerd, slaat u het op.

Als u inhoudsbesturingselementen wilt toevoegen, moet u het tabblad Ontwikkelaar weergeven.

Het tabblad Ontwikkelaars weergeven

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Lint aanpassen.

 4. Klik onder Het lint aanpassen op Hoofdtabbladen.

 5. Schakel in de lijst het selectievakjeOntwikkelaars in en klik op OK.

  Selectievakje Ontwikkelaars

Inhoudsbesturingselementen toevoegen

Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus en voeg de gewenste besturingselementen in.

Office 2010-lint

Een tekstbesturingselement invoegen waarin gebruikers tekst kunnen typen

In een inhoudsbesturingselement voor tekst met opmaak kunnen gebruikers tekst opmaken als vet of cursief en kunnen ze meerdere alinea's typen. Als u wilt beperken wat gebruikers kunnen toevoegen, voegt u het inhoudsbesturingselement voor tekst zonder opmaak in.

 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Inhoudsbesturingselement voor rich text Berichtenbalk met een verklaring omtrent het informatiebeheerbeleid of het besturingselement voor tekst zonder opmaak Berichtenbalk met een verklaring omtrent het informatiebeheerbeleid.

Een afbeeldingsbesturingselement invoegen

 1. Klik op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Besturingselementen, op Afbeeldingsbesturingselement.

  Inhoudsbesturingselement voor Afbeelding

Een keuzelijst met invoervak of een vervolgkeuzelijst invoegen

In een keuzelijst met invoervak kunnen gebruikers een selectie maken in een lijst met keuzen die u opgeeft of kunnen ze eigen gegevens invoeren. In een vervolgkeuzelijst kunnen gebruikers alleen selecteren in de lijst met keuzen.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op inhoudsbesturingselement met invoervak Knopafbeelding of Inhoudsbesturingselement voor vervolgkeuzelijsten Afbeelding van lint.

 2. Selecteer het inhoudsbesturingselement en klik vervolgens op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

  Office 2010-lint

 3. Klik onder Eigenschappen voor keuzelijst met invoervak of Eigenschappen voor vervolgkeuzelijst op Toevoegen om de lijst met keuzemogelijkheden te maken.

 4. Typ een keuzemogelijkheid in het vak Weergavenaam, zoals Ja, Nee of Misschien.

  Herhaal deze stap totdat alle gewenste keuzemogelijkheden in de vervolgkeuzelijst staan.

 5. Vul andere gewenste eigenschappen in.

  Opmerking:  Als u het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt inschakelt, kunnen gebruikers niet op een keuze klikken.

Een datumkiezer invoegen

 1. Klik op de plaats waar u het besturingselement voor datumkiezer wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Besturingselementen, op Inhoudsbesturingselement voor een datumkiezer.

  Inhoudsbesturingselement voor datumkiezer

Een selectievakje invoegen

 1. Klik op de positie waarop u het besturingselement van het selectievakje wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaar in de groep Besturingselementen op Inhoudsbesturingselement voor een selectievakje.

  Inhoudsbesturingselement voor selectievakje

Een besturingselement voor een galerie met bouwstenen invoegen

U kunt besturingselementen voor bouwstenen gebruiken wanneer u wilt dat mensen een bepaald tekstblok kiezen.

Bouwsteenbesturingselementen zijn bijvoorbeeld handig als u een contractsjabloon instelt en u verschillende standaardteksten moet toevoegen, afhankelijk van de specifieke vereisten van het contract. U kunt inhoudsbesturingselementen voor tekst met opmaak maken voor elke versie van de standaardtekst. Vervolgens kunt u een besturingselement voor de bouwsteengalerie gebruiken als container voor de inhoudsbesturingselementen voor tekst met opmaak.

U kunt een bouwsteenbesturingselement ook gebruiken in een formulier.

 1. Klik op de plaats waar u het besturingselement wilt invoegen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars, in de groep Besturingselementen, op Inhoudsbesturingselement voor galerieën met bouwstenen.

  bouwsteeninhoudsbesturingselement

 3. Selecteer het inhoudsbesturingselement door erop te klikken.

 4. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

 5. Klik op de galerie en de categorie voor de bouwstenen die u beschikbaar wilt maken in het besturingselement voor bouwstenen.

Eigenschappen voor inhoudsbesturingselementen instellen of wijzigen

 1. Selecteer het inhoudsbesturingselement en klik in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

 2. Geef in het dialoogvenster Eigenschappen van inhoudsbesturingselement aan of het inhoudsbesturingselement kan worden verwijderd of bewerkt door degene die gebruikmaakt van uw sjabloon.

