Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Met dicteren kunt u spraak-naar-tekst gebruiken om inhoud in Office te schrijven met een microfoon en een betrouwbare internetverbinding. Het is een snelle en eenvoudige manier om concepten te maken, notities vast te leggen en opmerkingen te maken.

Dicteren gebruiken

 1. Ga naar Start >knop Office DictateDicteren terwijl u bent aangemeld bij Microsoft 365 op een apparaat met microfoon.

 2. Wacht totdat de knop Dicteren is luisterenDicteren  is ingeschakeld en begin te luisteren.

 3. Begin met spreken om tekst op het scherm weer te geven.

Dicteren gebruiken

 1. Ga naar Start > Dicteren terwijl u bent aangemeld bij Microsoft 365 op een apparaat waarop een microfoon is ingeschakeld.

  Knop Dicteren op het lint van OneNote voor web.

 2. Wacht tot de knop Knop Webdicteren in OneNoteDicteren is ingeschakeld en begin te luisteren.

 3. Begin met spreken om tekst op het scherm weer te geven.

Dicteren gebruiken

 1. Ga naar Start >knop Office DictateDicteren terwijl u bent aangemeld bij Microsoft 365 op een macOS-apparaat met microfoon.

 2. Wacht tot de knop Dicteren is luisterenDicteren is ingeschakeld en begin te luisteren.

 3. Begin met spreken om tekst op het scherm weer te geven.

Dicteren gebruiken

 1. Ga naar Start > Dicteren terwijl u bent aangemeld bij Microsoft 365 op een apparaat met microfoon.

  Knop Universeel dicteren in OneNote

 2. Wacht tot de knop Dicteren is ingeschakeld en begin te luisteren.

  Record universeel dicteren in OneNote

 3. Begin met spreken om tekst op het scherm weer te geven.

Wat kan ik zeggen?

In invoegtoepassing voor het dicteren van uw inhoud kunt u opdrachten uitspreken om interpunctie toe te voegen, door de pagina te navigeren en speciale tekens in te voeren.

Schuif omlaag om een lijst met opdrachten te zien die beschikbaar zijn in andere talen.

Tekst

Uitvoer

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Tekst

Uitvoer

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^
percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Tekst

Uitvoer

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Tekst

undo
delete
delete that
delete [word or phrase]
delete last [1-100] words/sentences
insert space
backspace
backspace [1-100] 
show help
pause dictation
exit dictation

Belangrijk: Items die zijn gemarkeerd met * zijn alleen beschikbaar in de webversie van OneNote.

Tekst

list (start list, start numbered list, next line, exit list) *
insert [1-10] row above/below*
insert [1-10] column to the left/right*
go to next cell, go up/down/left/right ([1-10] times)*
go to beginning/end of the row*
delete table/row/column*
exit table*

Belangrijk: Items die zijn gemarkeerd met * zijn alleen beschikbaar in de webversie van OneNote.

Tekst

strikethrough format [word or phrase]*
bold*
italics*
underline*
highlight*
indent*
decrease indent*
align [left, center, right]*
clear all formatting*
superscript*
subscript*

Andere talen

Selecteer in de onderstaande lijst om opdrachten te bekijken die beschikbaar zijn in elk van de ondersteunde talen.

Woordgroep(en)

Uitvoer

句 号
逗 号
,
换 行
换行符
分段符
换 行
问 号
感叹号
冒号
左引号
右引号
“ ”
左括号
右括号
( )
分号
短划线
-
左单引号
右单引号
‘ ’
左中括号
右中括号
[ ]
顿号
撇号
'
省略号
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

艾特符号
at符号
@
星号
*
下划线
_
与号
&
正斜杠
斜杠
/
度标记
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

百分号
%
井号
#
加号
+
减号
-
乘号
×
除号
÷
等号
=
加减号
±
小于号
大于号
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

