Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

In Ontwerpcontrole wordt gecontroleerd of er in het ontwerp en de opmaak van uw publicatie fouten voorkomen die mogelijk voor problemen kunnen zorgen. Potentiële problemen worden geïdentificeerd en er worden oplossingen geboden om deze problemen te verhelpen.

Belangrijk: Zorg ervoor dat u Ontwerpcontrole uitvoert voordat u een publicatie op een desktopprinter publiceert, een pakket maakt voor een commerciële printer, in een e-mail verzendt of op het web publiceert of nadat u het ene type publicatie hebt omgezet in een ander type.

U kunt in het dialoogvenster Opties van Ontwerpcontrole aangeven naar welke typen problemen moet worden gezocht. Als u bijvoorbeeld een publicatie voorbereidt om te worden afgedrukt bij een commerciële afdrukservice en u wilt meer dan twee steunkleuren in uw publicatie gebruiken, opent u het dialoogvenster Opties van Ontwerpcontrole, klikt u op het tabblad Controles en schakelt u het selectievakje Meer dan twee steunkleuren uit, zodat uw publicatie niet wordt gecontroleerd op meer dan twee steunkleuren.

Het taakvenster Ontwerpcontrole

Wanneer u het taakvenster Ontwerpcontrole opent, wordt de lijst met problemen dynamisch bijgewerkt wanneer er nieuwe problemen optreden of wanneer u problemen oplost.

Algemene ontwerpcontroles uitvoeren     Selecteer deze optie als u uw publicatie wilt controleren op ontwerpproblemen, zoals lege tekstvakken, die een negatieve invloed kunnen hebben op uw publicatie.

Controles voor commercieel afdrukken uitvoeren     Selecteer deze optie als u uw publicatie wilt controleren op problemen, zoals afbeeldingen in de RGB-modus, die mogelijk een negatieve invloed hebben bij het afdrukken van de publicatie bij een commerciële afdrukservice.

Websitecontroles uitvoeren      Selecteer deze optie als u uw websitepublicatie wilt controleren op problemen, zoals afbeeldingen zonder alternatieve tekst, die een negatieve invloed kunnen hebben op uw websitepublicatie.

E-mailcontroles uitvoeren (alleen huidige pagina)     Selecteer deze optie als u op problemen wilt controleren, zoals tekst met woordafbreking, waardoor er gaten in het bericht ontstaan wanneer de tekst wordt weergegeven in bepaalde programma's voor e-mailweergave.

Selecteer een item dat moet worden hersteld     In het taakvenster Ontwerpcontrole worden problemen in de publicatie weergegeven. Voor elk probleem wordt een beschrijving en locatie gegeven. De meeste problemen doen zich voor op een specifieke pagina. Sommige problemen zijn echter van invloed op de hele publicatie. Klik op een probleem om naar de pagina en het object met het probleem te gaan. Klik op de pijl rechts van het probleem om andere opties te zien, zoals hoe het probleem kan worden opgelost als een automatische herstelbewerking beschikbaar is, het probleem negeren of hulp krijgen bij het oplossen van het probleem.

Ontwerpcontrole sluiten     Klik op deze knop om Ontwerpcontrole af te sluiten en het taakvenster te sluiten. Wanneer u Ontwerpcontrole afsluit, wordt de controle pas weer op de achtergrond uitgevoerd wanneer u Ontwerpcontrole weer start.

Opties voor Ontwerpcontrole     Klik op deze koppeling om het dialoogvenster Opties voor Ontwerpcontrole te openen, waarin u weergaveopties kunt instellen voor de problemen die worden weergegeven in het taakvenster Ontwerpcontrole. U kunt ook een paginabereik selecteren dat u wilt controleren of u kunt specifieke controles selecteren.

Het dialoogvenster Opties van Ontwerpcontrole

Gebruik de instellingen in het dialoogvenster Opties van Ontwerpcontrole om te bepalen hoe problemen in de publicatie in het taakvenster Ontwerpcontrole moeten worden weergegeven en welke problemen moeten worden weergegeven.

Het tabblad Algemeen

Selecteer opties die bepalen hoe de aangetroffen problemen in het taakvenster Ontwerpcontrole worden weergegeven en stel vervolgens in welke pagina's met Ontwerpcontrole moeten worden gecontroleerd.