 3. Als u een aantal inhoudsbesturingselementen of zelfs enkele alinea's of tekstgedeelten bij elkaar wilt houden, selecteert u de besturingselementen of de tekst en klikt u in de groep Besturingselementen op Groeperen.

  U hebt bijvoorbeeld een juridisch fragment gemaakt dat uit drie alinea's bestaat. Als u de drie alinea's groepeert met de opdracht Groeperen, kunnen de drie alinea's van het fragment niet worden bewerkt en alleen worden verwijderd als groep.

Instructies toevoegen aan een sjabloon

Als u instructies toevoegt, wordt het gebruik van de sjabloon die u maakt en verspreidt eenvoudiger. U kunt de standaardtekst van de instructies voor de inhoudsbesturingselementen wijzigen.

Voer de volgende handelingen uit om de standaardtekst van de instructies voor de gebruikers van uw sjabloon te wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus in.

  Office 2010-lint

 2. Klik op het inhoudsbesturingselement waarvan u de instructies wilt aanpassen.

 3. Bewerk de tekst van de tijdelijke aanduiding en maak de tekst op.

 4. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus als u de ontwerpfunctie wilt uitschakelen en de instructies wilt opslaan.

U kunt beveiliging instellen voor afzonderlijke inhoudsbesturingselementen in een sjabloon, om te voorkomen dat een bepaald besturingselement of een groep besturingselementen wordt verwijderd of bewerkt. U kunt ook een wachtwoord gebruiken als u de hele inhoud van de sjabloon wilt beveiligen.

Beveiliging instellen voor onderdelen van een sjabloon

 1. Open de sjabloon waarvoor u beveiliging wilt instellen.

 2. Selecteer de inhoudsbesturingselementen waarvoor u het aanbrengen van wijzigingen wilt beperken.

  Als u meerdere besturingselementen wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u op elk besturingselement klikt.

 3. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Groeperen en klik vervolgens nogmaals op Groeperen.

 4. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

 5. Ga op een van de volgende manieren te werk in het dialoogvenster Eigenschappen van inhoudsbesturingselement onder Vergrendelen:

  • Schakel het selectievakje Inhoudsbesturingselement kan niet worden verwijderd in, zodat de inhoud van het besturingselement kan worden bewerkt, zonder dat het besturingselement zelf uit de sjabloon of uit een document dat op de sjabloon is gebaseerd kan worden verwijderd.

  • Schakel het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt in. Hiermee kunt u het besturingselement verwijderen maar kunt u niet de inhoud van het besturingselement bewerken.

   Gebruik deze instelling als u tekst wilt beveiligen als deze is opgenomen. Als u bijvoorbeeld vaak een disclaimer opneemt, kunt u ervoor zorgen dat de tekst hetzelfde blijft en kunt u de disclaimer verwijderen voor documenten waarvoor deze niet is vereist.

Een wachtwoord toewijzen aan een sjabloon

Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat alleen reviewers die het wachtwoord kennen de beveiliging kunnen verwijderen, gaat u als volgt te werk:

 1. Open de sjabloon waaraan u een wachtwoord wilt toevoegen.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Beveiligen op Bewerking beperken.

 3. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 4. Typ een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en bevestig vervolgens het wachtwoord.

  Belangrijk: Als u geen wachtwoord instelt, kan iedereen uw bewerkingsbeperkingen wijzigen.

  Wachtwoorden moeten 8 tekens of langer zijn.

  Het is van groot belang dat u uw wachtwoord onthoudt. Als u het wachtwoord vergeet, kan dit niet worden opgezocht door Microsoft. Bewaar de wachtwoorden die u opschrijft op een veilige plaats, niet nabij de gegevens die erdoor worden beschermd.

Een sjabloon is een type document waarvan automatisch een kopie wordt gemaakt wanneer u het opent.

Een bedrijfsplan is een voorbeeld van een documenttype dat vaak in Word wordt geschreven. In plaats van een geheel nieuwe structuur voor het bedrijfsplan te maken, kunt u een sjabloon gebruiken met vooraf gedefinieerde pagina-indeling, lettertypen, marges en stijlen. U hoeft alleen een sjabloon te openen en de tekst en gegevens in te vullen die specifiek zijn voor uw document. Wanneer u het document opslaat als DOCX- of DOCM-bestand, wordt het gescheiden opgeslagen van de sjabloon waarop het is gebaseerd.