美元符号
$
英镑符号
£
欧元符号
日元符号
¥
人民币符号
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørgsmålstegn
?
udråbstegn
!
linjeskift
linjeskift
kolon
:
semikolon
;
venstre parentes, åben parentes
højre parentes, lukket parentes
( )
startende anførselstegn, begyndende anførselstegn
afsluttende anførselstegn, lukkende anførselstegn
“ ”
nyt afsnit
nyt afsnit
apostrof s
's
startende enkelt anførselstegn, åbnende enkelt anførselstegn
afsluttende enkelt anførselstegn, lukkende enkelt anførselstegn
' '
venstre kantet parentes, åben kantet parentes
højre kantet parentes, lukket kantet parentes
[ ]
apostrof
ellipse
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

snabel-a
@
stjerne
*
skråstreg
/
og-tegn
&
grad-tegn
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

plustegn
+
plus- eller minustegn
±
divisionstegn
÷
lighedstegn
=
pund-tegn, nummertegn, hash-tegn
#
procenttegn
%
mindre end, større end
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollartegn
$
pund sterling-tegn
£
euro-tegn
yen-tegn
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

smilende ansigt
:-)
hjerte
<3
trist smiley
:-(
blinkende smiley
;-)

Woordgroep(en)

Uitvoer

punt
.
komma
,
vraagteken
?
uitroepteken
!
nieuwe regel
regeleinde
nieuwe regel
puntkomma
;
dubbele punt
:
afbreekstreepje
-
en-streepje
linkerhaakje
haakje sluiten
( )
aanhalingsteken openen, beginaanhalingsteken
aanhalingsteken sluiten, eindaanhalingsteken
“ ”
nieuwe alinea
nieuwe alinea
apostrof s
's
enkel beginaanhalingsteken, enkel aanhalingsteken openen
enkel aanhalingsteken sluiten, enkel eindaanhalingsteken
' '
vierkante linkerhaak, vierkante haak openen
vierkante rechterhaak, vierkante haak sluiten
[ ]
apostrof
beletselteken
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

ampersand, en-teken
&
slash
/
onderstrepingsteken, laag streepje
_
gradenteken
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

plusteken
+
minteken
-
vermenigvuldigingsteken
×
plusminusteken
±
deelteken
÷
gelijkteken
=
kleiner dan-teken
groter dan-teken
< >
procentteken
%
nummerteken, hashtag
#

Woordgroep(en)

Uitvoer

euroteken
yenteken
¥
dollarteken
$
britse pond-teken
£

Woordgroep(en)

Uitvoer

hart-emoji
<3

Tekst

Uitvoer

period, full stop
.
comma
,
question mark
?
exclamation mark/point
!
new line
new line
apostrophe-s
's
colon
:
semicolon
;
open quotes
close quotes
" "
hyphen
-
ellipsis, dot dot dot
...
begin/open single quote
end/close single quote
' '
left/open parentheses
right/close parentheses
( )
left/open bracket
right/close bracket
[ ]
left/open brace
right/close brace
{ }

Tekst

Uitvoer

asterisk
*
backslash
\
forward slash
/
vertical bar sign, pipe character
|
backquote, backtick
`
underscore
_
m-dash
n-dash
paragraph sign/mark
section sign
§
ampersand, and sign
&
at sign
@
copyright sign
©
registered sign
®
degree symbol
°
caret symbol
^
percent sign
%
number/pound sign
#
plus sign
+
minus sign
-
multiplication sign
x
plus or minus sign
±
division sign
÷
equal sign
=
less than sign, left angle bracket
greater than sign, right angle bracket
< >

dollar sign
$
pound sterling sign
£
euro sign
yen sign
¥

Tekst

Uitvoer

smiley face
:)
frowny face
:(
winky face
;)
heart emoji
<3

Tekst

undo
delete
delete that
delete [word or phrase]
delete last [1-100] words/sentences
insert space
backspace
backspace [1-100] 
show help
pause dictation
exit dictation

Belangrijk: Items die zijn gemarkeerd met * zijn alleen beschikbaar in de webversie van OneNote.