Weergaveopties

Sorteren op     Selecteer een van de volgende opties:

 • Paginanummer     Hiermee worden problemen gesorteerd op het nummer van de pagina waarop ze voorkomen.

 • Beschrijving     Hiermee worden problemen alfabetisch gesorteerd op hun beschrijving. Wanneer de problemen worden gesorteerd op beschrijving, worden alle problemen van hetzelfde type gegroepeerd weergegeven.

 • Status     Hiermee worden problemen gesorteerd op hun status. In Ontwerpcontrole worden de problemen gesorteerd op paginanummer weergegeven, waarbij eerst de problemen worden weergegeven die nog niet zijn opgelost, gevolgd door de problemen die al wel zijn opgelost.

  Opmerking: Als u deze optie gebruikt, kunt u het beste eerst het selectievakje Vaste items verwijderen uitschakelen.

Vaste items verwijderen     Schakel deze optie in om problemen uit de lijst met items te verwijderen zodra ze zijn opgelost. De lijst in Ontwerpcontrole wordt steeds automatisch bijgewerkt wanneer u een wijziging aanbrengt.

Paginabereik

Selecteer een paginabereik dat u in Ontwerpcontrole wilt controleren.

 • Alles     Hiermee worden alle pagina’s in de publicatie gecontroleerd.

 • Basispagina('s) controleren     Dit omvat alle basispagina's wanneer u Alles als het paginabereik selecteert.

 • Huidige pagina('s)     Hiermee worden alleen de huidige pagina's gecontroleerd.

Het tabblad Controles

Schakel de selectievakjes in voor de controles die in Ontwerpcontrole moeten worden uitgevoerd.

In de lijst Weergeven zijn de volgende groepen controles beschikbaar:

 • Alle controles Dit omvat alle categorieën.

 • Algemene controles Dit omvat de controles die relevant zijn voor het maken van publicaties en die niet specifiek zijn bedoeld voor commerciële publicaties of web- of e-mailpublicaties.

 • Controles voor commercieel afdrukken Dit omvat controles die relevant zijn voor het commerciële afdrukproces.

 • Websitecontroles Dit omvat controles die relevant zijn voor het maken van websites.

 • E-mailcontroles Dit omvat controles die relevant zijn voor het maken van e-mailberichten.

Algemene controles

Controle

Uitgevoerde actie

Object valt buiten het afdrukbare gebied

U wordt gewaarschuwd wanneer een object zich buiten het afdrukbare gebied van de meeste desktopprinters bevindt.

Object gedeeltelijk buiten pagina

U wordt gewaarschuwd wanneer een object niet volledig wordt afgedrukt, omdat het niet volledig op de pagina staat. Als u een afloop maakt, is dit mogelijk opzettelijk, maar doorgaans is dat niet het geval.

Object is niet zichtbaar

Er wordt gezocht naar objecten die niet zichtbaar zijn op een pagina (mogelijk omdat er een ander object over het object heen staat of omdat het object overloopt in een object met dezelfde kleur).

Object heeft geen lijn of opvulling/Tekstvak is leeg

Hiermee wordt gezocht naar objecten zonder ondoorzichtige kenmerken. Het object kan een AutoVorm zonder lijn of opvulling zijn, of een tekstvak zonder tekst.

Object heeft doorzichtigheid

Hiermee wordt gezocht naar objecten waarop een transparante kleur is toegepast. Objecten met transparante kleuren leveren onvoorspelbare afdrukresultaten op bij PostScript- en PCL-printers.

Tip:  Het is raadzaam de publicatie in de PDF- of XPS-indeling op te slaan of af te drukken naar een met XPS uitgebreide printer wanneer doorzichtige objecten worden gebruikt.

Er is op de pagina ruimte onder de bovenmarge

Hiermee wordt gezocht naar pagina's waarop geen object de bovenmarge raakt of zich boven de bovenmarge bevindt.