In een sjabloon kunt u secties voor een specifieke doelgroep in plaatsen of verplichte tekst die anderen kunnen gebruiken, evenals inhoudsbesturingselementen, zoals een vooraf gedefinieerde vervolgkeuzelijst of een speciaal logo. U kunt beveiliging instellen voor een sectie van een sjabloon of een wachtwoord instellen voor de hele sjabloon, om te voorkomen dat de inhoud ervan wordt gewijzigd.

Op Office.com vindt u Word sjablonen voor de meeste soorten documenten. Als u een internetverbinding hebt, klikt u op het tabblad Bestand , klikt u op Nieuw en klikt u vervolgens op de gewenste sjablooncategorie. U kunt ook uw eigen sjablonen maken.

Belangrijk:  Office 2007 wordt niet langer ondersteund. Voer een upgrade uit naar Microsoft 365 om vanaf elk apparaat te werken en blijf ondersteuning ontvangen.

Nu upgraden

U kunt beginnen met een leeg document en dit als sjabloon opslaan of u kunt een sjabloon maken die is gebaseerd op een bestaand document of bestaande sjabloon.

Beginnen met een lege sjabloon

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Klik op Leeg document en klik vervolgens op Maken.

 3. Wijzig zo nodig de instellingen voor marges, paginaformaat en afdrukstand, stijlen en andere opmaakkenmerken.

  U kunt ook instructies, inhoudsbesturingselementen (bijvoorbeeld een datumkiezer) en afbeeldingen toevoegen die moeten worden weergegeven in alle nieuwe documenten die u wilt baseren op de sjabloon.

 4. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 5. Geef een bestandsnaam op voor de nieuwe sjabloon, selecteer Word-sjabloon in de lijst Opslaan als en klik vervolgens op Opslaan.

  Opmerking: U kunt de sjabloon ook opslaan als een Word-sjabloon met ingeschakelde macro's (.dotm-bestand) of een Word 97-2003-sjabloon (.dot-bestand).

 6. Sluit de sjabloon.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knopen klik vervolgens op Openen.

 2. Open het document waarop u de sjabloon wilt baseren.

 3. Breng de wijzigingen aan voor alle nieuwe documenten die u wilt baseren op de sjabloon.

 4. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 5. Geef een bestandsnaam op voor de nieuwe sjabloon, selecteer Word-sjabloon in de lijst Opslaan als en klik vervolgens op Opslaan.

  Opmerking: U kunt de sjabloon ook opslaan als een Word-sjabloon met ingeschakelde macro's (.dotm-bestand) of een Word 97-2003-sjabloon (.dot-bestand).

 6. Sluit de sjabloon.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Nieuw.

 2. Klik onder Sjablonen op Nieuw op basis van bestaand.

 3. Klik op een sjabloon die overeenkomt met de sjabloon die u wilt maken en klik vervolgens opNieuw.

 4. Wijzig zo nodig de instellingen voor marges, paginaformaat en afdrukstand, opmaakprofielen en andere opmaakkenmerken.

  U kunt ook instructies, inhoudsbesturingselementen (bijvoorbeeld een datumkiezer) en afbeeldingen toevoegen die moeten worden weergegeven in alle nieuwe documenten die u wilt baseren op de sjabloon.

 5. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opslaan als.

 6. Geef een bestandsnaam op voor de nieuwe sjabloon, klik op Word-sjabloon in de lijst Opslaan als en klik vervolgens op Opslaan.

  Opmerking: U kunt de sjabloon ook opslaan als een Word-sjabloon met ingeschakelde macro's (.dotm-bestand) of een Word 97-2003-sjabloon (.dot-bestand).

 7. Sluit de sjabloon.

U kunt de sjabloon gemakkelijk aanpasbaar maken voor degenen die de sjabloon gaan gebruiken. Dit doet u door inhoudsbesturingselementen toe te voegen en te configureren, zoals besturingselementen voor tekst met opmaak, afbeeldingen, vervolgkeuzelijsten of datumkiezers.

Voor een collega hebt u bijvoorbeeld een sjabloon gemaakt die een vervolgkeuzelijst bevat, maar uw collega wil andere opties opnemen voor de vervolgkeuzelijst in het document dat hij of zij op basis van uw sjabloon maakt en gaat verspreiden. Omdat u bewerken van de vervolgkeuzelijst mogelijk hebt gemaakt toen u dit inhoudsbesturingselement aan de sjabloon toevoegde, kan uw collega de sjabloon snel en gemakkelijk naar wens aanpassen.

Inhoudsbesturingselementen toevoegen

Opmerking: U kunt ook inhoudsbesturingselementen toevoegen aan documenten.

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Word.

 2. Klik op Populair.

 3. Schakel het selectievakje Tabblad Ontwikkelaars op het lint weergeven in en klik op OK.

  Opmerking: Het lint maakt deel uit van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface.