Tekst

list (start list, start numbered list, next line, exit list) *
insert [1-10] row above/below*
insert [1-10] column to the left/right*
go to next cell, go up/down/left/right ([1-10] times)*
go to beginning/end of the row*
delete table/row/column*
exit table*

Belangrijk: Items die zijn gemarkeerd met * zijn alleen beschikbaar in de webversie van OneNote.

Tekst

strikethrough format [word or phrase]*
bold*
italics*
underline*
highlight*
indent*
decrease indent*
align [left, center, right]*
clear all formatting*
superscript*
subscript*

Woordgroep(en)

Uitvoer

piste
.
pilkku
,
kysymysmerkki
?
huutomerkki
!
uusi rivi
rivinvaihto
uusi rivi
kaksoispiste
:
yhdysmerkki
-
vasen sulkumerkki
oikea kaarisulje
( )
puolipiste
;
viiva
uusi kappale
uusi kappale
vasen puolilainausmerkki
oikea puolilainausmerkki
' '
vasen hakasulje
oikea hakasulje
[ ]
heittomerkki
ellipsi
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

ät-merkki, ät-maininta
@
tähtimerkki
*
gravis
`
et-merkki, ja-merkki
&
vinoviiva
/
alaviiva
_
astemerkki
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

ristikkomerkki
#
prosenttimerkki
%
plusmerkki
+
miinusmerkki
-
yhtäläisyysmerkki
=
kertomerkki
×
plus- tai miinusmerkki
±
pienempi kuin -merkki
suurempi kuin -merkki
< >
jakomerkki
÷

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollarin merkki
$
punnan merkki
£
euron merkki
jenin merkki
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

surullinen hymiö
:-(
silmää iskevä hymiö
;-)
hymiö
:-)
sydänhymiö
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

point
.
virgule
,
point d'interrogation
?
point d'exclamation
!
saut de ligne
saut de ligne
nouveau paragraphe
nouveau paragraphe
deux points
:
point-virgule
;
guillemet gauche, guillemet ouvrant
guillemet droit, guillemet fermant
« »
parenthèse gauche, parenthèse ouvrante
parenthèse fermante
( )
tiret demi-cadratin
-
guillemet simple ouvrant
'
crochet droit ouvrant
crochet droit fermant
[ ]
apostrophe
guillemet simple fermant
'
points de suspension
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

arobase
@
astérisque
*
trait de soulignement
_
barre oblique
/
symbole degré
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

signe dièse
#
signe plus
+
tiret
-
signe multiplication
×
signe division
÷
signe égal
=
signe pourcentage
%
signe inférieur à
signe supérieur à
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

signe dollar
$
signe livre sterling
£
signe euro
signe yen
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

émoticône
:-)
emoji cœur
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

punkt
satzende
.
komma
,
fragezeichen
?
ausrufezeichen
rufzeichen
!
neue zeile
zeilenumbruch
neue zeile
doppelpunkt
kolon
:
strichpunkt
semikolon
;
öffnendes anführungszeichen, beginn zitat
schließendes anführungszeichen, ende zitat
« »

Woordgroep(en)

Uitvoer

punto
.
virgola
,
punto interrogativo
punto di domanda
?
punto esclamativo
!
a capo
nuova riga
nuova riga
due punti
:
punto e virgola
;
virgolette aperte
virgolette chiuse
« »
parentesi aperta
parentesi chiusa
( )
segno di percentuale
segno di percentuale
parentesi quadra aperta
parentesi quadra chiusa
[ ]
aperta virgoletta singola
chiudi virgoletta singola
' '
puntini di sospensione
...
trattino
-

Woordgroep(en)

Uitvoer

a commerciale
@
asterisco
*
underscore 
_
e commerciale
&
simbolo di grado
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

cancelletto
hashtag
#
segno di divisione
÷
segno di moltiplicazione
×
segno di uguale
=
segno di minore
segno di maggiore
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

simbolo di dollaro
$
simbolo di sterlina
£
simbolo di euro
simbolo di yen
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

