Notities maken en opmaken

Het maken van notities in OneNote is net zo eenvoudig als het schrijven op een papieren notitieblok, maar in OneNote kunt u gemakkelijk extra ruimte creëren en pagina's toevoegen waar en wanneer u die nodig hebt, tekst overal op de pagina verplaatsen en opmaken, zoeken naar de benodigde gegevens en deze direct vinden en belangrijke notities markeren voor opvolging.

In OneNote kunnen notities ook bestaan uit een combinatie van getypte tekst, foto's en afbeeldingen (waaronder tekst en afbeeldingen die u hebt verzameld van webpagina's en andere programma's) en digitaal handschrift, audio- en videofragmenten, lijsten en koppelingen.
 

Wat wilt u doen?

Notities op een pagina typen of schrijven

Tekst verplaatsen op een pagina

Ruimte toevoegen aan een pagina

Een nieuwe pagina maken

De volgorde van pagina's wijzigen

De tijd en datum invoegen

Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken

Een koppeling toevoegen of bewerken

Tags toevoegen aan belangrijke notities

Notities opslaan

Notities op een pagina typen of schrijven

Ga op één van de volgende manieren te werk:

 • Als u notities wilt typen, klikt u op de locatie op de pagina waar u de notities wilt plaatsen en typt u vervolgens de tekst. U kunt typen in de huidige notitiecontainer die rond de tekst wordt weergegeven, of ergens anders op de pagina klikken om een nieuwe notitie te maken.

 • Als u een digitale pen gebruikt of OneNote gebruikt op een computer met drukgevoelig scherm, klikt of tikt u op het lint op het tabblad Tekenen en klikt of tikt u in de groep Hulpmiddelen op een penkleur om ergens op de pagina handgeschreven notities te maken. Als u weer wilt typen, klikt u op het lint op het tabblad Tekenen op de knop Selecteren en typen.
   

Tekst verplaatsen op een pagina

Ga op één van de volgende manieren te werk:

 • Als u tekst binnen dezelfde pagina wilt verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer op de tekst. Wanneer de notitiecontainer wordt weergegeven, klikt u op de bovenrand van de notitiecontainer en sleept u de container vervolgens naar een nieuwe locatie op de pagina.

 • Als u tekst naar een andere pagina wilt kopiëren of verplaatsen, klikt u met de rechtermuisknop op de bovenrand van de notitiecontainer, klikt u in het snelmenu op Kopiëren of Knippen en plakt u de notities vervolgens op de gewenste pagina.
   

Ruimte toevoegen aan een pagina

Ga als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Invoegen.

 2. Klik in de groep Invoegen op Ruimte invoegen.

 3. Klik op de pagina op de plaats waar u meer ruimte wilt toevoegen en sleep vervolgens de muisaanwijzer in de richting die wordt aangegeven door de pijl om zo veel ruimte toe te voegen als u wilt.
   

Een nieuwe pagina maken

In OneNote kunt u oneindig door één pagina bladeren, maar het is een beter idee om op efficiënte wijze pagina's en secties te gebruiken om uw notitieblokken te helpen indelen. Wanneer u een nieuwe, lege pagina wenst, doet u het volgende:

 1. Klik aan de rechterkant van het OneNote-programmavenster op de knop Pagina toevoegen boven de paginatabbladenkolom.

 2. Typ bovenaan de nieuwe pagina een titel in het koptekstgebied. De paginatitel die u hier typt, wordt ook weergegeven op het paginatabbladlabel voor de nieuwe pagina die u hebt gemaakt.
   

De volgorde van pagina's wijzigen

Ga als volgt te werk:

 • Als u een pagina in een notitiebloksectie hoger of lager in de lijst met paginatabbladen wilt plaatsen, klikt u op het paginatabblad, houdt u dit vast en sleept u vervolgens het tabblad omhoog of omlaag naar een nieuwe locatie.
   