 4. Open de sjabloon waaraan u inhoudsbesturingselementen wilt toevoegen en klik vervolgens op de plaats waar u een besturingselement wilt toevoegen.

 5. Ga naar het tabblad Ontwikkelaars en klik in de groep Besturingselementen op het inhoudsbesturingselement dat u wilt toevoegen aan het document of de sjabloon.

  U kunt bijvoorbeeld op Tekst met opmaak klikken om een besturingselement voor tekst met opmaak in te voegen dat wordt weergegeven in elk document dat met de sjabloon wordt gemaakt.

  Opmerking: Als inhoudsbesturingselementen niet beschikbaar zijn, hebt u mogelijk een document geopend dat is gemaakt in een eerdere versie van Word. Als u inhoudsbesturingselementen wilt gebruiken, moet u het document converteren naar de Word 2007 bestandsindeling door te klikken op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop, te klikken op Converteren en vervolgens op OK te klikken. Nadat u het document hebt geconverteerd, slaat u het op.

 6. Selecteer het inhoudsbesturingselement en klik in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

 7. Geef in het dialoogvenster Eigenschappen van inhoudsbesturingselement aan of het inhoudsbesturingselement kan worden verwijderd of bewerkt door degene die gebruikmaakt van uw sjabloon.

 8. Als u een aantal inhoudsbesturingselementen of zelfs enkele alinea's of tekstgedeelten bij elkaar wilt houden, selecteert u de besturingselementen of de tekst en klikt u in de groep Besturingselementen op Groeperen.

  U hebt bijvoorbeeld een juridisch fragment gemaakt dat uit drie alinea's bestaat. Als u de drie alinea's groepeert met de opdracht Groeperen, kunnen de drie alinea's van het fragment niet worden bewerkt en alleen worden verwijderd als groep.

Instructies toevoegen aan een sjabloon

Soms is het nuttig om tijdelijke aanduidingen met instructies op te geven over het invullen van een bepaald inhoudsbesturingselement dat u aan een sjabloon hebt toegevoegd. De instructies worden vervangen door inhoud wanneer iemand het formulier gebruikt.

 1. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus.

 2. Als u nog geen inhoudsbesturingselement aan uw document hebt toegevoegd, klikt u op de plaats waar u het besturingselement wilt weergeven en vervolgens op een besturingselement.

  Opmerking: Als inhoudsbesturingselementen niet beschikbaar zijn, hebt u mogelijk een document geopend dat is gemaakt in een eerdere versie van Word. Als u inhoudsbesturingselementen wilt gebruiken, moet u het document converteren naar de Word 2007 bestandsindeling door te klikken op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop, te klikken op Converteren en vervolgens op OK te klikken. Nadat u het document hebt geconverteerd, slaat u het op.

 3. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Ontwerpmodus.

 4. Klik op het inhoudsbesturingselement waaraan u een tijdelijke aanduiding met tekst wilt toevoegen.

 5. Bewerk de tekst van de tijdelijke aanduiding en maak de tekst op.

  Als u een inhoudsbesturingselement voor een tekstvak toevoegt en wilt dat de tijdelijke tekst verdwijnt wanneer iemand eigen tekst in het vak typt, klikt u in de groep Besturingselementen op Eigenschappen en schakelt u vervolgens het selectievakje Inhoudsbesturingselement verwijderen wanneer inhoud wordt bewerkt in.

Bouwstenen opslaan en distribueren met een sjabloon

Bouwstenen zijn herbruikbare stukken inhoud of andere delen van documenten, die worden opgeslagen in galerieën en die u op elk gewenst moment kunt openen en opnieuw gebruiken. U kunt bouwstenen ook bij sjablonen opslaan en verspreiden. U kunt bijvoorbeeld een rapportsjabloon maken met daarbij twee verschillende begeleidende brieven. Gebruikers van uw sjabloon kunnen dan een van de brieven kiezen wanneer ze hun eigen rapport maken op basis van de sjabloon.

 1. Als u tevreden bent met het ontwerp van de sjabloon waaraan u bouwstenen wilt toevoegen die gebruikers van de sjabloon naar keuze kunnen invoegen, slaat u de sjabloon op en sluit u deze.

 2. Open de sjabloon.

  Zorg dat de sjabloon geopend blijft waaraan u bouwsteenopties wilt toevoegen voor gebruikers van de sjabloon.

 3. Maak de bouwstenen voor de gebruikers van de sjabloon.

  Wanneer u de gegevens invoert in het dialoogvenster Nieuwe bouwsteen maken, moet u klikken op de sjabloonnaam in de lijst Opslaan in.