読 点
句 点
く て ん
ク エ ス チ ョ ン マ ー ク , 疑 問 符
改 行
か い ぎ ょ う
か い ぎ ょ う
び っ く り マ ー ク , 感 嘆 符
!
ハイフン 
-
二重かぎかっこ開く , 左二重かぎかっこ
右二重かぎかっこ , 二重かぎかっこ閉じる
『 』
左かっこ , かっこ開く
右かっこ , かっこ閉じる
( )
セミコロン
新しい段落
新しい段落
左かぎかっこ , かぎかっこ開く
右かぎかっこ , かぎかっこ閉じる
「 」
左大かっこ , 角かっこ開く
右大かっこ , 大かっこ閉じる
[ ]
三点リーダー
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

アット記号
アットマーク
@
アスタリスク
*
度記号
°
アンパサンド
アンド記号
&

Woordgroep(en)

Uitvoer

番号記号
#
プラス記号
+
マイナス記号
-
等号
=
パーセント記号
%
プラスマイナス
±
小なり記号
大なり記号
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

ドル記号
$
ポンド記号
£
ユーロ記号
円記号
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

punktum
.
komma
,
spørsmålstegn
?
utropstegn
!
ny linje
ny linje
kolon
:
bindestrek
-
venstre anførselstegn, begynnende anførselstegn
høyre anførselstegn, avsluttende anførselstegn
“ “
venstreparentes
høyreparentes
( )
semikolon
;
tankestrek
kort tankestrek
nytt avsnitt
nytt avsnitt
apostrof-ess
's
begynnende enkelt anførselstegn, venstre enkelt anførselstegn
høyre enkelt anførselstegn, avsluttende enkelt anførselstegn
' '
venstre hakeparentes
høyre hakeparentes
[ ]
apostrof

Woordgroep(en)

Uitvoer

krøllalfategn
alfakrøll omtale
@
og-tegn
&
skråstrek
/
gradetegn
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

prosenttegn
%
nummertegn
emneknagg
#
minustegn
-
plusstegn
+
multiplikasjonstegn
×
divisjonstegn
÷
pluss- eller minustegn
±
likhetstegn
=
mindre enn-tegn
større enn-tegn
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollartegn
$
britisk pund-tegn
£
eurotegn
yen-tegn
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

rynkefjes
:-(
blinkefjes
;-)
smilefjes
:-)
hjerte-emoji
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

ponto final
.
vírgula
,
ponto de interrogação
?
ponto de exclamação
!
nova linha
mudar de linha
nova linha
dois pontos
:
ponto e vírgula
;
abrir aspas
fechar aspas
“ ”
hífen
-
parêntese esquerdo, parêntese de abertura
parêntese direito
( )
aspas simples inicial, aspas simples de abertura
aspas simples de fechamento, aspas simples de final
' '
colchete esquerdo, colchete abertura
colchete direito, colchete de fechamento
[ ]
apóstrofo
reticências
...

Woordgroep(en)

Uitvoer

arroba
@
asterisco
*
sublinhado
_
aspa invertida
`
e comercial
&
sinal e
&
sinal de grau
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

tecla jogo da velha
#
sinal de adição
+
sinal de subtração
-
sinal de divisão
÷
sinal de multiplicação
×
sinal de igual
=
sinal de porcentagem
%
sinal de mais ou menos
±
sinal de menor que
sinal de maior que
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

cifrão
$
símbolo da libra esterlina
£
símbolo do Euro
símbolo do Iene
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

smiley
:-)
emoji de coração
<3

Woordgroep(en)

