Gebruik een actieknop om een actie uit te voeren in uw presentatie, zoals naar de volgende of een specifieke dia gaan, een app uitvoeren of een videoclip afspelen. Er zijn twee basisstappen voor het instellen van een actieknop:

 • Kies eerst een actieknop in de galerie Shapes

 • Vervolgens wijst u een actie toe die optreedt wanneer u (tijdens diavoorstelling) op de vorm klikt of de muis erop wijst.

Het idee is dat wanneer u uw presentatie geeft, u op een actieknop kunt klikken of erop kunt wijzen om het volgende te doen:

 • Ga naar de volgende dia, de vorige dia, de eerste dia, de laatste dia, de meest recente dia die wordt bekeken, een bepaald dianummer, een andere PowerPoint presentatie of een webpagina.

 • Een programma uit te voeren

 • Een macro uit te voeren

 • Een audioclip af te spelen

Hiermee wordt het dialoogvenster voor het instellen van actieknoppen in PowerPoint weergegeven

Een actieknop op de dia zetten

Enkele voorbeelden van ingebouwde shapes voor actieknopen in de galerie Shapes zijn pijlen rechts en links (algemeen begrepen symbolen om naar volgende, vorige, eerste en laatste dia's te gaan), voor het afspelen van video's of geluidsbeten, en meer.

Hiermee wordt het menu Vormen op het lint in PowerPoint weergegeven met Actieknoppen gemarkeerd

 1. Klik op het tabblad Invoegen op Vormenen klik onder Actieknoppen onder aan het menu op de knopvorm die u wilt toevoegen.

 2. Klik ergens in de dia en sleep vervolgens de muisaanwijzer om de vorm voor de knop te tekenen.

 3. Houd het dialoogvenster geopend en ga naar de volgende procedure.

Een actie toewijzen

Als u wilt dat de actie wordt uitgevoerd wanneerop de actieknop wordt geklikt, gaat u als volgt te werk op het tabblad Muisklik van het dialoogvenster.

Als u wilt dat de actie wordt uitgevoerd wanneer de actieknop alleenmaar wordt aangewezen, gaat u als volgt te werk op het tabblad Muisaanwijzer van het dialoogvenster.

 1. Als u de actie wilt kiezen die plaatsvindt wanneer u op de actieknop klikt of de aanwijzer verplaatst, voert u een van de volgende stappen uit:

  • Kies Hyperlink naar en selecteer vervolgens de bestemming (bijvoorbeeld de volgende dia, de vorige dia, de laatste dia of een andere PowerPoint-presentatie) waar u de hyperlinkactie naartoe wilt laten gaan.

   Opmerking:  Als u een koppeling wilt maken naar een bestand dat is gemaakt door een ander programma, zoals een Word of Excel bestand, klikt u in de lijst Hyperlink naar op Ander bestand.

  • Klik op Geen als u de vorm zonder een bijbehorende actie wilt gebruiken.

  • Kies Programma uitvoeren en klik vervolgens op Bladeren om naar het programma te gaan dat u wilt uitvoeren.

  • Kies Macro uitvoeren en selecteer de macro die u wilt uitvoeren.

   De macro-instellingen uitvoeren zijn alleen beschikbaar als uw presentatie al een macro bevat en wanneer u de presentatie opgeslagen, moet u deze opslaan als een powerPoint-macrovoorstelling. (Zie Een macro uitvoeren voor meer informatie over macro's.)

  • Als u wilt dat de vorm die u hebt geselecteerd als actieknop een actie uitvoert, klikt u op Actie bij object en selecteert u vervolgens de actie die u wilt laten uitvoeren.

   De actie-instellingen voor object zijn alleen beschikbaar als uw presentatie een OLE-object.

  • Als u wilt dat een geluid wordt afgespeeld, schakelt u het selectievakje Geluid afspelen in en selecteert u het geluid dat u wilt laten afspelen.

 2. Wanneer u klaar bent met het kiezen van de actie, selecteert u OK.

 3. Als u de actie wilt testen die u hebt geselecteerd, kiest u Diavoorstelling >Van huidige dia om de presentatie in diavoorstelling te openen, zodat u op de actieknop kunt klikken.

 1. Ga naar het tabblad Invoegen en klik in de groep Illustraties op Afbeelding. Als u SmartArt wilt toevoegen, klikt u op SmartArt

 2. Zoek in het dialoogvenster Afbeelding invoegen de afbeelding die u wilt toevoegen en klik op Invoegen.

  Opmerking:  Voor SmartArt-afbeeldingen kunt u alleen een actie toewijzen aan de tekst in de vormen, niet aan de afzonderlijke vormen in een SmartArt-afbeelding.

 3. Klik op de afbeelding die u hebt toegevoegd en klik op het tabblad Invoegen in de groep Koppelingen op Actie.

 4. Voer één van de volgende bewerkingen uit in het dialoogvenster Actie-instellingen:

  • Klik op het tabblad Muisklik om het gedrag van de afbeelding te selecteren wanneer u erop klikt in de diavoorstellingsweergave.

  • Als u het gedrag van de afbeelding wilt selecteren wanneer u de muisaanwijzer erop plaatst in de diavoorstellingsweergave, klikt u op het tabblad Aanwijzen met de muis.

 5. Als u de actie wilt kiezen die plaatsvindt wanneer u op de afbeelding klikt of de aanwijzer verplaatst, voert u een van de volgende stappen uit:

  • Als u de vorm zonder een bijbehorende actie wilt gebruiken, klikt u op Geen.

  • Als u een hyperlink wilt maken, klikt u op Hyperlink naar en selecteert u de bestemming voor de hyperlinkactie (bijvoorbeeld de volgende dia, de vorige dia, de laatste dia of een andere PowerPoint-presentatie).

  • Als u een koppeling wilt maken naar een bestand dat in een ander programma is gemaakt, zoals een Microsoft Office Word- of Microsoft Office Excel-bestand, klikt u in de lijst Hyperlink naar op Ander bestand.

  • Als u een programma wilt uitvoeren, klikt u op Programma uitvoeren, klikt u op Bladeren en zoekt u het programma dat u wilt uitvoeren.

  • Als u een macro wilt uitvoeren, klikt u op Macro uitvoeren en selecteert u de gewenste macro.

  • Als u wilt dat met de afbeelding of illustratie een andere actie wordt uitgevoerd dan in de lijst wordt aangegeven, klikt u op Actie bij object en selecteert u de actie die u wilt laten uitvoeren.

   Opmerking: De instellingen voor Actie bij object zijn alleen beschikbaar als uw presentatie een OLE-object bevat.

  • Als u wilt dat een geluid wordt afgespeeld, schakelt u het selectievakje Geluid afspelen in en selecteert u het geluid dat u wilt laten afspelen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×