De tijd en datum invoegen

Wanneer u een nieuwe pagina maakt in OneNote, wordt de pagina automatisch voorzien van een stempel met de huidige datum en tijd om aan te geven wanneer de pagina was gemaakt. Afhankelijk van de manier waarop u OneNote gebruikt, kunt u de huidige datum en tijd van de computer invoegen in notities, wanneer u gebeurtenissen chronologisch wilt markeren of bijhouden. U kunt bijvoorbeeld een logboek bijhouden van telefoongesprekken die u op bepaalde momenten van de dag hebt gevoerd door de details van een gesprek vooraf te laten gaan door de datum en de tijd.

Ga als volgt te werk:

 1. Zet de cursor op de plaats waar u een datum- en tijdstempel in uw notities wilt toevoegen.

 2. Ga op één van de volgende manieren te werk.

  • Klik op het tabblad Invoegen in de groep Tijdstempel op de knop Datum, Tijd of Datum en tijd.

  • Als u snel de huidige datum wilt invoegen, drukt u op het toetsenbord op Alt+Shift+D.

  • Als u snel de huidige tijd wilt invoegen, drukt u op het toetsenbord op Alt+Shift+T.

  • Als u snel de huidige datum en tijd wilt invoegen, drukt u op het toetsenbord op Alt+Shift+F.
    

In OneNote worden de datum- en tijdnotatie gebruikt die zijn opgegeven in het Configuratiescherm van Windows. Als u datums en tijden anders wilt weergeven in OneNote, voert u hieronder de procedure voor uw versie van Windows uit.

 • Windows 10
  Sluit OneNote en open het Configuratiescherm in Windows 10 (typ configuratiescherm op de zoekbalk, linksonder in het scherm). Klik op Klok, taal en regio en klik op Regio. Kies in het dialoogvenster Regio op het tabblad Notaties de gewenste datum- en tijdnotatie en klik op OK. Aangebrachte wijzigingen worden toegepast op toekomstige datum- en tijdstempels die u invoegt. Bestaande notities worden niet automatisch aangepast aan de nieuwe instellingen.

 • Windows 8
  Sluit OneNote en open het Configuratiescherm in Windows 8 (veeg vanaf rechts - als u een muis gebruikt, wijs dan naar de rechterhoek en kies het pictogram Zoeken. Typ configuratiescherm) Klik op Klok, taal en regio en klik op Regio. Kies in het dialoogvenster Regio op het tabblad Notaties de gewenste datum- en tijdnotatie en klik op OK. Aangebrachte wijzigingen worden toegepast op toekomstige datum- en tijdstempels die u invoegt. Bestaande notities worden niet automatisch aangepast aan de nieuwe instellingen.

 • Windows 7
  Sluit OneNote en open het Configuratiescherm in Windows 7. Klik op Klok, taal en regio en klik op Regio en taal. Kies in het dialoogvenster Regio en taal op het tabblad Notaties de gewenste datum- en tijdnotatie en klik op OK. Aangebrachte wijzigingen worden toegepast op toekomstige datum- en tijdstempels die u invoegt. Bestaande notities worden niet automatisch aangepast aan de nieuwe instellingen. 

Een lijst met opsommingstekens of een genummerde lijst maken

Een lijst met opsommingstekens maken

Lijsten met opsommingstekens zijn een uitstekende manier om items in een willekeurige volgorde te vermelden, zoals een boodschappenlijst.

Ga als volgt te werk:

 1. Zet in uw notities de cursor op de plaats waar u een lijst met opsommingstekens wilt starten.

 2. Klik op het tabblad Start, in de groep Basistekst, op Opsommingstekens.

 3. Typ de tekst voor het eerste opsommingsteken en druk op Enter om het volgende opsommingsteken te maken.

 4. Druk tweemaal achter elkaar op Enter om de lijst met opsommingstekens te beëindigen.
   

Tip:  Als u automatisch een lijst met opsommingstekens wilt starten, typt u * (sterretje) aan het begin van een nieuwe regel tekst en drukt u op de spatiebalk.
 

Een genummerde lijst maken

Genummerde lijsten zijn een uitstekende manier om items in chronologische volgorde te vermelden, zoals stapsgewijze instructies.

Ga als volgt te werk:

 • Zet in uw notities de cursor op de plaats waar u een lijst met opsommingstekens wilt starten.

 • Klik op het tabblad Start, in de groep Basistekst, op Nummering.

 • Typ de tekst voor het eerste item en druk op Enter om het volgende item te maken.