Uitvoer

punto
.
coma
,
signo de apertura de interrogación
¿
signo de interrogación
?
signo de apertura de exclamación
¡
signo de exclamación
!
salto de línea
nueva línea
nuevo párrafo
nueva línea
dos puntos
:
punto y coma
;
comillas izquierdas
comillas derechas
« »
paréntesis de apertura, abrir paréntesis
paréntesis de cierre, cerrar paréntesis
( )
comilla simple de apertura, abrir comilla simple
'
corchete de apertura, abrir corchete
corchete de cierre, cerrar corchete
[ ]
guion corto
-
apóstrofo
puntos suspensivos
...
cerrar comilla simple
comilla simple de cierre
' '

Woordgroep(en)

Uitvoer

arroba
@
asterisco
*
comilla inversa
`
guion bajo
_
y comercial
&
barra diagonal
/
símbolo de grado
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

signo de porcentaje
%
hashtag
#
signo más
+
signo menos
-
signo de multiplicación
×
signo de división
÷
signo igual
=
signo más o menos
±
signo menor que
signo mayor que
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

símbolo del dólar
$
símbolo de la libra esterlina
£
símbolo del euro
símbolo del yen
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

cara sonriente
:-)
emoji de corazón
<3
cara enfadada
:-(
cara con guiño
;-)

Woordgroep(en)

Uitvoer

punkt
.
kommatecken
,
frågetecken
?
utropstecken
!
påbörja ny rad
ny rad
ny rad
bindestreck
-
vänsterparentes, inledande parentes
högerparentes, avslutande parentes
( )
semikolon
;
tankstreck
kort tankstreck
inledande citattecken
avslutande citattecken
“ ”
enkelt citattecken, inledande enkelt citattecken
avslutande enkelt citattecken
’ ’
vänster hakparentes, inledande hakparentes
höger hakparentes, avslutande hakparentes
[ ]
apostrof
'

Woordgroep(en)

Uitvoer

at-omnämnande
@
asterisk
*
framåtlutat snedstreck, snedstreck, slash
/
understreck
_
grav accent
`
et-tecken, och-tecken
&
gradtecken
°

Woordgroep(en)

Uitvoer

procenttecken
%
nummertecken
#
plustecken
+
minustecken
-
multiplikationstecken
×
plus-minustecken
±
divisionstecken
÷
mindre än-tecken, större än-tecken
< >

Woordgroep(en)

Uitvoer

dollartecken
$
pundtecken
£
eurotecken
yentecken
¥

Woordgroep(en)

Uitvoer

blinkande smiley
;-)

Meer informatie

Dicteren is standaard ingesteld op de taal van uw documenten in Office.

We werken er voortdurend aan om deze talen verder te verbeteren en om meer landinstellingen en talen toe te voegen.

Ondersteunde talen

Chinees (China)

Engels (Australië)

Engels (Canada)

Engels (India)

Engels (Verenigd Koninkrijk)

Engels (Verenigde Staten)

Frans (Canada)

Frans (Frankrijk)

Duits (Duitsland)

Hindi

Italiaans (Italië)

Japans

Portugees (Brazilië)

Spaans (Spanje)

Spaans (Mexico)

Talen in preview *

Arabisch (Bahrein)

Arabisch (Egypte)

Arabisch (Saudi-Arabië)

Bulgaars

Chinees (Traditioneel, Hongkong)

Chinees (Taiwan)

Kroatisch (Kroatië)

Tsjechisch

Deens

Nederlands (Nederland)

Engels (Nieuw-Zeeland)

Ests

Fins

Grieks

Gujarati (India)

Hebreeuws

Hongaars

Iers

Koreaans

Lets

Litouws

Maltees

Marathi (India)

Noors (Bokmål)

Pools

Portugees (Portugal)

Roemeens

Russisch

Slowaaks

Sloveens

Zweeds (Zweden)

Tamil (India)

Telugu (India)

Thai

Turks (Turkije)

Vietnamees

* Voor talen in preview geldt dat deze minder nauwkeurig kunnen zijn of een beperkte ondersteuning voor leestekens hebben.

Klik op het tandwielpictogram om de beschikbare instellingen weer te geven.