Afbeelding met lage resolutie

Hiermee wordt gezocht naar afbeeldingen met een effectieve resolutie die lager is dan 96 dpi (dots per inch). Bij deze controle wordt ervan uitgegaan dat u afdrukt op een hoge-resolutieprinter of imagesetter waarbij afbeeldingen met een hoge resolutie zijn vereist voor de beste afdrukresultaten. Voor PDF en XPS wordt ook een effectieve resolutie van ten minste 96 dpi aanbevolen (omdat 96 dpi de meest gebruikte monitorresolutie is).

Afbeelding ontbreekt

Hiermee wordt gezocht naar exemplaren van een afbeelding die een gekoppelde afbeelding is en waarbij het externe gekoppelde bestand ontbreekt of is verplaatst, zodat de koppeling niet meer werkt.

Afbeelding is gewijzigd

Hiermee wordt gezocht naar gekoppelde afbeeldingen die niet zijn bijgewerkt nadat de bijbehorende afbeelding op de harde schijf of in het netwerk is gewijzigd met een programma voor het bewerken van afbeeldingen.

De afbeelding heeft geen proportionele schaal

Hiermee worden afbeeldingen gezocht waarbij het formaat van de ene dimensie meer is gewijzigd dan van de andere dimensie.

Artikel met tekst in overloopgebied

Hiermee wordt gezocht naar een tekstvak of AutoVorm die een deel van een artikel bevat dat niet zichtbaar is omdat het overlopende tekst is.

Artikel in kladgebied

Hiermee wordt gezocht naar exemplaren van een gekoppeld tekstvak of AutoVorm die een deel van een artikel bevat in het kladgebied.

Tekst heeft doorzichtige kleur

Hiermee wordt gezocht naar tekst waarop transparante kleuren zijn toegepast. Tekst met transparante kleuren levert onvoorspelbare afdrukresultaten op bij PostScript- en PCL-printers.

Tip:  U wordt aangeraden de publicatie in de PDF- of XPS-indeling op te slaan of af te drukken naar een met XPS uitgebreide printer wanneer doorzichtige objecten worden gebruikt.

Tekst heeft doorzichtige effecten

Hiermee wordt gezocht naar tekst waarop transparante effecten zijn toegepast. Tekst met transparante effecten levert onvoorspelbare afdrukresultaten op bij PostScript- en PCL-printers.

Tip:  U wordt aangeraden de publicatie in de PDF- of XPS-indeling op te slaan of af te drukken naar een met XPS uitgebreide printer wanneer doorzichtige objecten worden gebruikt.

Controles voor commercieel afdrukken

Controle

Uitgevoerde actie

Meer dan twee steunkleuren

Hiermee wordt gezocht naar het gebruik van meer dan twee steunkleuren in een publicatie die is geconfigureerd voor het afdrukken van een steunkleur of een CMYK-kleur en een steunkleur.

Ongebruikte steunkleuren

Hiermee wordt gezocht naar gevallen waarin er een steunkleurinkt is die u aan de inktlijst hebt toegevoegd, maar die vervolgens niet in de publicatie is gebruikt. Deze controle wordt uitgevoerd als u het kleurenmodel voor de publicatie hebt ingesteld op steunkleuren of op een CMYK-kleur plus een steunkleur.

Publicatie in RGB-modus

Hiermee wordt gezocht naar gevallen waarin uw publicatie is geconfigureerd voor afdrukken in RGB-kleuren, terwijl uit andere opties blijkt dat u van plan bent de publicatie te laten afdrukken door een commerciële afdrukservice.

Object heeft doorzichtigheid

Hiermee wordt gezocht naar objecten waarop een transparante kleur is toegepast. Objecten met transparante kleuren leveren onvoorspelbare afdrukresultaten op bij PostScript- en PCL-printers.

Tip:  U wordt aangeraden de publicatie in de PDF- of XPS-indeling op te slaan of af te drukken naar een met XPS uitgebreide printer wanneer doorzichtige objecten worden gebruikt.

Afbeelding met lage resolutie

Hiermee wordt gezocht naar afbeeldingen met een effectieve resolutie die lager is dan 96 dpi (dots per inch). Bij deze controle wordt ervan uitgegaan dat u afdrukt op een hoge-resolutieprinter of imagesetter waarbij afbeeldingen met een hoge resolutie zijn vereist voor de beste afdrukresultaten.