 • Druk tweemaal achter elkaar op Enter om de genummerde lijst te beëindigen.
   

Tip: Als u automatisch een genummerde lijst wilt starten, typt u 1. aan het begin van een nieuwe regel tekst en drukt u op de spatiebalk.
 

Een koppeling toevoegen of bewerken

In OneNote wordt automatisch een koppeling (voorheen hyperlink genoemd) gemaakt wanneer u een URL zoals een internetadres in uw notities typt of plakt. In plaats hiervan kunt u ook de opdracht Invoegen > Koppeling gebruiken om een koppeling op basis van tekst in uw notities te maken.
 

Een koppeling toevoegen

Voer één van de volgende handelingen uit:

 • Typ of plak in uw notities het internetadres waarnaar de hyperlink moet verwijzen. Als u bijvoorbeeld een koppeling wilt toevoegen naar de website van Microsoft, typt u http://www.microsoft.com (of alleen www.microsoft.com). Hierna wordt in OneNote automatisch een klikbare koppeling gemaakt.

 • Klik op het lint op Invoegen > Koppeling. Typ in het vak Adres het internetadres waarnaar de koppeling moet verwijzen en klik op OK.
   

Opmerking: Als u koppelingen naar andere pagina's in uw notitieblok wilt maken, klikt u op de notitiebloksectie die de pagina bevat waarnaar u een koppeling wilt aanbrengen, klikt u met de rechtermuisknop op het paginatabblad van de sectie, klikt u op Koppeling kopiëren naar pagina en plakt u vervolgens de koppeling op de plaats waar u deze in uw notities wilt weergeven.
 

Een koppeling bewerken

Ga als volgt te werk om het internetadres te wijzigen waarnaar een bestaande koppeling in uw notities verwijst:

 1. Klik met de rechtermuisknop op de koppeling waarvan u het adres wilt wijzigen en klik op Koppeling bewerken.

 2. Vervang in het dialoogvenster Koppeling dat wordt geopend de URL in het vak Adres door de nieuwe URL. Indien nodig kunt u ook de beschrijving wijzigen die in het vak Weer te geven tekst wordt weergegeven om de beschrijving te laten overeenkomen met het doel van de nieuwe koppeling.

 3. Klik op OK.
   

Een koppeling verwijderen

Ga als volgt te werk wanneer u een koppeling wilt verwijderen zonder de tekst te verwijderen op basis waarvan de koppeling was gemaakt:

 • Klik met de rechtermuisknop op de koppeling die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Koppeling verwijderen in het snelmenu.
   

Tags toevoegen aan belangrijke notities

In OneNote kunt u verschillende tags, zoals Belangrijk en Takenlijst, toepassen op notities. Met tags kunt u notities op visuele wijze prioriteit geven of categoriseren en u kunt hiermee notities groeperen op classificatie of urgentie wanneer u in notitieblokken zoekt.
 

Een tag toevoegen aan een notitie

Ga als volgt te werk:

 1. Klik in uw notities op de tekst die u wilt markeren.

 2. Klik op het tabblad Start in de groep Tags op het pictogram van de tag die u wilt toepassen. Gebruik de pijlen om door de lijst te bladeren of klik rechtsonder in de lijst op de pijl Meer om alle beschikbare tags weer te geven.
   

Zoeken naar tags

Ga als volgt te werk om snel alle gemarkeerde notities te zoeken (bijvoorbeeld als u alle items wilt zien die u als Belangrijk hebt gemarkeerd):

 • Klik op Start > Tags zoeken. Klik in het nu geopende taakvenster Overzicht van tags op een tag in de lijst om de pagina te zoeken en te openen die de bijbehorende notitie bevat.
   

Notities opslaan

In tegenstelling tot andere computerprogramma's wordt in Microsoft OneNote uw werk automatisch en continu opgeslagen. Dit houdt in dat u uw notities nooit handmatig hoeft op te slaan.

U kunt OneNote op elk gewenst moment afsluiten zodra u klaar bent met het maken van notities. Wanneer u OneNote de volgende keer start, wordt automatisch de laatste pagina geopend waarmee u bezig was en worden de laatste wijzigingen weergegeven.
 

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×