Instellingen dicteren

 • Gesproken taal: Talen weergeven en wijzigen in de vervolgkeuzelijst

 • Microfoon: Uw microfoon weergeven en wijzigen

 • Automatische interpunctie: Schakel het vinkje in of uit als dit beschikbaar is voor de gekozen taal

 • Filter voor scheldwoorden: Mogelijk gevoelige zinnen maskeren met ***

 • Als u 'verwijderen' zegt, wordt het laatste woord of de interpunctie voor de cursor verwijderd.

 • Als u 'verwijder dat' zegt, wordt de laatste gesproken uiting verwijderd.

Deze tips werken met de webversie van OneNote:

 • U kunt een woord of woordgroep vet maken, cursiveren, onderstrepen of doorhalen. Een voorbeeld is het dicteren van 'beoordelen door morgen om 17:00 uur', en vervolgens 'vet morgen' zeggen, waardoor u 'beoordelen door morgen om 17:00 uur'

 • Probeer woordgroepen zoals 'vet laatste woord' of 'laatste zin onderstrepen'.

 • Als u zegt dat u hier morgen een opmerking aan toevoegt, wordt er een nieuwe opmerking ingevoegd met de tekst 'Kijk hier morgen naar'.

 • Als u 'opmerking toevoegen' zegt, wordt er een leeg opmerkingenvak gemaakt waarin u een opmerking kunt typen.

 • Als u het dicteren wilt hervatten, gebruikt u de sneltoets Alt + ' of drukt u op het microfoonpictogram in het zwevende dicteermenu.

 • Markeringen kunnen worden weergegeven onder woorden met alternatieven die we mogelijk verkeerd hebben begrepen.

  Als het gemarkeerde woord correct is, kunt u Negeren selecteren.

  Suggesties dicteren

Met deze service worden uw audiogegevens of getranscribeerde tekst niet opgeslagen.

Uw gesproken tekst wordt naar Microsoft verzonden en wordt alleen gebruikt om u van tekstresultaten te voorzien.

Zie Verbonden ervaringen in Office voor meer informatie over ervaringen waarmee uw inhoud wordt geanalyseerd.

Problemen oplossen

Als u de knop om met dicteren te beginnen, niet kunt vinden:

 • Zorg ervoor dat u bent aangemeld met een actief Microsoft 365-abonnement

 • Dicteren is niet beschikbaar in Office 2016 of 2019 voor Windows zonder Microsoft 365

 • Zorg ervoor dat u Windows 10 of hoger hebt

Als de knop Dicteren grijs wordt weergegeven:

 • Zorg ervoor dat de notitie niet de status Read-Only heeft.

De microfoon heeft geen toegang

Als u het bericht 'We hebben geen toegang tot uw microfoon' ziet:

 • Controleer of er geen andere toepassing of webpagina gebruikmaakt van de microfoon en probeer het opnieuw

 • Vernieuw, klik op Dicteren en geef de browser toestemming om toegang te krijgen tot de microfoon Schermopname van machtigingen voor dicteren in OneNote.

Als u het bericht 'Er is een probleem met de microfoon' of 'De microfoon kan niet worden gedetecteerd' ziet:

Als u het bericht 'De functie Dicteren kan u niet horen' ziet of als er niets op het scherm wordt weergegeven terwijl u dicteert:

 • Controleer of de microfoon niet is gedempt

 • Het invoerniveau van de microfoon aanpassen

 • Verhuizen naar een rustigere locatie

 • Als u een ingebouwde microfoon gebruikt, kunt u het opnieuw proberen met een headset of externe microfoon

Als u veel onjuiste of gemiste woorden te zien krijgt:

 • Zorg ervoor dat u een snelle en betrouwbare internetverbinding hebt

 • Vermijd of elimineer achtergrondgeluiden die uw stem kunnen verstoren

 • Probeer bewuster te spreken

 • Controleer of de microfoon die u gebruikt, moet worden bijgewerkt

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×