ODBC-gegevensbronnen beheren

ODBC-gegevensbronnen beheren

Open Database Connectivity (ODBC) is een protocol waarmee u een Microsoft Access-database kunt verbinden met een externe gegevensbron, zoals Microsoft SQL Server. Dit artikel bevat algemene informatie over ODBC-gegevensbronnen, hoe u deze maakt en hoe u deze verbindt met Microsoft Access. De procedurestappen zijn afhankelijk van de specifieke databaseproducten en ODBC-stuurprogramma's die worden gebruikt.

In dit artikel

ODBC-gegevensbronnen

Een ODBC-gegevensbron toevoegen

ODBC-gegevensbronnen

Een gegevensbron is een bron van gegevens die wordt gecombineerd met de verbindingsgegevens die zijn vereist voor toegang tot deze gegevens. Voorbeelden van gegevensbronnen zijn SQL Server, Oracle RDBMS, een spreadsheet en een tekstbestand. Voorbeelden van verbindingsgegevens zijn serverlocatie, databasenaam, aanmeldings-id, wachtwoord en diverse ODBC-stuurprogrammaopties waarmee wordt beschreven hoe u verbinding maakt met de gegevensbron. U kunt deze informatie verkrijgen bij de beheerder van de database waarmee u verbinding wilt maken.

In de ODBC-architectuur wordt via een toepassing zoals Access verbinding gemaakt met ODBC-stuurprogrammabeheer, waarin een specifiek ODBC-stuurprogramma (bijvoorbeeld Microsoft SQL ODBC-stuurprogramma) wordt gebruikt om verbinding te maken met een gegevensbron. In Access gebruikt u ODBC-gegevensbronnen om verbinding te maken met niet-Access-gegevensbronnen die geen ingebouwde stuurprogramma's hebben.

Voer de volgende handelingen uit om verbinding te maken met deze gegevensbronnen:

 • Installeer het juiste ODBC-stuurprogramma op de computer die de gegevensbron bevat.

 • Definieer de naam van een gegevensbron (DSN) met ODBC-gegevensbronbeheer om de verbindingsgegevens op te slaan in het Microsoft Windows-register of een DSN-bestand of een verbindingsreeks in Visual Basic-code om de verbindingsgegevens rechtstreeks door te geven aan ODBC-stuurprogrammabeheer.

Computergegevensbronnen

Met behulp van computergegevensbronnen worden verbindingsgegevens opgeslagen in het Windows-register op een specifieke computer. U kunt computergegevensbronnen alleen gebruiken op de computer waarop deze zijn gedefinieerd. Er zijn twee typen computergegevensbronnen: gebruikers- en systeemgegevensbronnen. Gebruikersgegevensbronnen kunnen alleen worden gebruikt door de huidige gebruiker en zijn alleen zichtbaar voor deze gebruiker. Systeemgegevensbronnen kunnen worden gebruikt door alle gebruikers op een computer en zijn zichtbaar voor alle gebruikers op de computer en voor services op het hele systeem. Een computergegevensbron is vooral handig als u extra beveiliging wilt instellen omdat alleen gebruikers die zich hebben aangemeld, een computergegevensbron kunnen weergeven en deze niet door een externe gebruiker naar een andere computer kan worden gekopieerd.

Bestandsgegevensbronnen

Met behulp van bestandsgegevensbronnen (ook wel DSN-bestanden genoemd) worden verbindingsgegevens opgeslagen in een tekstbestand, niet in het Windows-register. In het algemeen kunt u deze flexibeler gebruiken dan computergegevensbronnen. U kunt bijvoorbeeld een bestandsgegevensbron kopiëren naar een computer met het juiste ODBC-stuurprogramma, zodat voor uw toepassing consistente en nauwkeurige verbindingsgegevens beschikbaar zijn voor alle desbetreffende computers. U kunt de bestandsgegevensbron ook op één server plaatsen, deze delen tussen een groot aantal computers op het netwerk en de verbindingsgegevens eenvoudig onderhouden op één locatie.

Een bestandsgegevensbron kan ook ondeelbaar zijn. Een ondeelbare bestandsgegevensbron bevindt zich op één computer en verwijst naar een computergegevensbron. U kunt ondeelbare bestandsgegevensbronnen gebruiken om toegang te krijgen tot bestaande computergegevensbronnen vanuit bestandsgegevensbronnen.

Verbindingsreeksen

In een module kunt u een opgemaakte verbindingsreeks definiëren waarmee verbindingsgegevens worden opgegeven. Met een verbindingsreeks worden de verbindingsgegevens rechtstreeks doorgegeven aan ODBC-stuurprogrammabeheer en kunt u uw toepassing vereenvoudigen omdat een systeembeheerder of gebruiker niet eerst een DSN hoeft te maken voordat u de database kunt gebruiken.

Zie de sectie ODBC Programmer's Reference (Handleiding voor ODBC-programmeurs) van MSDN voor meer informatie over de ODBC-interface.

Naar boven

Een ODBC-gegevensbron toevoegen

Voordat u begint, downloadt en installeert u het juiste ODBC-stuurprogramma voor de gegevensbron waarmee u verbinding wilt maken.

Opmerking:  U moet lid zijn van de groep Administrators van uw lokale computer om een ODBC-gegevensbron toe te voegen of te configureren.

 1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeembeheer.

 3. Dubbelklik in het dialoogvenster Systeembeheer op Gegevensbronnen (ODBC).

  Het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer wordt weergegeven.

 4. Klik op Gebruikers-DSN, Systeem-DSN of Bestands-DSN, afhankelijk van het type gegevensbron dat u wilt toevoegen. Zie de sectie ODBC-gegevensbronnen voor meer informatie.

 5. Klik op Toevoegen.

 6. Selecteer het stuurprogramma dat u wilt gebruiken en klik vervolgens op Voltooien of Volgende.

  Als het gewenste stuurprogramma niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de beheerder van de database waarmee u verbinding maakt voor informatie over het verkrijgen van het juiste stuurprogramma.

 7. Volg de instructies en geef de vereiste informatie op in de volgende dialoogvensters.

Klik op Help in de ODBC-dialoogvensters voor meer informatie over de afzonderlijke instellingen.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×