Afbeelding ontbreekt

Hiermee wordt gezocht naar exemplaren van een afbeelding die een gekoppelde afbeelding is en waarbij het externe gekoppelde bestand ontbreekt of is verplaatst, zodat de koppeling niet meer werkt.

Artikel met tekst in overloopgebied

Hiermee wordt gezocht naar een tekstvak of AutoVorm die een deel van een artikel bevat dat niet zichtbaar is omdat het overlopende tekst is.

Artikel in kladgebied

Hiermee wordt gezocht naar gevallen waarin een gekoppeld tekstvak dat of AutoVorm die een deel van een artikel bevat, zich in het kladgebied bevindt.

Tekst heeft doorzichtige kleur

Hiermee wordt gezocht naar tekst waarop transparante kleuren zijn toegepast. Tekst met transparante kleuren levert onvoorspelbare afdrukresultaten op bij PostScript- en PCL-printers.

Tip:  U wordt aangeraden de publicatie in de PDF- of XPS-indeling op te slaan of af te drukken naar een met XPS uitgebreide printer wanneer doorzichtige objecten worden gebruikt.

Tekst heeft doorzichtige effecten

Hiermee wordt gezocht naar tekst waarop transparante effecten zijn toegepast. Tekst met transparante effecten levert onvoorspelbare afdrukresultaten op bij PostScript- en PCL-printers.

Tip:  U wordt aangeraden de publicatie in de PDF- of XPS-indeling op te slaan of af te drukken naar een met XPS uitgebreide printer wanneer doorzichtige objecten worden gebruikt.

Websitecontroles

Controle

Uitgevoerde actie

De afbeelding heeft geen alternatieve tekst

Hiermee wordt gezocht naar afbeeldingen zonder alternatieve tekst.

De pagina kan niet worden bereikt vanaf de eerste pagina

Hiermee wordt gezocht naar pagina's die niet bereikbaar zijn via een combinatie van koppelingen die begint met een koppeling op de eerste pagina of startpagina van de website.

Pagina bevat geen koppelingen

Hiermee wordt gezocht naar pagina's die geen koppeling hebben om de pagina te verlaten.

E-mailcontroles

Controle

Uitgevoerde actie

Object met tekst valt gedeeltelijk buiten de pagina

Hiermee wordt gezocht naar objecten die tekst bevatten die gedeeltelijk buiten een publicatiepagina valt.

HTML-fragment valt gedeeltelijk naast de pagina

Hiermee wordt gezocht naar HTML-codefragmenten die gedeeltelijk naast de pagina vallen.

Object overlapt met tekst

Hiermee wordt gezocht naar objecten die zich boven op tekstvakken bevinden.

Object met tekst is gedraaid

Hiermee wordt gezocht naar objecten die tekst bevatten en die zijn gedraaid.

Vorm met tekst bevat hyperlink op de vorm

Hiermee wordt gezocht naar vormen waarop zich een hyperlink bevindt.

Tekst staat verticaal

Hiermee wordt gezocht naar tekstvakken die verticaal gedraaide tekst bevatten.

Tekst is te groot voor het frame

Hiermee wordt gezocht naar tekstvakken met tekst die te groot is.

Tekst heeft een lettertype dat niet geschikt is voor het web

Hiermee wordt gezocht naar tekst die niet is opgemaakt in een lettertype dat geschikt is voor het web.

Tekst staat in een diagonale cel van de tabel

Hiermee wordt gezocht naar tekst die zich in een diagonale cel van de tabel bevindt.

Tabelranden zijn minder dan 0,75 pt

Hiermee wordt gezocht naar exemplaren van een tabel met randen die minder dan 0,75 punt dik zijn.

Tekst bevat afbrekingen

Hiermee wordt gezocht naar afbreekstreepjes in de tekst.

Marges van het tekstvak met randen zijn nul

Hiermee wordt gezocht naar tekstvakken met een marge die op nul is ingesteld.

Hyperlink verwijst naar een andere pagina in dit document

Hiermee wordt gezocht naar hyperlinks op een webpagina die verwijzen naar een andere pagina in dezelfde publicatie.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×