 4. Distribueer de sjabloon.

  Wanneer u de sjabloon verzendt of aan anderen ter beschikking stelt, zijn de bouwstenen die u bij de sjabloon hebt opgeslagen beschikbaar in de galerieën die u hebt opgegeven.

U kunt beveiliging instellen voor afzonderlijke inhoudsbesturingselementen in een sjabloon, om te voorkomen dat een bepaald besturingselement of een groep besturingselementen wordt verwijderd of bewerkt. U kunt ook een wachtwoord gebruiken als u de hele inhoud van de sjabloon wilt beveiligen.

Beveiliging instellen voor onderdelen van een sjabloon

 1. Open de sjabloon waarvoor u beveiliging wilt instellen.

 2. Selecteer de inhoudsbesturingselementen of de groep besturingselementen waarvoor u het aanbrengen van wijzigingen wilt beperken.

 3. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Besturingselementen op Eigenschappen.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk in het dialoogvenster Eigenschappen van inhoudsbesturingselement onder Vergrendelen:

  • Schakel het selectievakje Inhoudsbesturingselement kan niet worden verwijderd in, zodat de inhoud van het besturingselement kan worden bewerkt, zonder dat het besturingselement zelf uit de sjabloon of uit een document dat op de sjabloon is gebaseerd kan worden verwijderd.

  • Schakel het selectievakje Inhoud kan niet worden bewerkt in. Hiermee kunt u het besturingselement verwijderen maar kunt u niet de inhoud van het besturingselement bewerken.

   Gebruik deze instelling als u tekst wilt beveiligen als deze is opgenomen. Als u bijvoorbeeld vaak een disclaimer opneemt, kunt u ervoor zorgen dat de tekst hetzelfde blijft en kunt u de disclaimer verwijderen voor documenten waarvoor deze niet is vereist.

Beveiliging instellen voor de hele inhoud van een sjabloon

 1. Open de sjabloon die u wilt beveiligen tegen wijzigingen.

 2. Klik op het tabblad Ontwikkelaars in de groep Beveiligen op Document beveiligen en klik vervolgens op Opmaak en bewerking beperken.

 3. Schakel in het taakvenster Document beveiligen onder Bewerkingsbeperkingen het selectievakje Alleen bewerkingen van dit type toestaan in het document in.

 4. Klik in de lijst met bewerkingsbeperkingen op de beperkingen die u wilt toepassen.

 5. Klik op Machtigingen beperken als u aanvullende beperkingsopties wilt instellen, bijvoorbeeld welke gebruikers het document kunnen lezen of wijzigen.

  Bij de restrictieopties kunt u een vervaldatum voor het document instellen en gebruikers machtigen om inhoud te kopiëren.

 6. Klik onder Afdwingen starten op Ja, afdwingen van beveiliging starten.

 7. Als u een wachtwoord wilt toewijzen aan het document zodat alleen revisoren die het wachtwoord kennen de beveiliging kunnen opheffen, typt u een wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord opgeven (optioneel) en typt u het wachtwoord vervolgens opnieuw ter bevestiging.

  Belangrijk: Als u geen wachtwoord instelt, kan iedereen uw bewerkingsbeperkingen wijzigen.

Een bedrijfsplan is een voorbeeld van een documenttype dat vaak in Word wordt geschreven. In plaats van een geheel nieuwe structuur voor het bedrijfsplan te maken, kunt u een sjabloon gebruiken met vooraf gedefinieerde pagina-indeling, lettertypen, marges en stijlen. U hoeft alleen een sjabloon te openen en de tekst en gegevens in te vullen die specifiek zijn voor uw document. Wanneer u het document opslaat als .docx- of .docm-bestand, wordt het gescheiden opgeslagen van de sjabloon waarop het is gebaseerd.

Sjablonen zijn precies hetzelfde als documenten waarin u aanbevolen secties of vereiste tekst kunt opgeven die anderen kunnen gebruiken, evenals inhoudsbesturingselementen zoals een vooraf gedefinieerde vervolgkeuzelijst of een speciaal logo. U kunt beveiliging instellen voor een sectie van een sjabloon of een wachtwoord instellen voor de hele sjabloon, om te voorkomen dat de inhoud ervan wordt gewijzigd.

U vindt Word sjablonen voor de meeste soorten documenten op Microsoft Office Online. Als u een internetverbinding hebt, klikt u op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop, klikt u op Nieuw en klikt u vervolgens op de gewenste sjablooncategorie. U kunt ook uw eigen sjablonen maken.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×