Geeft een gegevenstype Double als resultaat waarmee de huidige nettowaarde van een investering wordt aangegeven op basis van een reeks periodieke geldstromen (betalingen en ontvangsten) en een kortingspercentage.

Syntaxis

NHW( rente, waarden ())

De syntaxis van de functie NHW bevat deze argumenten:

Argument

Beschrijving

rente

Vereist. Getal met dubbele precisie waarmee het kortingspercentage wordt aangegeven over de duur van de periode, uitgedrukt als decimaal.

waarden ()

Vereist. Matrix van Double waarmee geldstroomwaarden worden aangegeven. De matrix moet ten minste één negatieve waarde (een betaling) en één positieve waarde (een ontvangst) bevatten.


Opmerkingen

De huidige nettowaarde van een investering is de huidige waarde van een toekomstige reeks betalingen en ontvangsten.

De functie NHW gebruikt de volgorde van waarden binnen de matrix om de volgorde van betalingen en ontvangsten te interpreteren. Voer de waarden voor uw betalingen en ontvangen in de juiste volgorde in.

De investering NHW begint één periode voor de datum van de eerste geldstroomwaarde en eindigt met de laatste geldstroomwaarde in de matrix.

De berekening van de huidige nettowaarde is gebaseerd op toekomstige geldstromen. Als uw eerste geldstroom aan het begin van de eerste periode plaatsvindt, moet de eerste waarde worden toegevoegd aan de waarde die is geretourneerd door NHW en mag deze niet worden opgenomen in de geldstroomwaarden van waarden( ).

De functie NHW is vergelijkbaar met de functie HW (huidige waarde), alleen is het bij de functie HW mogelijk dat geldstromen beginnen aan het einde of aan het begin van een periode. In tegenstelling tot bij de variabele geldstroomwaarden van NHW, moeten geldstromen bij HW vast zijn gedurende de hele investeringsperiode.

Voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In dit voorbeeld wordt de functie NHW gebruikt om de huidige nettowaarde als resultaat te geven voor een reeks geldstromen die zijn opgenomen in de matrix Values(). RetRate geeft het vaste interne rendement aan.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×